Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Andrzej Urbański, Wojciech Machała, Grzegorz Rząsa, Agnieszka Gołaszewska, Barbara Błońska, Katarzyna Bojańczyk, Sylwia Krasowicz, Joanna Krysińska, Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Rafał M. Sarbiński, Michał Siciarek, Katarzyna Sobczyk-Sarbińska, Małgor

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-760-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana publikacja łączy cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania z zakresu prawa autorskiego, które jest najdynamiczniej rozwijającą się dziedziną w polskim systemie prawa. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zaproponowanie rozwiązań kwestii spornych, a z drugiej – przedstawienie spójnego spojrzenia na omawianą materię normatywną.


Komentarz zawiera obszerne omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

pojęcia przedmiotu prawa autorskiego,
statusu twórcy,
regulacji dotyczących umów prawnoautorskich,
odpowiedzialności za naruszenie autorskich praw majątkowych.W komentarzu poddano pogłębionej, krytycznej analizie nie tylko przepisy prawa, lecz także – niejednokrotnie mało konsekwentne – orzecznictwo (w tym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej).


Autorami są osoby mające zarówno doświadczenia akademickie, jak i praktykę w zakresie stosowania prawa własności intelektualnej.

Rozmowa z Rafałem Sarbińskim

Tytuł
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz
Autorzy
Andrzej Urbański, Wojciech Machała, Grzegorz Rząsa, Agnieszka Gołaszewska, Barbara Błońska, Katarzyna Bojańczyk, Sylwia Krasowicz, Joanna Krysińska, Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Rafał M. Sarbiński, Michał Siciarek, Katarzyna Sobczyk-Sarbińska, Małgorzata Świętczak, Artur Zalewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-760-5
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
1660
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Wprowadzenie | str. 13

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) | str. 15

Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego | str. 17

Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego | str. 291

Rozdział 3. Treść prawa autorskiego | str. 406
Oddział 1. Autorskie prawa osobiste | str. 406
Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe | str. 419
Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów | str. 502
Oddział 3a. Dozwolony użytek na rzecz beneficjentów | str. 725
Oddział 4. Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne | str. 733
Oddział 5. Dozwolony użytek utworów osieroconych | str. 741
Oddział 6. Niektóre sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 785

Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych | str. 799

Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych | str. 811

Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych | str. 1053

Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych | str. 1123

Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych | str. 1211

Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych | str. 1228

Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji | str. 1326

Rozdział 11. Prawa pokrewne | str. 1364
Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań | str. 1364
Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 1420
Oddział 3. Prawa do nadań programów | str. 1456
Oddział 3(1). Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str. 1475
Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych | str. 1506

Rozdział 12. (uchylony) | str. 1521

Rozdział 12(1). (uchylony) | str. 1522

Rozdział 12(2). (uchylony) | str. 1528

Rozdział 13. (uchylony) | str. 1530

Rozdział 14. Odpowiedzialność karna | str. 1531

Rozdział 15. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1596

Literatura | str. 1633

O Autorach | str. 1655
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

-14%

Aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Książka jest dziełem wieloautorskim poruszającym aktualne problemy egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
Głównym obszarem zainteresowania jej autorów są zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie w przepisach normujących postępowanie egzekucyjne w administracji, w szczególności w zakresie działań informacyjnych podejmowanych przez wierzyciela wobec zobowiązanego, wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej, dochodzenia wykonania obowiązku pieniężnego przeciwko innym osobom niż pierwotnie zobowiązany, zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji, kosztów postepowania egzekucyjnego oraz ulg w ich zapłacie, obowiązków informacyjnych wierzyciela wobec organu egzekucyjnego, dobrowolnej zapłaty przez zobowiązanego egzekwowanej należności pieniężnej, współpracy uczestników postępowania egzekucyjnego w administracji, egzekucji administracyjnej z ruchomości o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wyboru środka egzekucyjnego w stanie pandemii COVID-19, ulg z Tarczy Antykryzysowej i ich wpływu na administracyjne postępowanie egzekucyjne oraz zaspokojenia świadczenia pieniężnego z ruchomości po przejęciu egzekucji przez komornika sądowego na skutek zbiegu.

Cena: 36.00 zł 31.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

-19%

Akty wykonawcze do Kodeksu pracy 2017 z komentarzem

Publikacja zawiera dziewięć najważniejszych rozporządzeń do Kodeksu pracy z praktycznym komentarzem eksperta do każdego z nich. Na szczególną uwagę zasługuje nowe rozporządzenie o świadectwie pracy, które obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. W książce Czytelnik znajdzie ponadto m.in. rozporządzenia:
● prowadzeniu dokumentacji pracowniczej,
● sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
● urlopach wypoczynkowych,
● podróżach służbowych.
Oprócz aktualnej treści przepisów dużą wartością publikacji są szczegółowe komentarze, zawierające liczne przykłady i wzory dokumentów.
Autorzy komentarzy są specjalistami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnikami i praktykami z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Cena: 37.00 zł 30.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.