Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo celne

ebook

- 14%

Prawo celne

Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska, Robert Michalski, Ewa Gwardzińska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-698-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia wszystkie najważniejsze instytucje prawa celnego. Zostały tu omówione m.in. takie zagadnienia, jak:


pochodzenie towarów oraz ich wartość celna,
taryfa celna,
procedury celne,
podstawy i zasady zastosowania zwolnień towarów od należności celnych w przywozie,
zasady stosowania uproszczeń w obsłudze celnej,
przedstawicielstwo w sprawach celnych,
zasady dokonywania zgłoszeń i obsługi celnej.
W książce przedstawiono ostatnie nowelizacje prawa celnego. Uwzględniono przepisy nowego Unijnego Kodeksu Celnego, przepisy wykonawcze oraz delegowane, które weszły w życie 1.05.2016 r., a także polskie regulacje odnoszące się do obrotu towarowego z państwami trzecimi, w tym zmiany wprowadzone ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Na mocy nowych unormowań wprowadzono m.in. instytucje odprawy scentralizowanej i tzw. samoobsługi celnej, oraz zmieniono katalog procedur celnych, definicję eksportera czy przepisy dotyczące długu celnego i zabezpieczenia generalnego.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla agentów celnych, radców prawnych, adwokatów, sędziów, komorników, księgowych i doradców podatkowych. Zainteresuje także przedsiębiorców działających w logistyce międzynarodowej i spedycji.

Tytuł
Prawo celne
Autorzy
Mirosława Laszuk, Małgorzata Masłowska, Robert Michalski, Ewa Gwardzińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-698-2
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2017
Liczba stron
624
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 17


Część pierwsza
Przywóz towaru na obszar celny Unii Europejskiej


Rozdział I
Wprowadzenie towaru na obszar celny UE | str. 23
1.1. Wprowadzenie towaru i przywozowa deklaracja skrócona | str. 23
1.2. Przedstawienie towaru | str. 37
1.3. Czasowe składowanie towaru | str. 42
1.4. Status celny towarów | str. 48

Rozdział II
Pochodzenie towaru | str. 54
2.1. Niepreferencyjne pochodzenie towarów | str. 54
2.1.1. Podstawy prawne | str. 54
2.1.2. Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia | str. 55
2.1.3. Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia towarów | str. 59
2.2. Preferencyjne pochodzenie towarów | str. 63
2.2.1. Podstawy prawne | str. 63
2.2.2. Umowy o wolnym handlu | str. 65
2.2.3. Ogólny system preferencji taryfowych | str. 77
2.2.4. Unia celna | str. 108
2.3. Deklaracja dostawców oraz inne procedury ułatwiające wystawianie lub sporządzanie dowodów pochodzenia | str. 111
2.4. Wiążąca informacja o pochodzeniu | str. 115

Rozdział III
Wartość celna towaru | str. 119
3.1. Wartość transakcyjna | str. 119
3.2. Koszty dotyczące wartości celnej towarów | str. 130
3.2.1. Koszty wliczane do wartości celnej | str. 130
3.2.2. Koszty niewliczane do wartości celnej | str. 140
3.3. Dokumentowanie wartości celnej towaru | str. 143
3.4. Uproszczony sposób obliczania wartości celnej | str. 145
3.4.1. Uproszczony sposób obliczania elementów formułujących wartość celną wynikający z art. 73 UKC | str. 145
3.4.2. Wartość celna towarów łatwo psujących się (rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2011) | str. 152
3.4.3. Uproszczony sposób ustalania wartości celnej towarów łatwo psujących się sprowadzanych do konsygnacji (art. 142 ust. 6 RW) | str. 153
3.5. Kwestionowanie przez organ celny deklarowanej wartości celnej | str. 156
3.6. Zastępcze metody ustalania wartości celnej | str. 157
3.6.1. Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych | str. 158
3.6.2. Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych | str. 160
3.6.3. Metoda wartości opartej na cenie jednostkowej (metoda dedukcyjna) | str. 161
3.6.4. Metoda wartości kalkulowanej | str. 164
3.6.5. Metoda wartości ustalanej na podstawie danych dostępnych na obszarze celnym UE - metoda tzw. ostatniej szansy | str. 166
3.7. Wiążąca informacja o wartości celnej | str. 167
3.8. Przeliczenie waluty w celu ustalenia wartości celnej | str. 168

Rozdział IV
Klasyfikacja taryfowa (stawki celne i zasady ich stosowania) | str. 170
4.1. Wspólna taryfa celna | str. 170
4.2. Zasady klasyfikacji taryfowej towarów | str. 180
4.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 180
4.2.2. Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej | str. 181
4.2.3. Noty wyjaśniające | str. 193
4.2.4. Opinie, decyzje i rozporządzenia klasyfikacyjne | str. 194
4.3. Stawki celne i zasady ich stosowania | str. 195
4.4. Wiążąca informacja taryfowa | str. 206

Rozdział V
Przywozowe procedury celne | str. 219
5.1. Dopuszczenie do obrotu | str. 219
5.2. Procedury specjalne | str. 225
5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 225
5.2.2. Procedura tranzytu | str. 258
5.2.3. Procedura składowania celnego | str. 274
5.2.4. Procedura wolnego obszaru celnego | str. 284
5.2.5. Procedura odprawy czasowej | str. 291
5.2.6. Procedura końcowego przeznaczenia | str. 307
5.2.7. Procedura uszlachetniania czynnego | str. 313

Rozdział VI
Dług celny w przywozie | str. 325
6.1. Powstanie długu celnego | str. 325
6.2. Zabezpieczenie długu celnego | str. 330
6.3. Pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych | str. 336
6.3.1. Zasady określania kwoty należności celnych przywozowych | str. 336
6.3.2. Zasady płatności należności celnych i odroczenia płatności | str. 340
6.3.3. Zwrot i umorzenie należności celnych | str. 345
6.3.4. Wygaśnięcie długu celnego | str. 354

Rozdział VII
Zwolnienia z należności celnych w przywozie towarów | str. 359
7.1. Zasady stosowania zwolnień | str. 359
7.2. Zwolnienia wynikające z UKC | str. 362
7.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 362
7.2.2. Towary powracające | str. 362
7.2.3. Produkty rybołówstwa morskiego i produkty wydobyte z morza | str. 366
7.3. Zwolnienia wynikające z rozporządzenia 1186/2009 | str. 366
7.4. Zwolnienia wynikające z umów międzynarodowych | str. 379
7.5. Zwolnienia wynikające z krajowych przepisów celnych | str. 381
7.6. Zwolnienia dla kościołów i związków wyznaniowych | str. 382


Część druga
Wywóz towarów z obszaru celnego Unii Europejskiej


Rozdział VIII
Wyprowadzenie towaru | str. 387
8.1. Wywozowa deklaracja skrócona | str. 387
8.2. Zgłoszenie do powrotnego wywozu i powiadomienie o powrotnym wywozie | str. 391

Rozdział IX
Procedury wywozowe | str. 397
9.1. Procedura wywozu | str. 397
9.2. Procedura uszlachetniania biernego | str. 411


Część trzecia
Regulacje stosowane w przywozie i wywozie


Rozdział X
Rejestracja przedsiębiorców i przedstawicielstwo celne | str. 425
10.1. Rejestracja | str. 425
10.2. Przedstawicielstwo celne | str. 439
10.2.1. Przedstawicielstwo w Kodeksie cywilnym a przedstawicielstwo celne | str. 439
10.2.2. Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo w prawie cywilnym | str. 440
10.2.3. Przedstawiciel celny | str. 445

Rozdział XI
Zgłoszenie celne | str. 450
11.1. Formy dokonania zgłoszeń | str. 450
11.2. Dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia | str. 463
11.3. Sprostowanie zgłoszenia | str. 469
11.4. Unieważnienie zgłoszenia | str. 470
11.5. Korekty zgłoszeń | str. 474
11.6. Weryfikacja zgłoszenia | str. 477
11.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 477
11.6.2. Weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towarów | str. 479
11.6.3. Weryfikacja zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów | str. 482

Rozdział XII
Uproszczenia | str. 487
12.1. Rodzaje uproszczeń | str. 487
12.1.1. Zgłoszenia celne uproszczone | str. 487
12.1.2. Scentralizowana odprawa celna | str. 490
12.1.3. Samoobsługa celna | str. 493
12.1.4. Inne uproszczenia | str. 494
12.2. Uzyskanie pozwolenia | str. 505

Rozdział XIII
Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) | str. 513
13.1. Rodzaje pozwoleń AEO | str. 513
13.2. Warunki uzyskania pozwolenia | str. 516
13.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 516
13.2.2. Procedura wnioskowania o wydanie pozwolenia AEO | str. 527
13.2.3. Ułatwienia wynikające z przepisów prawa | str. 535
13.2.4. Ułatwienia przyznane przez polską administrację celną do 2017 r. | str. 542
13.3. Postępowanie audytowe | str. 546
13.4. Monitorowanie pozwoleń | str. 554

Zakończenie | str. 561

Bibliografia | str. 567

Wykaz aktów normatywnych | str. 575

Orzecznictwo unijne | str. 583

Orzecznictwo sądów polskich | str. 587

Autorzy | str. 589
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.