Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

ebook

- 14%

Prawo cywilne i handlowe w zarysie

Wojciech Katner

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-911-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierzytelności i prawa własności przemysłowej (w tym znaki towarowe, patenty) oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.


W ósmym wydaniu szczegółowo przedstawiono:


• nowe regulacje w obszarze spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1.07.2021 r. dotyczących nowego typu spółki − prostej spółki akcyjnej;


• zmiany w prawie papierów wartościowych zmierzające do dematerializacji akcji;


• wprowadzenie obowiązku dokonywania czynności w rejestrach KRS wyłącznie w formie elektronicznej;


• nowe wysokości odsetek z tytułu płatności pieniężnych, a od lipca 2021 r. – odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych;


• szczególną regulację dotyczącą pandemii COVID-19 trwającej w latach 2020–2021, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2, odnoszącą się do wielu dziedzin prawa.Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody adwokata lub radcy prawnego. Redaktor naukowy i współautor podręcznika jest sędzią Sądu Najwyższego. Wpłynęło to na wybór zawartej w książce problematyki i sposób jej prezentacji, łączący teorię z praktyką prawniczą i gospodarczą.Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki 2007 roku.Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów administracji, zarządzania, ekonomii, finansów i bankowości oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie użyteczna dla studentów prawa i prawników w powtórzeniu podstawowych zagadnień prawa cywilnego i handlowego, a także w poznaniu wielu nowych przepisów i rozwiązań prawnych. Opracowanie powinno służyć codzienną pomocą również szerokiemu gronu praktyków gospodarczych.

Tytuł
Prawo cywilne i handlowe w zarysie
Autor
Wojciech Katner
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-911-0
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2021
Liczba stron
608
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 21
Słowo wstępne do ósmego wydania | str. 27
Rozdział pierwszy
Wprowadzenie do prawa cywilnego i handlowego | str. 31
1. Prawo cywilne a prawo handlowe. Prawo gospodarcze publiczne i prawo prywatne | str. 31
2. Istota prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny | str. 33
3. Zasady prawa cywilnego | str. 34
4. Zasady prawa handlowego (gospodarczego prywatnego). Obrót gospodarczy, obrót konsumencki, obrót powszechny | str. 35
5. Systematyka prawa cywilnego i handlowego | str. 36
6. Prawo gospodarcze i prawo handlowe w Unii Europejskiej i na gruncie międzynarodowym | str. 38
7. Źródła prawa cywilnego i handlowego | str. 39
8. Podstawowe piśmiennictwo | str. 43
Rozdział drugi
Wolność działalności gospodarczej | str. 45
1. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 45
2. Zasady działalności gospodarczej | str. 47
3. Wolność podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz jej ograniczenia | str. 50
3.1. Zasada konstytucyjna | str. 50
3.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej | str. 51
3.3. Zezwolenia | str. 53
3.4. Regulowana działalność gospodarcza | str. 54
Rozdział trzeci
Charakterystyka podmiotów prawa | str. 55
1. Istota zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych | str. 55
2. Podmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 56
2.1. Osoby fizyczne | str. 56
2.2. Osoby prawne | str. 58
2.2.1. Państwowe osoby prawne | str. 59
2.2.2. Samorządowe osoby prawne | str. 61
2.2.3. Inne osoby prawne | str. 62
2.3. Podmioty bez osobowości prawnej mające zdolność prawną | str. 63
3. Konsumenci | str. 64
3.1. Pojęcie konsumenta | str. 64
3.2. Skutki wyróżnienia obrotu konsumenckiego | str. 65
Rozdział czwarty
Przedsiębiorcy – zagadnienia ogólne. Przedsiębiorstwo. Firma | str. 67
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorcy | str. 67
1.1. Przepisy prawa publicznego | str. 67
1.2. Stanowisko Kodeksu cywilnego i innych ustaw | str. 70
2. Podejmowanie działalności gospodarczej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami – odesłanie | str. 71
3. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty zagraniczne | str. 72
3.1. Reguła ogólna na tle prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych | str. 72
3.2. Przedsiębiorcy w Polsce z krajów spoza UE | str. 74
3.3. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce | str. 74
3.4. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str. 75
4. Przedsiębiorstwo | str. 76
4.1. Wieloznaczność terminu „przedsiębiorstwo | str. 76
4.2. Przedsiębiorstwo jako przedmiot czynności prawnej | str. 76
4.3. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 78
4.4. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa | str. 79
5. Firma przedsiębiorcy i oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 80
5.1. Uwagi wstępne | str. 80
5.2. Pojęcie firmy, jej funkcje i charakter | str. 81
5.3. Zasady tworzenia firm | str. 82
5.4. Ochrona firmy | str. 85
5.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 86
Rozdział piąty
Kategorie przedsiębiorców i ich rejestrowanie | str. 87
1. Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej | str. 87
1.1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca jednoosobowy | str. 87
1.2. Wspólnicy spółki cywilnej | str. 89
1.3. Umowa spółki cywilnej | str. 90
2. Przedsiębiorstwa państwowe | str. 94
2.1. Uwagi ogólne | str. 94
2.2. Organy przedsiębiorstwa i jego reprezentacja | str. 95
3. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego | str. 97
4. Spółdzielnie | str. 98
4.1. Uwagi ogólne | str. 98
4.2. Organy spółdzielni | str. 100
5. Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego | str. 101
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 101
5.2. Gmina | str. 102
5.3. Powiat | str. 103
5.4. Województwo | str. 103
5.5. Formy prowadzenia działalności gospodarczej | str. 104
6. Stowarzyszenia i fundacje. Organizacje pożytku publicznego | str. 105
6.1. Stowarzyszenia | str. 105
6.2. Fundacje | str. 106
6.3. Działalność gospodarcza stowarzyszeń i fundacji | str. 107
6.4. Organizacje pożytku publicznego | str. 107
7. Rejestr przedsiębiorców | str. 108
7.1. Istota rejestru | str. 108
7.2. Funkcje Krajowego Rejestru Sądowego | str. 110
8. Ewidencja osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | str. 111
8.1. Ewidencja a rejestr przedsiębiorców | str. 111
8.2. Wpis do CEIDG | str. 112
Rozdział szósty
Spółki handlowe. Przepisy wspólne. Spółki osobowe | str. 115
1. Spółki handlowe. Przepisy wspólne | str. 115
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 115
1.2. Typy spółek handlowych | str. 118
1.3. Powiązania spółek | str. 121
2. Osobowe spółki handlowe. Uwagi ogólne | str. 125
2.1. Podmiotowość prawna spółek osobowych | str. 125
2.2. Podstawowe cechy spółek osobowych | str. 125
2.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str. 126
3. Spółka jawna | str. 127
3.1. Istota spółki jawnej | str. 127
3.2. Powstanie spółki | str. 128
3.3. Zagadnienia majątkowe spółki jawnej | str. 130
3.4. Prowadzenie spraw, reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne wspólników | str. 131
3.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 133
3.6. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 134
4. Spółka partnerska | str. 136
4.1. Istota spółki partnerskiej. Partnerzy | str. 136
4.2. Powstanie spółki | str. 137
4.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki | str. 138
4.4. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki | str. 138
4.5. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 139
5. Spółka komandytowa | str. 140
5.1. Istota spółki komandytowej. Komandytariusz i komplementariusz | str. 140
5.2. Powstanie spółki | str. 142
5.3. Zagadnienia majątkowe spółki komandytowej | str. 143
5.4. Prowadzenie spraw, reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne wspólników | str. 144
5.5. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Suma komandytowa | str. 145
5.6. Wypowiedzenie udziału, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 146
6. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 146
6.1. Istota spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariusze i akcjonariusze | str. 146
6.2. Powstanie spółki | str. 148
6.3. Zagadnienia majątkowe spółki komandytowo-akcyjnej | str. 149
6.4. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki, uprawnienia kontrolne | str. 150
6.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 152
6.6. Wystąpienie wspólnika, rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 152
Rozdział siódmy
Spółki kapitałowe. Zmiany strukturalne spółek | str. 155
1. Zagadnienia wspólne | str. 155
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 155
1.2. Spółka w organizacji | str. 156
1.3. Wkłady do spółek kapitałowych | str. 157
1.4. Kapitał zakładowy | str. 159
1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str. 163
2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 165
2.1. Istota spółki z o.o. Wspólnicy | str. 165
2.2. Powstanie spółki. Umowa spółki | str. 166
2.3. Udziały | str. 168
2.4. Prawa i obowiązki wspólników | str. 170
2.4.1. Prawa i obowiązki majątkowe | str. 170
2.4.2. Prawa i obowiązki niemajątkowe (korporacyjne) | str. 171
2.5. Organy spółki | str. 172
2.5.1. Zarząd | str. 172
2.5.2. Rada nadzorcza. Komisja rewizyjna | str. 174
2.5.3. Zgromadzenie wspólników | str. 175
2.5.4. Odpowiedzialność członków organów spółki | str. 178
3. Spółka akcyjna | str. 179
3.1. Istota spółki akcyjnej. Akcjonariusze | str. 179
3.2. Powstanie spółki. Statut spółki | str. 180
3.3. Akcje | str. 182
3.4. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 185
3.4.1. Prawa majątkowe | str. 186
3.4.2. Prawa niemajątkowe (korporacyjne) | str. 187
3.5. Organy spółki akcyjnej | str. 188
3.5.1. Zarząd | str. 188
3.5.2. Rada nadzorcza | str. 189
3.5.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 190
3.6. Zaskarżanie uchwał | str. 192
3.7. Odpowiedzialność członków organów | str. 193
4. Prosta spółka akcyjna | str. 193
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 193
4.2. Tworzenie, wkłady | str. 195
4.3. Akcje. Uprawnienia akcjonariuszy | str. 197
4.3.1. Akcje w prostej spółce akcyjnej | str. 197
4.3.2. Uprawnienia majątkowe | str. 197
4.3.3. Uprawnienia korporacyjne | str. 199
4.3.4. Uprzywilejowanie akcji i przywileje osobiste | str. 199
4.3.5. Zbywalność akcji | str. 200
4.4. Organy spółki | str. 202
4.4.1. Ustrój organów w prostej spółce akcyjnej | str. 202
4.4.2. Kompetencje i ustrój zarządu | str. 202
4.4.3. Kompetencje i ustrój rady nadzorczej | str. 203
4.4.4. Kompetencje i ustrój rady dyrektorów | str. 203
4.4.5. Walne zgromadzenie | str. 204
4.5. Zmiana umowy. Emisja akcji | str. 206
4.5.1. Zmiana umowy spółki | str. 206
4.5.2. Emisja akcji | str. 206
5. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 208
5.1. Łączenie spółek | str. 208
5.2. Podział spółek | str. 210
5.3. Przekształcanie spółek | str. 212
Rozdział ósmy
Upadłość przedsiębiorcy. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 215
1. Uwagi ogólne | str. 215
2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str. 216
3. Zdolność upadłościowa | str. 219
4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 221
5. Likwidacja masy upadłości | str. 224
6. Podział funduszów masy | str. 227
7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 228
Rozdział dziewiąty
Przedmiot stosunku cywilnoprawnego | str. 235
1. Przedmiot jako element stosunku cywilnoprawnego | str. 235
2. Pojęcie mienia i majątku. Dobra niematerialne | str. 235
3. Rzeczy | str. 236
3.1. Pojęcie rzeczy | str. 236
3.2. Rzeczy znajdujące się w obrocie i wyłączone z obrotu | str. 237
3.3. Nieruchomości i rzeczy ruchome | str. 237
4. Części składowe rzeczy | str. 239
5. Przynależności | str. 240
6. Pojęcie i rodzaje pożytków | str. 240
7. Przedsiębiorstwo według art. 551 k.c. | str. 241
8. Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne | str. 242
9. Inne szczególne przedmioty stosunku cywilnoprawnego | str. 242
9.1. Pieniądze | str. 242
9.2. Papiery wartościowe | str. 243
9.3. Inne przedmioty (wzmianka) | str. 243
Rozdział dziesiąty
Prawo podmiotowe | str. 245
1. Istota i klasyfikacje praw podmiotowych | str. 245
1.1. Pojęcie prawa podmiotowego | str. 245
1.2. Rodzaje praw podmiotowych | str. 246
1.3. Postacie normatywne praw podmiotowych | str. 247
2. Nabycie prawa podmiotowego | str. 248
3. Wykonywanie prawa podmiotowego i jego nadużycie | str. 250
4. Ochrona praw podmiotowych | str. 251
4.1. Ochrona sądowa | str. 251
4.2. Ochrona własna | str. 253
5. Ochrona dóbr osobistych | str. 253

Rozdział jedenasty
Czynności prawne. Przedstawicielstwo | str. 257
1. Istota i klasyfikacje czynności prawnych | str. 257
1.1. Pojęcie czynności prawnej i oświadczenia woli | str. 257
1.2. Rodzaje czynności prawnych | str. 258
2. Forma czynności prawnych | str. 262
2.1. Formy szczególne | str. 262
2.2. Skutki niedochowania formy | str. 264
3. Wadliwość czynności prawnych | str. 266
3.1. Źródła wadliwości czynności prawnych | str. 266
3.2. Skutki wadliwości czynności prawnych | str. 266
4. Warunek i termin | str. 268
5. Istota przedstawicielstwa i podstawy jego umocowania | str. 270
5.1. Pojęcie przedstawicielstwa | str. 270
5.2. Udzielenie pełnomocnictwa | str. 270
6. Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne | str. 271
6.1. Klasyfikacje pełnomocnictw | str. 271
6.2. Instytucje pokrewne | str. 273
7. Wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 274
8. Prokura | str. 274
Rozdział dwunasty
Zarys prawa rzeczowego | str. 277
1. Znaczenie, charakter prawny i rodzaje praw rzeczowych | str. 277
2. Posiadanie | str. 277
3. Własność | str. 279
3.1. Treść i granice prawa własności | str. 279
3.2. Nabycie prawa własności | str. 280
3.3. Ochrona własności | str. 281
4. Współwłasność | str. 282
5. Inne prawa rzeczowe | str. 283
5.1. Użytkowanie wieczyste | str. 283
5.2. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 285
6. Księgi wieczyste | str. 289
Rozdział trzynasty
Zarys prawa zobowiązań | str. 291
1. Pojęcie zobowiązania. Źródła zobowiązań | str. 291
2. Świadczenie | str. 292
2.1. Pojęcie i rodzaje świadczeń | str. 292
2.2. Świadczenia pieniężne | str. 293
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 293
2.2.2. Nominalizm i waloryzacja | str. 293
2.2.3. Inne zasady spełniania świadczeń pieniężnych | str. 296
2.2.4. Wykonywanie świadczeń pieniężnych przez przedsiębiorców | str. 298
2.2.5. Odsetki | str. 299
3. Świadczenia odszkodowawcze | str. 302
3.1. Pojęcie i rodzaje szkody | str. 302
3.2. Wysokość szkody majątkowej | str. 303
3.3. Naprawienie szkody | str. 304
3.3.1. Przesłanki żądania naprawienia szkody | str. 304
3.3.2. Sposoby naprawienia szkody | str. 305
3.3.3. Szczególne zasady dotyczące naprawiania szkód na osobie | str. 307
4. Zobowiązania solidarne | str. 308
4.1. Pojęcie i rodzaje solidarności | str. 308
4.2. Źródła solidarności | str. 309
4.3. Roszczenia regresowe | str. 310
5. Wygaśnięcie zobowiązania | str. 311
5.1. Wykonanie zobowiązania | str. 311
5.1.1. Zaspokojenie interesu wierzyciela | str. 311
5.1.2. Czas i miejsce spełnienia świadczenia | str. 312
5.2. Surogaty wykonania zobowiązania | str. 313
5.2.1. Uwagi ogólne | str. 313
5.2.2. Potrącenie | str. 314
5.2.3. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 315
5.2.4. Pozostałe surogaty | str. 316
6. Odpowiedzialność deliktowa | str. 317
6.1. Pojęcie czynu niedozwolonego. Zasady odpowiedzialności | str. 317
6.2. Związek przyczynowy – odesłanie | str. 317
6.3. Odpowiedzialność za własne czyny | str. 318
6.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez inne osoby | str. 319
6.5. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch przedsiębiorstwa | str. 321
6.6. Odpowiedzialność za szkody komunikacyjne | str. 323
6.7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy | str. 325
6.8. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 326
6.9. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę w środowisku | str. 329
6.10. Współodpowiedzialność kilku osób za szkodę | str. 329
7. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 330
8. Zmiana stron w zobowiązaniu | str. 333
8.1. Uwagi ogólne | str. 333
8.2. Przelew wierzytelności | str. 333
8.3. Subrogacja | str. 335
8.4. Przejęcie długu | str. 335
8.5. Ustawowe przystąpienie do długu | str. 337
9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika | str. 337
10. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite | str. 339
10.1. Pojęcie i skutki przedawnienia | str. 339
10.2. Bieg terminu przedawnienia | str. 340
10.3. Terminy zawite | str. 342
Rozdział czternasty
Zagadnienia ogólne umów | str. 345
1. Uwagi ogólne | str. 345
1.1. Pojęcie umowy. Swoboda umów | str. 345
1.2. Rodzaje umów | str. 346
1.3. Treść umowy | str. 347
2. Zawieranie umów | str. 348
2.1. Uwagi ogólne | str. 348
2.2. Oferta | str. 348
2.3. Aukcja i przetarg | str. 350
2.4. Negocjacje | str. 352
2.5. Umowa przedwstępna | str. 353
2.6. System zamówień publicznych | str. 354
2.7. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – wzmianka | str. 358
3. Wzorce umowne | str. 360
3.1. Znaczenie wzorców umownych w obrocie gospodarczym | str. 360
3.2. Niedozwolone klauzule umowne w umowach z konsumentami | str. 361
4. Wykonanie umowy | str. 363
4.1. Zasady wykonywania umów – odesłanie | str. 363
4.2. Zasady dotyczące wykonywania umów wzajemnych | str. 363
4.3. Terminy płatności w umowach przedsiębiorców | str. 365
4.4. Modyfikacje zobowiązania umownego | str. 366
4.4.1. Zmiana treści umowy przez strony | str. 366
4.4.2. Zmiana treści umowy na podstawie orzeczenia sądu | str. 367
5. Odpowiedzialność kontraktowa | str. 369
5.1. Uwagi ogólne | str. 369
5.2. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej | str. 369
5.3. Kara umowna | str. 372
Rozdział piętnasty
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań | str. 375
1. Uwagi ogólne | str. 375
2. Zabezpieczenia rzeczowe | str. 377
2.1. Zastaw | str. 378
2.2. Hipoteka | str. 379
2.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 381
3. Zabezpieczenia osobiste | str. 382
3.1. Poręczenie | str. 382
3.1.1. Treść umowy poręczenia | str. 382
3.1.2. Charakter prawny zobowiązania poręczyciela | str. 383
3.1.3. Zarzuty przysługujące poręczycielowi | str. 384
3.2. Umowa gwarancji bankowej | str. 384
3.2.1. Pojęcie i istota | str. 384
3.2.2. Zawarcie i treść umowy | str. 385
3.2.3. Samodzielny charakter gwarancji | str. 385
3.3. Przelew na zabezpieczenie | str. 386
4. Zabezpieczenia wekslowe | str. 387
Rozdział szesnasty
Umowy – część szczegółowa | str. 389
1. Obrót towarowy. Umowa sprzedaży i dostawy | str. 389
1.1. Rodzaje obrotu towarowego. Umowy | str. 389
1.2. Pojęcie i cechy umowy sprzedaży | str. 389
1.3. Rodzaje sprzedaży według Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych | str. 390
1.4. Strony umowy sprzedaży | str. 393
1.5. Składniki umowy sprzedaży | str. 394
1.5.1. Przedmiot umowy | str. 394
1.5.2. Cena | str. 394
1.5.3. Accidentalia i naturalia negotii | str. 397
1.6. Treść i skutki umowy sprzedaży | str. 397
1.6.1. Obowiązki sprzedawcy | str. 397
1.6.2. Obowiązki kupującego | str. 399
1.7. Cechy charakterystyczne sprzedaży konsumenckiej | str. 402
1.8. Rękojmia za wady rzeczy. Gwarancja przy sprzedaży | str. 403
1.9. Podstawowe informacje o sprzedaży międzynarodowej na podstawie konwencji wiedeńskiej | str. 412
1.10. Pojęcie i ogólna charakterystyka umowy dostawy (wzmianka) | str. 412
2. Umowy o używanie rzeczy cudzej | str. 414
2.1. Umowa użyczenia | str. 414
2.2. Umowa najmu | str. 415
2.2.1. Pojęcie i strony umowy | str. 415
2.2.2. Prawa i obowiązki stron | str. 416
2.3. Umowa dzierżawy | str. 418
2.3.1. Pojęcie, strony i przedmiot umowy | str. 418
2.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 419
2.4. Umowa leasingu | str. 420
2.4.1. Geneza i rodzaje leasingu | str. 420
2.4.2. Pojęcie umowy. Uczestnicy leasingu | str. 421
2.4.3. Prawa i obowiązki stron | str. 422
3. Umowy w pośrednictwie | str. 424
3.1. Uwagi ogólne | str. 424
3.2. Umowa zlecenia | str. 425
3.2.1. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 425
3.2.2. Zawarcie umowy | str. 427
3.2.3. Prawa i obowiązki stron | str. 427
3.3. Umowa agencyjna | str. 429
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 429
3.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 430
3.3.3. Agent morski | str. 431
3.4. Umowa komisu | str. 432
3.4.1. Pojęcie i charakterystyka | str. 432
3.4.2. Prawa i obowiązki stron | str. 433
3.5. Umowy maklerskie | str. 434
4. Przechowanie i skład | str. 436
4.1. Umowa przechowania | str. 436
4.2. Umowa składu | str. 437
4.2.1. Pojęcie i cechy umowy | str. 437
5. Umowa przewozu i umowy pokrewne | str. 438
5.1. Uwagi ogólne | str. 438
5.2. Umowa przewozu | str. 439
5.2.1. Pojęcie i strony umowy | str. 439
5.2.2. Przewóz osób | str. 440
5.2.3. Przewóz rzeczy | str. 441
5.2.4. List przewozowy. Konosament | str. 443
5.3. Umowa czarteru | str. 444
5.4. Umowa spedycji | str. 445
5.5. Umowy w działalności turystycznej | str. 446
5.5.1. Organizator turystyki i usługi turystyczne | str. 446
5.5.2. Umowa o udział w imprezie turystycznej | str. 448
6. Umowa o dzieło i o roboty budowlane. Inwestycje | str. 451
6.1. Znaczenie i rodzaje umów inwestycyjnych. Kodeks cywilny i prawo budowlane | str. 451
6.2. Umowa o dzieło | str. 451
6.2.1. Pojęcie, przedmiot, strony | str. 451
6.2.2. Treść umowy o dzieło. Podstawowe prawa i obowiązki stron | str. 452
6.3. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji | str. 454
6.3.1. Umowa o prace geologiczne i geodezyjno-kartograficzne | str. 454
6.3.2. Umowa o wykonanie projektu w budownictwie | str. 454
6.3.3. Umowa o nadzór autorski | str. 454
6.3.4. Umowa o roboty budowlane | str. 455
6.3.5. Gwarancja zapłaty | str. 457
6.3.6. Nadzór inwestorski | str. 457
6.4. Umowa deweloperska | str. 457
7. Umowy z bankiem. Pożyczka | str. 459
7.1. Uwagi ogólne | str. 459
7.2. Umowa rachunku bankowego | str. 461
7.2.1. Pojęcie i zawarcie umowy | str. 461
7.2.2. Treść umowy | str. 462
7.3. Umowa kredytu bankowego | str. 463
7.3.1. Pojęcie i charakterystyka ogólna | str. 463
7.3.2. Prawa i obowiązki stron | str. 464
7.4. Kredyt konsumencki | str. 466
7.5. Umowa pożyczki | str. 467
8. Umowa faktoringu. Forfaiting | str. 468
8.1. Istota i znaczenie gospodarcze faktoringu | str. 468
8.2. Strony umowy faktoringu | str. 469
8.3. Przedmiot umowy faktoringu | str. 469
8.4. Charakter prawny umowy faktoringu | str. 471
8.5. Forfaiting | str. 471
8.5.1. Znaczenie gospodarcze forfaitingu | str. 471
8.5.2. Umowa forfaitingu | str. 472
9. Umowa franczyzowa | str. 473
9.1. Istota i znaczenie gospodarcze | str. 473
9.2. Strony umowy i jej przedmiot | str. 474
9.3. Treść umowy | str. 475
9.4. Charakter umowy franczyzy | str. 477
10. Ubezpieczenia gospodarcze | str. 478
10.1. Funkcje ubezpieczenia, ryzyko ubezpieczeniowe, zdarzenie losowe. Źródła prawa ubezpieczeń | str. 478
10.2. Rodzaje ubezpieczeń | str. 479
10.3. Stosunek ubezpieczenia i umowa ubezpieczenia | str. 480
10.4. Podmioty stosunku ubezpieczenia | str. 481
10.4.1. Ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń | str. 481
10.4.2. Ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony | str. 481
10.5. Pośrednictwo ubezpieczeniowe | str. 482
10.5.1. Działalność agencyjna i brokerska | str. 482
10.5.2. Agent ubezpieczeniowy | str. 483
10.5.3. Broker ubezpieczeniowy | str. 483
10.6. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 484
10.6.1. Zawarcie umowy | str. 484
10.6.2. Dokument ubezpieczenia | str. 485
10.6.3. Treść umowy ubezpieczenia | str. 485
Rozdział siedemnasty
Zarys prawa papierów wartościowych | str. 487
1. Uwagi ogólne | str. 487
1.1. Pojęcie papieru wartościowego | str. 487
1.2. Rodzaje papierów wartościowych | str. 488
1.3. Źródła prawa papierów wartościowych | str. 489
2. Zasadnicze postacie papierów wartościowych | str. 490
2.1. Weksle | str. 490
2.2. Czeki | str. 493
2.3. Obligacje | str. 494
2.4. Akcje | str. 497
2.5. Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa | str. 498
2.6. Listy zastawne | str. 500
3. Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych | str. 501
3.1. Podstawowe pojęcia i reguły rynku kapitałowego | str. 501
3.2. Dematerializacja papierów wartościowych | str. 502
3.3. Zasadnicze cechy rynku regulowanego | str. 503
3.4. Firmy inwestycyjne i inni uczestnicy rynku kapitałowego | str. 506
Rozdział osiemnasty
Zarys prawa spadkowego | str. 507
1. Pojęcia podstawowe | str. 507
1.1. Dziedziczenie | str. 507
1.2. Spadek | str. 508
2. Dziedziczenie ustawowe | str. 509
3. Dziedziczenie testamentowe | str. 511
3.1. Uwagi ogólne | str. 511
3.2. Rodzaje testamentów | str. 512
3.3. Zapis i polecenie | str. 514
4. Przyjęcie i odrzucenie spadku. Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 515
5. Zachowek | str. 516
5.1. Pojęcie zachowku | str. 516
5.2. Wydziedziczenie | str. 517
6. Dział spadku | str. 517
7. Zbycie spadku | str. 519
8. Stwierdzenie nabycia spadku. Ochrona dziedziczenia | str. 519

Rozdział dziewiętnasty
Zarys prawa własności przemysłowej | str. 521
1. Uwagi ogólne | str. 521
1.1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 521
1.2. Ochrona własności przemysłowej | str. 523
2. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 524
2.1. Międzynarodowa regulacja prawna własności przemysłowej | str. 524
2.2. Polska regulacja własności przemysłowej | str. 527
3. Wynalazek i jego ochrona | str. 528
3.1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 528
3.2. Uzyskanie patentu | str. 532
3.3. Treść i zakres patentu | str. 534
3.4. Charakter prawny patentu | str. 537
3.5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 538
3.6. Ustanie ochrony | str. 539
3.7. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate – SPC) | str. 540
3.8. Patent europejski | str. 541
4. Wzór użytkowy i jego ochrona | str. 542
4.1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 542
4.2. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 542
4.3. Treść, zakres i ochrona prawa ochronnego | str. 543
4.4. Ustanie prawa ochronnego | str. 544
5. Wzór przemysłowy i jego ochrona | str. 544
5.1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji | str. 544
5.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 546
5.3. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 546
5.4. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 548
5.5. Ustanie ochrony | str. 548
5.6. Wzór Wspólnoty | str. 548
6. Topografia układów scalonych i jej ochrona | str. 549
6.1. Przedmiot ochrony | str. 549
6.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 550
6.3. Treść, zakres i ochrona prawa z rejestracji | str. 550
7. Znak towarowy i jego ochrona | str. 551
7.1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego | str. 551
7.2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 554
7.3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 557
7.4. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 559
7.5. Treść i zakres prawa ochronnego | str. 560
7.6. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 563
7.7. Ustanie ochrony | str. 568
7.8. Znak towarowy wspólnotowy | str. 569
8. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str. 570
8.1. Przedmiot prawa z rejestracji | str. 570
8.2. Uzyskanie prawa z rejestracji | str. 573
8.3. Treść i zakres prawa z rejestracji | str. 573
8.4. Ustanie ochrony | str. 574
8.5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych | str. 575
Rozdział dwudziesty
Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str. 577
1. Uwagi ogólne | str. 577
2. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji | str. 578
3. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 580
3.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa | str. 580
3.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str. 582
3.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str. 583
3.4. Ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 584
3.5. Naśladownictwo | str. 586
3.6. Nieuczciwa reklama | str. 587
3.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str. 589
3.8. Sprzedaż premiowana, formułowanie ofert w loteriach promocyjnych, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela, system konsorcyjny | str. 590
4. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str. 591
Literatura | str. 593
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.