Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo budowlane. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo budowlane. Komentarz

Mirosław Wincenciak, Alicja Plucińska-Filipowicz, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Kamil Buliński, Artur Kosicki, Mariusz Rypina, Tomasz Filipowicz, Katarzyna Wincenciak-Pruszyńska, Marek Wierzbowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 203.00 zł 175.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 175.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-641-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu przedstawiono wnikliwą interpretację przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz innych aktów prawnych z nią związanych. Autorzy podpowiadają, jak można skutecznie rozwiązywać problemy prawne towarzyszące stosowaniu tych regulacji w praktyce. W sposób jasny i precyzyjny wskazują, jakie działania powinien podejmować inwestor budowlany, by osiągnąć zamierzony efekt bez konieczności wchodzenia w spory z organami administracji publicznej, prezentując również merytoryczną analizę jego uprawnień i obowiązków.


Na uwagę zasługują także praktyczne rady, jak uniknąć komplikacji łączących się z koniecznością uwzględniania wymagań stawianych przedsięwzięciom inwestycyjnym, m.in. z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa autorskiego czy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedstawione rozważania wzbogaca najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.


W publikacji omówiono zmiany w Prawie budowlanym, które weszły w życie m.in. 19.09 i 31.07.2020 r.


Nowe regulacje przyczyniły się do wprowadzenia:

ułatwień w pozyskiwaniu pozwolenia na budowę poprzez uproszczenie procedur;
podziału projektu budowlanego na trzy części – projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny;
zmian w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
zmian ułatwiających inwestorom ustalenie, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę;
uproszczonego postępowania legalizacyjnego dla starych samowoli budowlanych;
zamkniętego katalogu robót budowlanych dla których wymagane jest ustalenie kierownika budowy i inspektora nadzoru budowlanego;
pięcioletniego terminu do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także dla pracowników organów administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej – oraz faktycznych uczestników procesu budowlanego, w szczególności inwestorów. Będzie pomocny również pracownikom naukowym oraz studentom prawa i kierunków technicznych.

Tytuł
Prawo budowlane. Komentarz
Autorzy
Mirosław Wincenciak, Alicja Plucińska-Filipowicz, Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Kamil Buliński, Artur Kosicki, Mariusz Rypina, Tomasz Filipowicz, Katarzyna Wincenciak-Pruszyńska, Marek Wierzbowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-641-5
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2020
Liczba stron
1076
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów .............................................................................. 13
Wstęp do IV wydania Komentarza do Prawa budowlanego ....... 21
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ..................... 23
Rozdział 1. Przepisy ogólne ............................................................ 25
Art. 1. [Przedmiot regulacji] ................................................. 25
Art. 2. [Rozwinięcie] ............................................................ 28
Art. 3. [Definicje legalne] ..................................................... 37
Art. 4. [Prawo zabudowy] .................................................... 90
Art. 5. [Zasady projektowania, budowy i utrzymywania obiektów budowlanych] ........................................... 92
Art. 5(1)–5(2). (uchylone). ............................................................... 106
Art. 5a. [Budowa obiektu liniowego] ..................................... 106
Art. 6. [Zagospodarowanie terenów] ................................... 109
Art. 7. [Warunki techniczne] ................................................ 111
Art. 8. [Upoważnienie] ......................................................... 115
Art. 9. [Odstępstwa] ............................................................ 116
Art. 10. [Wyroby budowlane] ................................................ 132
Art. 10a. (uchylony). ................................................................ 133
Art. 11. [Upoważnienie] ......................................................... 134
Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie .... 136
Art. 12. [Samodzielne funkcje techniczne – definicja] ............ 136
Art. 12a. [Weryfikacja] ............................................................. 149
Art. 12b–12c. (uchylone). ............................................................. 151
Art. 13. [Uprawnienia budowlane] ........................................ 151
Art. 14. [Rozwinięcie] ............................................................ 153
Art. 15. (uchylony). ................................................................ 162
Art. 15a. [Zakres uprawnień wynikających z uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach] .... 162
Art. 16. [Upoważnienia] ......................................................... 167
Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego .............................................. 171
Art. 17. [Określenie uczestników procesu budowlanego] ...... 171
Art. 18. [Obowiązki inwestora] .............................................. 179
Art. 19. [Przypadki szczególne] .............................................. 189
Art. 20. [Obowiązki projektanta] ........................................... 196
Art. 21. [Uprawnienia projektanta] ........................................ 230
Art. 21a. [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia] ................. 234
Art. 22. [Obowiązki kierownika budowy] ............................... 238
Art. 23. [Uprawnienia kierownika budowy] ........................... 252
Art. 23a. (uchylony). ................................................................ 254
Art. 24. [Zakaz łączenia funkcji] ............................................. 254
Art. 25. [Obowiązki inspektora nadzoru] ............................... 255
Art. 26. [Uprawnienia inspektora nadzoru] ............................ 259
Art. 27. [Wyznaczenie koordynatora] .................................... 263
Art. 27a. [Zapewnienie czynności geodezyjnych] ..................... 263
Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych ............................. 267
Art. 28. [Uzyskanie pozwolenia na budowę] .......................... 267
Art. 29. [Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę] ..................................... 294
Art. 29a. [Budowa przyłączy] ................................................... 353
Art. 30. [Obowiązek zgłoszenia] ............................................ 359
Art. 30a. [Informacja publiczna o zgłoszeniu i sprzeciwie] ...... 392
Art. 31. [Rozbiórka] ............................................................... 395
Art. 32. [Wymagania dotyczące pozwoleń] ........................... 409
Art. 33. [Wniosek o pozwolenie na budowę] ......................... 424
Art. 34. [Projekt budowlany] ................................................. 444
Art. 34a. [Publikacja informacji o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej] ................................................. 466
Art. 34b. [Wymogi formalne map do celów projektowych] ..... 467
Art. 35. [Sprawdzanie rozwiązań projektowych] ................... 469
Art. 35a. [Kaucja na zabezpieczenie] ....................................... 488
Art. 36. [Treść decyzji o pozwoleniu] ..................................... 492
Art. 36a. [Zmiana decyzji o pozwoleniu] ................................. 499
Art. 36b. [Zmiany w projekcie technicznym] ............................ 521
Art. 37. [Decyzja o zmianie pozwolenia] ................................ 523
Art. 37a. [Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego] ............................................. 532
Art. 37b. [Stwierdzenie nieważności decyzji] ........................... 534
Art. 38. [Rejestr decyzji o pozwoleniu] ................................... 536
Art. 39. [Obiekty zabytkowe] ................................................. 541
Art. 39a. [Budowa na obszarze Pomnika Zagłady] ................... 543
Art. 40. [Przeniesienie decyzji] ............................................... 545
Art. 40a. [Rozszerzenie pojęcia] ............................................... 558
Rozdział 5. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych ....... 559
Art. 41. [Prace przygotowawcze i obowiązki inwestorów] ..... 560
Art. 42. [Kierownictwo i nadzór] ............................................ 570
Art. 43. [Sytuacje szczególne] ................................................ 579
Art. 44. [Obowiązek zawiadamiania] ..................................... 586
Art. 45. [Dziennik budowy] .................................................... 589
Art. 45a. [Obowiązki przed rozpoczęciem budowy] ................ 602
Art. 45b. [Treść tablicy informacyjnej] ...................................... 606
Art. 45c. [Treść ogłoszenia] ..................................................... 608
Art. 46. [Przechowywanie dokumentacji] .............................. 609
Art. 47. [Wejście na nieruchomość sąsiada] ........................... 612
Rozdział 5a. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy ......... 637
Art. 48. [Samowola budowlana; postanowienie o wstrzymaniu budowy] ........................................... 637
Art. 48a. [Złożenie wniosku o legalizację] ................................ 658
Art. 48b. [Dokumenty legalizacyjne] ........................................ 661
Art. 49. [Postępowanie legalizacyjne] .................................... 665
Art. 49a. [Przesłanki zwrotu opłaty legalizacyjnej] ................... 686
Art. 49b. (uchylony). ................................................................ 690
Art. 49c. [Odesłanie do Ordynacji podatkowej] ....................... 690
Art. 49d. [Wysokość opłaty legalizacyjnej] ............................... 695
Art. 49e. [Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego] ............................................. 697
Art. 49f. [Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego] ........................................ 699
Art. 49g. [Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym] .................................. 704
Art. 49h. [Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego] ................................. 708
Art. 49i. [Rozstrzygnięcia wydawane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym] .................................. 711
Art. 50. [Wstrzymanie robót] ................................................. 713
Art. 50a. [Nakazanie rozbiórki] ................................................ 762
Art. 51. [Doprowadzenie do zgodności z prawem] ................ 763
Art. 52. [Wykonanie nakazanych czynności] .......................... 773
Art. 53. [Rozwinięcie] ............................................................ 775
Art. 53a. [Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek] ........................................................ 775
Rozdział 5b. Zakończenie budowy ................................................ 778
Art. 54. [Zawiadomienie o użytkowaniu] ............................... 778
Art. 55. [Przystąpienie do użytkowania] ................................ 781
Art. 55a. (uchylony). ................................................................ 785
Art. 56. [Zawiadomienie właściwych służb o zakończeniu budowy] ...................................... 786
Art. 57. [Załączniki do zawiadomienia] .................................. 792
Art. 58. (uchylony). ................................................................ 811
Art. 59. [Pozwolenie na użytkowanie] ................................... 812
Art. 59a. [Kontrola budowy] .................................................... 815
Art. 59b. (uchylony). ................................................................ 818
Art. 59c. [Termin przeprowadzenia kontroli] ........................... 818
Art. 59d. [Protokół kontroli] .................................................... 819
Art. 59e. [Podmiot przeprowadzający kontrolę] ...................... 821
Art. 59f. [Kara za odstępstwa] ................................................ 822
Art. 59g. [Postępowanie w sprawie kary] ................................. 826
Art. 59h. [Wyłączenie możliwości stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ze względu na upływ czasu] ..... 828
Art. 59i. [Wymierzenie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego] ......................... 828
Art. 60. [Przekazanie dokumentacji] ...................................... 837
Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych .......................... 838
Art. 61. [Obowiązki] .............................................................. 838
Art. 62. [Okresowe kontrole] ................................................. 843
Art. 62a. [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów] ..................... 853
Art. 63. [Wymóg przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego] .......................................................... 856
Art. 63a. (uchylony). ................................................................ 857
Art. 64. [Książka obiektu budowlanego] ................................ 858
Art. 65. [Udostępnianie dokumentacji obiektu] ..................... 862
Art. 66. [Usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym] .......................................... 863
Art. 67. [Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu] ................................. 877
Art. 68. [Opróżnienie budynku] ............................................. 885
Art. 69. [Usuwanie niebezpieczeństw w obiekcie budowlanym] ........................................................... 890
Art. 70. [Obowiązek napraw] ................................................. 894
Art. 71. [Zmiana sposobu użytkowania] ................................ 898
Art. 71a. [Samowolna zmiana sposobu użytkowania] ............. 912
Art. 72. [Postępowanie w sprawie rozbiórek – delegacja ustawowa] ................................................................ 918
Art. 72a. [Postępowania wszczynane z urzędu] ....................... 921
Rozdział 7. Katastrofa budowlana ................................................. 922
Art. 73. [Katastrofa budowlana] ............................................ 922
Art. 74. [Przyczyny katastrofy – postępowanie wyjaśniające] ............................................................ 924
Art. 75. [Czynności w przypadku katastrofy budowlanej] ...... 925
Art. 76. [Obowiązki organów] ............................................... 930
Art. 76a. [Jedno postępowanie wyjaśniające dla kilku obiektów uszkodzonych w wyniku katastrofy] .......... 934
Art. 77. [Sytuacje szczególne] ................................................ 935
Art. 78. [Czynności zabezpieczające] ..................................... 935
Art. 79. [Usunięcie skutków katastrofy] ................................. 938
Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ............................... 940
Art. 80. [Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] .......................................... 940
Art. 81. [Zadania] .................................................................. 942
Art. 81a. [Czynności kontrolne] ............................................... 945
Art. 81b. (uchylony). ................................................................ 947
Art. 81c. [Uprawnienia organów budowlanych] ...................... 947
Art. 82. [Kompetencje] .......................................................... 951
Art. 82a. [Czynności powierzone] ............................................ 955
Art. 82b. [Obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej] .............................. 956
Art. 83. [Kompetencje organów nadzoru budowlanego] ....... 961
Art. 83a. (uchylony). ................................................................ 963
Art. 84. [Zadania organów nadzoru budowlanego] ............... 963
Art. 84a. [Kontrola] ................................................................. 965
Art. 84aa. [Ograniczenie prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych przetwarzanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego; okres przechowywania i zabezpieczenie informacji o źródle danych
osobowych] .............................................................. 967
Art. 84ab. [Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych a wykonywanie zadań ustawowych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego] .......... 972
Art. 84b. [Wykonywanie kontroli] ............................................ 973
Art. 85. [Współdziałanie organów] ........................................ 974
Art. 85a. [Odesłanie] ............................................................... 975
Art. 86. [Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego] ......... 975
Art. 87. [Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego] ....... 978
Art. 88. [Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego] .............. 979
Art. 88a. [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego] .......................................................... 984
Art. 88b. [Główny Urząd Nadzoru Budowlanego] .................... 988
Art. 89. (uchylony). ................................................................ 989
Art. 89a. [Właściwość organów budowlanych] ........................ 989
Art. 89b. [Postanowienie o uzgodnieniu] ................................. 990
Art. 89c. [Bezpośrednie zagrożenie] ........................................ 991
Rozdział 9. Przepisy karne .............................................................. 993
Art. 90. (uchylony). ................................................................ 993
Art. 91. [Przeszkadzanie organom nadzoru] .......................... 997
Art. 91a. [Użytkowanie obiektu niezgodne z przepisami] ........ 1000
Art. 92. [Niespełnianie obowiązków; utrudnianie] ................. 1001
Art. 93. [Naruszenie wymagań ustawy] ................................. 1006
Art. 94. [Tryb orzekania] ........................................................ 1017
Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie ..... 1019
Art. 95. [Osoby odpowiedzialne] ........................................... 1019
Art. 96. [Kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie] .......................... 1025
Art. 97. [Tryb postępowania] ................................................. 1031
Art. 98. [Właściwości organów w sprawach odpowiedzialności zawodowej] ................................ 1037
Art. 99. [Decyzje o ukaraniu] ................................................. 1040
Art. 100. [Przedawnienie] ........................................................ 1042
Art. 101. [Zatarcie kary] ........................................................... 1047
Art. 102. (uchylony). ................................................................ 1049
Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe ................................ 1050
Art. 103. [Sprawy wszczęte wcześniej] .................................... 1050
Art. 104. [Dotychczasowe uprawnienia] .................................. 1054
Art. 105. [Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materiałów budowlanych] ........... 1055
Art. 106. [Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej] ........ 1055
Art. 107. [Derogacja] ............................................................... 1056
Art. 108. [Wejście w życie] ....................................................... 1056
Załącznik ........................................................................................ 1057
Indeks rzeczowy ............................................................................. 1063
Autorzy ........................................................................................... 1073
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.