Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

ebook

- 14%

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-389-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Przedstawia szczegółową analizę kluczowych aktów prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym zapisów ustawy refundacyjnej. Prezentuje również aktualne orzecznictwo, decyzje inspekcji farmaceutycznej, urzędowe interpretacje przepisów prawnych oraz praktyczne rozwiązania problemów nurtujących środowisko aptekarskie. Opracowanie zawiera ponadto wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnych do funkcjonowania apteki, a także informacje na temat zawodu farmaceuty, w tym koniecznych kwalifikacji i wymogów do jego wykonywania.

W drugim wydaniu uaktualniono i poszerzono poradnik o nowe zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące m.in.:


zakazu odwróconej dystrybucji produktów leczniczych,
nowych obowiązków nałożonych na apteki, w tym obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
zasad odbywania kształcenia zarówno specjalizacyjnego, jak i ciągłego farmaceutów,
sprzedaży produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym,
składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki oraz pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Tytuł
Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Lektorzy
Monika Kwiatkowska
ISBN
978-83-8107-389-9
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2017
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Obrót detaliczny produktami leczniczymi. Apteka - definicja, rodzaje. Apteki internetowe | str. 21
1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi | str. 21
2. Definicja apteki | str. 24
3. Nazwa "apteka" | str. 26
4. Rodzaje aptek | str. 29
5. Apteki ogólnodostępne | str. 29
6. Apteki szpitalne | str. 35
7. Obowiązek utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej | str. 36
8. Apteki zakładowe | str. 38
9. Świadczenie usług farmaceutycznych w aptece ogólnodostępnej. Asortyment w aptece | str. 38
10. Inne rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w aptece | str. 40
11. Usługi farmaceutyczne i pozostała działalność aptek szpitalnych v41
12. Punkty apteczne | str. 42
13. Placówki obrotu pozaaptecznego | str. 47
14. Apteki internetowe | str. 51
15. Szczegółowe zasady wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych | str. 55
16. Funkcjonowanie aptek internetowych w świetle zakazu reklamy aptek | str. 60

Rozdział 2
Jak założyć aptekę - kolejne etapy krok po kroku. Zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz wydawania zgód na prowadzenie aptek szpitalnych | str. 61
1. Przebieg procesu uruchamiania apteki - informacje wstępne | str. 61
2. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i promesa | str. 63
3. Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 64
4. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 65
5. Prowadzenie apteki bez zezwolenia | str. 67
6. Organ właściwy w sprawie wydania, cofnięcia i zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 67
7. Przebieg procesu uruchamiania apteki - czynności przed złożeniem wniosku | str. 68
8. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 74
9. Konieczność uwzględnienia planowanej nazwy apteki we wniosku o udzielenie zezwolenia | str. 75
10. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 76
11. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 82
12. Treść zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 85
13. Odmowa udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej: art. 101 p.f. | str. 86
14. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 86
15. Obowiązek powiadomienia o zamiarze uruchomienia apteki | str. 87
16. Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 90
17. Zmiana decyzji w przypadku zmiany nazwy apteki | str. 91
18. Zmiana zezwolenia w przypadku zmiany nazwiska przedsiębiorcy | str. 91
19. Opłata skarbowa za udzielenie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 92
20. Niezbywalność zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 93
21. Podmiot zezwolenia w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego | str. 94
22. Przyczyny cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 97
23. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 99
24. Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej | str. 101
25. Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz rejestr zgód na prowadzenie aptek szpitalnych | str. 102
26. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego | str. 105

Rozdział 3
Zawód farmaceuty, jego istota i niezbędne kwalifikacje oraz wymogi do jego wykonywania | str. 106
1. Farmaceuta zawodem zaufania publicznego | str. 106
2. Na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty? | str. 109
3. Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu farmaceuty | str. 111
4. Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych | str. 112
5. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce przez obywateli innych państw. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty | str. 113
6. Praktyka zawodowa w aptece | str. 120
7. Szczegółowe zasady odbywania praktyki zawodowej w aptece - rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece | str. 121
8. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty - przesłanki konieczne uzyskania prawa wykonywania zawodu | str. 134
9. Organy i forma właściwe do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 137
10. Dokumenty, które należy przedstawić w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 138
11. Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 139
12. Ślubowanie | str. 144
13. Wydanie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" | str. 145
14. Tytuł zawodowy "farmaceuta" | str. 145
15. Obowiązek informowania o zmianie danych osobowych | str. 146
16. Obowiązek odbycia przeszkolenia uzupełniającego | str. 146
17. Specjalizacja | str. 147
18. Rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów | str. 156
19. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów | str. 156
20. Rejestr farmaceutów i rejestr uproszczony | str. 159
21. Tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty na terenie RP | str. 159
22. Technik farmaceutyczny - zasady przyznawania uprawnień zawodowych | str. 160

Rozdział 4
Kierownik apteki i punktu aptecznego - wymogi i zadania | str. 166
1. Obowiązek ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej | str. 166
2. Wymogi, które musi spełnić kandydat na kierownika apteki | str. 167
3. Zastępstwo w przypadku nieobecności kierownika w aptece | str. 169
4. Zmiana na stanowisku kierownika apteki bądź punktu aptecznego | str. 172
5. Obowiązki kierownika apteki | str. 176
6. Prowadzenie ewidencji środków odurzających | str. 182
7. Zasady prowadzenia przez kierownika apteki ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych | str. 183
8. Nakaz przebywania kierownika apteki w aptece w godzinach jej pracy | str. 190
9. Kierownik apteki szpitalnej i zakładowej | str. 191
10. Zadania kierowników aptek zakładowych i szpitalnych | str. 192
11. Kierownik punktu aptecznego | str. 193
12. Forma zatrudnienia kierownika apteki | str. 193

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania apteki | str. 196
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych | str. 196
2. Uchwała rady powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych | str. 198
3. Dopłaty za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej | str. 199
4. Nakaz posiadania asortymentu zaspokajającego potrzeby zdrowotne miejscowej ludności | str. 200
5. Obowiązek przekazywania danych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych
lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich cen | str. 201
6. Obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz przedstawienia innych informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego | str. 202
7. Zakaz odwróconej dystrybucji produktów leczniczych | str. 204
8. Zakaz sprzedaży produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym dostępne bez przepisu lekarza poza aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi | str. 206
9. Czynności fachowe wykonywane w aptece przez farmaceutę | str. 209
10. Zakres czynności fachowych wykonywanych w aptece przez techników farmaceutycznych | str. 210
11. Warunki prowadzenia apteki | str. 212
12. Zasady przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 212
13. Zasady sporządzania i etykietowania leków w aptece | str. 214
14. Zasady prowadzenia ewidencji sporządzanych w aptece leków i produktów homeopatycznych | str. 217
15. Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez aptekę | str. 218
16. Kontrola produktów leczniczych i wyrobów medycznych przyjmowanych i wydawanych z apteki | str. 220
17. Obowiązek informowania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o obrocie i stanie posiadania określonych produktów | str. 221
18. Zasady wydawania leków z apteki ogólnodostępnej | str. 221
19. Szczegółowe zasady wydawania produktów leczniczych określone w rozporządzeniu w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 222
20. Zasady sporządzania i wydawania leków recepturowych | str. 224
21. Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych | str. 226
22. Wydanie leku w wypadkach szczególnych | str. 228
23. Odmowa wydania produktu leczniczego | str. 228
24. Zasady wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej | str. 230
25. Brak możliwości zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych z apteki | str. 233
26. Usytuowanie i wymagania lokalowe apteki ogólnodostępnej i jej poszczególnych pomieszczeń | str. 233
27. Wymagania dotyczące lokalu apteki określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki | str. 234
28. Podstawowe wyposażenie apteki | str. 236
29. Pomieszczenia wchodzące w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki ogólnodostępnej | str. 237
30. Wymogi przewidziane prawem dla lokalu apteki szpitalnej | str. 238
31. Wyposażenie apteki szpitalnej | str. 240
32. Rozkład pomieszczeń wchodzących w skład apteki szpitalnej | str. 241
33. Wymagania lokalowe względem apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej | str. 243
34. Wymagania względem lokalu apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności | str. 245
35. Obrót detaliczny środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi | str. 246
36. Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P | str. 247

Rozdział 6
Granice obowiązującego od 1.01.2012 r. zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności | str. 248
1. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych w świetle znowelizowanego art. 94a p.f. Zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych | str. 248
1.1. Nowelizacja art. 94a p.f. | str. 248
1.2. Definicje reklamy. Reklama a informacja | str. 249
1.3. Definicja reklamy aptek w orzecznictwie i doktrynie | str. 254
2. Działania niestanowiące reklamy apteki | str. 259
3. Stanowisko GIF w sprawie zakazu reklamy aptek | str. 260
4. Programy lojalnościowe w świetle obowiązujących przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek | str. 261
4.1. Stanowisko GIF i orzecznictwo sądowe | str. 261
4.2. Stanowisko praktyków, rozbieżności interpretacyjne | str. 263
5. Programy opieki farmaceutycznej | str. 265
6. Reklama suplementów diety i kosmetyków | str. 267
7. Nadzór wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nad przestrzeganiem zakazu reklamy aptek i możliwe sankcje | str. 267
8. Co decyduje o wysokości kary za złamanie zakazu reklamy przez aptekę? | str. 268

Bibliografia | str. 271

Akty prawne | str. 275
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 1

Pierwszy numer „Silesian Journal of Legal Studies” zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – teorii prawa, prawa handlowego, konstytucyjnego, międzynarodowego, samorządu terytorialnego, zamówień publicznych oraz prawa podatkowego, które dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

-14%

Aktualne problemy prawa Polski i Ukrainy

Tom stanowi swoistą kontynuację publikacji „Aktualne problemy współczesnego konstytucjonalizmu (na przykładzie Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej)”, jaka ukazała się w 2017 r. w Kijowie, w koedycji obu uniwersytetów. Przyjętym zamiarem jest coroczne, naprzemienne wydawanie prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowych obu ośrodków. Obu stronom przybliża to problemy prawne każdego z państw. Służy to intensyfikacji współpracy, przebiegającej także w innych formach. Jej wyrazem są m.in.: udział pracowników z referatami na konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów w czasopismach wydziałowych. Interdyscyplinarne podejście służy naukowemu rozwojowi obu ośrodków akademickich. Doświadczenia polskie mogą nadto okazać się przydatne stronie ukraińskiej na drodze do integracji europejskiej. Prezentacja problemów prawnych po stronie ukraińskiej przybliża je nauce polskiej, ułatwia zrozumienie zachodzących procesów oraz dialog w rozwoju nauki.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

-14%

Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej

Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej.


Wszystkie opracowania obok literatury przedmiotu zawierają pogłębioną analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, a także łączą rozważania teoretyczne z uwagami praktycznymi, co stanowi kompleksowe omówienie poruszanej problematyki.


Opracowania zaprezentowane w książce są wynikiem współpracy doktorantów i profesorów prawa administracyjnego.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką sądowej kontroli administracji publicznej. Będzie także cennym źródłem informacji dla pracowników naukowych i studentów prawa zainteresowanych prawem administracyjnym.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.