Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo cywilne. Zarys części ogólnej

ebook

- 13%

Prawo cywilne. Zarys części ogólnej

Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Aleksander Wolter

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 67.00 zł 58.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 58.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-519-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik jest kontynuacją dzieła pióra Aleksandra Woltera, aktualizowanego początkowo przez Jerzego Ignatowicza i Krzysztofa Stefaniuka, a obecnie tylko przez tego ostatniego. Kolejne (czwarte) wydanie podręcznika uwzględnia zmiany Kodeksu cywilnego dokonane w ostatnim czasie, w szczególności dotyczące przedawnienia, działania organów oraz statusu i kompetencji kuratora osoby prawnej. Zaktualizowano literaturę i orzecznictwo.


Na wstępie każdego rozdziału zamieszczono podstawową literaturę. W publikacji zastosowano wiele odesłań do doktryny i orzecznictwa, zgodnie z przekonaniem, że wykład uniwersytecki powinien wskazywać, iż treść uregulowań prawnych jest „odkrywana” w wyniku analiz i dyskusji, a niekiedy również sporów prowadzonych w literaturze prawniczej, jak też powinien zwracać uwagę na niezastąpiony udział judykatury w wyjaśnianiu sensu stosowanych przepisów.


W podręczniku zastosowano dwa rodzaje czcionki. To rozróżnienie oznacza, że czytelnicy – studenci, do których jest on adresowany, powinni zwrócić szczególną uwagę na partie pisane normalną czcionką, ale nie oznacza, iżby te oznaczone petitem można było pominąć bez uszczerbku dla zrozumienia wykładu.

Tytuł
Prawo cywilne. Zarys części ogólnej
Autorzy
Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk, Aleksander Wolter
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-519-7
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2020
Liczba stron
512
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa do wydania z 2020 roku | str. 13

Przedmowa do wydania z 2017 roku | str. 15

Przedmowa z 1997 roku | str. 17

Przedmowa autora do wydania z 1967 roku | str. 19

Rozdział I
Ogólna charakterystyka prawa cywilnego | str. 21
§ 1. Pojęcie prawa cywilnego | str. 21
§ 2. Zakres prawa cywilnego | str. 30
§ 3. Zasady prawa cywilnego | str. 40
§ 4. Systematyka polskiego prawa cywilnego | str. 44
§ 5. Materiały doktrynalne i orzecznicze z zakresu części ogólnej prawa cywilnego | str. 49

Rozdział II
Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego | str. 52
§ 1. Charakterystyka podstawowych źródeł prawa cywilnego obowiązującego na ziemiach polskich w okresie zaborów | str. 52
§ 2. Unifikacja prawa cywilnego | str. 55
§ 3. Kodyfikacja prawa cywilnego | str. 59
§ 4. Reforma prawa cywilnego | str. 64

Rozdział III
Źródła obowiązującego w Polsce prawa cywilnego | str. 71
§ 1. Prawo cywilne stanowione | str. 71
§ 2. Kodeks cywilny i inne akty normatywne z zakresu prawa cywilnego | str. 76
§ 3. Zwyczaje i prawo zwyczajowe | str. 83
§ 4. Orzecznictwo sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz nauka prawa | str. 85
§ 5. Zasady współżycia społecznego | str. 89

Rozdział IV
Normy prawa cywilnego | str. 96
§ 1. Normy prawne. Przepisy prawne i ich klasyfikacja | str. 96
§ 2. Zasięg mocy obowiązującej przepisów prawnych w przestrzeni | str. 103
§ 3. Zasięg czasowy przepisów prawnych | str. 105
§ 4. Zbieg norm | str. 114
§ 5. Stosowanie prawa cywilnego | str. 116
§ 6. Wykładnia przepisów prawa cywilnego i analogia | str. 118

Rozdział V
Stosunek cywilnoprawny | str. 129
§ 1. Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego | str. 129
§ 2. Zdarzenia cywilnoprawne | str. 138

Rozdział VI
Prawo podmiotowe | str. 151
§ 1. Istota prawa podmiotowego | str. 151
§ 2. Normatywne postacie praw podmiotowych i uprawnień | str. 159
§ 3. Rodzaje i typy praw podmiotowych | str. 164
§ 4. Nabycie, zmiana i wygaśnięcie prawa podmiotowego | str. 173
§ 5. Wykonywanie praw podmiotowych | str. 179
§ 6. Nadużycie prawa podmiotowego | str. 180
§ 7. Kolizja praw podmiotowych | str. 188
§ 8. Zbieg roszczeń | str. 190

Rozdział VII
Osoby fizyczne | str. 192
§ 1. Człowiek jako podmiot prawa | str. 192
§ 2. Początek zdolności prawnej osoby fizycznej | str. 195
§ 3. Zdolność prawna osoby fizycznej | str. 198
§ 4. Zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej | str. 201
§ 5. Tożsamość osoby fizycznej | str. 210
§ 6. Stan cywilny | str. 212
§ 7. Dobra osobiste | str. 218
§ 8. Zamieszkanie | str. 230
§ 9. Koniec bytu osoby fizycznej | str. 232

Rozdział VIII
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej | str. 238
§ 1. Wprowadzenie | str. 238
§ 2. Rozwój historyczny instytucji osób prawnych | str. 240
§ 3. Istota osób prawnych | str. 241
§ 4. Pojęcie osoby prawnej | str. 243
§ 5. Powstanie osoby prawnej | str. 244
§ 6. Zdolność prawna osób prawnych | str. 247
§ 7. Zdolność do czynności prawnych; organy osób prawnych | str. 250
§ 8. Oznaczenie osoby prawnej; ochrona jej dóbr osobistych | str. 258
§ 9. Kategorie i rodzaje osób prawnych | str. 261
§ 10. Koniec bytu osoby prawnej | str. 273
§ 11. „Ułomne osoby prawne” | str. 276
§ 12. Osoby prawne i inne podmioty prawa cywilnego jako przedsiębiorcy | str. 280

Rozdział IX
Przedmioty stosunków cywilnoprawnych | str. 285
§ 1. Uwagi wstępne | str. 285
§ 2. Pojęcie rzeczy | str. 286
§ 3. Klasyfikacja rzeczy | str. 288
§ 4. Część składowa | str. 291
§ 5. Przynależność | str. 294
§ 6. Pożytki | str. 295
§ 7. Pieniądz | str. 297
§ 8. Papiery wartościowe | str. 300
§ 9. Dobra niematerialne | str. 304
§ 10. Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne | str. 307
§ 11. Mienie – majątek | str. 310

Rozdział X
Czynności prawne | str. 313
§ 1. Pojęcie czynności prawnej | str. 313
§ 2. Oświadczenie woli | str. 319
§ 3. Klasyfikacja czynności prawnych | str. 326
§ 4. Składanie oświadczeń woli | str. 345
§ 5. Wykładnia oświadczenia woli | str. 353
§ 6. Zawarcie umowy | str. 359
§ 7. Forma czynności prawnych | str. 377
§ 8. Wady oświadczenia woli | str. 391
§ 9. Treść czynności prawnej | str. 409
§ 10. Sankcje wadliwości czynności prawnych | str. 422

Rozdział XI
Przedstawicielstwo | str. 437
§ 1. Istota przedstawicielstwa i jego rodzaje | str. 437
§ 2. Przesłanki skuteczności przedstawicielstwa | str. 441
§ 3. Pełnomocnictwo | str. 445
§ 4. Prokura | str. 450

Rozdział XII
Przedawnienie i terminy zawite | str. 456
§ 1. Dawność | str. 457
§ 2. Kształtowanie się instytucji przedawnienia w prawie polskim | str. 459
§ 3. Istotne cechy przedawnienia | str. 461
§ 4. Bieg terminów przedawnienia | str. 470
§ 5. Terminy zawite | str. 483

Rozdział XIII
Ochrona praw podmiotowych | str. 489
§ 1. Uwagi wstępne | str. 489
§ 2. Ochrona własna | str. 493
§ 3. Ochrona sądowa | str. 495
§ 4. Ciężar dowodu | str. 502
§ 5. Domniemania | str. 504
§ 6. Dobra wiara | str. 507
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 3

SJLS Vol. 3 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji UŚ. W SJLS są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.
Numer 3 SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa - prawa gospodarczego, kanonicznego, podatkowego, cywilnego, samorządowego oraz karnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (nie tylko polskiego, ale i hiszpańskiego) oraz europejskiego.
SJLS zawiera recenzje dwóch zagranicznych publikacji, a także spis wybranych ważniejszych monografii autorstwa pracowników WPiA UŚ za lata 2009-2010. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych przez WPiA. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału.
Autorami tekstów są nie tylko Polacy - pracownicy WPiA UŚ, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów.
Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy - tak teoretycy jak i praktycy - specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
Akademickie prawo pracy

-14%

Akademickie prawo pracy

Książka w sposób kompleksowy przedstawia obraz zatrudnienia w szkołach wyższych omówiono w niej status zarówno pracowników zatrudnionych w szkołach wyższych (nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników), jak i doktorantów. Komentarz w swoich założeniach ma służyć jako uniwersalne źródło wiedzy na temat prawnych mechanizmów dotyczących zatrudnienia w szkolnictwie wyższym. Zawiera wykładnię obowiązujących przepisów prawa, a także dorobku judykatury oraz nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:
- nawiązanie stosunku pracy,
- przekształcenie stosunku pracy,
- treść stosunku pracy,
- ustanie stosunku pracy,
- procedura dyscyplinarna,
- status prawny doktorantów.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w prawie pracy, pracowników działów kadr uczelni wyższych oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami szkolnictwa wyższego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy zajmujących się problematyką akademickiego prawa pracy.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Akta osobowe 2022

-30%

Akta osobowe 2022

Przedstawiamy obowiązujące zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej. Wskazujemy okresy przechowywania dokumentacji (i dylematy typu: czy kopiować dokumenty, gdy ktoś ma nowe i stare okresy przechowywania). Wyjaśniamy nowy obowiązek informacyjny. Wskazujemy, co przechowywać w poszczególnych częściach akt i jak obecnie numerować dokumenty. Wyjaśniamy też zmienione zasady ewidencjonowania czasu pracy (m.in. oddzielne prowadzenie, wskazywanie godzin i dni wolnych, dyżur itp). Pokazujemy też, jak przejść na elektroniczne akta osobowe.

Cena: 45.90 zł 32.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.