Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

ebook

- 14%

Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem

Inetta Jędrasik-Jankowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 213.00 zł 184.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 184.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-116-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu zostały omówione zasady nabycia i realizacji prawa do emerytury zagwarantowanego obywatelom przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r. W ujęciu Konstytucji to państwo ubezpiecza obywateli, tworząc specjalne fundusze z określonej części dochodu narodowego – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


Autorka analizuje wszystkie rodzaje emerytury powszechnej zależnej od wieku, daty urodzenia i wykonywanego zawodu oraz emerytury dla rolników i służb mundurowych.


Przedstawia również zasady nabywania prawa do:

okresowej emerytury kapitałowej będącej drugą częścią emerytury powszechnej,
emerytury pomostowej – w związku z wygaszaniem niektórych rodzajów emerytury – wypłacanej z innego funduszu niż Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.W odniesieniu do poszczególnych rodzajów emerytury autorka omawia przepisy regulujące warunki nabywania prawa do emerytury i ustalania jej wysokości. Przybliża zasady realizacji nabytego prawa dotyczące m.in. zbiegu prawa do świadczeń, łączenia ich z wynagrodzeniem za pracę, pobrania świadczenia nienależnego.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, począwszy od osób, które zawodowo zajmują się tą trudną dziedziną prawa - sędziów, adwokatów, radców prawnych, aż po osoby zainteresowane własnym prawem do emerytury, którym zrozumienie przyjętych konstrukcji prawnych ułatwi przystępny sposób ich omówienia przez autorkę.

Tytuł
Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem
Autor
Inetta Jędrasik-Jankowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-116-7
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2019
Liczba stron
668
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp do II wydania | str. 13

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 39, 539, 730, 752) (wyciąg) | str. 21

Dział I. Przepisy ogólne | str. 23
Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str. 23
Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości | str. 35
Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent | str. 67
Dział II. Emerytury | str. 85
Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str. 85
Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. | str. 104
Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. | str. 121
Rozdział 3a. Emerytury górnicze | str. 124
Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27–50e | str. 135
Dział IV. Dodatki do emerytur i rent | str. 154
Dział V. Zasiłek pogrzebowy | str. 158
Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie | str. 163
Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń | str. 181
Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń | str. 181
Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń | str. 188
Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń | str. 193
Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń | str. 200
Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń | str. 200
Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń | str. 205
Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokość | str. 218
Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń | str. 238
Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania | str. 238
Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów | str. 261
Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń | str. 266
Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń | str. 285
Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe | str. 310
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 310
Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 311
Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające | str. 344

Ustawa z 21.11.2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 926) (wyciąg) | str. 345

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 347
Rozdział 2. Rodzaje emerytur kapitałowych i zasady nabywania prawa do tych emerytur | str. 354
Rozdział 3. Zasady i tryb przyznawania emerytur kapitałowych | str. 357
Rozdział 4. Zasady ustalania wysokości emerytur kapitałowych oraz ich wypłaty | str. 360

Ustawa z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1924) (wyciąg) | str. 365

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 367
Rozdział 2. Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty | str. 378
Rozdział 3. Rekompensaty | str. 396
Rozdział 4. Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych | str. 400
Rozdział 6. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady finansowania emerytur pomostowych | str. 404
Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe | str. 410

Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 730, 1287) (wyciąg) | str. 413

Rozdział 1. Postanowienia wstępne | str. 415
Rozdział 11. Uprawnienia emerytalne | str. 420

Ustawa z 22.05.2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 128) (wyciąg) | str. 431

Ustawa z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 299; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 303) (wyciąg) | str. 451

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 453
Rozdział 2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia, składki na ubezpieczenie i świadczenia pieniężne z ubezpieczenia | str. 472

Ustawa z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 289; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730) (wyciąg) | str. 507

Dział I. Przepisy ogólne | str. 509
Dział II. Świadczenia pieniężne | str. 525
Rozdział 1. Emerytura wojskowa | str. 525
Rozdział 1a. Emerytura żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. | str. 540
Rozdział 4. Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne | str. 547
Dział IV. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego | str. 548
Dział V. Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wysokości | str. 557
Dział VI. Wypłata świadczeń | str. 563
Dział VII. Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str. 570
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 575

Ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 288; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 730) (wyciąg) | str. 577

Dział I. Przepisy ogólne | str. 579
Dział II. Świadczenia pieniężne | str. 599
Rozdział 1. Emerytura policyjna | str. 599
Rozdział 1a. Emerytura funkcjonariusza przyjętego do służby po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. | str. 625
Rozdział 4. Dodatki do emerytur i rent oraz zasiłki i świadczenia pieniężne | str. 634
Dział IV. Ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego | str. 636
Dział V. Ustanie i zawieszanie prawa do świadczeń oraz zmniejszanie ich wysokości | str. 648
Dział VI. Wypłata świadczeń | str. 654
Dział VII. Zwrot świadczeń nienależnych, potrącenia i egzekucje ze świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń | str. 660
Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 667
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Drugi już tom serii „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” zawiera zarówno studia, jak i glosy. Autorzy omawiają następujące zagadnienia: M. Pazdan – W oczekiwaniu na wejście w życie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r.; M.A. Zachariasiewicz – Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów i inne akty ujednoliconego prawa umów ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności kontraktowej dłużnika; A. Torbus – „Element wspólnotowy” jako przesłanka stosowania art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 44/2001; J. Górecki – Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym; K. Sznajder – Znaczenie zarzutu nadużycia prawa w stosowaniu przepisów o umowie prorogacyjnej na tle Rozporządzenia Rady nr 44/2001; M. Zachariasiewicz – Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi; A. Okońska – Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo wykonania; J. Górecki – Prawo właściwe dla formy. Glosa do postanowienia SN z dn. 8.01.2004 r., ICK 39/03; M. Kropka – Prawo właściwe dla umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Glosa do wyroku SN z dn. 3.02.2006 r., II PK 152/05.

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.