Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

ebook

- 14%

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790

Ryszard Markiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 118.00 zł 102.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 102.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-802-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie.


W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące:

rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej, wykonywanie kopii dla zachowania dziedzictwa kulturowego),
nowego prawa pokrewnego wydawców,
nowych zasad odpowiedzialności i jej wyłączeń dla niektórych dostawców usług udostępniania treści online,
środków ułatwiających zawieranie umów licencyjnych i szerszego dostępu do przedmiotów praw wyłącznych (przepisy dotyczące: utworów niedostępnych w handlu, rozszerzonego zbiorowego zarządu, dostępu do utworów audiowizualnych na platformach, kopii utworów znajdujących się w domenie publicznej),
zasad wynagradzania twórców.Opracowanie przedstawia kierunek najbliższych zmian polskiego prawa autorskiego i może być użyteczne w pracach legislacyjnych oraz dla sądowej i doktrynalnej interpretacji obowiązującego prawa autorskiego w okresie między datą wejścia dyrektywy w życie (6.06.2019 r.) a datą koniecznej jej implementacji (7.06.2021 r.). Będzie także pomocne przy interpretacji prawa polskiego po upływie terminu implementacji dyrektywy – i to zarówno gdyby zrealizowano ją nowelizacją prawa polskiego, jak i wobec możliwych opóźnień.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników nauki i legislatorów.

Tytuł
Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790
Autor
Ryszard Markiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-802-0
Seria
ZAGADNIENIA PRAWNE
Rok wydania
2021
Liczba stron
388
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |str. 13

Wstęp |str. 17

Rozdział 1
Wprowadzenie |str. 21

Rozdział 2
Dozwolony użytek |str. 31
2.1. Wprowadzenie (art. 7) |str. 31
2.1.1. Uwagi ogólne |str. 31
2.1.2. Obligatoryjny charakter |str. 32
2.1.3. Stosowanie testu trójstopniowego (art. 7 ust. 2) |str. 32
2.1.4. Ochrona środków technologicznych (art. 7 ust. 2) |str. 33
2.1.5. Bezskuteczność umów ograniczających dozwolony użytek (art. 7 ust. 1) |str. 35
2.1.6. Relacja z wyjątkami i ograniczeniami określonymiw innych dyrektywach (art. 25) |str. 37
2.1.7. Modyfikacja przepisów o dozwolonym użytku w innych dyrektywach (art. 24) |str. 39
2.2. Eksploracja tekstów i danych (art. 3 i 4) |str. 40
2.2.1. Wprowadzenie |str. 40
2.2.2. Specyfika |str. 43
2.2.3. Użytek badawczy TDM |str. 48
2.2.3.1. Treść i warunki licencji (zasady ogólne) |str. 48
2.2.3.2. Jednostka badawcza i instytucje dziedzictwa kulturowego |str. 48
2.2.3.3. Teksty i dane |str. 51
2.2.3.4. Eksploracja tekstów i danych |str. 52
2.2.3.5. Dostęp zgodny z prawem |str. 52
2.2.3.6. Bezpieczeństwo przechowywanych utworów |str. 55
2.2.3.7. Obligatoryjność badawczego użytku TDM i relacja z postaciami dozwolonego użytku w innych dyrektywach |str. 58
2.2.4. Użytek komercyjny TDM |str. 61
2.2.5. Inne „równoległe” licencje ustawowe |str. 65
2.3. Dozwolony użytek ze względu na nauczanie (art. 5) |str. 68
2.3.1. Uwagi ogólne |str. 68
2.3.2. Elastyczne zasady implementacji art. 5 |str. 74
2.3.2.1. Uwagi ogólne |str. 74
2.3.2.2. Odpłatność licencji |str. 74
2.3.2.3. Pierwszeństwo odpowiednich licencji |str. 76
2.3.2.4. Autorskie prawa osobiste |str. 78
2.3.3. Problemy szczególne |str. 79
2.3.3.1. Co to znaczy „w celu zilustrowania”? |str. 79
2.3.3.2. Legalny użytkownik |str. 81
2.3.3.3. Implementacja do prawa polskiego |str. 82
2.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 6) |str. 84

Rozdział 3
Przedmioty praw wyłącznych niedostępne w obrocie handlowym (art. 8–11) |str. 88
3.1. Uwagi ogólne |str. 88
3.2. Podstawowe zasady regulacji z art. 8–11 |str. 90
3.2.1. Zakres przedmiotowy |str. 90
3.2.2. Instytucja dziedzictwa kulturowego |str. 93
3.2.3. Podstawa uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego |str. 93
3.2.4. Treść uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego |str. 96
3.2.4.1. Umowa licencyjna i jej warunki |str. 96
3.2.4.2. Dozwolony użytek |str. 98
3.2.5. Obowiązki informacyjne |str. 100
3.2.6. Możliwość „sprzeciwu” uprawnionego podmiotu i jego skutki |str. 101
3.2.7. Diagram Paula Kellera |str. 103
3.3. Zagadnienia szczegółowe |str. 104
3.3.1. Weryfikacja przesłanki „niedostępności” |str. 104
3.3.2. Utwory spoza UE |str. 105
3.3.3. Ochrona dóbr osobistych |str. 107
3.3.4. Utwory niedostępne w handlu a prawo do pierwszego wydania |str. 107

Rozdział 4
Udzielanie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem (art. 12) |str. 109
4.1. Wprowadzenie |str. 109
4.2. Licencje zbiorowe z rozszerzonym skutkiem zgodne z art. 12 ust. 4 |str. 112
4.3. Reprezentatywność OZZ |str. 114
4.4. Ograniczenie zakresu dopuszczalnych licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem |str. 117
4.5. Zabezpieczenie interesów podmiotów, które nie powierzyły OZZ administrowania swymi prawami |str. 118
4.6. Postacie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem |str. 120

Rozdział 5
Mechanizm negocjacyjny w sprawie dostępu do utworów audiowizualnych na platformach wideo na żądanie oraz dostępności tych utworów (art. 13) |str. 128

Rozdział 6
Fotografie obiektów muzealnych (art. 14) |str. 130

Rozdział 7
Prawo pokrewne wydawców prasy (art. 15) |str. 137
7.1. Uwagi ogólne |str. 137
7.2. Przepisy dyrektywy |str. 138
7.3. Problemy szczególne |str. 149
7.3.1. Celowość ustanowienia nowego prawa pokrewnego |str. 149
7.3.2. Publikacja prasowa a przedmiot praw wyłącznych |str. 154
7.3.3. Znaczenie prawa do zwielokrotnienia |str. 155
7.3.4. Bardzo krótkie fragmenty |str. 159
7.3.5. Implementacja wymogu odpowiedniego stosowania do prawa pokrewnego przepisów dotyczących dozwolonego użytku |str. 164
7.3.6. Dozwolony użytek jako podstawa ograniczania prawa wydawców (przeglądy prasy i cytat) |str. 168
7.3.7. Link, hyperlink i embedowanie |str. 173
7.3.8. Partycypowanie przez twórców w przychodach z prawa pokrewnego wydawców |str. 177
7.3.9. Prawo pokrewne wydawców a inne regulacje przyjęte w dyrektywie |str. 179
7.4. Zagadnienia konstrukcyjne |str. 181
7.5. Implementacja dyrektywy |str. 186
7.6. Wnioski |str. 192

Rozdział 8
Prawo wydawcy do partycypowania w godziwej rekompensacie z tytułu dozwolonego użytku (art. 16) |str. 195

Rozdział 9
Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online (art. 17) |str. 201
9.1. Wprowadzenie |str. 201
9.2. Treść dyrektywy |str. 206
9.2.1. Definicja „dostawcy usług udostępniania treści online” |str. 206
9.2.2. Kwalifikacja prawna hostingu z art. 17 |str. 213
9.2.3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na korzystanie z utworów przez DUUTO od podmiotów uprawnionych |str. 216
9.2.4. Dozwolony użytek |str. 229
9.2.5. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO |str. 236
9.2.5.1. Zasady generalne |str. 236
9.2.5.2. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO – regulacje szczególne |str. 240
9.2.5.3. Artykuł 17 w ujęciu Eleonory Rosati |str. 241
9.3. Zagadnienia szczególne |str. 242
9.3.1. Celowość uchwalenia art. 17 |str. 242
9.3.2. Obowiązek filtrowania treści przez DUUTO |str. 246
9.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów |str. 254
9.3.3.1. Uwagi ogólne |str. 254
9.3.3.2. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów a skargi dostawców treści |str. 255
9.3.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów przez DUUTO a dozwolony użytek |str. 257
9.3.3.3.1. Uwagi ogólne |str. 257
9.3.3.3.2. Proponowane sposoby implementacji dyrektywy nakierowane na ograniczenie nadmiernego blokowania dostępu do rozpowszechnianych utworów |str. 260
9.3.3.3.3. Propozycja sposobu implementacji art. 17 ze względu na zapewnienie dozwolonego użytku w słusznym zakresie |str. 272
9.3.4. Zasada terytorialności i prawo właściwe |str. 278
9.3.5. Artykuł 17 i „monetyzacja” |str. 280
9.4. Relacja art. 17 z regulacjami z innych dyrektyw |str. 282
9.4.1. Uwagi ogólne |str. 282
9.4.2. Naruszenie prawa do publicznego udostępniania na gruncie art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 dyrektywy 2001/29 |str. 284
9.4.3. Relacja art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 |str. 287
9.4.4. Relacja art. 17 ust. 3 dyrektywy 2019/790 i art. 14 ust. 1 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31) |str. 296
9.4.5. Uwaga końcowa |str. 301
9.5. Udostępnianie treści online – podmioty naruszające prawa wyłączne |str. 304
9.6. Wnioski |str. 307

Rozdział 10
Umowy (art. 18–23) |str. 311
10.1. Wprowadzenie |str. 311
10.2. Odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie (art. 18) |str. 322
10.2.1. Uwagi ogólne |str. 322
10.2.2. Problemy i wątpliwości |str. 326
10.3. Klauzula bestsellerowa (art. 20) |str. 333
10.3.1. Uwagi ogólne |str. 333
10.3.2. Problemy i wątpliwości |str. 335
10.4. „Prawo do odwołania” (art. 22) |str. 338
10.4.1. Uwagi ogólne |str. 338
10.4.2. Problemy i wątpliwości |str. 340
10.5. Obowiązek przejrzystości (art. 19) |str. 343
10.5.1. Uwagi ogólne |str. 343
10.5.2. Problemy i wątpliwości |str. 346
10.6. Alternatywna procedura rozstrzygania sporów (art. 21) |str. 349

Rozdział 11
Inne dyrektywy – wzmianka |str. 351
11.1. Wprowadzenie |str. 351
11.2. Dyrektywa 2019/789 |str. 351
11.2.1. Uwagi ogólne |str. 351
11.2.2. Zasada państwa pochodzenia dla dodatkowych usług online świadczonych przez organizacje radiowe i telewizyjne |str. 353
11.2.3. Reemisja programów telewizyjnych i radiowych |str. 355
11.2.4. Transmisja programów w drodze wprowadzania bezpośredniego |str. 356
11.3. Dyrektywa 2019/770 |str. 357
11.4. Dyrektywa 2019/1024 |str. 359

Rozdział 12
Wnioski końcowe w sprawie implementacji dyrektywy 2019/790 do prawa polskiego |str. 362

Bibliografia |str. 367

Strony internetowe |str. 385
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-14%

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aksjomaty postępowania administracyjnego

-14%

Aksjomaty postępowania administracyjnego

Książka została pomyślana jako druga część monografii - dotyczącej aksjomatów prawa administracyjnego wydanej w 2013 r. - wskazując, iż w obrębie prawa administracyjnego część ogólna tego prawa i prawo materialne, są szczególnie mocno związane z postępowaniem administracyjnym, stanowiąc z nim jedną, nierozerwalną całość. Autor wyodrębnił podstawowe cechy (aksjomaty) postępowania administracyjnego, czyniąc to równolegle do aksjomatów samego prawa administracyjnego i dowodząc, że przenikają się one wzajemnie. W pracy postawiono i uzasadniono także tezę mówiącą, że podstawowe aksjomaty postępowania administracyjnego mają treść materialną i że postępowania tego nie można omawiać tylko "procesowo", wzorem postępowań sądowych.

Monografia dotyka aktualnego stanu prawnego oraz nowości związanych z ostatnimi nowelizacjami kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc swoisty, krytyczny komentarz do najważniejszych punktów tych nowelizacji.

Adresaci:
Książka jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aksjomaty prawa administracyjnego

-14%

Aksjomaty prawa administracyjnego

W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w świetle poglądów klasycznych, jak i współczesnych. Autor podkreśla wartość dotychczasowych ujęć nauki prawa administracyjnego, jednocześnie starając się wypełnić lukę i zlikwidować "przeskok" między tradycją a obecnymi trendami.

Podstawowym zamiarem autora było zwrócenie uwagi na to, że rozwój jakiejkolwiek nauki, w tym nauki prawa administracyjnego, nie może się odbywać w oderwaniu od zastanych zasad i poglądów. Powinny one być stale rozwijane i wzbogacane, z zachowaniem jednak ciągłości.

Dodatkowym atutem opracowania jest prezentacja aktualnych kwestii dyskusyjnych, które pojawiają się w obrębie prawa administracyjnego.

Adresaci:
Monografia skierowana jest do wszystkich osób, które interesują się prawem administracyjnym albo zajmują się nim zawodowo - do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, sędziów sądów administracyjnych i urzędników, a także do studentów, dla których stanowić będzie ona uzupełnienie podręczników obowiązujących na studiach prawniczych i administracyjnych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

-14%

Akty prawa miejscowego dotyczące świadczeń rodzinnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego uregulowanych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor scharakteryzował ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być wykorzystywane przez osoby przygotowujące projekty uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnił aktualne kwoty świadczeń oraz pośrednio oddziałujące na ich treść zmiany aktów prawnych w zakresie zasad udzielania świadczenia wychowawczego, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.

Ponadto w publikacji znajdują się przykłady uchwał, m.in. w sprawach:
• szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej i udzielania ulg w tej opłacie, zwiększenia minimalnej wysokości środków finansowych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• gminnych świadczeń na rzecz rodziny;
• podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego;
• zwiększenia wysokości pomocy dla osób usamodzielnianych.

Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej, będzie pomocna przy tworzeniu projektów prawa miejscowego, a także jego stosowaniu. Zainteresuje również radców prawnych zajmujących się obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.