Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo budowlane. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo budowlane. Komentarz

Rafał Godlewski, Dominik Sypniewski, Mikołaj Goss, Wojciech Gunia, Jan Góralski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 220.00 zł 190.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 190.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-906-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPolskie Prawo budowlane zostało uchwalone już ponad 28 lat temu. Od tego czasu ustawa została wielokrotnie nowelizowana, a także stała się przedmiotem licznych analiz i dyskusji z udziałem prawników, inżynierów i przedstawicieli biznesu reprezentujących perspektywę teoretyczną oraz praktyczną. Równocześnie, stosowanie przepisów Prawa budowlanego ujawniło liczne wątpliwości interpretacyjne, które najczęściej były rozwiązywane i wyjaśniane przez sądy administracyjne, które stworzyły bogaty dorobek orzeczniczy.
\n\n
\n\nW ramach długo dyskutowanej reformy prawa procesu inwestycyjno-budowlanego przez wiele lat ścierały się dwie koncepcje. Pierwsza zakładała zmianę o charakterze rewolucyjnym, której istotą miało być uchwalenie zupełnie nowej ustawy. Druga koncepcja była oparta na podejściu ewolucyjnym, zgodnie z którym miło dochodzić do etapowego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Ostatecznie ustawodawca wybrał te drugie podejście.
\n\n
\n\nOddajemy w ręce Czytelników komentarz uwzględniający najnowsze zmiany wynikające ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które częściowo weszły w życie 1 sierpnia 2022 r., a częściowo wejdą w życie 1 stycznia 2023 r. oraz 27 stycznia 2023 r., w tym wprowadzenie m. in.:

elektronicznego dziennika budowy,
cyfrowej książki obiektu budowlanego,
elektronicznego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
portalu e-Budownictwo.

\n\n
\n\nAutorzy – specjaliści w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego – wykorzystali swoje wieloletnie doświadczenie związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego lub adwokata i obsługą klientów z sektora nieruchomości: budownictwa mieszkaniowego, usługowego i infrastrukturalnego.
\n\n
\n\nAdresaci:\n Publikacja zainteresuje prawników praktyków: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, a także pracowników organów administracji publicznej, w tym zwłaszcza organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Komentarz będzie pomocny w pracy architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców i zarządców nieruchomości.
\n\n

Tytuł
Prawo budowlane. Komentarz
Autorzy
Rafał Godlewski, Dominik Sypniewski, Mikołaj Goss, Wojciech Gunia, Jan Góralski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-906-4
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2022
Liczba stron
744
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 17
Przedmowa  | str. 21
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  | str. 23
 
Rozdział 1
Przepisy ogólne  | str. 25
        Art. 1.                   [Przedmiot regulacji]  | str. 25
        Art. 2.                   [Wyłączenia]  | str. 29
        Art. 3.                   [Definicje legalne]  | str. 33
        Art. 4.                   [Zasada wolności zabudowy]  | str. 60
        Art. 5.                   [Obiekt budowlany – zasady projektowania i użytkowania]  | str. 71
        Art. 51–52.          (uchylone)  | str. 99
        Art. 5a.                [Postępowanie dotyczące budowy obiektu liniowego]  | str. 99
        Art. 6.                   [Zagospodarowanie terenów]  | str. 103
        Art. 7.                   [Przepisy techniczno-budowlane]  | str. 107
        Art. 8.                   [Warunki techniczne dla budynków służących bezpieczeństwu lub obronności państwa]  | str. 116
        Art. 9.                   [Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych]  | str. 117
        Art. 10.                [Wyroby budowlane]  | str. 131
        Art. 10a.              (uchylony)  | str. 135
        Art. 11.                [Stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia]  | str. 135
 
Rozdział 2
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  | str. 139
        Art. 12.                [Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie]  | str. 139
        Art. 12a.              [Podstawy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie]  | str. 171
        Art. 12b–12c.    (uchylone)  | str. 174
        Art. 13.                [Uprawnienia budowlane]  | str. 174
        Art. 14.                [Uprawnienia budowlane: specjalizacje i specjalności]  | str. 177
        Art. 15.                (uchylony)  | str. 187
        Art. 15a.              [Zakres uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach]  | str. 187
        Art. 16.                [Przygotowanie zawodowe: rozporządzenie]  | str. 192
 
Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego  | str. 195
        Art. 17.                [Uczestnicy procesu budowlanego]  | str. 195
        Art. 18.                [Obowiązki inwestora]  | str. 200
        Art. 19.                [Obowiązki zapewnienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego]  | str. 204
        Art. 20.                [Obowiązki projektanta]  | str. 205
        Art. 21.                [Uprawnienia projektanta]  | str. 212
        Art. 21a.              [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie]  | str. 214
        Art. 22.                [Obowiązki kierownika budowy]  | str. 218
        Art. 23.                [Uprawnienia kierownika budowy]  | str. 226
        Art. 23a.              (uchylony)  | str. 228
        Art. 24.                [Zakaz łączenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego]  | str. 228
        Art. 25.                [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego]  | str. 229
        Art. 26.                [Uprawnienie inspektora nadzoru inwestorskiego]  | str. 232
        Art. 27.                [Koordynator nadzoru inwestorskiego]  | str. 234
        Art. 27a.              [Czynności geodezyjne]  | str. 235
 
Rozdział 4
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych  | str. 237
        Art. 28.                [Pozwolenie na budowę]  | str. 237
        Art. 29.                [Budowle i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę]  | str. 246
        Art. 29a.              [Budowa przyłączy]  | str. 272
        Art. 30.                [Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych]  | str. 273
        Art. 30a.              [Obowiązek zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej]  | str. 290
        Art. 30b.              [Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę]  | str. 292
        Art. 31.                [Rozbiórka]  | str. 294
        Art. 31a.              [Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe]  | str. 298
        Art. 32.                [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę]  | str. 299
        Art. 33.                [Wniosek o pozwolenie na budowę]  | str. 310
        Art. 34.                [Projekt budowlany]  | str. 320
        Art. 34a.              [Inwestycja celu publicznego z zakresu łączności publicznej]  | str. 334
        Art. 34b.              [Mapa do celów projektowych]  | str. 335
        Art. 35.                [Sprawdzanie rozwiązań projektowych]  | str. 336
        Art. 35a.              [Kaucja na zabezpieczenie]  | str. 348
        Art. 36.                [Pozwolenie na budowę]  | str. 350
        Art. 36a.              [Zmiana pozwolenia na budowę]  | str. 353
        Art. 36b.              [Zmiany w projekcie technicznym]  | str. 362
        Art. 37.                [Wygaśnięcie pozwolenia na budowę]  | str. 363
        Art. 37a.              [Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego]  | str. 366
        Art. 37b.              [Stwierdzenie nieważności decyzji]  | str. 367
        Art. 38.                [Obowiązek przesyłania pozwolenia na budowę i kopii zgłoszenia]  | str. 369
        Art. 39.                [Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach]  | str. 372
        Art. 39a.              [Prowadzenie robót budowlanych na obszarze Pomnika Zagłady]  | str. 374
        Art. 40.                [Przeniesienie pozwolenia na budowę]  | str. 375
        Art. 40a.              [Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej]  | str. 380
 
Rozdział 5
Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych  | str. 381
        Art. 41.                [Rozpoczęcie budowy i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych]  | str. 381
        Art. 42.                [Obowiązki inwestora w związku z prowadzeniem robót]  | str. 386
        Art. 43.                [Geodezyjne wyznaczenie obiektu w terenie, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza]  | str. 389
        Art. 44.                [Zawiadomienie o zmianie uczestników procesu budowlanego]  | str. 394
        Art. 45.                [Dziennik budowy, montażu, rozbiórki]  | str. 396
        Art. 45.                 [Dziennik budowy]  | str. 397
        Art. 45a.              [Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy]  | str. 397
        Art. 45b.              [Tablica informacyjna]  | str. 401
        Art. 45c.              [Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia]  | str. 402
        Art. 46.                [Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]  | str. 403
        Art. 46.                 [Przechowywanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych]  | str. 403
        Art. 47.                [Wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości]  | str. 405
 
Rozdział 5a
Dziennik budowy  | str. 411
        Art. 47a.              [Charakter dziennika budowy]  | str. 411
        Art. 47b.              [Obowiązek prowadzenia dziennika budowy]  | str. 413
        Art. 47c.               [Formy prowadzenia dziennika budowy]  | str. 414
        Art. 47d.              [Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy]  | str. 415
        Art. 47e.              [Podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy]  | str. 415
        Art. 47f.               [Kopie uprawnień dołączane do dziennika budowy]  | str. 416
        Art. 47g.              [Wydanie dziennika budowy]  | str. 416
        Art. 47h.              [Forma wydania dziennika budowy]  | str. 418
        Art. 47i.                [Przeniesienie uprawnień do prowadzenia robót budowlanych a dziennik budowy]  | str. 419
        Art. 47j.               [Wydanie kolejnego tomu dziennika budowy]  | str. 420
        Art. 47k.              [Zmiana postaci prowadzenia dziennika budowy]  | str. 421
        Art. 47l.                [Zamknięcie dziennika budowy]  | str. 421
        Art. 47m.             [System EDB]  | str. 423
        Art. 47n.              [Założenie konta w systemie EDB]  | str. 424
        Art. 47o.              [Udostępnianie i pozbawianie dostępu do dziennika budowy]  | str. 424
        Art. 47p.              [Dostęp do systemu EDB]  | str. 426
        Art. 47q.              [Administrator systemu EDB]  | str. 426
        Art. 47r.               [Dane przechowywane w systemie EDB]  | str. 426
        Art. 47s.               [Okres dostępu i przechowywania danych w systemie EDB]  | str. 427
        Art. 47t.               [Dostęp organów kontrolnych do systemu EDB]  | str. 428
        Art. 47u.              [Upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie dziennika budowy]  | str. 430
        Art. 47v.              [Termin wydawania dziennika budowy prowadzonego w postaci papierowej]  | str. 431
 
Rozdział 5a / Rozdział 5b
Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy  | str. 432
        Art. 48.                [Samowola budowlana; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych]  | str. 432
        Art. 48a.              [Złożenie wniosku o legalizację]  | str. 441
        Art. 48b.              [Dokumenty legalizacyjne]  | str. 442
        Art. 49.                [Sprawdzenie spełnienia wymagań przez dokumenty legalizacyjne; opłata legalizacyjna]  | str. 447
        Art. 49a.              [Zwrot opłaty legalizacyjnej]  | str. 456
        Art. 49b.              (uchylony)  | str. 458
        Art. 49c.              [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do opłaty legalizacyjnej]  | str. 458
        Art. 49d.              [Wysokość opłaty legalizacyjnej]  | str. 461
        Art. 49e.              [Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego]  | str. 462
        Art. 49f.               [Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego]  | str. 465
        Art. 49g.              [Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]  | str. 467
        Art. 49h.              [Sprawdzenia dokonywane w trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego]  | str. 469
        Art. 49i.               [Rozstrzygnięcia wydawane w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]  | str. 470
        Art. 50.                [Inne przesłanki wstrzymania robót budowlanych]  | str. 472
        Art. 50a.              [Następstwa wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania]  | str. 477
        Art. 51.                [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania]  | str. 479
        Art. 52.                [Adresaci obowiązków określanych w postanowieniach i decyzjach]  | str. 486
        Art. 53.                [Zasady ponoszenia kosztów rozbiórki obiektu budowlanego]  | str. 488
        Art. 53a.              [Wszczęcie postępowania]  | str. 488
 
Rozdział 5b / Rozdział 5c
Zakończenie budowy  | str. 491
        Art. 54.                [Zawiadomienie organu o zakończeniu budowy]  | str. 491
        Art. 55.                [Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie]  | str. 495
        Art. 55a.              (uchylony)  | str. 499
        Art. 56.                [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania]  | str. 500
        Art. 57.                [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie]  | str. 503
        Art. 58.                (uchylony)  | str. 510
        Art. 59.                [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego]  | str. 510
        Art. 59a.              [Kontrola budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz z projektem budowlanym]  | str. 516
        Art. 59b.              (uchylony)  | str. 518
        Art. 59c.              [Termin przeprowadzenia kontroli budowy]  | str. 518
        Art. 59d.              [Protokół z obowiązkowej kontroli]  | str. 520
        Art. 59e.              [Podmiot przeprowadzający kontrolę]  | str. 522
        Art. 59f.               [Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli]  | str. 523
        Art. 59g.              [Wymierzenie i termin uiszczenia kary]  | str. 524
        Art. 59h.              [Stwierdzanie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie]  | str. 527
        Art. 59i.               [Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego]  | str. 528
        Art. 60.                [Przekazanie dokumentacji]  | str. 531
        Art. 60.                 [Przekazanie dokumentacji]  | str. 531
 
Rozdział 5d
Książka obiektu budowlanego | str. 533
        Art. 60a.              [Zakres informacji objętych wpisami do książki obiektu budowlanego]  | str. 533
        Art. 60b.              [Obiekty budowlane objęte obowiązkiem prowadzenia książki obiektu budowlanego]  | str. 534
        Art. 60c.               [Założenie książki obiektu budowlanego]  | str. 536
        Art. 60d.              [Osoba odpowiedzialna za prowadzenie książki obiektu budowlanego]  | str. 537
        Art. 60e.              [Osoba uprawniona do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego]  | str. 537
        Art. 60f.               [Termin dokonania wpisu do książki obiektu budowlanego]  | str. 538
        Art. 60g.              [Zamknięcie książki obiektu budowlanego]  | str. 539
        Art. 60h.              [System c-KOB]  | str. 539
        Art. 60i.                [Przekazanie książki obiektu budowlanego]  | str. 541
        Art. 60j.               [Konto w systemie c-KOB]  | str. 542
        Art. 60k.              [Plan sytuacyjny]  | str. 543
        Art. 60l.                [Dostęp do systemu c-KOB dla służb, inspekcji i straży]  | str. 545
        Art. 60m.             [Dostęp do systemu c-KOB dla osób uprawnionych do kontroli obiektów budowlanych]  | str. 547
        Art. 60n.              [Dostęp do systemu c-KOB dla osób uprawnionych do kontroli obiektów budowlanych]  | str. 548
        Art. 60o.              [Dane osobowe]  | str. 549
        Art. 60p.              [Zabezpieczenie dostępu do c-KOB]  | str. 550
        Art. 60q.              [Przechowywanie danych]  | str. 550
        Art. 60r.               [Przepisy wykonawcze]  | str. 551
 
Rozdział 6
Utrzymanie obiektów budowlanych  | str. 553
        Art. 61.                [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego]  | str. 553
        Art. 62.                [Okresowe kontrole obiektu budowlanego]  | str. 556
        Art. 62a.              [Protokół z kontroli obiektu budowlanego]  | str. 563
        Art. 62b.              [Wpis o kontroli do książki obiektu budowlanego]  | str. 565
        Art. 63.                [Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego]  | str. 566
        Art. 63a.              (uchylony)  | str. 568
        Art. 64.                [Książka obiektu budowlanego]  | str. 568
        Art. 65.                [Obowiązek udostępniania dokumentacji]  | str. 571
        Art. 66.                [Usuwanie nieprawidłowości w obiekcie budowlanym]  | str. 572
        Art. 67.                [Rozbiórka nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego]  | str. 577
        Art. 68.                [Opróżnienie budynku przeznaczonego na pobyt ludzi]  | str. 580
        Art. 69.                [Środki zabezpieczające]  | str. 582
        Art. 70.                [Obowiązki dokonywania napraw]  | str. 583
        Art. 71.                [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego]  | str. 585
        Art. 71a.              [Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego]  | str. 594
        Art. 72.                [Postępowania w sprawie rozbiórek: akty wykonawcze]  | str. 597
        Art. 72a.              [Postępowania wszczynane z urzędu]  | str. 598
 
Rozdział 7
Katastrofa budowlana  | str. 599
        Art. 73.                [Pojęcie katastrofy budowlanej]  | str. 599
        Art. 74.                [Postępowanie wyjaśniające]  | str. 602
        Art. 75.                [Obowiązki kierownika budowy lub właściciela]  | str. 603
        Art. 76.                [Obowiązki organu]  | str. 606
        Art. 76a.              [Wspólne postępowanie wyjaśniające]  | str. 609
        Art. 77.                [Przejęcie postępowania]  | str. 609
        Art. 78.                [Decyzja o usunięciu skutków katastrofy budowlanej]  | str. 611
        Art. 79.                [Obowiązki w zakresie usunięcia skutków katastrofy budowlanej]  | str. 612
 
Rozdział 7a
Portal e-Budownictwo  | str. 614
        Art. 79a.              [Dokumenty udostępniane na portalu e-Budownictwo]  | str. 614
        Art. 79b.              [Konto w portalu e-Budownictwo]  | str. 617
        Art. 79c.              [Założenie konta w portalu e-Budownictwo]  | str. 617
        Art. 79d.              [Rejestracja konta]  | str. 617
        Art. 79e.              [Użytkownik konta]  | str. 618
        Art. 79f.               [Dostęp do portalu]  | str. 619
        Art. 79g.              [Uwierzytelnienie]  | str. 619
        Art. 79h.              [Usunięcie konta]  | str. 619
        Art. 79i.               [Dokumenty na portalu]  | str. 620
        Art. 79j.               [Dane osobowe w portalu]  | str. 620
        Art. 79k.              [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego]  | str. 622
 
Rozdział 8
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego  | str. 623
        Art. 80.                [Administracja budowlana]  | str. 623
        Art. 81.                [Obowiązki organów administracji budowlanej]  | str. 629
        Art. 81a.              [Czynności kontrolne organów nadzoru budowlanego]  | str. 634
        Art. 81b.              (uchylony)  | str. 636
        Art. 81c.              [Uprawnienia organów administracji budowlanej]  | str. 636
        Art. 82.                [Kompetencja organów administracji architektoniczno-budowlanej]  | str. 639
        Art. 82a.              [Zakaz powierzania gminom zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej]  | str. 644
        Art. 82b.              [Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej]  | str. 645
        Art. 83.                [Kompetencje organów nadzoru budowlanego]  | str. 651
        Art. 83a.              (uchylony)  | str. 654
        Art. 84.                [Zadania organów nadzoru budowlanego]  | str. 654
        Art. 84a.              [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego]  | str. 657
        Art. 84aa.            [Ograniczenie stosowania RODO]  | str. 659
        Art. 84ab.           [Wyłączenie prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych]  | str. 661
        Art. 84b.              [Kontrola organów administracji architektoniczno-budowlanej przez organy nadzoru budowlanego]  | str. 662
        Art. 85.                [Obowiązek współdziałania organów nadzoru budowlanego]  | str. 663
        Art. 85a.              [Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy]  | str. 664
        Art. 86.                [Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego]  | str. 665
        Art. 87.                [Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego]  | str. 667
        Art. 88.                [Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego]  | str. 668
        Art. 88a.              [Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego]  | str. 674
        Art. 88b.              [Główny Urząd Nadzoru Budowlanego]  | str. 680
        Art. 89.                (uchylony)  | str. 681
        Art. 89a.              [Administracja budowlana w górnictwie]  | str. 681
        Art. 89b.              [Weryfikacja posiadania przez inwestora uzgodnień]  | str. 682
        Art. 89c.              [Polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia stanu zagrożenia]  | str. 682
 
Rozdział 9
Przepisy karne  | str. 685
        Art. 90.                (uchylony)  | str. 685
        Art. 91.                [Utrudnianie działania organom administracji budowlanej]  | str. 686
        Art. 91a.              [Użytkowanie obiektu budowlanego niezgodne z przepisami]  | str. 688
        Art. 92.                [Katal
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.