Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami

ebook

- 14%

Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami

Mariusz Śladkowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 63.00 zł 54.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 54.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-3008-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Stan prawny na 1.04.2008 r.


Oddawana w ręce czytelników książka stanowi interesujące - zarówno z punktu widzenia praw i obowiązków samych małżonków, jak i osób trzecich - opracowanie problematyki dotyczącej zajmowania lokali mieszkalnych przez osoby pozostające w związku małżeńskim, a także te, których małżeństwo ustało. Na uwagę zasługuje to, iż główne tezy przedmiotowej monografii autor oparł na socjologicznej definicji małżeństwa oraz na analizie roli, jaką odgrywa posiadanie własnego, choćby najskromniejszego, mieszkania dla budowania i wzmacniania prawidłowych więzi pomiędzy małżonkami. Ta ostatnia kwestia została przy tym opracowana na podstawie bogatej literatury socjologicznej i psychologicznej, w której przyjęło się stanowisko, że jedynie samodzielne zamieszkiwanie małżonków stwarza im najkorzystniejsze warunki do wypracowania właściwych relacji z rodzicami oraz pozwala im na uzyskanie tzw. wewnętrznej samodzielności.

Adresaci:

Publikacja polecana jest zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa w omawianym zakresie.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

Tytuł
Prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
Autor
Mariusz Śladkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-3008-4
Rok wydania
2008
Liczba stron
272
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Instytucje
str. 9
Czasopisma
str. 9
Akty prawne
str. 10

Wstęp
str. 11

Rozdział I. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
str. 21

Wprowadzenie
str. 21
1. Zagadnienia wstępne
str. 23
2. Wspólność majątkowa małżonków
str. 26
2.1. Źródła powstania oraz cechy charakterystyczne wspólności majątkowej małżonków
str. 26
2.2. Majątek wspólny małżonków
str. 29
2.2.1. Wstęp
str. 29
2.2.2. Składniki majątku wspólnego
str. 32
2.2.2.1. Własność i inne prawa rzeczowe jako składniki majątku wspólnego
str. 34
2.2.2.2. Wierzytelności jako składniki majątku wspólnego
str. 35
2.2.2.3. Problematyka długów w kontekście składników majątku wspólnego
str. 36
2.2.3. Zarząd majątkiem wspólnym
str. 37
2.3. Ustanie wspólności majątkowej
str. 42
2.3.1. Przyczyny ustania wspólności majątkowej
str. 42
2.3.2. Skutki ustania wspólności majątkowej
str. 46
2.4. Podział majątku wspólnego
str. 50
2.4.1. Zagadnienia wstępne
str. 50
2.4.2. Sposoby wyjścia ze wspólności
str. 50
2.4.3. Tryb dokonania podziału
str. 51
3. Rozdzielność majątkowa
str. 55
3.1. Przyczyny powstania
str. 55
3.2. Składniki majątku osobistego
str. 59
4. Odpowiedzialność majątkowa małżonków względem osób trzecich
str. 65
4.1. Odpowiedzialność solidarna małżonków
str. 65
4.2. Odpowiedzialność z majątku wspólnego
str. 69

Rozdział II. Odrębna własność lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych między małżonkami
str. 72

Wprowadzenie
str. 72
1. Część ogólna
str. 74
1.1. Zagadnienia wstępne
str. 74
1.2. Nieruchomość wspólna i udział w nieruchomości wspólnej
str. 75
1.3. Małżonkowie jako członkowie wspólnoty mieszkaniowej
str. 82
2. Odrębna własność lokalu ustanowiona na rzecz osób pozostających w związku małżeńskim
str. 85
2.1. Zagadnienia wstępne
str. 85
2.2. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawierana z osobami pozostającymi w związku małżeńskim
str. 87
2.3. Jednostronna czynność prawna dokonana przez małżonka będącego właścicielem nieruchomości budynkowej
str. 91
2.4. Orzeczenie sądu znoszące współwłasność
str. 94
3. Prawa i obowiązki małżonków związane z przysługującym im prawem odrębnej własności lokalu
str. 96
4. Zarząd nieruchomością wspólną wykonywany przez małżonków będących współwłaścicielami lokalu
str. 101

Rozdział III. Spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
str. 111

Wprowadzenie
str. 111
1. Informacje ogólne
str. 112
2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
str. 119
2.1. Ogólna charakterystyka
str. 119
2.2. Procedura nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez osoby pozostające w związku małżeńskim
str. 121
2.2.1. Nabycie konstytutywne
str. 121
2.2.1.1. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zawartej na podstawie (w wykonaniu) wcześniejszej umowy o budowę lokalu
str. 122
2.2.1.2. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie
str. 127
2.2.1.3. Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie umowy przekształcającej przysługujące członkowi prawo lokatorskie w prawo własnościowe
str. 127
2.2.2. Nabycie translatywne
str. 128
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami
str. 128
3.1. Ogólna charakterystyka
str. 128
3.2. Nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 130
3.2.1. Nabycie przez małżonków ekspektatywy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 131
3.2.2. Konstytutywne nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 134
3.2.3. Translatywne nabycie przez małżonków spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 137
3.3. Wygaśnięcie i przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego osobie pozostającej w związku małżeńskim
str. 139
3.3.1. Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 139
3.3.2. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
str. 141

Rozdział IV. Najem lokalu mieszkalnego przez małżonków
str. 146

Wprowadzenie
str. 146
1. Charakterystyka najmu jako umowy cywilnoprawnej
str. 148
1.1. Zagadnienia wstępne
str. 148
1.2. Treść i forma umowy najmu
str. 152
1.3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu
str. 153
1.3.1. Obowiązki wynajmującego
str. 153
1.3.2. Obowiązki najemcy
str. 156
1.4. Zakończenie stosunku najmu
str. 160
2. Najem lokalu mieszkalnego przez osoby pozostające w związku małżeńskim
str. 163
2.1. Wstęp
str. 163
2.2. Prawa i obowiązki lokatorów pozostających w związku małżeńskim oraz ochrona ich praw
str. 168
2.3. Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego przez małżonków
str. 172

Rozdział V. Egzekucja z lokalu mieszkalnego małżonków
str. 178

Wprowadzenie
str. 178
1. Zajęcie lokalu mieszkalnego małżonków
str. 179
2. Opis i oszacowanie lokalu mieszkalnego małżonków
str. 195
3. Licytacja lokalu mieszkalnego małżonków
str. 200
4. Przybicie udzielone wobec lokalu mieszkalnego małżonków
str. 218
5. Przysądzenie własności małżeńskiego lokalu mieszkalnego
str. 226

Wnioski końcowe
str. 233
Załączniki
str. 239
Bibliografia
str. 263
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

-32%

5 dokumentów lekarza dentysty w czasie pandemii - jak wypełniać

W e-booku znajdziesz 5 dokumentów niezbędnych w pracy lekarza dentysty w 2021 r. Zminimalizuj ryzyko, że do zakażenia dojdzie w Twoim gabinecie. Pamiętaj przy tym, że obowiązkowa polisa OC pokrywa także co do zasady zdarzenia związane z zakażeniem COVID-19. Kierownicy placówek medycznych mają obowiązek wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania całego systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń. Jednym z zadań, które się z tym wiążą, jest opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapobiegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Cena: 24.90 zł 17.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Administrator 4/2016

-26%

Administrator 4/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.


W numerze m.in.:

Co trzeba wiedzieć o remontach?,
Reprezentacje procesowe wspólnot
mieszkaniowych,
Opłaty w spółdzielniach
mieszkaniowych,
Przegląd wodomierzy”.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.