Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo celne. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo celne. Komentarz

Mirosława Laszuk, Robert Michalski, Edward Komorowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 161.00 zł 139.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 139.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-796-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja zawiera analizę poszczególnych przepisów ustawy z 19.03.2004 r. ‒ Prawo celne z odwołaniem do aktualnego orzecznictwa oraz odniesieniem do regulacji prawa celnego Unii Europejskiej. Uwzględnia najistotniejsze zmiany wynikające z wejścia w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz zmiany uchwalone w 2021 r. istotnie modyfikujące rozstrzyganie w sprawach celnych, a także przyjętą w 2022 r. nowelizację wynikającą ze zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).


Komentarz odnosi się również do zmian o charakterze politycznym – wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE oraz z unii celnej, co oznacza koniec wspólnej polityki handlowej pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Rola przepisów celnych wzrosła także w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, co przekłada się na stosowanie środków polityki handlowej w wymianie towarowej z Rosją i Białorusią.


W książce zawarto szereg komentarzy i praktycznych uwag odnoszących się do przepisów krajowego oraz unijnego prawa celnego, popartych obszernym orzecznictwem sądów administracyjnych i stanowiskiem doktryny.

„Jest to pozycja oczekiwana nie tylko przez biznes związany z międzynarodowym obrotem towarowym, ale i inne podmioty oraz instytucje zainteresowane taką książką – od samych celników i innych pracowników KAS, przez międzynarodowych przewoźników, spedytorów i logistyków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, policjantów,
adwokatów, doradców podatkowych, agentów celnych, radców prawnych, sędziów i prokuratorów, ale i studentów wielu kierunków studiów – od studentów prawa czy ekonomii po politologów i specjalistów kierunków TSL. (…)
Nowoczesny komentarz do – przecież skomplikowanych regulacji międzynarodowego
handlu towarami – jest konieczny dla prawidłowej realizacji praw i obowiązków stron
włączonych w międzynarodowy łańcuch dostaw towarowych”.

Prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz

Tytuł
Prawo celne. Komentarz
Autorzy
Mirosława Laszuk, Robert Michalski, Edward Komorowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-796-1
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2022
Liczba stron
516
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 13
Wprowadzenie  | str. 19
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne  | str. 123
Rozdział 1. Przepisy ogólne  | str. 125
Art.  1. [Zakres regulacji]  | str. 125
Art.  2. [Skutki prawne wprowadzenia towaru na obszar celny Wspólnoty lub jego wyprowadzenia]  | str. 139
Art.  3. [Zakres terytorialny stosowania Prawa celnego]  | str. 152
Art.  4. [Definicje legalne]  | str. 155
Art.  5. [Odpowiednie stosowanie przepisów o dozorze celnym]  | str. 162
Art.  6. (uchylony).  | str. 169
Art.  7. (uchylony).  | str. 169
Art.  8. (uchylony).  | str. 169
Art.  8a. [Delegacja ustawowa]  | str. 169
Art.  9. [Termin przechowywania dokumentów do celów kontroli celnej]  | str. 174
Art.  10. [Organy wystawiające świadectwa pochodzenia towarów oraz świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów; wzory wniosków i świadectw]  | str. 177
Art.  10a. [Digitalizacja wymiany informacji z organami celnymi]  | str. 181
Art.  10b. [Podpis elektroniczny]  | str. 189
Art.  11. [Kurs wymiany stosowany w celu ustalania wartości celnej]  | str. 192
Art.  12. (uchylony).  | str. 193
Art.  13. (uchylony).  | str. 193
Art.  13a. [Delegacja ustawowa – szczególne warunki przeniesienia praw i obowiązków osób korzystających z wybranych procedur specjalnych]  | str. 194
Art.  13b. [Upoważnienie innych organów do wykonywania niektórych zadań organów celnych]  | str. 195
Rozdział 2. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii i regulowanie sytuacji towarów  | str. 199
Art.  14. [Otwarte przejścia graniczne]  | str. 199
Art.  15. [Delegacja ustawowa – wyznaczenie tras przewozu towarów]  | str. 105
Art.  16. (uchylony).  | str. 1110
Art.  17. [Urzędy celno-skarbowe, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego]  | str. 110
Art.  17a. [Pozwolenie na korzystanie z procedury TIR]  | str. 114
Art.  18. (uchylony).  | str. 120
Art.  19. [Wymogi zgłoszenia celnego. Zgłoszenia celne w obrocie pocztowym. Wyposażenie i sprzęt wojskowy]  | str. 120
Art.  20. [Termin zgłoszenia celnego towaru niemającego charakteru handlowego]  | str. 123
Art.  21. [Przesłanki i forma odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego]  | str. 125
Art.  21a. (uchylony).  | str. 129
Art.  22. (uchylony).  | str. 129
Art.  23. [Obliczenie i wykazanie kwot należności przywozowych lub wywozowych]  | str. 129
Art.  24. [Termin podjęcia towarów zwolnionych. Przedłużenie terminu]  | str. 135
Art.  25. (uchylony).  | str. 137
Art.  26. [Ustanowienie i zniesienie wolnego obszaru celnego]  | str. 137
Art.  27. [Procedura rozpatrzenia wniosku o ustanowienie lub zniesienie wolnego obszaru celnego]  | str. 143
Art.  28. (uchylony).  | str. 149
Art.  28a. [Powiadomienie o rozpoczęciu działalności w wolnym obszarze celnym]  | str. 149
Art.  29. (uchylony).  | str. 154
Art.  30. [Postępowanie w sprawie zajęcia towaru]  | str. 154
Art.  31. [Zajęcie i przepadek towaru na rzecz Skarbu Państwa. Cofnięcie towaru poza obszar celny lub odmowa zezwolenia na opuszczenie tego obszaru]  | str. 160
Art.  32. [Zajęcie i przepadek towarów innych niż będące przedmiotem zakazów lub ograniczeń]  | str. 181
Art.  33. [Sprzedaż towaru objętego procedurą składu celnego]  | str. 185
Art.  34. (uchylony).  | str. 186
Art.  35. [Przyjmowanie towarów do depozytu urzędu celnego]  | str. 187
Art.  35a. [Pozwolenia na samoobsługę celną]  | str. 192
Art.  35b. [Obowiązkowa klauzula w rozliczeniu zamknięcia]  | str. 193
Rozdział 3. Zwolnienia celne  | str. 194
Art.  36. [Wniosek o zastosowanie zwolnienia celnego]  | str. 194
Art.  37. [Zwolnienie od należności przywozowych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania środków transportu. Powstanie długu celnego]  | str. 197
Art.  38. [Zwolnienie od należności przywozowych środków spożywczych oraz zapasów pokładowych]  | str. 200
Art.  39. (uchylony).  | str. 201
Art.  40. (uchylony).  | str. 201
Art.  41. [Zwolnienie od należności przywozowych towarów w ramach stosunków dyplomatycznych]  | str. 201
Art.  42. [Zwolnienie od należności przywozowych stron Traktatu Północnoatlantyckiego]  | str. 204
Art.  43. [Jednostki i organizacje uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła materiałów dydaktycznych, naukowych i kulturalnych]  | str. 207
Art.  44. [Prywatne instytucje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła przyrządów i aparatury naukowej]  | str. 208
Art.  45. [Prywatne instytucje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła zwierząt specjalnie przygotowanych do użytku laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych]  | str. 209
Art.  46. [Instytucje i laboratoria uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]  | str. 210
Art.  47. [Jednostki służby zdrowia oraz instytuty medyczne uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]  | str. 211
Art.  48. [Instytucje kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych uprawnione do korzystania ze zwolnienia od cła]  | str. 213
Art.  49. [Warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje charytatywne lub dobroczynne]  | str. 214
Art.  50. [Warunki, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych]  | str. 216
Rozdział 4. Dług celny  | str. 219
Art.  51. (uchylony).  | str. 219
Art.  52. [Wykaz gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji. Wpis i skreślenie z wykazu]  | str. 219
Art.  53. [Złożenie zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce]  | str. 229
Art.  54. [Określenie innych form zabezpieczenia]  | str. 232
Art.  55. [Odstąpienie od powiadomienia o długu celnym]  | str. 235
Art.  56. [Termin powiadomienia dłużnika o należności celnej]  | str. 236
Art.  57. [Termin dokonania zapłaty kwoty należności celnej]  | str. 246
Art.  57a. [Forma i treść zlecenia płatniczego na rzecz urzędów skarbowych]  | str. 250
Art.  57b. [Zapłata należności za pomocą innego instrumentu płatniczego]  | str. 251
Art.  58. [Kwota, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej]  | str. 254
Art.  59. [Delegacja ustawowa – określenie terminów płatności należności celnych i terminów składania wniosków o odroczenie terminu płatności]  | str. 256
Art.  60. (uchylony).  | str. 259
Art.  61. [Postępowanie zabezpieczające wykonanie należności celnych]  | str. 259
Art.  62. (uchylony).  | str. 263
Art.  63. [Termin wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu]  | str. 263
Art.  63a. [Zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego]  | str. 267
Art.  64. (uchylony).  | str. 271
Art.  65. [Terminy płatności należności celnych. Przedawnienie zobowiązań celnych. Odsetki]  | str. 271
Art.  65a. (uchylony).  | str. 295
Art.  65b. (uchylony).  | str. 295
Art.  65c. [Zawiadomienie dłużnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia]  | str. 295
Art.  66. [Zakres zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej oraz przepisów egzekucyjnych]  | str. 296
Art.  67. [Odsetki należne od organu celnego od zwracanych ceł antydumpingowych]  | str. 297
Art.  67a. [Zaokrąglanie podstaw naliczania należności celnych]  | str. 303
Art.  68. [Zaliczanie należności podlegających zwrotowi na zaległe lub bieżące zobowiązania]  | str. 304
Art.  68a. (uchylony).  | str. 305
Rozdział 4a. Wywóz, o którym mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia delegowanego  | str. 306
Art.  68b. [Zaświadczenie potwierdzające wywóz towarów]  | str. 306
Rozdział 5. Organy celne i ich właściwość  | str. 310
Art.  69. [Organy właściwe w postępowaniu celnym]  | str. 310
Art.  70. [Właściwość rzeczowa dyrektorów izb administracji skarbowej]  | str. 324
Art.  71. [Właściwość miejscowa organów celnych]  | str. 336
Art.  72. [Spory o właściwość organów celnych]  | str. 340
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach celnych  | str. 346
Art.  73. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do postępowania w sprawach celnych, odwołań oraz wydawania zaświadczeń]  | str. 346
Art.  73a. (uchylony).  | str. 354
Art.  73b. [Organ właściwy w sprawie wstrzymania wykonania decyzji]  | str. 354
Art.  73c. [Spółka cywilna jako osoba]  | str. 360
Art.  73d. [Jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej]  | str. 364
Art.  74. [Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych]  | str. 371
Art.  75. (uchylony).  | str. 372
Art.  76. [Bezpośredniość skutków prawnych czynności dokonywanych przez przedstawiciela celnego]  | str. 373
Art.  77. [Upoważnienie do ustanowienia innego pełnomocnika przez pełnomocnika – substytucja]  | str. 379
Art.  77a. [Dorozumiane upoważnienie do dokonania zgłoszenia celnego na rzecz odbiorcy przesyłki]  | str. 381
Art.  78. (uchylony).  | str. 384
Art.  79. [Agent celny]  | str. 384
Art.  80. [Warunki wpisu na listę agentów celnych. Skreślenie z listy]  | str. 389
Art.  81. (uchylony).  | str. 395
Art.  82. [Uregulowanie sytuacji towaru osoby nieznanej]  | str. 395
Art.  83. [Domniemanie doręczenia pism osobom nieznanym z miejsca pobytu lub adresu oraz osobie nieznanej]  | str. 398
Art.  84. [Ustanowienie pełnomocnika do spraw doręczeń]  | str. 403
   | str.
Art.  86. [Dokumenty zagraniczne jako dowody w postępowaniu oraz ich tłumaczenie i legalizacja]  | str. 405
Art.  87. (uchylony).  | str. 414
Art.  88. [Wpływ odrębnych postępowań na prowadzenie postępowania celnego]  | str. 414
Art.  89. [Oświadczenie strony]  | str. 419
Art.  90. [Połączenie odrębnych postępowań]  | str. 422
Art.  90a. (uchylony).  | str. 425
Art.  90b. [Dane podawane w odwołaniu od decyzji organu celnego]  | str. 425
Art.  90c. [Decyzja w sprawie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu]  | str. 429
Art.  90d. [Wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym]  | str. 432
Art.  90e. [Termin załatwienia sprawy w postępowaniu odwoławczym]  | str. 437
Art.  91. [Podmioty uprawnione do badania i analizy towaru]  | str. 441
Art.  92. [Opłaty za przeprowadzone badania lub analizy towarów]  | str. 443
Art.  93. [Opłaty pobierane przez organy celne oraz sposób ich obliczania]  | str. 446
Art.  93a. [Postępowanie w sprawie ustalenia opłat]  | str. 451
Art.  93b. [Postępowanie w sprawie zwrotu lub umorzenia opłat]  | str. 453
Art.  94. (uchylony).  | str. 454
Art.  95. [Zwolnienie z opłaty skarbowej pozwoleń]  | str. 455
Art.  95a. (uchylony).  | str. 456
Art.  95b. [Tajemnica celna]  | str. 456
Rozdział 7. Zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną  | str. 466
Art.  96. [Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w zakresie przewidzianym dla organów celnych]  | str. 466
Rozdział 8. Ewidencja i statystyka dotycząca obrotu towarowego z państwami członkowskimi Unii  | str. 475
Art.  97. [Definicje ustawowe]  | str. 475
Art.  98. [Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT]  | str. 485
Art.  99. [Dokonywanie zgłoszeń INTRASTAT przez przedstawiciela osoby zobowiązanej]  | str. 489
Art.  100. [Upomnienie za niezłożenie zgłoszenia INTRASTAT lub jego korekty]  | str. 493
Art.  101. [Administracyjna kara pieniężna]  | str. 496
Art.  102. [Ordynacja podatkowa w postępowaniu w sprawach statystyki handlu wewnątrzunijnego]  | str. 502
Rozdział 9. Przepis końcowy  | str. 505
Art.  103. [Wejście w życie ustawy – 1.05.2004 r.]  | str. 505
Wykaz literatury   | str. 509
Autorzy   | str. 515
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 13

W trzynastym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się dwie publikacje związane z wąsko rozumianą kolizjonistyką (tj. dotyczące transgranicznego przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonaniu władzy publicznej w ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.), artykuł poświęcony zagadnieniu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Austrii oraz opracowanie dotyczące sądownictwa polubownego (nadużycia prawa podmiotowego jako podstawy rozciągnięcia zapisu na sąd polubowny na podmioty powiązane kapitałowo). W niniejszym zbiorze zamieszczono także omówienie nowej rumuńskiej regulacji prawa prywatnego międzynarodowego w kodeksie cywilnym, a także artykuł opisujący interesującą kwestię braku unifikacji prawa kolizyjnego w odniesieniu do formy czynności w okresie obowiązywania w II Rzeczypospolitej ustawy prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r.
Poza tym w tomie tym zawarto uwagi do projektu rozporządzenia Rady w sprawie małżeńskich ustrojów majątkowych (2011/0059) (CNS) z dnia 20 grudnia 2012 r., dotyczące przepisów kolizyjnych, oraz tłumaczenie księgi VII rumuńskiego kodeksu cywilnego, zawierającej przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.
Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.