Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo finansów samorządowych

ebook

- 14%

Prawo finansów samorządowych

Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-993-5
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego.


Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić:

podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu,
pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego,
klasyfikację dochodów, wydatków i dotacji,
koncepcję długu publicznego i źródła finansowania deficytu budżetowego,
kwestie związane z kontrolą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.Książka stanowi kompendium wiedzy o funkcjonowaniu tzw. podsektora samorządowego w systemie finansów publicznych.


Przejrzysty układ oraz tabele, wykresy i wzory, a także aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.


Adresaci:
Publikacja jest skierowana do studentów kierunków administracyjnych i prawniczych oraz pracowników administracji samorządowej, a także polityków szczebli lokalnych i regionalnych.

Tytuł
Prawo finansów samorządowych
Autorzy
Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Michał Bitner
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-993-5
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2018
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
1 Spis treści
Wykaz skrótów 1
Wstęp 4
2 Podstawy prawne i zasady systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego 5
2.1 Pojęcie decentralizacji finansów publicznych oraz zakres samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego 5
2.2 Regulacje prawne dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego – ogólna charakterystyka 9
2.3 Zasady ogólne finansów jednostek samorządu terytorialnego 13
2.4 Struktura organizacyjna samorządowego podsektora finansów publicznych 24
3 PRAWO BUDŻETOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29
3.1 Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego - wieloletnia prognoza finansowa (WPF). 29
3.2 Pojęcie i struktura budżetu jednostki samorządu terytorialnego jako budżetu publicznego 31
3.3 Budżet w ujęciu zadaniowym 41
3.4 Funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego 43
3.5 Zasady budżetowe 44
3.6 Planowanie i uchwalanie budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego 48
3.7 Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 50
3.8 Klasyfikacja budżetowa 54
4 PRAWO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 55
4.1 Klasyfikacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego 55
4.2 Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 56
4.3 Udziały w podatkach państwowych 58
4.4 Podatki gminne 61
4.4.1 Uwagi ogólne 61
4.4.2 Podatek od nieruchomości 62
4.4.3 Podatek rolny i leśny 68
4.4.4 Władztwo podatkowe gmin 69
4.5 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 71
4.6 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego 79
5 Wydatki budżetu j.s.t. 83
5.1 Zagadnienia ogólne 83
5.1.1 Prawna koncepcja wydatku budżetu (wydatku budżetowego) 83
5.1.2 Wydatek a zobowiązanie; prawna koncepcja zobowiązania w prawie finansów publicznych 86
5.1.3 Proces i ogólne zasady dokonywania wydatków z budżetu j.s.t. 87
5.1.4 Proces i ogólne zasady zaciągania zobowiązań angażujących wydatki budżetu j.s.t. 91
5.1.5 Prawnie znaczące klasyfikacje wydatków budżetu j.s.t. 95
5.2 Charakterystyka poszczególnych rodzajów wydatków budżetowych j.s.t. 99
5.2.1 Wydatki majątkowe 99
5.2.2 Wydatki bieżące 100
5.3 Dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 107
5.3.1 Pojęcie dotacji 107
5.3.2 Ogólne normy prawa dotacyjnego jednostek samorządu terytorialnego 110
5.3.3 Typy dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 116
6 Deficyt i dług jednostki samorządu terytorialnego 124
6.1 Zagadnienia ogólne 124
6.1.1 Koncepcja wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego 124
6.1.2 Koncepcja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu a dług 126
6.1.3 Prawna definicja długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 128
6.1.4 Źródła finansowania deficytu budżetowego j.s.t. oraz budżetowe sposoby przeznaczenia środków pozyskanych w drodze zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto 131
6.2 Tryb zaciągania zobowiązań finansowych sensu stricto 134
6.3 Złota zasada finansów publicznych w prawie finansowym jednostek samorządu terytorialnego 136
6.4 Ograniczenia swobody zaciągania i kształtowania treści zobowiązań finansowych sensu stricto 139
6.5 Postępowanie naprawcze w j.s.t. 142
7 AUDYT, KONTROLA I NADZÓR W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 143
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.