Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo bankowe. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo bankowe. Komentarz

Elżbieta Chojna-Duch, Bernard Smykla, Sławomir Niemierka, Artur Nowak-Far, Michał Bieniak, Dominika Wajda, Piotr Zapadka, Anna Jurkowska-Zeidler, Patrycja Zawadzka, Paweł Wajda, Agnieszka Mikos-Sitek, Arwid Mednis, Krzysztof Wąsowski, Szymon Pawłowski, Pi

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 246.00 zł 212.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 212.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-351-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka Prawo bankowe. Komentarz to kompleksowe omówienie zagadnień ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Podstawowym atutem i kwestią wyróżniająca to dzieło spośród wszystkich innych dostępnych publikacji z tego zakresu jest udział tak wielu wybitnych ekspertów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Autorami są sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, byli i obecni prezesi banków, pracownicy nadzoru finansowego, pracownicy bankowego funduszu gwarancyjnego i banku centralnego, menadżerowie zatrudnieni w bankach i firmach ubezpieczeniowych, profesorowie i inni pracownicy związani z wiodącymi polskimi uczelniami wyższymi.
Głównym celem publikacji jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania systemu bankowego w Polsce oraz wskazanie wpływu przepisów ustawy na prawa i obowiązki organizacji i podmiotów działających w sektorze bankowym.


W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in:
– stabilności rynku usług finansowych,
– bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów,
– sankcji karnych za bezprawne prowadzenie działalności bankowej,
– instrumentów nadzorczych i sankcji administracyjnych.


Książka została napisana z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku doktryny prawa, orzecznictwa sądowego oraz doświadczeń zawodowych autorów komentarza.

Tytuł
Prawo bankowe. Komentarz
Autorzy
Elżbieta Chojna-Duch, Bernard Smykla, Sławomir Niemierka, Artur Nowak-Far, Michał Bieniak, Dominika Wajda, Piotr Zapadka, Anna Jurkowska-Zeidler, Patrycja Zawadzka, Paweł Wajda, Agnieszka Mikos-Sitek, Arwid Mednis, Krzysztof Wąsowski, Szymon Pawłowski, Piotr Pałka, Mariola Lemonnier, Marcin Wielec, Marcin Olszak, Natalia Kohtamäki, Rafał Wojciechowski, Barbara Giertych, Mateusz Tchórzewski, Magdalena Śliwa-Wajda, Monika Kamińska, Rafał Chybiński, Dariusz Daniluk, Iwona Duda, Paweł Tymczyszyn, Klara Dygaszewicz, Tomasz Kopoczyński, Kazimierz Chojna, Dorota Chorążewicz-Woźniak, Dominika Gałus
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-351-2
Rok wydania
2022
Liczba stron
1356
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str.  7
Przedmowa  | str.  17
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)  | str.  19
Rozdział 1. Przepisy ogólne  | str.  21
Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków, oddziałów i przedstawicielstw banków oraz organizacja finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej  | str.  218

Banki państwowe | str. 221
Banki spółdzielcze | str. 228
Banki w formie spółek akcyjnych oraz finansowe spółki holdingowe i finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej | str. 24
Postępowanie przy tworzeniu banków | str. 358
Szczególny sposób tworzenia banków krajowych przez instytucje kredytowe prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez oddział  | str.  430
Przekształcenie domu maklerskiego w bank krajowy  | str.  448
Pośrednia unijna jednostka dominująca  | str.  455
Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną | str. 459

Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  | str.  464
Rozdział 2b. Zatwierdzanie działalności finansowych spółek holdingowych oraz finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej  | str.  515
Rozdział 3. Rachunki bankowe  | str.  522
Rozdział 3a. Rachunek VAT  | str.  596
Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków  | str.  615
Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań  | str.  638
Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy  | str.  697
Rozdział 6a. Lokaty strukturyzowane  | str.  719
Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych  | str.  746
Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków  | str.  762
Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków  | str.  915
Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków  | str.  933
Rozdział 11. Nadzór bankowy  | str.  972
Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych  | str.  1138
Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany  | str.  1172
Rozdział 12. Plany naprawy oraz wczesna interwencja, likwidacja i upadłość banku  | str.  1224

| str. Plany naprawy | str. 1224
| str. Wczesna interwencja | str. 1245
| str. Przejęcie banku | str. 1259
| str. Likwidacja banku | str. 1274
| str. Upadłość banku | str. 1295

Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna  | str.  1310
Rozdział 13a. Wskaźniki w zakresie funduszy własnych banków  | str.  1323
Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe  | str.  1327
Bibliografia  | str.  1333
O Autorach  | str.  1353
 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 2

W drugim numerze Silesian Journal of Legal Studies pomieszczone zostały artykuły podejmujące różne zagadnienia prawne, takie jak: prawo własności i ochrona prawna konsumentów w kontekście prawa europejskiego, autonomia i bezpieczeństwo prawne samorządu lokalnego czy też podstawy prawne ochrony środowiska naturalnego. W aktualnym numerze czytelnik znaleźć może również artykuły z teorii i historii prawa. Autorzy tekstów to eksperci prawni reprezentujący Polskę, Niemcy, Słowenię, Bułgarię, Węgry oraz Hiszpanię. Podobnie jak w pierwszym numerze Silesian Journal of Legal Studies, prezentowane zagadnienia podjęte zostały w sposób interdyscyplinarny.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

-14%

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

-20%

Aktualizacja środków trwałych, rzeczowych składników majątku obrotowego i należności

Publikacja zawiera wskazówki niezbędne przy dokonywaniu wyceny bilansowej i odpowiedzi na pytania:
- jak tworzyć i rozwiązywać odpisy aktualizujące należności,
- kiedy odpisy aktualizujące można zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak udokumentować nieściągalność należności,
- jak prezentować odpisy aktualizujące w sprawozdaniu finansowym.

Cena: 19.90 zł 16.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.