Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo energetyczne. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo energetyczne. Komentarz

Zdzisław Muras, Mariusz Swora

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 377.00 zł 325.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 325.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-091-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera wyczerpującą analizę poszczególnych instytucji i rozwiązań ustawy - Prawo energetyczne. Przygotowany został zarówno w ujęciu doktrynalnym, jak i praktycznym. Przybliża poglądy polskiej i zagranicznej doktryny, a także najnowsze oraz utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W drugim wydaniu książki szczególną uwagę zwrócono na liczne zmiany, które pojawiły się od czasu pierwszego wydania w prawie energetycznym. Omówiono m.in.:


zmiany dokonane w związku z implementacją rozporządzenia REMIT, certyfikacją OSP oraz tzw. "obligiem giełdowym gazowym";
regulacje dotyczące gwarancji pochodzenia dla kogeneracji oraz obowiązku sporządzenia tzw. analizy kosztów i korzyści przy budowie, przebudowie lub znacznej modernizacji źródła wytwórczego lub sieci ciepłowniczej, a także zmiany przepisów taryfowych w odniesieniu do rynku ciepła, wprowadzone ustawą o efektywności energetycznej;
nowe pojęcia takie jak mikroinstalacja, mała instalacja, instalacja Odnawialnych Źródeł Energii, prosument oraz nowe rozwiązania w zakresie przyłączania źródeł do sieci, zakresu rozstrzygania sporów przez Prezesa URE oraz obowiązku sprzedaży energii za pośrednictwem giełdy, wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz jej nowelizacjami, w tym tą z 22 czerwca 2016 r.;
zmiany w zakresie wymagań koncesyjnych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy VAT mającą na celu zwalczanie tzw. szarej strefy;
nowelizację prawa energetycznego z 22 lipca 2016 r. dotyczącą funkcjonowania podmiotów na rynku paliw ciekłych oraz rynku paliw gazowych.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców działających na rynku paliw i energii, a także sędziów, adwokatów oraz radców prawnych. Zainteresuje również teoretyków zajmujących się prawem gospodarczym lub administracyjnym.

Tytuł
Prawo energetyczne. Komentarz
Autorzy
Zdzisław Muras, Mariusz Swora
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-091-1
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2016
Liczba stron
3376
Format
pdf
Spis treści
Tom I


Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne do wydania drugiego | str. 31

Przed komentarzem - stanowienie i stosowanie prawa energetycznego | str. 33

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) | str. 81

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 83
Art. 1 . [Zakres i cele ustawy, wyłączenia] | str. 90
Art. 2. (uchylony) | str. 235
Art. 3 . [Definicje] | str. 235
Art. 4 . [Obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci, obowiązek świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji] | str. 475
Art. 4a-4b. (uchylone) | str. 515
Art. 4c . [Obowiązek świadczenia usług magazynowania] | str. 515
Art. 4d . [Obowiązek świadczenia usług transportu gazu ziemnego] | str. 527
Art. 4e . [Świadczenie usług skraplania gazu] | str. 531
Art. 4e1 . [Obowiązek świadczenia usług przez właściwego operatora] | str. 537
Art. 4f . [Zasady świadczenia usług i odmowy ich świadczenia] | str. 540
Art. 4g . [Odmowa zawarcia umowy] | str. 552
Art. 4h . [Odmowa świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo i zwolnione z obowiązku świadczenia usług] | str. 555
Art. 4i . [Zwolnienie z obowiązku świadczenia usług nowej infrastruktury] | str. 578
Art. 4j . [Prawo wyboru sprzedawcy] | str. 595

Rozdział 2. Dostarczanie paliw i energii | str. 626
Art. 5 . [Umowy związane z dostarczaniem paliw gazowych lub energii] | str. 636
Art. 5a . [Sprzedawca z urzędu] | str. 718
Art. 5b . [Przeniesienie umów i odpowiedzialność za wynikające z nich zobowiązania] | str. 726
Art. 5b1 . [Sukcesja praw i obowiązków z umów sprzedaży paliw gazowych] | str. 731
Art. 5c . [Dodatek energetyczny] | str. 758
Art. 5d . [Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego] | str. 761
Art. 5e . [Wysokość i termin wypłaty dodatku energetycznego] | str. 764
Art. 5f . [Wypłata dodatku energetycznego; finansowanie wypłat] | str. 765
Art. 5g . [Przekazanie dotacji na wypłatę dodatków energetycznych] | str. 767
Art. 6 . [Kontrola układów pomiarowych, dotrzymania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń] | str. 770
Art. 6a . [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 786
Art. 6b . [Zasady i warunki wstrzymania dostaw paliw lub energii] | str. 792
Art. 6c . [Reklamacja dotycząca dostarczania paliw gazowych lub energii] | str. 820
Art. 6d . [Reklamacja odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym na wstrzymanie dostaw] | str. 837
Art. 6e . [Przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 843
Art. 6f . [Odbiorca wrażliwy a przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy] | str. 846
Art. 7 . [Obowiązek i warunki przyłączenia do sieci] | str. 848
Art. 7a . [Wymagania techniczne i eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci] | str. 901
Art. 7b . [Obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej] | str. 910
Art. 8 . [Rozstrzyganie sporów] | str. 919
Art. 9 . [Delegacje ustawowe] | str. 943
Art. 9a . [Obowiązek dotyczący świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej] | str. 950
Art. 9b . [Zadania przedsiębiorstw zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją ciepła] | str. 983
Art. 9c . [Obowiązki operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych] | str. 986
Art. 9d . [Rozdzielenie - unbundling działalności operatorskiej oraz wyłączenia rozdziału] | str. 1048
Art. 9e . [Świadectwo pochodzenia i prawa majątkowe oraz zwolnienia z opłat] | str. 1096
Art. 9e1 . [Załączniki do wniosku o wydanie świadectw pochodzenia] | str. 1126
Art. 9f. (uchylony) | str. 1131
Art. 9g . [Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej] | str. 1131
Art. 9h . [Wyznaczenie operatorów systemu] | str. 1164
Art. 9h1 . [Certyfikat niezależności] | str. 1190
Art. 9h2 . [Certyfikat niezależności - państwo trzecie] | str. 1205
Art. 9i . [Wybór sprzedawców z urzędu] | str. 1217
Art. 9j . [Obowiązki wytwórcy energii elektrycznej] | str. 1232
Art. 9k . [Forma prawna działania OSP] | str. 1242
Art. 9l . [Świadectwa pochodzenia z kogeneracji] | str. 1244
Art. 9m . [Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia z kogeneracji i umarzanie świadectw pochodzenia z kogeneracji] | str. 1269
Art. 9n . [Obowiązki ministra właściwego do spraw energii dotyczące źródeł kogeneracyjnych] | str. 1279
Art. 9o . [Świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego] | str. 1282
Art. 9p-9s1. (uchylone) | str. 1290
Art. 9t . [Projekty inwestycyjne] | str. 1290
Art. 9u. (uchylony) | str. 1295
Art. 9v . [Obowiązek zakupu energii z mikroinstalacji] | str. 1295
Art. 9w-9x. (uchylone) | str. 1299
Art. 9y . [Wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia] | str. 1299
Art. 9z . [Dodatkowe zasady dotyczące wydawania gwarancji pochodzenia] | str. 1307
Art. 9za . [Uznanie gwarancji pochodzenia] | str. 1311
Art. 9zb . [Rejestr gwarancji pochodzenia] | str. 1315
Art. 10 . [Zapasy paliw] | str. 1318
Art. 10a . [Analiza kosztów i korzyści] | str. 1334
Art. 10b . [Kryteria precyzujące zakres obowiązku sporządzenia analizy kosztów i korzyści. Wyłączenia] | str. 1340
Art. 10c . [Zakres obowiązku ministra właściwego do spraw energii w zakresie oceny potencjału wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji] | str. 1345
Art. 11 . [Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła] | str. 1347
Art. 11a-11b. (uchylone) | str. 1362
Art. 11c . [Zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej] | str. 1362
Art. 11d . [Działania operatorów w sytuacji zagrożenia] | str. 1371
Art. 11e . [Ograniczenie odpowiedzialności OSP] | str. 1377
Art. 11f . [Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - wymagania] | str. 1385

Rozdział 2a. (uchylony) | str. 1388
Art. 11g-11l. (uchylone) | str. 1388

Rozdział 2b. Przesyłanie dwutlenku węgla | str. 1389
Art. 11m . [Umowa o przesyłanie dwutlenku węgla] | str. 1395
Art. 11n . [Operator sieci transportowej CO2. Rozstrzyganie sporów o dostęp do sieci] | str. 1401
Art. 11o . [Obowiązki operatora sieci transportowej CO2] | str. 1404
Art. 11p . [Przesłanki przyłączenia do sieci CO2] | str. 1406
Art. 11r . [Delegacja] | str. 1411
Art. 11s . [Zasady przeprowadzania kontroli przez operatora sieci transportowej CO2] | str. 1412


Tom II


Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) | str. 31

(...)

Rozdział 3. Polityka energetyczna | str. 33
Art 12 [Minister Energii] | str. 37
Art 12a [Nadzór nad OSP] | str. 47
Art. 12b. [Nadzór ministra właściwego do spraw energii nad przedsiębiorstwami energetycznymi] | str. 49
Art. 13. [Cele polityki energetycznej] | str. 51
Art. 14. [Elementy polityki energetycznej] | str. 58
Art. 15. [Zasada zrównoważonego rozwoju w polityce energetycznej] | str. 64
Art. 15a. [Uchwalenie i publikacja polityki energetycznej] | str. 66
Art. 15b. [Bezpieczeństwo dostaw - sprawozdanie] | str. 68
Art. 15c. [Sprawozdanie ws. konkurencji] | str. 72
Art. 15d. (uchylony) | str. 74
Art. 15e. [Informacje dotyczące infrastruktury energetycznej] | str. 74
Art. 15f. [Współpraca z organami innych państw członkowskich UE] | str. 76
Art. 16. [Plany rozwoju, prognozy] | str. 81
Art. 16a. [Przetarg na budowę nowych mocy] | str. 99
Art. 16b. [Priorytetowe zadania i przeznaczenie zysku w OSP] | str. 105
Art. 17. [Zadania samorządu województwa] | str. 113
Art. 18. [Zadania własne gminy] | str. 118
Art. 19. [Gmina - projekt założeń do planu zaopatrzenia] | str. 140
Art. 20. [Plan zaopatrzenia, umowy] | str. 156

Rozdział 3a. (uchylony) | str. 164
Art. 20a-20gc. (uchylone) | str. 164

Rozdział 3b. (uchylony) | str. 165
Art. 20h-20zd. (uchylone) | str. 165

Rozdział 4. Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią | str. 166
Art. 21. [Status prawnoustrojowy Prezesa URE] | str. 173
Art. 21a. [Inspekcje gospodarki energetycznej] | str. 189
Art. 22. (uchylony) | str. 191
Art. 23. [Zakres działania Prezesa URE] | str. 191
Art. 23a. [Rejestracja uczestników rynku] | str. 257
Art. 23b. [Kontrola i postępowanie wyjaśniające] | str. 261
Art. 23c. [Tryb przeprowadzenia kontroli] | str. 268
Art. 23d. [Uprawnienia pracownika kontrolującego] | str. 275
Art. 23e. [Obowiązki kontrolowanego] | str. 283
Art. 23f. [Obowiązek zapewnienia warunków i środków do prowadzenia kontroli] | str. 286
Art. 23g. [Przeszukanie] | str. 290
Art. 23h. [Podstawa ustalenia stanu faktycznego. Dowody] | str. 294
Art. 23i. [Zajęcie] | str. 296
Art. 23j. [Postępowanie po zajęciu] | str. 300
Art. 23k. [Protokół kontroli] | str. 302
Art. 23l. [Protokół kontroli - procedura] | str. 304
Art. 23m. [Zakres współpracy organów regulacyjnych] | str. 308
Art. 23n. [Informacja publiczna o naruszeniach] | str. 313
Art. 23o. [Informacja o zakresie prowadzonego postępowania karnego] | str. 318
Art. 23p. [Postępowanie wyjaśniające] | str. 320
Art. 24. [Sprawozdanie i obowiązek informacyjny Prezesa URE] | str. 329
Art. 25-27. (uchylone) | str. 334
Art. 28. [Prawo wglądu, prawo do żądania informacji] | str. 335
Art. 28a. [Obowiązki informacyjne] | str. 352
Art. 28b. [Podmioty uprawnione do pozyskania tajemnicy służbowej] | str. 355
Art. 28c. [Wyłączenia zakazu ujawniania tajemnicy służbowej] | str. 359
Art. 29. [Wynagrodzenie pracowników URE] | str. 361
Art. 30. [Stosowanie przepisów kpa; odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć Prezesa URE] | str. 364
Art. 30a. [Wyłączenie stosowania k.p.a.] | str. 387
Art. 30b. [Prezes URE jako pokrzywdzony] | str. 388
Art. 31. [Biuletyn URE] | str. 393

Rozdział 5. Koncesje i taryfy | str. 396
Art. 32. [Obowiązek uzyskania koncesji] | str. 400
Art. 33. [Warunki uzyskania koncesji] | str. 433
Art. 34. [Opłaty koncesyjne] | str. 507
Art. 35. [Wniosek o udzielenie koncesji] | str. 511
Art. 36. [Czas obowiązywania koncesji] | str. 524
Art. 37. [Treść koncesji] | str. 525
Art. 38. [Zabezpieczenie majątkowe] | str. 531
Art. 38a. [Zabezpieczenie majątkowe - koncesje WPC i OPC] | str. 546
Art. 38b. [Zabezpieczenie majątkowe - uprawnienie Prezesa URE] | str. 561
Art. 38c. [Decyzja o pokryciu należności z zabezpieczenia majątkowego] | str. 562
Art. 38d. [Zasady uwalniania zabezpieczenia] | str. 569
Art. 39. [Wniosek o przedłużenie ważności koncesji] | str. 573
Art. 40. [Nakazanie dalszego prowadzenia działalności] | str. 580
Art. 41. [Cofnięcie, zmiana warunków i zakresu koncesji] | str. 594
Art. 42. [Wygaśnięcie koncesji na skutek wykreślenia przedsiębiorstwa energetycznego z rejestru] | str. 620
Art. 43. [Promesa koncesji] | str. 625
Art. 43a. [Zakazy obrotu paliwami ciekłymi] | str. 639
Art. 44. [Ewidencja księgowa, sprawozdanie finansowe] | str. 642
Art. 44a. [Obowiązki w zakresie ewidencji księgowej OSPg] | str. 655
Art. 45. [Zasady ustalania taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła] | str. 658
Art. 45a. [Wyliczanie opłat za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło] | str. 670
Art. 45b. (uchylony) | str. 687
Art. 46. [Zasady kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła] | str. 687
Art. 47. [Zatwierdzanie taryf dla paliw gazowych i energii] | str. 695
Art. 48. (uchylony) | str. 720
Art 49 [Zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia] | str. 720
Art. 49a. [Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej] | str. 746
Art. 49b. [Obowiązek sprzedaży paliw gazowych] | str. 771
Art. 49c. [Obowiązek sprzedaży paliw gazowych - sprawozdawczość] | str. 809
Art. 50. [Odesłanie] | str. 813
Art. 50a. [Operator sieci transportowej CO2. Wyłączenia] | str. 814

Rozdział 6. Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja | str. 816
Art. 51. [Wymogi dla urządzeń i sieci] | str. 818
Art. 52. [Określenie efektywności energetycznej urządzeń] | str. 823
Art 52a [Warunki wspierania rozwoju instalacji ze środków publicznych] | str. 832
Art. 53. [Zakaz wprowadzania do obrotu urządzeń niespełniających wymagań określonych w art. 52 pr. en.] | str. 835
Art. 53a. [Wyłączenia] | str. 836
Art. 54. [Świadectwa kwalifikacyjne, komisje kwalifikacyjne] | str. 837

Rozdział 6a. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów inwestycyjnych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii (uchylony) v861
Art. 55a-55g. (uchylone) | str. 861

Rozdział 7. Kary pieniężne | str. 862
Art. 55. (uchylony) | str. 867
Art. 56. [Zakres stosowania i wysokość kar pieniężnych] | str. 867
Art. 57. [Nielegalne pobieranie paliw lub energii] | str. 914

Rozdział 7a. Przepisy karne | str. 921
Art. 57a. [Przestępstwa manipulacji na rynku i wejścia w porozumienie w celu manipulacji na rynku] | str. 924
Art. 57b. [Przestępstwo wykorzystania informacji wewnętrznej] | str. 929
Art. 57c. [Przestępstwo ujawnienia informacji wewnętrznej] | str. 932
Art. 57d. [Przestępstwo zalecenia lub nakłaniania do zbycia lub nabycia produktów energetycznych w oparciu o informację wewnętrzną] | str. 934
Art. 57e. [Przestępstwo ujawnienia tajemnicy służbowej] | str. 937
Art. 57f. [Karalne niezawiadomienie o niewłaściwym wykorzystywaniu informacji wewnętrznej lub manipulacji] | str. 940

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe v944
Art 58 . (pominięty) | str. 946
Art 59 . (pominięty) | str. 949
Art 60 . (pominięty) | str. 950
Art 61 . (pominięty) | str. 951
Art 62 . (pominięty) | str. 952
Art 62a . [Udostępnienie danych o odbiorcy] | str. 952
Art 63 . (pominięty) | str. 955
Art 64 . (pominięty) | str. 955
Art. 65. (uchylony) | str. 956
Art 66 . (pominięty) | str. 956
Art 67 . (pominięty) | str. 960
Art 68 . [Likwidacja OIGE] | str. 961
Art 69 . (pominięty) | str. 961
Art 70 . [Obowiązywanie przepisów wykonawczych] | str. 962
Art 71 . [Przepisy derogacyjne] | str. 963
Art 72 [Vacatio legis] | str. 963

Post scriptum. Omówienie nowelizacji z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1165) | str. 965

Indeks | str. 999

Autorzy | str. 1005
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

-14%

Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I

W monografii szeroko zaprezentowano aksjologiczne zagadnienia tworzenia prawa administracyjnego i jego stosowania oraz problematykę aksjologii sądownictwa administracyjnego. Skupiono się także na takich zagadnieniach jak:

wartości prawa administracyjnego,
aksjologia sfery wewnętrznej administracji publicznej,
aksjologia prawa miejscowego,
aksjologia prawa ochrony środowiska,
aksjologia materialnego prawa administracyjnego.Publikacja zbiera zbiór referatów zaprezentowanych podczas Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, który odbył się we wrześniu 2016 r. w Zakopanem. Tworzą one szerokie spektrum, dobrze oddające ogromną różnorodność prezentowanej materii.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz urzędników rządowej i samorządowej administracji publicznej.

Cena: 170.00 zł 147.00 zł
Aksjomaty postępowania administracyjnego

-14%

Aksjomaty postępowania administracyjnego

Książka została pomyślana jako druga część monografii - dotyczącej aksjomatów prawa administracyjnego wydanej w 2013 r. - wskazując, iż w obrębie prawa administracyjnego część ogólna tego prawa i prawo materialne, są szczególnie mocno związane z postępowaniem administracyjnym, stanowiąc z nim jedną, nierozerwalną całość. Autor wyodrębnił podstawowe cechy (aksjomaty) postępowania administracyjnego, czyniąc to równolegle do aksjomatów samego prawa administracyjnego i dowodząc, że przenikają się one wzajemnie. W pracy postawiono i uzasadniono także tezę mówiącą, że podstawowe aksjomaty postępowania administracyjnego mają treść materialną i że postępowania tego nie można omawiać tylko "procesowo", wzorem postępowań sądowych.

Monografia dotyka aktualnego stanu prawnego oraz nowości związanych z ostatnimi nowelizacjami kodeksu postępowania administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiąc swoisty, krytyczny komentarz do najważniejszych punktów tych nowelizacji.

Adresaci:
Książka jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów.

Cena: 136.00 zł 117.00 zł
Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

-14%

Aksjomaty sądownictwa administracyjnego

Publikacja jest pierwszym opracowaniem dotyczącym teoretycznego ujęcia sądownictwa administracyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do innych monografii, opisujących głównie postępowanie przed sądami administracyjnymi, książka koncentruje się na cechach samego sądownictwa administracyjnego.


Dzieło uwzględnia ostatnie nowelizacje ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego, będąc po części krytycznym komentarzem do nowych rozwiązań. Autor ukazuje z kilku punktów widzenia istotę sądownictwa administracyjnego, które ma ogromne znaczenie w demokratycznym państwie prawnym.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, do sędziów sądów administracyjnych, urzędników, praktyków administracji publicznej, a także do studentów prawa i administracji.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

-14%

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.