Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym

ebook

- 14%

Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym

Karolina Kiejnich-Kruk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 135.00 zł 116.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 116.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-395-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nWspółczesny proces karny stawia określone wyzwania zarówno wobec organów procesowych, doktryny, jak i prawodawcy. Są nimi ochrona praw jednostki i zapewnienie realizacji obowiązujących gwarancji procesowych.\n \n Autorka przedstawia konsekwencje naruszenia bądź nadużycia w sferze interesów i praw uczestników postępowania oraz prezentuje cele środków naprawczych, którymi są:\n • zniwelowanie efektów naruszeń (wykluczenie dowodów nielegalnych, powtórzenie czynności dowodowych, możliwość kwestionowania wiarygodności dowodu);\n • zrekompensowanie szkody (niedopuszczalność oskarżenia, rekompensata pieniężna orzekana w ramach postępowania cywilnego i karnego, modyfikacja wymiaru kary, uniewinnienie);\n • zapobieganie przyszłym naruszeniom.\n \n Publikacja zawiera analizę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w obszarze prawa dowodowego oraz porównanie środków naprawczych funkcjonujących w systemach prawnych USA, Niderlandów czy Wielkiej Brytanii. W książce \n przedstawiono kompleksową propozycję de lege ferenda systemu środków naprawczych w postępowaniu karnym dowodowym oraz wskazano na konieczne zmiany Kodeksu postępowania karnego.\n \n Opracowanie jest przeznaczone dla adwokatów, radców prawnych, sędziów i prokuratorów. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Tytuł
Prawo do skutecznego środka naprawczego w postępowaniu dowodowym
Autor
Karolina Kiejnich-Kruk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-395-1
Seria
Monografie
Rok wydania
2023
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Wstęp | str. 15
Rozdział I
Pojęcie i geneza prawa do skutecznego środka naprawczego | str. 21

Geneza | str. 21
Koncepcja prawa do skutecznego środka naprawczego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 27

2.1.. Pojęcie środka naprawczego | str. 27
2.2.. Skuteczność środków naprawczych | str. 29
2.3.. Pojęcie arguable claim | str. 33
2.4.. Formy środków naprawczych | str. 34
2.5.. Właściwe środki naprawcze w przypadku naruszeń
....... art. 3 EKPC | str. 40
2.6.. Właściwe środki naprawcze w przypadku naruszeń
....... art. 6 EKPC | str. 44
2.6.1. Rzetelność postępowania | str. 44
2.6.2. Przewlekłość postępowania | str. 56
2.6.3. Prawo do obrony | str. 61
2.7.. Właściwe środki naprawcze w przypadku naruszeń
....... art. 8 EKPC | str. 70
2.8.. Wnioski | str. 75

Instytucja środków naprawczych w sprawach karnych        w dyrektywach Unii Europejskiej | str. 78

3.1.. Wstęp | str. 78
3.2.. Dyrektywa 2012/13/UE | str. 80
3.3.. Dyrektywa 2013/48/UE | str. 84
3.4.. Dyrektywa 2016/343 | str. 92
3.5.. Dyrektywa 2016/800 | str. 96
3.6.. Dyrektywa 2016/1919 | str. 99

Pojęcie prawa do skutecznego środka naprawczego | str. 100

4.1.. Cel środków naprawczych | str. 100
4.2.. Funkcja środków naprawczych | str. 103
4.3.. Pożądany rezultat środków naprawczych | str. 105
4.4.. Konstrukcja pojęcia prawa do środka naprawczego | str. 106

Koncepcja skuteczności środków naprawczych | str. 115

Rozdział II
Formy środków naprawczych stosowanych w związku z postępowaniem dowodowym | str. 119

Uwagi ogólne | str. 119
Środki naprawcze ukierunkowane na zniwelowanie

       efektów naruszeń | str. 120
2.1.. Wykluczenie dowodów pośrednio nielegalnych | str. 120
2.2.. Wykluczenie dowodów bezpośrednio nielegalnych | str. 130
2.3.. Powtórzenie czynności procesowej | str. 146
2.4.. Możliwość kwestionowania wiarygodności dowodu | str. 152

Środki naprawcze ukierunkowane na zrekompensowanie        szkody | str. 155

3.1.. Rekompensata pieniężna | str. 155
3.1.1. Rekompensata pieniężna orzekana w ramach postępowania cywilnego | str. 155
3.1.2. Rekompensata pieniężna orzekana w ramach postępowania karnego | str. 166
3.2.. Rekompensata procesowa | str. 171
3.2.1. Uniewinnienie | str. 171
3.2.2. Niedopuszczalność oskarżenia | str. 177
3.2.3. Modyfikacja wymiaru kary | str. 183
3.2.4. Uznanie wyników czynności zgodnie z twierdzeniem strony postępowania | str. 189
3.3.. Rekompensata pozaprocesowa | str. 196
3.3.1. Odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa | str. 196
3.3.2. Odpowiedzialność karna | str. 212
3.3.3. Przekazanie postępowania do innej jednostki niż właściwa miejscowo | str. 224

Środki naprawcze ukierunkowane na przeciwdziałanie przyszłym naruszeniom | str. 233
Interes uczestników postępowania ze względu na środki        naprawcze | str. 237

Rozdział III
Standard polski – implementacja dyrektyw unijnych oraz ocena środków naprawczych w postępowaniu dowodowym na przykładzie wybranych czynności | str. 243

Implementacja prawnokarnych dyrektyw unijnych w zakresie prawa do skutecznego środka naprawczego do polskiego porządku

       prawnego | str. 243
1.1.. Implementacja dyrektywy 2012/13/UE | str. 243
1.2.. Implementacja dyrektywy 2013/48/UE | str. 248
1.3.. Implementacja dyrektywy 2016/343 | str. 258
1.4.. Implementacja dyrektywy 2016/800 | str. 265
1.5.. Implementacja dyrektywy 2016/1919 | str. 268

Ocena środków naprawczych w polskim postępowaniu dowodowym na przykładzie wybranych czynności – uwagi ogólne | str. 272
Przesłuchanie oskarżonego | str. 276

3.1.. Ocena skuteczności środków naprawczych w prawie krajowym | str. 276
3.2.. Konstrukcja skutecznego środka naprawczego | str. 283
3.2.1. Naruszenie prawa do obrońcy w toku przesłuchania | str. 283
3.2.2. Naruszenie prawa do informacji | str. 286
3.2.3. Naruszenie prawa do dokumentowania czynności | str. 289
3.2.4. Wykorzystanie podstępu w toku przesłuchania | str. 291
3.2.5. Wykorzystanie dowodów pośrednio nielegalnych | str. 294
3.2.6. Zastępowanie wyjaśnień treścią notatki urzędowej | str. 296
3.2.7. Forma wykluczania dowodów z postępowania | str. 297
3.2.8. Przesłuchanie osoby podejrzanej w charakterze świadka | str. 298

Przesłuchanie świadka | str. 301

4.1.. Ocena skuteczności środków naprawczych w prawie krajowym | str. 301
4.2.. Konstrukcja skutecznego środka naprawczego | str. 307
4.2.1. Niezastosowanie wymogów przesłuchania małoletniego świadka | str. 307
4.2.2. Problematyka braku pouczenia o prawie do odmowy zeznań | str. 311

Oględziny | str. 314

5.1.. Ocena skuteczności środków naprawczych w prawie krajowym | str. 314
5.2.. Konstrukcja skutecznego środka naprawczego | str. 318
5.2.1. Problematyka umożliwienia udziału w czynności niepowtarzalnej oraz naruszenie prawa do dokumentowania czynności | str. 318
5.2.2. Nieprzeprowadzenie oględzin w czasie właściwym | str. 325
5.2.3. Zniekształcenie miejsca/przedmiotu oględzin | str. 327

Okazanie | str. 329

6.1.. Ocena skuteczności środków naprawczych w prawie krajowym | str. 329
6.2.. Konstrukcja skutecznego środka naprawczego | str. 332
6.2.1. Wykorzystanie przymusu wobec osoby okazywanej | str. 332
6.2.2. Nieumożliwienie osobom uprawnionym skutecznego udziału w czynności okazania | str. 339

Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 339

7.1.. Ocena skuteczności środków naprawczych w prawie
....... krajowym | str. 339
7.2.. Konstrukcja skutecznego środka naprawczego | str. 342
7.2.1. Prowadzenie kontroli z przekroczeniem granic przedmiotowo-podmiotowych | str. 342
7.2.2. Niedochowanie terminów wynikających z art. 237 § 2 k.p.k. | str. 345
7.2.3. Nieuzasadniona kontrola rozmów | str. 348
Rozdział IV
Stosowanie środków naprawczych w postępowaniu dowodowym | str. 352

Etap stosowania środków naprawczych – uwagi ogólne | str. 352
Organ właściwy do stosowania środków naprawczych | str. 357
Środki prowadzące do wszczęcia procedury naprawczej | str. 362

3.1.. Apelacja | str. 362
3.2.. Zażalenie | str. 368
3.3.. Kasacja | str. 375
3.4.. Wniosek o wznowienie postępowania | str. 377
3.5.. Skarga nadzwyczajna | str. 386
3.6.. Zwrot merytoryczny sprawy prokuratorowi przez sąd | str. 392
3.7.. Wniosek o zastosowanie środka naprawczego | str. 396

Przesłanki stosowania środków naprawczych | str. 401
Propozycja konstrukcji systemu środków naprawczych w polskim postępowaniu dowodowym | str. 404

Podsumowanie | str. 413
Bibliografia | str. 421
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

-31%

22 zadania służby bhp – omówienie z komentarzem

Służba bhp to wyodrębniona w strukturach zakładu pracy jedno- lub wieloosobowa komórka organizacyjna. W jej gestii leży przede wszystkim doradztwo oraz kontrola w zakresie bhp. Zasadnicze znaczenie przy ustalaniu liczebności i kwalifikacji obsady personalnej tej służby powinien mieć dla pracodawcy stopień faktycznych, ale też potencjalnych zagrożeń zawodowych w firmie (wypadki przy pracy i choroby zawodowe). Bardzo duże znaczenie będą też miały uciążliwości wynikające z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, stosowane technologie i posiadane wyposażenie techniczne.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.