Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe

ebook

- 13%

Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe

Jolanta Blicharz, Piotr Lisowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-587-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik podzielony został na trzy części:
• pierwsza koncentruje uwagę na tytułowych zagadnieniach ogólnych prawa administracyjnego, zarówno klasycznych, jak i relatywnie nowych;
• druga skupia się na ustrojowym prawie administracyjnym, uwzględniając wątki europeizacyjne i globalizacyjne,
• trzecia omawia zagadnienia ogólne i ustrojowe na przykładzie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego, zestawiając pojęcia-narzędzia, instytucje z ustawami z zakresu materialnego prawa administracyjnego.


W publikacji połączono analizę zagadnień ogólnych i ustrojowych z podejściem law in action – weryfikacją omawianych instytucji i pojęć-narzędzi, co ułatwia zrozumienie i przyswojenie materiału.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych oraz ekonomicznych, a także profilowanych administracyjnie studiów podyplomowych. Będzie też cenną lekturą dla przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Tytuł
Prawo administracyjne - zagadnienia ogólne i ustrojowe
Autorzy
Jolanta Blicharz, Piotr Lisowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-587-5
Rok wydania
2022
Liczba stron
804
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 15
 
Przedmowa  | str. 27
 
Część pierwsza
 
ZAGADNIENIA OGÓLNE
 
Rozdział I
Administracja publiczna. Tradycja a współczesność  | str. 35
1. Geneza  | str. 35
2. Ewolucja i modele  | str. 40
2.1. Administracja w ujęciu państwa dobrobytu  | str. 41
2.2. Administracja w ujęciu nowego zarządzania publicznego  | str. 43
2.3. Administracja w ujęciu współrządzenia (governance)  | str. 44
2.4. Ujęcia administracji a praworządność materialna  | str. 46
3. Sposoby definiowania administracji publicznej  | str. 47
3.1. Konieczność uwzględnienia dorobku innych nauk  | str. 47
3.2. Definicje administracji publicznej  | str. 49
4. Funkcje i główne sfery działania administracji publicznej  | str. 54
4.1. Charakter i kategorie funkcji administracji  | str. 55
4.2. Główne sfery działania administracji publicznej  | str. 56
4.2.1. Policja administracyjna  | str. 57
4.2.2. Reglamentacja  | str. 58
4.2.3. Administracja świadcząca  | str. 59
4.2.4. Regulacja  | str. 61
5. Administracja publiczna a społeczeństwo obywatelskie  | str. 62
6. Administracja publiczna a grupy interesu (grupy nacisku)  | str. 66
7. Tendencje w badaniu porównawczym administracji publicznej i prawa administracyjnego  | str. 70
 
Rozdział II
Istota i kierunki rozwoju prawa administracyjnego  | str.  88
1. Określenie prawa administracyjnego  | str.  88
2. Sposoby klasyfikowania norm prawa administracyjnego  | str.  94
3. Zasady ogólne prawa administracyjnego  | str.  97
4. Stosunek prawa administracyjnego do innych gałęzi prawa  | str. 105
5. Perspektywy rozwoju prawa administracyjnego. Z refleksji ogólnych  | str. 107
 
Rozdział III
Podstawowe instytucje prawa administracyjnego. Zagadnienia teoretyczno-prawne  | str. 114
1. Stosunek administracyjnoprawny  | str. 114
1.1. Pojęcie i rodzaje stosunku administracyjnoprawnego  | str. 114
1.1.1. Podmiot stosunku prawnego  | str. 117
1.1.2. Przedmiot stosunku administracyjnoprawnego  | str. 121
1.2. Cechy stosunku administracyjnoprawnego  | str. 122
1.3. Nawiązanie stosunku administracyjnoprawnego, jego przekształcenie i ustanie  | str. 123
1.4. Stosunek administracyjnoprawny a sytuacja administracyjnoprawna  | str. 125
2. Władza dyskrecjonalna administracji publicznej  | str. 126
2.1. Konstrukcja pojęcia uznania administracyjnego  | str. 127
2.2. Między zasadą legalizmu a uznaniem administracyjnym  | str. 128
2.3. Sądowa kontrola uznania administracyjnego/decyzji uznaniowych  | str. 129
2.4. Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów polskich  | str. 130
2.5. Inne rodzaje władzy dyskrecjonalnej  | str. 132
3. Publiczne prawo podmiotowe  | str. 133
3.1. Pojęcie publicznego prawa podmiotowego  | str. 133
3.2. Klasyczne teorie i definicje publicznego prawa podmiotowego  | str. 134
3.3. Struktura i treść publicznych praw podmiotowych  | str. 136
3.4. Ochrona publicznych praw podmiotowych  | str. 137
4. Sankcja administracyjna  | str. 138
 
Rozdział IV
Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec przemian cywilizacyjnych  | str. 147
1. Współczesny kontekst i wymiar zasady demokratycznego państwa prawnego  | str. 147
1.1. Zasady prawa administracyjnego i ich rola we współczesnym państwie  | str. 147
1.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego jako zasada wszystkich zasad  | str. 148
1.3. O transpozycji zasady demokratycznego państwa prawnego  | str. 154
2. Kontekst zasady pomocniczości  | str. 155
3. Elektroniczna administracja  | str. 160
 3.1. Płaszczyzny elektronicznej administracji  | str. 161
 3.2. Publiczny system teleinformatyczny  | str. 162
 3.3. Elektroniczny rejestr publiczny  | str. 162
 3.4. Kierunki i poziomy elektronicznej administracji  | str. 163
 3.5. Podmioty elektronicznej administracji  | str. 164
 3.6. Powszechność i bezpieczeństwo jako wartości związane z elektroniczną administracją  | str. 165
 4. Współczesne formy prywatyzacji zadania publicznego  | str. 166
 5. Mediacje w administracji  | str. 171
 6. Smart Administration – zarys koncepcji  | str. 177
 
Rozdział V
Źródła prawa administracyjnego  | str. 184
 1. Pojęcie źródeł prawa i klasyfikacja źródeł prawa  | str. 184
 2. Cechy źródeł prawa administracyjnego  | str. 190
 3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  | str. 191
 4. Ustawy  | str. 198
 5. Prawo międzynarodowe  | str. 200
 6. Prawo Unii Europejskiej  | str. 207
 7. Rozporządzenia z mocą ustawy  | str. 217
 8. Rozporządzenia  | str. 220
 8.1. Forma działania administracji publicznej  | str. 220
 8.2. Źródło powszechnie obowiązującego prawa i akt wykonawczy względem ustawy  | str. 220
 8.3. Niesamoistny charakter rozporządzenia  | str. 221
 8.4. Upoważnienie do wydania rozporządzenia  | str. 221
 8.5. Organy właściwe do wydania rozporządzenia  | str. 223
 8.6. Przedmiot rozporządzenia  | str. 224
 8.7. Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia  | str. 224
 8.8. Kontrola i nadzór nad rozporządzeniami  | str. 225
 8.9. Rozporządzenia określone w art. 92 Konstytucji RP a inne rozporządzenia  | str. 226
 9. Lokalne źródła prawa administracyjnego  | str. 227
 9.1. Ustalenia terminologiczno-pojęciowe; differentia specifica; ratio legis  | str. 227
 9.2. Akty prawa miejscowego (prawo miejscowe)  | str. 229
 9.3. Akty prawa zakładowego (prawo zakładowe)  | str. 235
10. Akty prawa wewnętrznego organów administracji publicznej  | str. 237
11. Wejście w życie źródeł prawa  | str. 241
12. Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego  | str. 247
 12.1. Zwyczaj  | str. 247
 12.2. Orzecznictwo sądowe w perspektywie problematyki źródeł prawa administracyjnego  | str. 249
 
Rozdział VI
Formy działania administracji publicznej  | str. 257
 1. Pojęcie i klasyfikacja form działania administracji publicznej  | str. 257
 2. Akt administracyjny jako podstawowa forma działania administracji publicznej  | str. 261
 2.1. Pojęcie, sposoby klasyfikowania i rodzaje aktów administracyjnych  | str. 261
 2.2. Akt administracyjny a akt normatywny  | str. 273
 2.3. Kontekst generalnych aktów administracyjnych  | str. 274
 3. Decyzja administracyjna jako klasyczna forma zewnętrznego aktu administracyjnego  | str. 275
 3.1. Formy decyzji administracyjnej  | str. 275
 3.2. Warunki istnienia decyzji administracyjnej  | str. 278
 3.3. Warunki prawidłowości decyzji administracyjnej  | str. 280
 3.4. Wadliwość decyzji administracyjnej  | str. 281
 3.5. Trwałość decyzji administracyjnej i utrata jej mocy obowiązującej  | str. 282
 3.6. Wykonalność decyzji administracyjnej  | str. 285
 4. Akty polityki administracyjnej  | str. 287
 5. Porozumienie administracyjne (porozumienia administracyjne ustrojowe)  | str. 295
 6. Kontrakt terytorialny  | str. 299
 7. Umowa cywilnoprawna  | str. 300
 8. Umowa administracyjna  | str. 306
 9. Umowy w sprawach zamówień publicznych  | str. 311
10. Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi  | str. 316
11. Czynności materialno-techniczne  | str. 320
12. Działalność społeczno-organizatorska  | str. 323
13. Wybrane przykłady pozostałych form działania administracji publicznej  | str. 326
 13.1. Milczenie administracji  | str. 327
 13.2. Ugoda administracyjna  | str. 330
 13.3. Przyrzeczenie administracyjne  | str. 334
 
Rozdział VII
Pracownicy administracji publicznej  | str. 341
1. Pojęcie służby publicznej  | str. 341
2. Aktualny stan polskiego prawa urzędniczego (ustalenia systemowe)  | str. 344
3. Status osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  | str. 348
4. Pracownicy administracji państwowej  | str. 350
5. Pracownicy i funkcjonariusze administracji rządowej  | str. 354
5.1. Korpus służby cywilnej  | str. 355
5.2. Korpus służby zagranicznej  | str. 359
5.3. Stosunki służbowe funkcjonariuszy w administracji rządowej  | str. 362
6. Pracownicy samorządowi  | str. 364
7. Pracownicy administracji o szczególnym statusie prawnym  | str. 371
8. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi w urzędach i jednostkach organizacyjnych administracji publicznej  | str. 376
 
Rozdział VIII
Odpowiedzialność za działania legalne i nielegalne administracji publicznej  | str. 379
1. Istota odpowiedzialności jako generalnej zasady determinującej działanie władzy publicznej  | str. 379
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania legalne administracji  | str. 382
3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za działania nielegalne  | str. 385
4. Odpowiedzialność w administracji: odpowiedzialność dyscyplinarna, karna i majątkowa funkcjonariuszy administracji publicznej  | str. 390
 
Część druga
USTROJOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE
 
Rozdział IX
Podstawowe ustalenia terminologiczno-pojęciowe dotyczące organizacji prawnej administracji publicznej w ujęciu statycznym (instytucjonalnym)  | str. 401
1. Różnorodność form organizacyjno-prawnych stosowanych w organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 401
1.1. Przyjmowane ustalenia terminologiczno-pojęciowe  | str. 401
1.2. Podmioty administracji publicznej i ich rodzaje  | str. 403
1.3. Organy administracji publicznej i ich rodzaje  | str. 407
1.4. Aparat pomocniczy organu administracji publicznej  | str. 414
2. Terytorialne aspekty organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 416
2.1. Kluczowe antecedencje  | str. 416
2.2. Rodzaje podziałów terytorialnych  | str. 417
2.3. Jednostki zasadniczego podziału terytorialnego  | str. 419
2.4. Jednostki pomocnicze gminy (jako jednostki podziału terytorialnego)  | str. 423
2.5. Jednostki podziału specjalnego (na wybranych przykładach)  | str. 424
3. Resort administracji publicznej – dział administracji rządowej  | str. 426
 
Rozdział X
Podstawowe ustalenia terminologiczno-pojęciowe dotyczące organizacji prawnej administracji publicznej w ujęciu relacyjnym (dynamicznym)  | str. 428
1. Podstawowe płaszczyzny organizacji prawnej administracji publicznej w ujęciu relacyjnym – wprowadzenie  | str. 428
2. Kontrola w administracji publicznej (kontrola administracyjna)  | str. 430
2.1. Kluczowe uwarunkowania terminologiczno-pojęciowe – kontrola jako topos administracji publicznej  | str. 430
2.2. Rodzaje i kryteria kontroli administracyjnej  | str. 434
3. Kierownictwo (wewnętrzne)  | str. 441
4. Nadzór organizacyjny (ustrojowy)  | str. 443
4.1. Jeszcze kilka refleksji o terminologiczno-pojęciowym przeznaczeniu  | str. 443
4.2. Nadzór hierarchiczny  | str. 444
4.3. Nadzór weryfikacyjny  | str. 446
5. Zwierzchnictwo związane z zespoleniem  | str. 448
6. Koordynacja  | str. 450
7. Oddziaływania związane ze współdziałaniem  | str. 452
8. Relacyjne zastosowania dekoncentracji  | str. 454
8.1. Dekoncentracja wewnętrzna; upoważnienie administracyjne  | str. 454
8.2. Dekoncentracja przestrzenna  | str. 457
8.3. Dekoncentracja zewnętrzna  | str. 458
9. Układy relacji strukturalnych (wybrane przykłady)  | str. 460
9.1. Układ scentralizowany (centralizacja)  | str. 460
9.2. Układ zdecentralizowany (decentralizacja)  | str. 461
9.2.1. Specyfika decentralizacji oraz wprowadzenie do form decentralizacji  | str. 461
9.2.2. Istota decentralizacji samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego)  | str. 463
9.2.3. Decentralizacja autonomiczna (autonomia administracyjna)  | str. 466
 
Rozdział XI
Kontrola zewnętrzna administracji publicznej – ustalenia systemowe  | str. 470
1. Wprowadzenie do problematyki kontroli zewnętrznej administracji publicznej  | str. 470
2. Kontrola sądowa  | str. 471
2.1. Kilka ustaleń wprowadzających o systemowym przeznaczeniu  | str. 471
2.2. Kontrola sprawowana przez sądy administracyjne  | str. 472
2.3. Kontrola sprawowana przez inne sądy  | str. 474
2.3.1. Kontrola sprawowana przez sądy powszechne  | str. 474
2.3.2. Administracyjny kontekst kontroli sprawowanej przez Sąd Najwyższy  | str. 475
3. Kontrola Trybunału Konstytucyjnego  | str. 476
4. Kontrola Trybunału Stanu  | str. 477
5. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli  | str. 478
6. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich  | str. 479
7. Kontrola parlamentarna  | str. 481
8. Kontrola prokuratorska  | str. 482
9. Kontrola społeczna  | str. 483
 
Rozdział XII
Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej stopnia centralnego  | str. 486
1. Administracja stopnia centralnego: administracja państwowa a administracja rządowa  | str. 486
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  | str. 490
3. Centralne organy administracji państwowej  | str. 493
4. Naczelne organy administracji rządowej  | str. 498
4.1. Rada Ministrów  | str. 498
4.1.1. Podstawy prawne  | str. 498
4.1.2. Skład Rady Ministrów  | str. 498
4.1.3. Tryb powołania Rady Ministrów  | str. 500
4.1.4. Zadania i kompetencje Rady Ministrów  | str. 501
4.1.5. Organizacja i tryb działania Rady Ministrów  | str. 502
4.1.6. Organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów  | str. 503
4.2. Prezes Rady Ministrów  | str. 505
4.3. Ministrowie  | str. 507
5. Centralne organy administracji rządowej (tzw. urzędy centralne)  | str. 510
6. Inne nietypowe podmioty, organy administracji publicznej stopnia centralnego (wybrane przykłady)  | str. 513
 
Rozdział XIII
Organizacja i funkcjonowanie administracji Unii Europejskiej  | str. 517
1. Organizacja administracji Unii Europejskiej  | str. 517
1.1. Uwagi wstępne  | str. 517
1.2. Administracja polityczna  | str. 518
1.2.1. Rada Europejska  | str. 518
1.2.2. Rada  | str. 520
1.3. Administracja wykonawcza  | str. 521
1.3.1. Komisja Europejska  | str. 521
1.3.2. Organy i jednostki organizacyjne  | str. 522
1.4. Administracja urzędnicza  | str. 523
2. Funkcjonowanie administracji Unii Europejskiej  | str. 525
2.1. Jednostronne akty (czynności) generalne i abstrakcyjne  | str. 527
2.2. Jednostronne akty (czynności) indywidualne i konkretne  | str. 531
2.3. Porozumienia i umowy  | str. 532
2.4. Czynności faktyczne  | str. 534
3. Zasady i prawa podstawowe w postępowaniu przed organami administracji Unii Europejskiej  | str. 535
3.1. Zasada państwa prawnego  | str. 535
3.2. Zasada legalizmu  | str. 536
3.3. Zasada pewności prawa  | str. 537
3.4. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań  | str. 538
3.5. Zasada proporcjonalności  | str. 539
3.6. Zasada dobrej administracji  | str. 539
4. Europeizacja prawa administracyjnego  | str. 543
 
Rozdział XIV
Organizacja i funkcjonowanie terenowej administracji rządowej  | str. 550
1. Formy organizacyjno-prawne wykonujące zadania administracji rządowej w województwie – ustalenia ogólne  | str. 550
2. Pozycja wojewody w ramach terenowej administracji rządowej  | str. 552
3. Rządowa administracja zespolona w województwie  | str. 557
4. Niezespolona administracja rządowa  | str. 562
5. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży  | str. 565
 
Rozdział XV
Organizacja i funkcjonowanie administracji jednostek samorządu terytorialnego i ich związków  | str. 570
1. Władze jednostek samorządu terytorialnego  | str. 570
1.1. Samorządowe formy demokracji bezpośredniej  | str. 571
1.2. Organy jednostek samorządu terytorialnego  | str. 585
2. Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego  | str. 595
2.1. Zasady i tryb kształtowania zakresu działania jednostek samorządu terytorialnego  | str. 595
2.2. Układ zadań jednostek samorządu terytorialnego  | str. 598
3. Działalność jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie kontrolnej i nadzorczej  | str. 603
3.1. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego  | str. 603
3.2. Sądowa kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego  | str. 612
3.3. Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego  | str. 613
4. Specyfika miasta na prawach powiatu  | str. 616
5. Specyfika ustroju m.st. Warszawy  | str. 623
6. Organizacja i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy  | str. 629
7. Podstawowe formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego  | str. 643
7.1. Kluczowe uwarunkowania i ustalenia terminologiczno-pojęciowe  | str. 643
7.2. Związki jednostek samorządu terytorialnego  | str. 645
7.3. Porozumienia samorządowe służące współdziałaniu  | str. 651
7.4. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w formie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej  | str. 654
8. Aglomeracje/metropolie jako wyzwanie ustrojowe – przykład związku metropolitalnego w województwie śląskim  | str. 657
 
Rozdział XVI
Wyjątki od dualizmu terenowej administracji publicznej – wybrane przykłady  | str. 668
1. Organizacja i funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych  | str. 668
2. Organizacja i funkcjonowanie regionalnych izb obrachunkowych  | str. 675
 
Rozdział XVII
Organizacja i funkcjonowanie zakładów administracyjnych – wybrane zagadnienia  | str. 681
1. Pojęcie i rodzaje zakładów administracyjnych  | str. 681
2. Specyfika władztwa zakładowego  | str. 688
3. Rekrutacja do zakładu administracyjnego – przykład szkół i przedszkoli z systemu oświaty (w wybranym zakresie)  | str. 693
 
Rozdział XVIII
Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej – wybrane przykłady  | str. 701
1. Określenia niepublicznych podmiotów i ich rodzaje  | str. 701
2. Formy przekazywania niepublicznym podmiotom zadań administracji publicznej  | str. 704
 
Część trzecia
ZAGADNIENIA OGÓLNE I USTROJOWE NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGULACJI MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
 
Rozdział XIX
Procesowe i materialne konotacje kontroli i nadzoru (dozoru) sprawowanego przez organy administracji publicznej  | str. 713
1. Perspektywa kontroli instancyjnej i nadzoru pozainstancyjnego  | str. 713
2. Z perspektywy nadzoru budowlanego  | str. 718
3. Z perspektywy nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną  | str. 723
 
Rozdział XX
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – perspektywa ustaw regulujących prawa osobowe  | str. 728
1. Kontekst źródeł prawa administracyjnego i funkcji administracji publicznej  | str. 728
2. Kontekst organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 734
3. Kontekst form działania administracji publicznej  | str. 737
 
Rozdział XXI
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – perspektywa ustawy o broni i amunicji  | str. 742
1. Kontekst funkcji administracji publicznej  | str. 742
2. Kontekst źródeł prawa administracyjnego  | str. 743
3. Kontekst form działania administracji publicznej  | str. 746
4. Kontekst organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 749
5. Kontekst bezpieczeństwa fizycznego broni palnej  | str. 751
 
Rozdział XXII
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – perspektywa ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  | str. 753
1. Kontekst funkcji administracji publicznej  | str. 753
2. Kontekst źródeł prawa administracyjnego  | str. 756
3. Kontekst form działania administracji publicznej  | str. 759
4. Kontekst organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 762
5. Kontekst toku instancji  | str. 765
6. Kontekst nadzoru  | str. 767
 
Rozdział XXIII
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – perspektywa instytucji wywłaszczenia nieruchomości  | str. 770
1. Kontekst funkcji wywłaszczenia  | str. 770
2. Kontekst źródeł prawa administracyjnego  | str. 772
3. Kontekst form działania administracji publicznej  | str. 773
4. Kontekst organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 776
5. Kontekst toku instancji  | str. 776
6. Inne  | str. 777
 
Rozdział XXIV
Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego – perspektywa zgromadzeń publicznych, imprez masowych, wykorzystania dróg w sposób szczególny  | str. 779
1. Kontekst funkcji administracji publicznej  | str. 779
2. Kontekst źródeł prawa administracyjnego  | str. 784
3. Kontekst form działania administracji publicznej  | str. 787
4. Kontekst organizacji prawnej administracji publicznej  | str. 792
5. Kontekst kontroli decyzji – kontekst toku instancji  | str. 793
6. Kontekst nadzoru  | str. 795
 
Autorzy  | str. 799
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.