Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo autorskie

ebook

- 14%

Prawo autorskie

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-200-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.

Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.:


"ściągania" nielegalnych plików z internetu,
dopuszczalności używania odnośników (linków),
dzieł osieroconych,
zasad stosowania testu trójstopniowego.
Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Janusz Barta i Ryszard Markiewicz

od wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in. następujące opracowania:Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz

(2002),Oprogramowanie open source w świetle prawa

(2005),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

(redakcja i współautorstwo, wyd. V, 2011),Prawo autorskie. Zbiór przepisów i orzecznictwa

, t. 1-3 (wyd. V, 2005),Ochrona danych osobowych. Komentarz

(wspólnie z P. Fajgielskim, wyd. VI, 2015),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie

(wyd. VI, 2014),Telewizja interaktywna a prawo autorskie

(2007),Media a dobra osobiste

(redakcja i współautorstwo, 2009),Zabawy z prawem autorskim
(2015). Autorzy są związani z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński.

Tytuł
Prawo autorskie
Autorzy
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-200-6
Rok wydania
2016
Liczba stron
772
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Od autorów | str. 17

Rozdział I. Uwagi wstępne | str. 21

Rozdział II. Źródła prawa | str. 28

Rozdział III. Prawo autorskie | str. 37
1. Przedmiot prawa | str. 37
1.1. Uwagi ogólne | str. 37
1.2. Pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej | str. 43
1.3. Cecha twórczości i indywidualności | str. 48
1.4. Problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu | str. 57
1.5. Cecha indywidualności w poszczególnych składnikach i rodzajach dzieł | str. 59
1.6. Kontrowersyjnie o kryterium twórczości w prawie autorskim | str. 78
1.7. Utwór zależny | str. 83
1.8. Wyłączenia wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego | str. 87
2. Powstanie i czas ochrony praw autorskich | str. 95
3. Podmiot praw autorskich | str. 105
3.1. Twórca | str. 105
3.2. Współautorstwo | str. 106
3.3. Twórczość pracownicza | str. 113
3.4. Inne podmioty praw autorskich | str. 116
3.5. Następcy prawni | str. 119
4. Autorskie prawa osobiste | str. 120
4.1. Uwagi ogólne | str. 120
4.1.1. Wprowadzenie | str. 120
4.1.2. Usytuowanie | str. 121
4.1.3. Treść i naruszenie | str. 123
4.1.4. Ochrona po śmierci | str. 128
4.1.5. Problem wspólności praw | str. 129
4.1.6. Umowy | str. 130
4.1.7. Utwory pracownicze | str. 132
4.2. Poszczególne autorskie prawa osobiste | str. 133
4.2.1. Prawo do autorstwa | str. 133
4.2.2. Prawo do integralności utworu | str. 138
4.2.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 144
4.2.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 147
4.2.5. Prawo dostępu do dzieła | str. 149
4.3. Ochrona autorskich dóbr osobistych a stosunki umowne | str. 150
5. Autorskie prawa majątkowe | str. 151
5.1. Treść prawa | str. 151
5.1.1. Uwagi ogólne | str. 151
5.1.2. Pojęcie korzystania | str. 154
5.1.3. Pola eksploatacji | str. 159
5.1.4. Postacie korzystania z utworu | str. 161
5.1.5. Prawo do wynagrodzenia i rozporządzania utworem | str. 167
5.1.6. Droit de suite | str. 172
5.1.7. Zabezpieczenia przed dostępem do utworów | str. 173
5.1.8. Prawa wyłączne do utworu a własność egzemplarza utworu | str. 178
5.2. Wyczerpanie prawa | str. 179
5.3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa | str. 190
5.4. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych | str. 191
5.4.1. Uwagi wstępne | str. 191
5.4.2. Dozwolony użytek osobisty | str. 227
5.4.3. Swoboda cytowania | str. 235
5.4.4. Parodia, pastisz i karykatura | str. 244
5.4.5. Antologie | str. 248
5.4.6. Przedruk | str. 255
5.4.7. Licencje dla celów naukowych i dydaktycznych | str. 256
5.4.8. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego | str. 263
5.4.9. Nagrania efemeryczne i archiwalne | str. 265
5.4.10. Dzieła osierocone | str. 266
5.4.11. Inne postacie licencji | str. 271
5.4.12. Kontrowersyjnie o dozwolonym użytku w prawie autorskim | str. 274
5.5. Rozszerzony zbiorowy zarząd | str. 289
5.5.1. Uwagi ogólne | str. 289
5.5.2. Zawieranie umów w sprawie korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 291
5.5.3. Reemisja programów w sieciach kablowych | str. 293
6. Regulacje szczególne | str. 294
6.1. Programy komputerowe | str. 294
6.2. Utwór audiowizualny | str. 309
7. Umowy | str. 325
7.1. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia | str. 325
7.1.1. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu | str. 333
7.1.2. Zakaz obejmowania umową nieznanych (w chwili jej zawierania) pól eksploatacji utworu | str. 342
7.1.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str. 343
7.1.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str. 343
7.1.5. Nakaz zawierania pod rygorem nieważności umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej (art. 53 i art. 67 ust. 5 pr. aut.) | str. 343
7.1.6. Autorskie dobra osobiste a umowy | str. 345
7.1.7. Inne ograniczenia swobody umów | str. 347
7.2. Przepisy względnie obowiązujące | str. 347
7.3. Zasady redakcji kontraktów autorskich | str. 350
7.3.1. Uwagi ogólne | str. 350
7.3.2. Redakcja umowy licencyjnej | str. 355
7.4. Licencje open source, creative commons i ruch open access | str. 364
8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych | str. 372
8.1. Autorskie prawa osobiste | str. 372
8.2. Autorskie prawa majątkowe | str. 374
8.2.1. Uwagi ogólne | str. 374
8.2.2. Stwierdzenie naruszenia i podmiot odpowiedzialny | str. 375
8.2.3. Roszczenia | str. 383
8.2.4. Przedawnienie | str. 397
8.2.5. Zagadnienia procesowe | str. 399
8.3. Nadużycie prawa autorskiego | str. 406

Rozdział IV. Prawa pokrewne | str. 410
1. Uwagi generalne | str. 410
2. Prawo do artystycznych wykonań | str. 412
3. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 417
4. Prawo do nadań | str. 419
5. Prawo do pierwszego wydania | str. 419
6. Prawo do wydania naukowego i krytycznego | str. 421
7. Ochrona praw pokrewnych | str. 423

Rozdział V. Sui generis ochrona baz danych | str. 424
1. Wprowadzenie | str. 424
2. Przedmiot ochrony | str. 428
3. Producent bazy danych | str. 430
4. Treść ochrony | str. 431
5. Czas ochrony | str. 437
6. Ochrona baz danych | str. 438

Rozdział VI. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego | str. 439
1. Uwagi ogólne | str. 439
2. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach wewnętrznych | str. 440
3. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach zewnętrznych | str. 444
4. Tabele wynagrodzeń | str. 445
5. Wielość organizacji zbiorowego zarządzania | str. 451
6. Domniemania | str. 454
7. Dyrektywa 2014/26 w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi | str. 456

Rozdział VII. Prawo autorskie w internecie | str. 461
1. Problematyka | str. 461
2. Przedmiot ochrony | str. 464
3. Podmiot prawa | str. 467
4. Treść prawa autorskiego | str. 468
4.1. Uwagi ogólne | str. 468
4.2. Dozwolony użytek w sieciach komputerowych | str. 469
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 469
4.2.2. Zwielokrotnienie utworu w ramach art. 231 pr. aut. | str. 471
4.2.3. "Przedruk internetowy" | str. 477
4.2.4. Licencja dla bibliotek on-line | str. 479
4.2.5. Licencja dla celów dydaktycznych i naukowych | str. 481
4.2.6. Projekt Google | str. 482
5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w internecie | str. 485
5.1. Odpowiedzialność dostawcy zawartości sieci | str. 485
5.2. Odpowiedzialność dostawcy usług w sieciach (service provider) | str. 485
5.3. Przechowywanie utworów na stronach internetowych | str. 487
5.3.1. Istota problemu | str. 487
5.3.2. Bezpośrednie czy pośrednie wkraczanie w prawo autorskie | str. 490
5.3.3. Artykuł 14 u.ś.u.e. | str. 494
5.3.4. Wnioski | str. 509
5.4. Odpowiedzialność użytkownika końcowego | str. 516
5.5. Odpowiedzialność za odesłania | str. 517
5.5.1. Uwagi ogólne (oceny przed wyrokiem w sprawie Svensson) | str. 517
5.5.2. Sprawa Svensson | str. 518
5.5.3. Odpowiedzialność za systemy wyszukiwawcze | str. 531
5.5.4. Utwory w odnośnikach | str. 538
5.6. Blokowanie dostępu do platform internetowych przez dostawcę internetu | str. 540
5.7. Piractwo i transfer plików MP3 | str. 544
6. Elektroniczny zbiorowy zarząd prawami autorskimi | str. 551
7. Rozpowszechnianie przedmiotów praw wyłącznych on-line | str. 553
7.1. Terminologia | str. 553
7.2. Ochrona prawnoautorska ze względu na rozpowszechnianie chronionych dóbr on-line | str. 555
7.3. Miejsce korzystania z utworu | str. 558
7.4. Unia Europejska wobec rozpowszechniania utworów w trybie on-line | str. 561

Rozdział VIII. Konwencje międzynarodowe | str. 566
1. Konwencja berneńska | str. 566
2. Konwencja rzymska | str. 569
3. Porozumienie TRIPS | str. 572
4. "Internetowe" traktaty WIPO | str. 575
4.1. Wprowadzenie | str. 575
4.2. Traktat WIPO o prawie autorskim | str. 576
4.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 579
4.4. Pekiński traktat w sprawie audiowizualnych artystycznych wykonań | str. 582
4.5. Traktat WIPO o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych | str. 583
5. ACTA | str. 584

Rozdział IX. Prawo autorskie w Unii Europejskiej | str. 589
1. Uwagi ogólne | str. 589
2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str. 591
3. Orzecznictwo TSUE | str. 602
4. Dyrektywy a polskie prawo autorskie | str. 606

Rozdział X. Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa | str. 610
1. Wprowadzenie | str. 610
2. Prawo właściwe do oceny naruszenia prawa autorskiego | str. 610
3. Prawo właściwe dla umów autorskich | str. 615
4. Jurysdykcja krajowa | str. 616

Rozdział XI. Prawo karne | str. 619
1. Piractwo i prawo autorskie | str. 619
2. Odpowiedzialność karna | str. 620

Rozdział XII. Okolice prawa autorskiego | str. 623
1. Dodatkowe podstawy prawnej ochrony rezultatów twórczości | str. 623
2. Granice swobody twórczej | str. 630
3. Prawo do wizerunku | str. 631
4. Ochrona korespondencji | str. 634
5. Prawo autorskie a swoboda wypowiedzi | str. 635
5.1. Wprowadzenie | str. 635
5.2. Konieczność sięgania do art. 10 EKPC | str. 638
5.3. Bezpośrednie stosowanie EKPC | str. 641
5.4. Konstytucja | str. 643
5.5. Wnioski | str. 644

Rozdział XIII. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego | str. 645

Bibliografia | str. 655

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 681

Skorowidz | str. 747
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administrator 1-2/2016

-26%

Administrator 1-2/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Co nas czeka w 2016 roku?● Skąd się biorą problemy zarządców?● Przegląd podzielników,● Korekta przychodów i kosztów w 2016 roku.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2018

-29%

Administrator 3/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Książka obiektu budowlanego narzędziem pomocnym w zarządzaniu budynkiem,
● PIT-8C we wspólnocie
● Co warto wiedzieć o ocieplaniu budynków,
● Nowe Warunki Techniczne cz. II

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.