Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo dyplomatyczne i konsularne

ebook

- 13%

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Julian Sutor

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 76.00 zł 66.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 66.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-410-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do problematyki prawa dyplomatycznego i konsularnego, lecz także omawia status prawny pozostałych działów współczesnej dyplomacji i służby konsularnej, czyli m.in. takie zagadnienia jak: misje specjalne (dyplomacja ad hoc), dyplomacja na forum organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, konsulowie honorowi, specyficzne podmioty prawa legacji, paradyplomacja.


W 13. wydaniu podręcznika szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone przez ustawę z 25.06.2015 r. – Prawo konsularne oraz omówiono kwestie tworzenia w przedstawicielstwach dyplomatycznych państw tzw. wydziałów lub stanowisk konsularnych, a także stale
powiększającej się liczby konsulatów honorowych.


W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem oraz numery boczne umożliwiające szybkie odnalezienie w tekście książki pojęć z indeksu.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów kierunków politologicznych, stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz wszystkich tych, którzy interesują się współczesną dyplomacją i służbą konsularną lub sami uczestniczą służbowo w różnych delegacjach
zagranicznych i konferencjach międzynarodowych.

Tytuł
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Autor
Julian Sutor
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-410-9
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2018
Liczba stron
652
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 17

Uwagi wstępne | str. 21

Rozdział I
Nazwa i rys historyczny. Pojęcie dyplomacji oraz pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa dyplomatycznego | str. 27
1. Nazwa i rys historyczny | str. 27
2. Dyplomacja polska | str. 34
3. Pojęcie dyplomacji | str. 39
4. Pojęcie prawa dyplomatycznego | str. 43
5. Źródła prawa dyplomatycznego | str. 44
6. Kodyfikacja prawa dyplomatycznego | str. 47

Rozdział II
Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych | str. 55
1. Pojęcie i podział | str. 55
2. Organy wewnętrzne o kompetencjach w zakresie stosunków międzynarodowych | str. 57
2.1. Parlament | str. 57
2.2. Głowa państwa | str. 58
2.3. Premier i rząd | str. 61
2.4. Minister spraw zagranicznych i ministerstwo spraw zagranicznych. Uwagi ogólne | str. 63
3. Minister i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej | str. 66
3.1. Minister Spraw Zagranicznych | str. 66
3.2. Struktura kierownicza Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP | str. 69
3.3. Struktura organizacyjna MSZ, departamenty i inne komórki organizacyjne | str. 71
4. Inne resorty realizujące poszczególne segmenty polityki zagranicznej państwa | str. 72
5. Organy państwa działające za granicą | str. 75
5.1. Uwagi wstępne | str. 75
5.2. Organy państw o charakterze stałym. Ambasada (stała misja dyplomatyczna, przedstawicielstwo dyplomatyczne) | str. 75
5.3. Misje dyplomatyczne nowego typu | str. 82
5.4. Ambasador wizytujący | str. 83
5.5. Poselstwa | str. 83
5.6. Specjalne organy quasi-dyplomatyczne i quasi-konsularne | str. 84
6. Urzędy konsularne | str. 87
7. Instytuty kultury | str. 87
8. Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych | str. 88
9. Tymczasowe organy państwa działające za granicą | str. 89
9.1. Misje specjalne | str. 89
9.2. Oddziały wojskowe | str. 90
9.3. Misje wojskowe | str. 93
9.4. Okręty wojenne | str. 93
9.5. Komisje międzynarodowe i misje obserwatorów | str. 94
9.6. Doraźne Siły Zbrojne ONZ | str. 96
9.7. Oddziały uczestniczące w operacjach NATO poza obszarem tego sojuszu | str. 99

Rozdział III
Ustanawianie stosunków dyplomatycznych i prawo legacji | str. 100
1. Określenie stosunków dyplomatycznych i służby dyplomatycznej | str. 100
2. Prawo legacji | str. 102
3. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych | str. 105
4. Prawo legacji w świetle prawa wewnętrznego | str. 107
5. Sprawa uznania a stosunki dyplomatyczne | str. 107
5.1. Uznanie państwa | str. 107
5.2. Uznanie rządu | str. 111
5.3. Pojawienie się dwóch rządów, okupacja terytorium i zmiany systemowe oraz zmiany na stanowisku szefa państwa lub rządu | str. 112
6. Podmioty prawa legacji | str. 115
6.1. Konfederacja | str. 115
6.2. Federacja | str. 116
6.3. Rządy emigracyjne, narody walczące o wyzwolenie spod obcej okupacji | str. 118
7. Prawo legacji Stolicy Apostolskiej (łac. Sedes Apostolica) i Watykanu oraz Zakonu Maltańskiego | str. 120
8. Prawo legacji czterech najmniejszych państw Europy | str. 124
9. Parapaństwa i terytoria zależne, a prawo legacji | str. 125

Rozdział IV
Funkcje dyplomatyczne | str. 128
1. Ewolucja funkcji dyplomatycznych | str. 128
2. Znaczenie odpowiedniego doboru, wykształcenia i przygotowania zawodowego kadr służby zagranicznej oraz rola zaplecza naukowego | str. 132
3. Najważniejsze funkcje dyplomatyczne | str. 136
3.1. Pojęcie funkcji dyplomatycznych | str. 136
3.2. Funkcja reprezentacyjna i przedstawicielski charakter dyplomaty | str. 137
3.3. Funkcja ochrony interesów państwa wysyłającego i jego obywateli | str. 139
3.4. Funkcja negocjacyjna | str. 143
3.5. Funkcja informacyjna | str. 146
3.6. Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych | str. 149
3.7. Funkcja konsularna | str. 156
4. Reprezentowanie interesów państwa trzeciego i jego obywateli | str. 157
5. Wspólne przedstawicielstwa dyplomatyczne (wspólne ambasady, misje, konsulaty) | str. 159

Rozdział V
Rodzaje, klasy, rangi, tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych. Zasady precedencji oraz korpus dyplomatyczny | str. 163
1. Rodzaje | str. 163
2. Klasy | str. 163
2.1. Pierwsza klasa | str. 165
2.2. Druga klasa | str. 166
2.3. Trzecia klasa | str. 167
3. Stolica Apostolska | str. 169
4. Zasady pierwszeństwa (precedencji) między szefami misji dyplomatycznych | str. 171
5. Zasada równości między szefami misji | str. 174
6. Stopnie dyplomatyczne i zasady precedencji w służbie dyplomatycznej | str. 175
7. Attachés wojskowi (obrony) | str. 177
8. Korpus dyplomatyczny | str. 183

Rozdział VI
Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych | str. 186
1. Mianowanie i objęcie funkcji przez szefa misji dyplomatycznej | str. 186
1.1. Tryb mianowania ambasadora (posła) | str. 186
1.2. Agrément | str. 187
1.3. Listy uwierzytelniające | str. 191
1.4. Składanie nowych listów uwierzytelniających przez akredytowanego już ambasadora | str. 195
1.5. Akredytacja chargé d’affaires ad interim i chargé d’affaires en pied | str. 196
1.6. Mianowanie członków personelu misji dyplomatycznej oraz kwestia jej liczebności | str. 198
1.7. Notyfikowanie państwu przyjmującemu mianowań, przyjazdów i wyjazdów | str. 200
1.8. Siedziba misji dyplomatycznej | str. 202
2. Zakończenie misji szefa i członków | str. dyplomatycznego | str. 203
2.1. Różnorakie powody | str. 203
2.2. Zawieszenie stosunków dyplomatycznych (zawieszenie działalności misji na stałe lub czasowo) | str. 205
2.3. Zerwanie stosunków dyplomatycznych | str. 206
2.4. Tymczasowe lub definitywne wycofanie szefa misji | str. 210
2.5. Obniżenie reprezentacji dyplomatycznej do szczebla chargé d’affaires | str. 211
2.6. Stałe lub tymczasowe wycofanie misji dyplomatycznej | str. 212
2.7. Brak stosunków dyplomatycznych | str. 213
2.8. Utrata podmiotowości międzynarodowoprawnej przez państwo | str. 214
2.9. Zmiany konstytucyjne i systemowe oraz zmiany na stanowisku głowy państwa | str. 214
2.10. Persona non grata i osoba niepożądana | str. 216
2.11. Ekspulsja | str. 218
2.12. Koniec pełnienia funkcji przez stałego szefa misji dyplomatycznej | str. 219
2.13. Listy odwołujące | str. 220
2.14. Listy zwalniające (rekredencjalia) | str. 220
2.15. Koniec pełnienia funkcji przez pozostałych członków misji dyplomatycznej | str. 221

Rozdział VII
Przywileje i immunitety dyplomatyczne | str. 222
1. Terminologia i istota | str. 222
2. Teoretyczne aspekty instytucji przywilejów i immunitetów | str. 223
2.1. Teoria dotycząca narodzin immunitetu dyplomatycznego w zamierzchłych czasach | str. 224
2.2. Teoria reprezentacji | str. 224
2.3. Teoria eksterytorialności | str. 226
2.4. Teoria funkcjonalna | str. 227
2.5. Immunitet dyplomatyczny a immunitet państwa | str. 228
3. Obowiązek respektowania ustawodawstwa i zwyczajów państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych | str. 232
4. Zasada niedyskryminacji, wzajemności i największego uprzywilejowania | str. 236
5. Odpowiedzialność za naruszenie przywilejów i immunitetów | str. 240
6. Zakres osobowy, terytorialny i czasowy korzystania z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych | str. 252
6.1. Zakres osobowy | str. 252
6.2. Zakres terytorialny. Przejazd tranzytowy przez państwo trzecie | str. 256
6.3. Zakres czasowy | str. 259
7. Nietykalność osobista | str. 260
8. Status pomieszczeń misji dyplomatycznej, rezydencji, mienia oraz tzw. prawo do kaplicy | str. 270
8.1. Definicja i funkcjonalny zakres uprzywilejowanego statusu pomieszczeń | str. 270
8.2. Nietykalność pomieszczeń misji dyplomatycznych | str. 271
8.3. Prawo do kaplicy | str. 281
8.4. Majątek, fundusze, m.in. konta bankowe, oraz środki lokomocji misji dyplomatycznych i ich personelu | str. 282
8.5. Zwolnienie misji i jej pomieszczeń od opłat, podatków i rewizji celnej, obciążeń służby publicznej i ubezpieczeń społecznych | str. 289
8.6. Archiwa i korespondencja misji dyplomatycznej | str. 292
8.7. Korespondencja i dokumenty członków personelu misji dyplomatycznej | str. 294
8.8. Azyl dyplomatyczny | str. 295
9. Immunitet jurysdykcyjny | str. 300
9.1. Zasady ogólne | str. 300
9.2. Immunitet od jurysdykcji karnej | str. 302
9.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej | str. 305
9.4. Immunitet jurysdykcyjny w zakresie prawa pracy | str. 308
9.5. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej | str. 314
9.6. Broń palna | str. 316
9.7. Zeznawanie w charakterze świadka, doręczanie pism procesowych i występowanie w charakterze biegłego | str. 317
9.8. Zrzeczenie się immunitetu jurysdykcyjnego lub odmowa takiego zrzeczenia się | str. 319
9.9. Immunitet egzekucyjny i zrzeczenie się tegoż immunitetu | str. 322
9.10. Sposoby dochodzenia roszczeń wobec misji dyplomatycznej i jej członków | str. 325
10. Komunikowanie się z władzami państwa przyjmującego, władzami i obywatelami państwa wysyłającego, swoboda poruszania się, porozumiewania się, korespondencja urzędowa, poczta dyplomatyczna, kurierzy dyplomatyczni i nadajnik radiowy | str. 329
10.1. Komunikowanie się z władzami i obywatelami państwa przyjmującego | str. 329
10.2. Swoboda komunikowania się z własnym rządem, misjami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi, własnymi obywatelami itd. | str. 330
10.3. Swoboda poruszania się | str. 330
10.4. Status kuriera i poczty dyplomatycznej | str. 331
10.5. Nadajnik radiowy i inne środki łączności | str. 338
11. Zwolnienia podatkowe i celne członków misji dyplomatycznej | str. 339
11.1. Zwolnienia podatkowe | str. 339
11.2. Zwolnienia od opłat celnych i rewizji celnej | str. 342
11.3. Bagaż osobisty przedstawiciela dyplomatycznego | str. 344
12. Inne przywileje i immunitety, takie jak: zwolnienia od świadczeń osobistych, obciążeń wojskowych, obowiązków rejestracyjnych, zwolnienia w zakresie ubezpieczeń społecznych, zezwolenia na pracę oraz inne ułatwienia udzielane przez państwo przyjmujące | str. 345
13. Prawo do wywieszania flagi, godła i ich ochrony | str. 348
14. Paszporty dyplomatyczne, służbowe MSZ, wizy, legitymacje, laissez-passer, listy polecające, glejty bezpieczeństwa (żelazne listy) | str. 349
14.1. Paszporty dyplomatyczne i służbowe MSZ | str. 349
14.2. Wizy | str. 353
14.3. Legitymacje członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i funkcjonariuszy międzynarodowych | str. 355
14.4. Paszporty dyplomatyczne i legitymacje a przywileje i immunitety dyplomatyczne | str. 356
14.5. Laissez-passer | str. 357
14.6. Listy polecające | str. 358
14.7. Glejty bezpieczeństwa (żelazne listy) | str. 358
15. Przywileje i immunitety dyplomatyczne w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: stałe lub czasowe wycofanie misji, zerwanie stosunków dyplomatycznych, wybuch konfliktu zbrojnego, stan wyjątkowy, sankcje międzynarodowe | str. 359

Rozdział VIII
Misje specjalne | str. 370
1. Pojęcie i podstawy międzynarodowoprawne | str. 370
2. Podstawowe rodzaje misji specjalnych, ich charakter, skład, obywatelstwo i funkcje | str. 375
3. Przywileje i immunitety | str. 377
3.1. Zakres rzeczowy | str. 377
3.2. Zakres czasowy i terytorialny | str. 378
4. Status prawny, przywileje i immunitety głowy państwa, szefa i innych członków rządu, zwłaszcza ministra spraw zagranicznych | str. 380

Rozdział IX
Prawo dyplomatyczne organizacji międzynarodowych | str. 390
1. Rozwój dyplomacji wielostronnej, kodyfikacja oraz źródła prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych | str. 390
2. Pojęcie prawa dyplomatycznego organizacji międzynarodowych | str. 394
3. Kwestia podmiotowości międzynarodowoprawnej organizacji międzynarodowych oraz ich osobowości w prawie wewnętrznym państw | str. 396
4. Prawo legacji organizacji międzynarodowych | str. 397
5. Prawo legacji Unii Europejskiej i Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE | str. 398
5.1. Prawo legacji UE | str. 398
5.2. Europejska Służba Działań Zewnętrznych UE | str. 400
6. Stałe przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych | str. 401
7. Delegacje do organów i na konferencje organizacji międzynarodowych | str. 405
8. Funkcjonariusze międzynarodowi | str. 406
9. Funkcje organizacji międzynarodowych | str. 408
10. Przywileje i immunitety (zwłaszcza ONZ i organizacji wyspecjalizowanych ONZ) oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości | str. 409
11. Przywileje i immunitety Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO | str. 416
11.1. Przywileje i immunitety samych organizacji | str. 416
11.2. Przywileje i immunitety przedstawicieli państw (delegatów) uczestniczących ad hoc w obradach i pracach organizacji | str. 416
11.3. Przywileje i immunitety funkcjonariuszy omawianych organizacji międzynarodowych | str. 417
11.4. Deputowani do zgromadzeń parlamentarnych omawianych organizacji | str. 418
11.5. Stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane przy Radzie Europy, Unii Europejskiej i NATO oraz tych organizacji w innych państwach i przy niektórych organizacjach międzynarodowych | str. 418
11.6. Podstawy prawne przywilejów i immunitetów Rady Europy, Unii Europejskiej i NATO | str. 419
11.7. Korpus dyplomatyczny przedstawicieli państw przy organizacjach międzynarodowych | str. 421

Rozdział X
Dyplomacja konferencyjna (parlamentarna) | str. 422
1. Pojęcie dyplomacji konferencyjnej | str. 422
2. Konferencje międzynarodowe | str. 423
3. Delegacje na rokowania wielostronne i konferencje | str. 430
4. Pełnomocnictwa | str. 431
5. Instrukcje negocjacyjne | str. 433

Rozdział XI
Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, etykieta i protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna | str. 434
1. Akty dyplomacji | str. 434
2. Język dyplomatyczny | str. 435
3. Kurtuazja międzynarodowa, ceremoniał państwowy, etykieta oraz protokół dyplomatyczny | str. 437
4. Korespondencja dyplomatyczna | str. 441
4.1. Ogólne zasady odnoszące się do korespondencji dyplomatycznej | str. 441
4.2. Korespondencja na szczeblu głowy państwa, szefa i członków rządu | str. 443
4.3. Pisma (noty) dyplomatyczne | str. 445
4.4. Specyficzne formy przekazu stanowiska państw | str. 450
4.5. Pisma półoficjalne i prywatne | str. 452
4.6. Depesze dyplomatyczne | str. 452
4.7. Korespondencja dyplomatyczna organizacji międzynarodowych | str. 452

Rozdział XII
Nazwa, zarys historyczny, pojęcie, źródła i kodyfikacja prawa konsularnego | str. 454
1. Nazwa i zarys historyczny | str. 454
2. Pojęcie i źródła prawa konsularnego | str. 461
3. Kodyfikacja prawa konsularnego | str. 463

Rozdział XIII
Ustanawianie stosunków konsularnych | str. 469
1. Stosunki konsularne, ich ustanawianie oraz kwestia „prawa konsulatu” | str. 469
2. Podmioty „prawa konsulatu” | str. 471
3. Stosunki konsularne a sprawa uznania | str. 471
4. Ustanowienie zawodowego urzędu konsularnego, jego klasy, siedziby i okręgu konsularnego | str. 474
5. Okręg konsularny, sieć konsularna i siedziba urzędu konsularnego | str. 477
6. Ustanowienie honorowego urzędu konsularnego, jego szefa, klasy, siedziby i okręgu konsularnego | str. 478
7. Stosunki dyplomatyczne a stosunki konsularne | str. 479
8. Unia Europejska – współpraca konsularna, opieka nad obywatelami UE w państwach trzecich, „wspólne konsulaty”. Polska ustawa z 25.06.2015 r. – Prawo konsularne | str. 481

Rozdział XIV
Organy państwa do spraw realizacji stosunków konsularnych | str. 485
1. Urzędy konsularne, ich status, kategorie, klasy oraz struktura organizacyjna | str. 485
2. Klasy, tytuły i stopnie zawodowych i honorowych kierowników urzędów konsularnych | str. 488
3. Zawodowi urzędnicy konsularni (konsulowie) | str. 490
4. Honorowi urzędnicy konsularni (konsulowie honorowi) | str. 492
5. Pracownicy konsularni (zawodowi) | str. 497
6. Członkowie personelu służby | str. 497
7. Członkowie personelu prywatnego | str. 497
8. Osoby mające obywatelstwo państwa przyjmującego lub stale w nim zamieszkałe | str. 498
9. Pracownicy i członkowie służby honorowych urzędów konsularnych (konsulatów honorowych) | str. 498
10. Mianowanie członków urzędu konsularnego oraz kwestia obywatelstwa | str. 498
11. Kwestia liczebności personelu konsularnego | str. 499
12. Zasady pierwszeństwa | str. 500
13. Przedstawicielski charakter konsula oraz jednolitość służby dyplomatycznej i konsularnej | str. 501
14. Korpus konsularny | str. 502

Rozdział XV
Funkcje konsularne | str. 505
1. Uwagi ogólne | str. 505
2. Ochrona interesów państwa wysyłającego i jego obywateli oraz pomoc konsularna | str. 511
3. Funkcje konsularne o charakterze administracyjnym, sądowym, notarialnym, urzędnika stanu cywilnego oraz w sprawach spadkowych, opieki, kurateli i przyjmowania przedmiotów wartościowych do depozytu urzędu konsularnego. Język korespondencji urzędowej konsula i elektroniczna skrzynka podawcza | str. 519
3.1. Funkcje konsularne o charakterze administracyjnym | str. 519
3.2. Funkcje o charakterze sądowym | str. 521
3.3. Pełnienie przez urzędnika konsularnego funkcji notariusza | str. 526
3.4. Funkcje konsularne w sprawach spadkowych | str. 527
3.5. Funkcje konsularne w zakresie opieki i kurateli | str. 528
3.6. Przyjmowanie do depozytu urzędu konsularnego | str. 529
3.7. Język korespondencji urzędowej konsula i korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej | str. 530
4. Funkcje konsula w dziedzinie żeglugi morskiej, rzecznej i powietrznej | str. 530
5. Funkcje konsularne w dziedzinie promocji stosunków gospodarczych i handlowych | str. 533
6. Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków kulturalnych i naukowych oraz umacniania więzi z Polonią | str. 535
7. Funkcja informacyjna | str. 537
8. Funkcje polityczne i specyficzne zadania o charakterze dyplomatycznym | str. 538
9. Możliwość pełnienia funkcji konsularnych przez członka misji dyplomatycznej. Wydziały konsularne ambasad | str. 540
10. Dokonywanie aktów dyplomatycznych przez urzędników konsularnych | str. 542
11. Powierzenie konsulowi reprezentacji państwa wysyłającego przy organizacji międzynarodowej | str. 543
12. Wykonywanie funkcji konsularnych w państwie trzecim lub na rzecz państwa trzeciego | str. 544
13. Czasowe pełnienie opieki nad interesami i obywatelami państwa trzeciego | str. 545
14. Mianowanie tej samej osoby urzędnikiem konsularnym przez dwa lub więcej państw | str. 546
15. Funkcje konsulów honorowych | str. 547
16. Sytuacja prawna i funkcje konsulów państw neutralnych w czasie konfliktów zbrojnych | str. 548

Rozdział XVI
Początek i koniec pełnienia funkcji konsularnych | str. 550
1. Mianowanie i dopuszczanie do wykonywania funkcji kierownika urzędu konsularnego | str. 550
1.1. Listy komisyjne | str. 552
1.2. Exequatur | str. 554
1.3. Tymczasowe dopuszczenie do wykonywania funkcji kierownika urzędu konsularnego | str. 557
1.4. Tymczasowe wykonywanie funkcji kierownika urzędu konsularnego | str. 558
2. Obowiązek notyfikowania państwu przyjmującemu o nominacjach, przybyciu i wyjazdach oraz wszelkich zmianach w składzie osobowym urzędów konsularnych | str. 559
3. Zakończenie pełnienia funkcji konsularnych | str. 560
4. Powołanie konsula honorowego i zakończenie pełnienia przez niego funkcji konsularnych | str. 562

Rozdział XVII
Przywileje i immunitety konsularne | str. 563
1. Teoria funkcjonalna w odniesieniu do przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 563
2. Niestosowanie dyskryminacji, zasada wzajemności i największego uprzywilejowania | str. 564
3. Odpowiedzialność państwa przyjmującego z tytułu naruszenia przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 564
4. Obowiązek poszanowania ustawodawstwa państwa przyjmującego i niemieszania się do jego spraw wewnętrznych | str. 565
5. Zakres osobowy i rzeczowy przywilejów i immunitetów konsularnych, prywatna działalność członków personelu urzędu konsularnego oraz kwestie związane z ich obywatelstwem | str. 566
6. Zakres czasowy przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 569
7. Swoboda poruszania się, zakres terytorialny przywilejów i immunitetów konsularnych oraz przejazd przez państwa trzecie (tranzytowe) | str. 571
8. Nietykalność osobista | str. 574
9. Immunitet jurysdykcyjny | str. 576
9.1. Uwagi ogólne | str. 576
9.2. Immunitet od jurysdykcji karnej | str. 578
9.3. Immunitet od jurysdykcji cywilnej | str. 580
9.4. Immunitet od jurysdykcji administracyjnej | str. 582
10. Składanie zeznań w charakterze świadka, występowanie w charakterze biegłego lub tłumacza, przedstawianie korespondencji i dokumentów oraz doręczanie pism sądowych i wykonywanie rekwizycji sądowych | str. 583
11. Zrzeczenie się przywilejów i immunitetów konsularnych | str. 586
12. Swoboda porozumiewania się z obywatelami państwa wysyłającego oraz władzami państwa przyjmującego | str. 587
13. Obowiązek powiadamiania o zatrzymaniu i aresztowaniu obywateli państwa wysyłającego | str. 588
14. Zawiadomienie o przypadkach zgonów, opiece lub kurateli, rozbiciu statków i wypadkach lotniczych | str. 593
15. Porozumiewanie się z władzami państwa przyjmującego – kwestia języka obowiązującego w korespondencji urzędowej | str. 593
16. Swoboda komunikowania się, kurier i poczta konsularna, korespondencja urzędowa | str. 594
17. Zwolnienie od opłat i podatków członków urzędu konsularnego | str. 596
18. Zwolnienie od opłat celnych i rewizji celnej | str. 598
19. Zwolnienie od świadczeń osobistych i rzeczowych, od rejestracji cudzoziemców, od zezwoleń na pracę, od ubezpieczeń społecznych oraz obciążeń wojskowych | str. 600
20. Przywileje i immunitety dotyczące urzędu konsularnego i pomieszczeń konsularnych | str. 601
20.1. Pojęcie pomieszczeń konsularnych | str. 602
20.2. Kwestia nietykalności pomieszczeń konsularnych | str. 603
20.3. Majątek, konta w banku i środki lokomocji | str. 606
20.4. Archiwa konsularne i korespondencja urzędowa | str. 606
20.5. Status rezydencji kierownika urzędu konsularnego i pozostałych członków urzędu konsularnego | str. 608
21. Kwestia udzielania azylu w pomieszczeniach konsularnych | str. 608
22. Zwolnienia urzędu konsularnego od podatków, opłat celnych i rewizji celnej oraz ułatwienia przy nabywaniu pomieszczeń urzędu konsularnego | str. 610
23. Opłaty i inne należności konsularne oraz kwestia transferu nagromadzonych z tego tytułu kwot | str. 611
24. Prawo urzędu konsularnego do używania flagi i godła państwowego | str. 612
25. Sytuacja członków urzędu konsularnego, ochrona pomieszczeń i archiwów konsularnych oraz interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w okolicznościach wyjątkowych, a szczególnie zerwania stosunków konsularnych i konfliktu zbrojnego. Rola państwa trzeciego | str. 613
26. Przywileje i immunitety honorowych urzędników konsularnych i członków ich rodzin oraz personelu honorowego urzędu konsularnego | str. 615

Wybrana literatura | str. 623

Skorowidz przedmiotowy | str. 629
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.