Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

ebook

- 14%

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-723-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka dotyczy najważniejszego, z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa, elementu podatku VAT – prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Obszarem szczególnego zainteresowania władz skarbowych w zakresie prawa do odliczania podatku VAT jest zasada dobrej wiary oraz zasada zakazu nadużycia prawa.

Kwestia odliczenia podatku naliczonego dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, w tym rozpoczynających działalność gospodarczą. Autorzy skoncentrowali się na najważniejszych kwestiach związanych z odliczaniem podatku naliczonego przybliżając wszystkie zasady wypracowane przez bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prezentując wybrane poglądy rzeczników generalnych, w tym:

warunki powstania prawa do odliczenia,
zasady odliczania proporcjonalnego (w sytuacji wykonywania czynności pozostających poza systemem VAT, czynności na potrzeby prywatne, czynności zwolnionych z VAT i opodatkowanych VAT),
warunki realizacji prawa do odliczenia,
ograniczenia w tym odliczaniu oraz
dotyczące klauzuli stand still (czyli zasada niepogarszania sytuacji prawnej podatnika).W publikacji szczegółowo omówiono, m.in.:

zasady korekt podatku naliczonego, będących integralną częścią systemu odliczania,
system korekt w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych z systemem opodatkowania użytku prywatnego tych dóbr,
zagadnienia związane z działaniem w dobrej wierze oraz przypadki zaistnienia nadużycia prawa, sięgając również do reprezentatywnego orzecznictwa NSA.W opracowaniu zawarto także odniesienie wyspecyfikowanych w orzecznictwie TSUE zasad unijnych do polskich regulacji w zakresie podatku od towarów i usług. Wskazano na przyjęte sposoby implementacji oraz zasygnalizowano potencjalne obszary budzące wątpliwości co do pełnej zgodności z przepisami unijnymi.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów oraz księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Tytuł
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE
Autorzy
Beata Rogowska-Rajda, Tomasz Tratkiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-723-8
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2018
Liczba stron
212
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów ............................................................................................................. 11

Przedmowa .................................................................................................................... 13

Wprowadzenie .............................................................................................................. 15

Rozdział I. Powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego ......................................... 19

1. Działanie w charakterze podatnika – pierwszy podstawowy warunek powstania prawa do odliczenia podatku

naliczonego ................................... 19

1.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 19

1.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 23

2. Związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT – drugi podstawowy warunek powstania prawa do odliczenia

podatku naliczonego ........................................................................................... 24

2.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 24

Istnienie związku z czynnościami opodatkowanymi VAT .................... 24

Bezpośredni charakter związku z czynnościami opodatkowanymi VAT ............................................... 26

Wykorzystanie zakupionych towarów lub usług do czynności opodatkowanych VAT ......................................... 28

„Cenotwórczość” kosztów ........................................................................... 30

Ciągłość bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi VAT .................................. 31

Przykładowe oceny dokonane przez Trybunał ........................................ 33

2.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 35

3. Ustalenie zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i pozostającej poza systemem VAT ..................... 36

3.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 36

3.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 39

4. Ustalenie zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i celami prywatnymi ............................................. 40

4.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 40

4.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 45

5. Ustalenie zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – opodatkowanej i zwolnionej z podatku VAT ......................... 46

5.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 46

5.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 48

Rozdział II. Realizacja prawa do dokonania odliczenia podatku naliczonego ..................... 51

1. Sposób realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego ........................ 51

2. Zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku transakcji krajowych opodatkowanych na zasadach

ogólnych ....................................... 54

2.1. Formalne warunki odliczenia .................................................................... 54

2.2. Cel wprowadzenia formalnego warunku – posiadania faktury............ 55

2.3. Dopuszczalność odliczenia w sytuacji posiadania nieprawidłowo wystawionej faktury ............................ 61

2.4. Dokonanie odliczenia w sytuacji skorygowania faktury po dokonaniu transakcji .................................. 66

2.5. Dopuszczalność odliczenia w sytuacji niespełniania innych wymogów formalnych ............................. 67

3. Zasady odliczania podatku naliczonego w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem ....................... 68

4. Zasady odliczania podatku naliczonego w pozostałych przypadkach ....... 70

4.1. Transakcyjne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ......................... 70

4.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z tytułu przemieszczenia oraz pozostałe nabycia .............................. 74

4.3. Import towarów ............................................................................................ 75

4.4. Nabycie towarów i usług, w odniesieniu do których ma zastosowanie metoda kasowa .................................... 76

5. Terminy dokonywania odliczenia podatku naliczonego .............................. 76

5.1. Podstawowy termin, w jakim może zostać dokonane odliczenie podatku naliczonego ............................. 76

5.2. Późniejsze dokonanie odliczenia podatku naliczonego ......................... 79

5.3. Realizacja prawa do odliczenia podatku naliczonego a realizacja prawa do zwrotu nadpłaty w VAT ...................... 81

6. Rozwiązania polskie ............................................................................................ 84

6.1. Uwagi ogólne ................................................................................................. 84

6.2. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku transakcji objętych zasadami ogólnymi ............................. 86

6.3. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku transakcji objętych odwrotnym obciążeniem ......................... 88

6.4. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku transakcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów .............. 89

6.5. Odliczanie podatku naliczonego w przypadku importu towarów ....... 90

6.6. Odliczanie podatku naliczonego przez podatników stosujących metodę kasową ......................................... 90

6.7. Możliwość odliczenia podatku naliczonego w kolejnych okresach rozliczeniowych .................................. 91

Rozdział III. Wyłączenia i ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego ......................... 93

1. „Derogacyjne” wyłączenie lub ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego ................................. 94

1.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 94

1.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 100

2. Wyłączenie lub ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego dopuszczone w ramach klauzuli standstill ....... 102

2.1. Uwagi ogólne w zakresie rozwiązań unijnych ......................................... 102

2.2. Zakres dopuszczalności klauzuli standstill ..................................... 103

2.3. Przepisy lub praktyka krajowa objęte klauzulą standstill ...................... 105

2.4. Zmiana zakresu klauzuli standstill ........................................................... 106

2.5. Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnego zakresu klauzuli standstill ............................ 107

2.6. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 109

3. Wyłączenie lub ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego objęte klauzulą standstill a wyłączenie lub ograniczenie „derogacyjne” .......................................................... 111

3.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 111

3.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 112

4. Wyłączenie lub ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego uwarunkowane cyklami koniunktury

gospodarczej ..................................... 114

4.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 114

4.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 116

5. Wyłączenie w odliczaniu podatku naliczonego uzasadnione brakiem dobrej wiary ................................ 117

5.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 117

5.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 122

6. Wyłączenie w odliczaniu podatku naliczonego uzasadnione zasadą zakazu nadużycia prawa ...................... 126

6.1. Geneza zasady zakazu nadużycia prawa w obszarze VAT ..................... 126

6.2. Zasada nadużycia prawa a zasada pewności prawa ................................. 129

6.3. Przesłanki niezbędne do wystąpienia nadużycia prawa w VAT ........... 130

6.4. Konsekwencje wystąpienia nadużycia ....................................................... 132

6.5. Brak obowiązku transpozycji do przepisów krajowych zasady zakazu nadużycia prawa w VAT ..................... 134

6.6. Przykładowe wyroki Trybunału, w których dokonano oceny pod kątem wystąpienia nadużycia prawa .................. 136

6.7. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 139

Rozdział IV. Korekta „wstępnego” odliczenia podatku naliczonego ....................................... 151

1. Podmioty, których dotyczy system korekt podatku naliczonego ................. 151

1.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 151

1.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 154

2. Zakres podatku naliczonego, jakiego dotyczy system korekt podatku naliczonego ................................ 155

2.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 155

2.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 157

3. Przesłanki dokonywania korekt podatku naliczonego .................................. 157

3.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 157

3.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 163

4. Korekta podatku naliczonego w sytuacji braku zapłaty ................................ 166

4.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 166

4.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 170

5. Zasady i tryb dokonywania korekt podatku naliczonego ............................. 174

5.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 174

5.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 176

6. Korekta podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynności pozostających poza systemem VAT ........... 178

6.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 178

6.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 180

7. System korekt odliczonego podatku naliczonego a system opodatkowywania czynności prywatnych ................... 182

7.1. Rozwiązania unijne ...................................................................................... 182

Wyjątek dotyczący nieruchomości ............................................................ 185

7.2. Rozwiązania polskie ..................................................................................... 186

Bibliografia .................................................................................................................... 189

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości ........................................................................ 191

Unijne akty prawne i dokumenty urzędowe .......................................................... 205

Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych ................................................ 209
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.