Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

ebook

- 13%

Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe

Janusz Sługocki

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-240-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nW książce przedstawione zostały podstawowe zagadnienia ustrojowego prawa administracyjnego, w tym m.in.:\n • podstawy prawne działania naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, administracji rządowej w terenie, samorządu terytorialnego,\n • podział terytorialny kraju, \n • organizacja kontroli administracji,\n • zasady funkcjonowania służby cywilnej.
\n\nOmówiono przesłanki kształtowania się konkretnych instytucji w Polsce. Przedstawiono także europejski kontekst polskiego ustroju administracji publicznej przez przybliżenie wybranych rozwiązań ustrojowych przyjętych w innych państwach. Zagadnienia te prezentowane są w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego.
\n\nPodręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji. Może służyć również studentom innych kierunków (np. ekonomii lub politologii) oraz urzędnikom, radnym i wszystkim osobom zainteresowanym podstawami ustrojowymi funkcjonowania administracji publicznej.

Tytuł
Prawo administracyjne. Zagadnienia ustrojowe
Autor
Janusz Sługocki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-240-4
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2022
Liczba stron
584
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str.  9
Wstęp  | str.  11
Rozdział pierwszy
Zagadnienia ogólne  | str. 13
1. Pojęcie administracji i administracyjnego prawa ustrojowego  | str. 13
2. Źródła prawa  | str. 24
2.1. Pojęcie i klasyfikacje źródeł prawa  | str. 24
2.2. Źródła powszechnie obowiązującego prawa  | str.  29
2.3. Akty prawne o charakterze wewnętrznym  | str. 55
3. Podmioty administracji   | str. 56
Literatura   | str.  73
Rozdział drugi
Prezydent i administracja rządowa   | str.  81
1. Modele władzy wykonawczej w Europie  | str. 81
1.1. Model monokratyczny (jednoczłonowy)   | str. 82
1.2. Model dualistyczny (dwuczłonowy)   | str. 82
2. Prezydent RP   | str.  89
3. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów   | str. 93
3.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów   | str.  93
3.2. Wewnętrzne organy Rady Ministrów i Prezesa RM   | str. 99
3.3. Prezes Rady Ministrów   | str.  108
3.4. Ministrowie   | str. 115
3.5. Komitety o swoistej pozycji prawnej   | str.  125
3.6. Urzędy centralne i inne jednostki organizacyjne administracji centralnej   | str. 129
3.7. Podmioty nadzorowane, podległe lub działające przy Prezesie RM i ministrach (wybrane przykłady)  | str.  133
4. Administracja rządowa w terenie   | str. 186
4.1. Wojewoda   | str. 191
4.2. Organy administracji niezespolonej   | str. 220
Literatura   | str. 238
Rozdział trzeci
Podział terytorialny   | str.  243
1. Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych   | str. 243
2. Przesłanki reform podziału terytorialnego   | str. 245
2.1. Problematyka podziału terytorialnego w okresie międzywojennym   | str. 245
2.2. Przesłanki kształtowania podziału terytorialnego   | str. 248
3. Współczesny podział terytorialny   | str. 253
Literatura   | str.  258
Rozdział czwarty
Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne i porównawcze   | str.  261
1. Samorząd terytorialny – zagadnienia ogólne   | str. 261
1.1. Znaczenie samorządu terytorialnego   | str.  261
1.2. Samorząd jako forma administracji zdecentralizowanej   | str.  262
1.3. Koncepcje samorządu terytorialnego  | str. 265
2. Samorząd lokalny w Europie   | str.  271
2.1. Francja   | str.  271
2.2. Wielka Brytania   | str. 279
2.3. Niemcy   | str. 290
2.4. Szwajcaria   | str. 301
3. Regiony w Europie   | str.  304
3.1. Uwarunkowania statusu regionu   | str.  304
3.2. Regionalizacja  | str. 305
3.3. Region samorządowy   | str.  312
3.4. Region autonomiczny   | str. 318
3.5. Kraje w państwie federacyjnym   | str. 335
4. Samorząd terytorialny a integracja europejska   | str.  346
4.1. Samorządowe instytucje europejskie   | str. 346
4.2. Konwencje międzynarodowe   | str. 347
Literatura   | str. 354
Rozdział piąty
Samorząd terytorialny RP   | str. 359
1. Samorząd terytorialny II Rzeczypospolitej  | str. 359
1.1. Samorząd terytorialny po I wojnie światowej   | str.  359
1.2. Samorząd terytorialny w konstytucji marcowej  | str. 359
1.3. Ustawa „scaleniowa” z 1933 r.   | str. 360
1.4. Konstytucja kwietniowa  | str. 364
1.5. Województwo śląskie   | str.  365
2. Podstawy ustroju samorządu terytorialnego  | str. 366
2.1. Konstytucja i ustawy ustrojowe  | str.  366
2.2. Podstawowe zasady ustroju samorządu terytorialnego   | str. 367
3. Władze samorządu terytorialnego   | str. 381
3.1. Wykonywanie władzy   | str.  381
3.2. Wybory do organów stanowiących samorządu terytorialnego   | str.  384
3.3. Bezpośrednie wybory wójta (burmistrza i prezydenta miasta)   | str. 392
3.4. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa   | str. 395
3.5. Organ wykonawczy   | str. 405
4. Zakres działania samorządu lokalnego (wybrane zagadnienia)   | str. 430
5. Zakres działania samorządu województwa (wybrane zagadnienia)   | str. 447
6. Finansowo-majątkowe podstawy działalności samorządu terytorialnego  | str.  489
7. Nadzór   | str.  496
8. Regionalne izby obrachunkowe   | str. 502
Literatura   | str. 511
Rozdział szósty
Kontrola administracji   | str. 519
1. Pojęcie kontroli administracji   | str. 519
2. Organy kontroli administracji (wybrane przykłady)   | str.  524
2.1. Najwyższa Izba Kontroli  | str. . 524
2.2. Rzecznik Praw Obywatelskich   | str. 525
3. Sądowa kontrola administracji   | str.  530
3.1. Kontrola sądowa   | str. 530
3.2. Trybunał Stanu   | str.  534
3.3. Trybunał Konstytucyjny   | str.  536
3.4. Sądownictwo administracyjne  | str. . 543
4. Kontrola informacji o administracji   | str. 554
Literatura  | str. 558
Rozdział siódmy
Urzędnicy i służba cywilna   | str. 565
1. Zakres regulacji prawa urzędniczego   | str. 565
2. Służba cywilna   | str. 571
2.1. Modele służby cywilnej   | str.  571
2.2. Służba cywilna w Polsce   | str. 573
Literatura   | str. 584
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.