Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

ebook

- 14%

Prawo do sądu w zamówieniach publicznych

Włodzimierz Dzierżanowski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-148-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja uwzględnia problematykę respektowania prawa do sądu w systemie zamówień publicznych, ustalania kognicji poszczególnych sądów oraz sposobów rozwiązywania sporów kompetencyjnych.


Ponadto, w opracowaniu omówiono:

funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej tj. odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i skargi do sądu;
prawo do sądu i rolę sądownictwa w innych sferach, w których powstają spory na tle udzielania lub realizacji zamówień publicznych;
zakres sporów poddanych właściwości sądów powszechnych w toku realizacji zamówień;
kognicję sądownictwa administracyjnego, w tym spory związane z oceną poprawności dokonywania wydatków ze środków UE;
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
rolę sądu ochrony konkurencji i konsumentów w kształtowaniu linii orzeczniczej dotyczącej przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.Książka przybliża najnowsze zmiany legislacyjne wynikające z ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych związane z przepisami dotyczącymi dopuszczalnego zakresu zmiany umów, które w istotny sposób wpływają na spory sądowe z umów o zamówienie publiczne.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, menedżerów przedsiębiorstw realizujących zamówienia publiczne oraz dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów i radców prawnych.

Tytuł
Prawo do sądu w zamówieniach publicznych
Autor
Włodzimierz Dzierżanowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-148-1
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2018
Liczba stron
346
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów| str. 9

Wstęp| str. 13

Rozdział I
Prawo do sądu w Unii Europejskiej| str. 25
1. Prawo do sądu jako prawo podstawowe| str. 25
2. Prawo do sądu w zamówieniach publicznych – dyrektywy odwoławcze| str. 29
3. Prawo do sądu w zamówieniach publicznych w orzecznictwie TSUE| str. 44
4. Sąd właściwy w sprawach zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej| str. 60

Rozdział II
Prawo do sądu w polskim porządku prawnym| str. 77
1. Konstytucyjne prawo do sądu| str. 77
2. Nadużycie prawa do sądu| str. 82
3. Kognicja Krajowej Izby Odwoławczej a prawo do sądu| str. 89
4. Klauzula wykonalności orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i ich egzekucja| str. 103
5. Sąd rozstrzygający skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej| str. 106
5.1. Uzasadnienie regulacji| str. 106
5.2. Zasady wnoszenia| str. 108
5.3. Rodzaj orzeczenia| str. 124
5.4. Skutek rozstrzygnięcia skargi| str. 128
5.5. Wysokość opłaty a prawo do sądu| str. 132
6. Ograniczona rola Sądu Najwyższego| str. 153
7. Prawo do sądu przy braku możliwości wniesienia odwołania| str. 157
8. Spory o zwrot wadium| str. 164
9. Zabezpieczenie powództwa ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej| str. 167
10. Zaskarżalność czynności Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej| str. 175

Rozdział III
Spory z umów| str. 183
1. Zasady prawa cywilnego w sporach z umów| str. 183
2. Roszczenie o zawarcie umowy| str. 184
3. Prawo do sądu w konsorcjum| str. 190
4. Zmiany umów o zamówienie publiczne| str. 192
5. Klauzula rebus sic stantibus| str. 194
6. Spory odszkodowawcze między konkurentami| str. 197
7. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu zawarcia umowy z konkurentem| str. 199
8. Ugoda sądowa| str. 208
9. Roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia| str. 214
10. Unieważnienie umowy| str. 217
11. Depozyt sądowy| str. 222
12. Spory z wystawcą dokumentów zabezpieczających realizację umowy lub zobowiązanie z oferty| str. 225

Rozdział IV
Sądowa kontrola administracji| str. 233
1. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia bez prawa zaskarżenia do sądu| str. 233
2. Kontrola wydatkowania środków Unii Europejskiej – sąd administracyjny czy sąd powszechny| str. 239
3. Skarga na decyzje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych| str. 245
4. Skarga na orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień| str. 251
5. Dostęp do informacji o zamówieniu| str. 257
6. Kontrola odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Krajowej Izby Odwoławczej| str. 265

Rozdział V
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów| str. 269

Rozdział VI
Sąd karny w zamówieniach publicznych| str. 287
1. Zakres odpowiedzialności i właściwość sądu| str. 287
2. Ochrona reguł udzielania zamówień| str. 293
3. Obowiązki sędziego i członka Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa| str. 308

Rozdział VII
Wnioski| str. 311
1. Wnioski de lege lata| str. 311
2. Wnioski de lege ferenda| str. 317

Bibliografia| str. 323
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.