Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo gospodarcze i handlowe

ebook

- 14%

Prawo gospodarcze i handlowe

Urszula Promińska, Aleksander Kappes, Bartosz Kucharski, Szymon Byczko, Wojciech J. Katner, Jakub Janeta, Anna Rzetelska, Przemysław Katner, Maciej Węgierski, Andrzej Jakubiec

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 59.00 zł 51.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 51.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-388-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W podręczniku omówiono całość prawa prywatnego regulującego obrót gospodarczy, wskazując wszystkie instytucje prawne z zakresu tego prawa. Przystępnie zaprezentowano nawet najtrudniejsze problemy, przybliżając potrzebną wiedzę, nie omijając dyskusji naukowej oraz podając źródła w piśmiennictwie i orzecznictwie. Uzupełnieniu wiadomości służy wskazanie przed każdym rozdziałem podstawowej literatury.


W opracowaniu przedstawiono:

prawo przedsiębiorców, zwłaszcza spółek handlowych,
prawo umów handlowych nazwanych i nienazwanych,
instrumenty finansowe, papiery wartościowe i umowy z bankiem, w tym skomplikowane konstrukcje prawne weksli, obligacji, opcji i sekurytyzacji,
prawo własności przemysłowej: znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wzory przemysłowe i patenty oraz ochronę przed nieuczciwą konkurencją.W opracowaniu uwzględniono m.in. zmiany ustawodawcze w prawie ochrony przed nieuczciwą konkurencją, przepisy o prostej spółce akcyjnej, a także dotyczące powszechnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych. Omówiono również zmiany dotyczące unormowania spółek handlowych i innych przedsiębiorców, które nastąpiły w latach 2018–2020.


Publikacja otrzymała pierwszą nagrodę Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.

Tytuł
Prawo gospodarcze i handlowe
Autorzy
Urszula Promińska, Aleksander Kappes, Bartosz Kucharski, Szymon Byczko, Wojciech J. Katner, Jakub Janeta, Anna Rzetelska, Przemysław Katner, Maciej Węgierski, Andrzej Jakubiec
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Andrzej Jakubiec
ISBN
978-83-8223-388-9
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2020
Liczba stron
896
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Wstęp | str. 27

Część A
Przedsiębiorcy. Prawo spółek

Rozdział A.I. Zagadnienia wprowadzające | str. 33
§ 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego. Prawo gospodarcze publiczne i prywatne. Określenie prawa gospodarczego i handlowego | str. 33
§ 2. Źródła prawa gospodarczego i handlowego | str. 36
2.1. Prawo europejskie i międzynarodowe | str. 36
2.2. Prawo polskie | str. 38
2.3. Prace legislacyjne, projekty nowych regulacji (wzmianka) | str. 40
2.4. Zwyczaje handlowe. Prawo zwyczajowe | str. 41
§ 3. Zasady działalności gospodarczej | str. 42
§ 4. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia na tle różnych modeli ekonomicznych | str. 48
§ 5. Uczestnicy obrotu gospodarczego. Obrót powszechny, handlowy i konsumencki. Pojęcie konsumenta | str. 56

Rozdział A.II. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo – ogólna charakterystyka. Firma. Prokura | str. 59
§ 1. Pojęcie przedsiębiorcy (kupiec – podmiot gospodarczy – przedsiębiorca) | str. 60
§ 2. Cechy przedsiębiorcy | str. 65
§ 3. Mikro-, mały i średni przedsiębiorca | str. 70
§ 4. Oznaczenie przedsiębiorcy. Firma | str. 72
4.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy firmy | str. 72
4.2. Pojęcie firmy. Funkcje, budowa i brzmienie firmy | str. 74
4.3. Zasady prawa firmowego | str. 78
4.4. Ochrona firmy | str. 81
4.5. Oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 82
§ 5. Prokura i pełnomocnictwo przedsiębiorcy | str. 84
5.1. Uwagi wprowadzające. Zakres podmiotowy prokury | str. 84
5.2. Zakres przedmiotowy prokury | str. 87
5.3. Udzielenie prokury | str. 91
5.4. Wygaśnięcie prokury | str. 95
§ 6. Przedsiębiorstwo | str. 97
6.1. Trzy rozumienia pojęcia przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo a przedsiębiorca | str. 97
6.2. Czynności prawne mające za przedmiot przedsiębiorstwo | str. 102
6.2.1. Zbycie przedsiębiorstwa | str. 102
6.2.2. Obciążenie przedsiębiorstwa | str. 104
6.2.3. Umowy o korzystanie z przedsiębiorstwa | str. 105

Rozdział A.III. Rodzaje przedsiębiorców | str. 107
§ 1. Osoba fizyczna jako przedsiębiorca | str. 108
1.1. Przedsiębiorca jednoosobowy | str. 108
1.2. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Przedsiębiorstwo w spadku | str. 110
§ 2. Spółka handlowa jako podstawowy przedsiębiorca w gospodarce rynkowej | str. 112
§ 3. Spółka cywilna. Wspólnicy spółki cywilnej jako przedsiębiorcy | str. 113
3.1. Istota spółki cywilnej i jej charakter prawny | str. 113
3.2. Umowa spółki cywilnej, cechy spółki i jej funkcjonowanie | str. 116
3.3. Wystąpienie ze spółki, spadkobranie udziałów i rozwiązanie spółki | str. 119
3.4. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową | str. 121
§ 4. Przedsiębiorcy zagraniczni i inne podmioty z udziałem zagranicznym | str. 122
4.1. Uwagi wprowadzające. Inwestowanie zagraniczne w Polsce | str. 122
4.2. Zasady działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce | str. 125
4.3. Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego | str. 126
4.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego | str. 128
4.5. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego | str. 130
§ 5. Państwowa osoba prawna. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 132
5.1. Istota państwowej osoby prawnej | str. 132
5.2. Państwowa osoba prawna po 1.01.2017 r. | str. 132
5.3. Podstawowe zasady zarządzania mieniem państwowym | str. 134
5.4. Przedsiębiorstwo państwowe | str. 137
5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 137
5.4.2. Cechy przedsiębiorstwa państwowego i gospodarowanie jego mieniem | str. 137
5.4.3. Powstanie przedsiębiorstwa państwowego, rodzaje przedsiębiorstw | str. 139
5.4.4. Prowadzenie przedsiębiorstwa, jego organy | str. 140
§ 6. Komercjalizacja – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Prywatyzacja podmiotów państwowych | str. 141
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 141
6.2. Komercjalizacja i jej skutki. Komercjalizacja a prywatyzacja | str. 143
6.3. Prywatyzacja nazywana pośrednią. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji lub udziałów (wzmianka) | str. 145
6.4. Prywatyzacja nazywana bezpośrednią (wzmianka) | str. 146
§ 7. Spółdzielnie | str. 148
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 148
7.2. Pojęcie, powstanie i ustrój spółdzielni | str. 149
7.2.1. Cechy normatywne spółdzielni jako osoby prawnej | str. 149
7.2.2. Powstanie spółdzielni | str. 152
7.2.3. Ustrój wewnętrzny spółdzielni | str. 152
7.3. Stosunek członkostwa w spółdzielni. Nabycie i ustanie członkostwa | str. 156
7.4. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni | str. 158
§ 8. Rzemiosło. Rzemieślnicy jako przedsiębiorcy | str. 160
§ 9. Podmioty niebędące przedsiębiorcami mogące prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza stowarzyszeń, fundacji oraz kościołów i związków wyznaniowych | str. 162
§ 10. Instytuty badawcze | str. 166
§ 11. Wspólnoty mieszkaniowe | str. 167
§ 12. Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego | str. 168

Rozdział A.IV. Rejestr przedsiębiorców oraz ewidencja osób fizycznych będących przedsiębiorcami | str. 172
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 172
§ 2. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | str. 175
§ 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str. 179

Rozdział A.V. Spółki handlowe – zagadnienia ogólne | str. 182
§ 1. Pojęcie spółki handlowej | str. 182
§ 2. Zakres przedmiotowy Kodeksu spółek handlowych. Stosunek do Kodeksu cywilnego | str. 183
§ 3. Umowa spółki handlowej | str. 184
§ 4. Typy spółek | str. 189
4.1. Spółki regulowane przez Kodeks spółek handlowych | str. 189
4.2. Spółki regulowane w przepisach odrębnych | str. 189
4.3. Spółki prywatne, publiczne i giełdowe | str. 190
§ 5. Powiązania spółek, spółki dominujące i zależne, holding, koncern i inne formy współpracy spółek | str. 192
5.1. Powiązania spółek | str. 192
5.2. Formy zgrupowań spółek | str. 193
5.3. Prawo koncernowe (prawo zgrupowań spółek) | str. 195
5.4. Polskie prawo koncernowe de lege lata | str. 195
§ 6. Europejskie prawo spółek | str. 198
6.1. Źródła i pojęcie europejskiego prawa spółek | str. 198
6.2. Dyrektywy | str. 199
6.3. Rozporządzenia – wzmianka | str. 202
6.4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości – wzmianka | str. 202

Rozdział A.VI. Spółki osobowe | str. 204
§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 205
1.1. Charakterystyka regulacji spółek osobowych | str. 205
1.2. Podstawowe cechy spółek osobowych na gruncie Kodeksu spółek handlowych | str. 206
1.3. Zmiany przedmiotowe i podmiotowe w spółkach osobowych | str. 209
§ 2. Spółka jawna | str. 212
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 212
2.2. Utworzenie spółki | str. 213
2.2.1. Umowa spółki jawnej | str. 213
2.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 215
2.2.3. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 216
2.3. Stosunki wewnętrzne spółki jawnej | str. 217
2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 217
2.3.2. Prawa i obowiązki korporacyjne | str. 218
2.3.3. Prawa i obowiązki majątkowe | str. 222
2.4. Stosunki zewnętrzne spółki jawnej. Prawo reprezentacji spółki | str. 226
2.5. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Charakterystyka i cechy odpowiedzialności | str. 229
2.6. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 231
§ 3. Spółka partnerska | str. 234
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 234
3.2. Utworzenie spółki | str. 236
3.2.1. Uwagi wprowadzające. Umowa spółki partnerskiej | str. 236
3.2.2. Wpis spółki do rejestru | str. 239
3.3. Stosunki spółki partnerskiej | str. 240
3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 240
3.3.2. Prawa i obowiązki partnerów | str. 240
3.3.3. Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce partnerskiej | str. 242
3.4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej | str. 246
3.4.1. Charakterystyka ogólna. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce | str. 246
3.4.2. Odpowiedzialność partnera za zobowiązania inne niż związane z wykonywaniem wolnego zawodu | str. 249
3.4.3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z umowy spółki | str. 250
3.5. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja | str. 251
§ 4. Spółka komandytowa | str. 253
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 253
4.2. Utworzenie spółki | str. 255
4.3. Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej | str. 260
4.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowej - reprezentacja spółki | str. 265
4.5. Stosunki zewnętrzne spółki - odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 266
4.6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 269
§ 5. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 270
5.1. Geneza spółki komandytowo-akcyjnej i jej modele konstrukcyjne | str. 270
5.2. Charakterystyka ogólna spółki komandytowo-akcyjnej | str. 272
5.3. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 275
5.4. Stosunki zewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej | str. 276
5.4.1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej | str. 276
5.4.2. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 277
5.5. Organy spółki komandytowo-akcyjnej | str. 278
5.5.1. Walne zgromadzenie | str. 279
5.5.2. Rada nadzorcza | str. 281

Rozdział A.VII. Spółki kapitałowe | str. 284
§ 1. Zagadnienia wspólne | str. 285
1.1. Zasady fundamentalne dla spółek kapitałowych | str. 286
1.2. Wkłady do spółek | str. 290
1.2.1. Wkłady pieniężne i niepieniężne. Zdolność aportowa | str. 290
1.2.2. Termin wniesienia. Wartość wkładów | str. 291
1.3. Kapitał zakładowy | str. 293
1.4. Spółka kapitałowa w organizacji | str. 295
1.5. Rozwiązanie i likwidacja spółek kapitałowych | str. 297
1.5.1. Rozwiązanie spółki kapitałowej | str. 297
1.5.2. Likwidacja spółki kapitałowej | str. 300
1.6. Pozostałe zagadnienia wspólne | str. 302
§ 2. Spółka z o.o. | str. 303
2.1. Charakterystyka ogólna | str. 303
2.2. Utworzenie spółki | str. 304
2.3. Udziały. Prawa i obowiązki wspólników | str. 308
2.4. Organy spółki z o.o. | str. 312
2.4.1. Zarząd | str. 312
2.4.2. Organy nadzoru i kontroli | str. 315
2.4.3. Zgromadzenie wspólników | str. 317
2.5. Zmiana umowy spółki. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego | str. 321
2.6. Wyłączenie wspólnika | str. 323
§ 3. Spółka akcyjna | str. 324
3.1. Charakterystyka ogólna | str. 324
3.2. Akcje | str. 330
3.3. Uprawnienia akcjonariusza | str. 339
3.4. Organy spółki akcyjnej | str. 342
3.4.1. Zarząd | str. 343
3.4.2. Rada nadzorcza | str. 345
3.4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 347
3.5. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego. Kapitał docelowy i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 353
§ 4. Prosta spółka akcyjna | str. 356
4.1. Charakterystyka ogólna | str. 356
4.2. Tworzenie, wkłady | str. 358
4.3. Akcje. Uprawnienia akcjonariuszy | str. 359
4.3.1. Akcje w prostej spółce akcyjnej | str. 359
4.3.2. Uprawnienia majątkowe | str. 360
4.3.3. Uprawnienia korporacyjne | str. 362
4.3.4. Uprzywilejowanie akcji i przywileje osobiste | str. 362
4.3.5. Zbywalność akcji | str. 363
4.4. Organy spółki | str. 365
4.4.1. Ustrój organów w prostej spółce akcyjnej | str. 365
4.4.2. Kompetencje i ustrój zarządu | str. 365
4.4.3. Kompetencje i ustrój rady nadzorczej | str. 365
4.4.4. Kompetencje i ustrój rady dyrektorów | str. 366
4.4.5. Walne zgromadzenie | str. 367
4.5. Zmiana umowy. Emisja akcji | str. 369
4.5.1. Zmiana umowy spółki | str. 369
4.5.2. Emisja akcji | str. 369

Rozdział A.VIII. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 372
§ 1. Łączenie spółek | str. 372
1.1. Pojęcie i rodzaje łączenia spółek | str. 372
1.2. Przebieg procesu łączenia spółek | str. 374
1.3. Skutki połączenia | str. 376
§ 2. Podział spółek | str. 377
2.1. Pojęcie i rodzaje podziału spółki | str. 377
2.2. Procedura podziału spółki | str. 379
2.3. Skutki podziału | str. 380
§ 3. Przekształcanie spółek | str. 381
3.1. Pojęcie i rodzaje przekształcenia spółki | str. 381
3.2. Przebieg procesu przekształcenia | str. 383
3.3. Skutki przekształcenia | str. 384
3.4. Przekształcenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową | str. 384

Rozdział A.IX. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek | str. 386
§ 1. Zagadnienia wspólne. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o odpowiedzialności dotyczącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej | str. 387
§ 2. Poszczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej | str. 389
2.1. Odpowiedzialność członków zarządu za podanie fałszywych danych w oświadczeniu rejestracyjnym (art. 291, 479 i 300123 k.s.h.) | str. 389
2.2. Wyrządzenie spółce szkody przy jej tworzeniu (art. 292, 480 i 300124 k.s.h.) | str. 391
2.3. Wyrządzenie spółce szkody przez zachowania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy/statutu (art. 293 i 483 k.s.h.) | str. 392
2.4. Wyrządzenie szkody prostej spółce akcyjnej przez członków jej organów (art. 300125 k.s.h.) | str. 394
2.5. Roszczenie na podstawie art. 484 k.s.h. | str. 395
2.6. Wyrządzenie spółce szkody wspólnie przez kilka osób (art. 294, 485 i 300126 k.s.h.) | str. 396
2.7. Actio pro socio (art. 295–298, 486–489 i 300127–300131 k.s.h.) | str. 396
2.8. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. i P.S.A. (art. 299 i 300132 k.s.h.) | str. 397
2.9. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 300, 490 i 300134 k.s.h.) | str. 401

Rozdział A.X. Spółka europejska, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnia europejska | str. 404
§ 1. Spółka europejska (Societas Europaea) – uwagi ogólne | str. 404
§ 2. Spółka europejska w Polsce | str. 406
§ 3. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) | str. 409
§ 4. Spółdzielnia europejska | str. 411

Rozdział A.XI. Upadłość przedsiębiorcy. Postępowania restrukturyzacyjne | str. 412
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 412
§ 2. Istota i podstawy ogłoszenia upadłości | str. 414
§ 3. Zdolność upadłościowa | str. 420
§ 4. Skutki prawne ogłoszenia upadłości | str. 422
§ 5. Likwidacja masy upadłości | str. 427
§ 6. Podział funduszów masy | str. 431
§ 7. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 435

Część B
Czynności handlowe. Umowy w obrocie gospodarczym

Rozdział B.I. Wprowadzenie. Zasada swobody umów. Rodzaje umów handlowych | str. 447
§ 1. Pojęcie czynności handlowej. Źródła zobowiązań przedsiębiorców w obrocie gospodarczym | str. 447
§ 2. Zasada swobody umów i jej granice | str. 448
§ 3. Rodzaje umów w obrocie gospodarczym (umów handlowych) | str. 451

Rozdział B.II. Zawieranie umów handlowych | str. 454
§ 1. Sposoby zawierania umów | str. 454
1.1. Uwagi wprowadzające. Wyróżnienie sposobów zawierania umów | str. 454
1.2. Oferta i jej przyjęcie. Negocjacje | str. 455
1.2.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 457
1.2.2. Milczenie adresata oferty | str. 458
1.2.3. Chwila oraz miejsce zawarcia umowy | str. 458
1.3. Przetarg i aukcja | str. 459
1.4. Aukcja publiczna | str. 461
1.5. Dom aukcyjny | str. 462
1.6. Umowa przedwstępna | str. 462
1.7. List intencyjny | str. 464
1.8. Giełda towarowa | str. 466
1.9. Przystąpienie do wykonania umowy (art. 69 k.c.) | str. 468
§ 2. Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość | str. 468
§ 3. Zawieranie umów w trybie zamówień publicznych (wzmianka) | str. 471
§ 4. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo | str. 472

Rozdział B.III. Wykonywanie umów przez przedsiębiorców | str. 474
§ 1. Zasady wykonywania umów | str. 475
§ 2. Świadczenia pieniężne między przedsiębiorcami | str. 476
§ 3. Zabezpieczenie wierzytelności umownej | str. 481
3.1. Uwagi ogólne. Zabezpieczenia rzeczowe (wzmianka) | str. 481
3.2. Zabezpieczenia osobiste | str. 482
3.2.1. Wprowadzenie, rodzaje zabezpieczeń osobistych | str. 482
3.2.2. Poręczenie (tzw. cywilne) | str. 483
3.2.3. Gwarancja bankowa | str. 484
3.2.4. Przelew na zabezpieczenie | str. 486
3.3. Zabezpieczenia wekslowe | str. 488
3.3.1. Weksel in blanco | str. 488
3.3.2. Poręczenie wekslowe (aval) | str. 489

Rozdział B.IV. Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy | str. 492
§ 1. Zasady ogólne. Odpowiedzialność ex contractu | str. 492
§ 2. Zastosowanie odpowiedzialności ex delicto | str. 499
§ 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny | str. 500
§ 4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkody w środowisku naturalnym | str. 502
§ 5. Kara umowna | str. 504

Rozdział B.V. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi | str. 509
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 509
§ 2. Ogólna charakterystyka polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 511

Rozdział B.VI. Umowy w gospodarce elektronicznej – e-commerce | str. 515
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 515
§ 2. Umowy w postaci elektronicznej | str. 517
§ 3. Implementacja prawa Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego | str. 519
3.1. Oświadczenie woli w postaci elektronicznej | str. 519
3.2. Dokumentowa i elektroniczna forma czynności prawnych | str. 520
3.2.1. Elektroniczna forma czynności prawnej | str. 521
3.2.2. Dokumentowa forma czynności prawnej | str. 522
§ 4. Tryby zawierania umów w postaci elektronicznej | str. 523
4.1. Oferta w postaci elektronicznej | str. 523
4.2. Aukcja w postaci elektronicznej (aukcja internetowa) | str. 525
4.3. Negocjacje w postaci elektronicznej | str. 529
§ 5. Podpis elektroniczny | str. 530
§ 6. Przedstawienie poszczególnych umów | str. 535
6.1. Umowa o rejestrację domeny internetowej | str. 535
6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną | str. 536
6.2.1. Wybrane usługi świadczone drogą elektroniczną | str. 539
6.2.2. Usługa automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich (caching) | str. 540
6.2.3. Usługa polegająca na przechowywaniu danych (hosting) | str. 542
6.2.4. Umowa o dostawę treści cyfrowych | str. 543
6.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym | str. 544
6.4. Umowa o elektroniczny instrument płatniczy | str. 546
6.4.1. Umowa o kartę płatniczą | str. 550
6.4.2. Umowa o usługi bankowości elektronicznej | str. 552
6.4.3. Umowa o instrument pieniądza elektronicznego | str. 554

Rozdział B.VII. Umowy w obrocie towarowym. Umowa sprzedaży handlowej. Sklep internetowy. Umowa dostawy | str. 558
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 559
§ 2. Umowa sprzedaży handlowej | str. 559
2.1. Charakterystyka umowy, źródła prawa, cechy sprzedaży handlowej | str. 559
2.2. Składniki umowy. Przedmiot umowy, cena, marża handlowa | str. 562
2.3. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 570
2.4. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy oraz na odległość (odesłanie). Sprzedaż akwizycyjna i sprzedaż bezpośrednia | str. 573
2.5. Forma umowy sprzedaży | str. 575
2.6. Obowiązki przedsiębiorcy będącego sprzedawcą | str. 576
2.7. Obowiązki kupującego | str. 583
2.7.1. Zapłata ceny | str. 583
2.7.2. Przeciwdziałanie opóźnieniom w zapłacie ceny w transakcjach handlowych | str. 584
2.7.3. Obowiązek odebrania rzeczy | str. 588
2.7.4. Przejście na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą | str. 589
§ 3. Sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem Internetu. Sklep elektroniczny (internetowy) | str. 590
§ 4. Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej | str. 591
§ 5. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej | str. 603
§ 6. Gwarancja przy sprzedaży | str. 604
§ 7. Umowa dostawy | str. 607

Rozdział B.VIII. Umowy o świadczenie usług i w pośrednictwie handlowym | str. 609
§ 1. Usługi w prawie polskim i europejskim. Źródła prawa | str. 610
§ 2. Umowy powiernicze | str. 612
2.1. Istota powiernictwa | str. 612
2.2. Wybrane umowy powiernicze | str. 614
2.2.1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 614
2.2.2. Przelew na zabezpieczenie (odesłanie) | str. 616
2.2.3. Zarząd powierniczy | str. 616
2.2.4. Inne umowy powiernicze | str. 618
§ 3. Pojęcie pośrednictwa handlowego | str. 619
§ 4. Umowa zlecenia i umowy podobne (art. 750 k.c.) | str. 620
4.1. Zlecenie | str. 620
4.2. Umowy podobne do zlecenia – świadczenie usług | str. 624
§ 5. Umowa dystrybucyjna | str. 625
§ 6. Umowa agencyjna | str. 628
§ 7. Umowa komisu | str. 633
§ 8. Umowa leasingu | str. 636
8.1. Pojęcie, składniki i zawarcie umowy leasingu | str. 636
8.2. Prawa i obowiązki stron umowy | str. 639
8.3. Rękojmia za wady przedmiotu leasingu | str. 641
§ 9. Umowa faktoringu. Forfaiting | str. 641
9.1. Istota faktoringu | str. 641
9.2. Faktoring w prawie polskim | str. 643
9.3. Funkcje i rodzaje faktoringu | str. 645
9.4. Forfaiting | str. 648
§ 10. Outsourcing | str. 652
§ 11. Umowa franchisingu | str. 655
11.1. Uwagi wprowadzające | str. 655
11.2. Franchising jako zjawisko ekonomiczne. Geneza, istota i rodzaje | str. 655
11.3. Znaczenie gospodarcze i regulacja prawna franchisingu. Pojęcie umowy franchisingu | str. 658
11.4. Treść umowy franchisingu wykształcona w praktyce | str. 661

Rozdział B.IX. Transport towarów. Spedycja i skład | str. 670
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 670
§ 2. Umowa przewozu | str. 671
§ 3. Umowy pokrewne | str. 677
§ 4. Umowa spedycji | str. 680
§ 5. Umowa składu | str. 682

Rozdział B.X. Umowa o dzieło. Umowy inwestycyjne w budownictwie. Umowa o roboty budowlane. Umowa deweloperska | str. 685
§ 1. Umowa o dzieło | str. 685
§ 2. Organizacja procesu inwestycyjnego. Rodzaje umów i ich uczestnicy. Źródła prawa | str. 691
§ 3. Pojęcie umowy o roboty budowlane | str. 695
§ 4. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane. Gwarancja zapłaty | str. 698
§ 5. Odpowiedzialność za wady robót budowlanych | str. 703
§ 6. Odpowiedzialność cywilna uczestników procesu inwestycyjnego | str. 704
§ 7. Umowa deweloperska | str. 707

Rozdział B.XI. Ubezpieczenia gospodarcze | str. 712
§ 1. Ryzyko ubezpieczeniowe i interes ubezpieczeniowy | str. 713
§ 2. Źródła prawa ubezpieczeń | str. 715
§ 3. Rodzaje ubezpieczeń | str. 716
3.1. Ubezpieczenia majątkowe | str. 717
3.2. Ubezpieczenia osobowe | str. 721
§ 4. Umowa reasekuracji | str. 723
§ 5. Pojęcie i cechy umowy ubezpieczenia | str. 723
§ 6. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 727
§ 7. Ubezpieczenie na cudzy rachunek. Wskazanie uposażonego w umowie ubezpieczenia na życie. Przeniesienie przedmiotu ubezpieczenia | str. 733
§ 8. Zakończenie stosunku prawnego ubezpieczenia. Przedawnienie roszczeń | str. 736

Część C
Papiery wartościowe. Instrumenty finansowe. Umowy z bankiem

Rozdział C.I. Papiery wartościowe | str. 741
§ 1. Uwagi wprowadzające | str. 741
§ 2. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych | str. 743
§ 3. Rodzaje papierów wartościowych | str. 748
3.1. Kryteria klasyfikacyjne | str. 748
3.2. Weksle | str. 749
3.3. Czeki | str. 751
3.4. Obligacje | str. 753

Rozdział C.II. Instrumenty finansowe | str. 756
§ 1. Pojęcie rynku kapitałowego | str. 756
§ 2. Pojęcie instrumentów finansowych | str. 761
§ 3. Wybrane rodzaje instrumentów finansowych | str. 772
3.1. Kontrakty terminowe | str. 772
3.2. Opcje | str. 774
3.3. Swapy | str. 776
3.4. Skomplikowane warianty kontraktów terminowych, opcji i swapów | str. 777
§ 4. Sekurytyzacja | str. 781
4.1. Istota sekurytyzacji, jej funkcje i cele | str. 781
4.2. Umowa sekurytyzacyjna. Umowa o subpartycypację | str. 786
4.3. Inne umowy zawierane w procesie sekurytyzacji | str. 788
4.4. Podmioty uczestniczące w procesie sekurytyzacji | str. 789

Rozdział C.III. Umowy z bankiem | str. 791
§ 1. Właściwości podmiotowe banku | str. 791
§ 2. Umowa rachunku bankowego | str. 796
§ 3. Umowa kredytu bankowego | str. 802
§ 4. Akredytywa | str. 805

Część D
Własność przemysłowa. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Rozdział D.I. Własność przemysłowa i jej ochrona | str. 811
§ 1. Pojęcie własności przemysłowej | str. 811
§ 2. Ochrona własności przemysłowej | str. 814
§ 3. Źródła prawa własności przemysłowej | str. 815
3.1. Ochrona własności przemysłowej w prawie międzynarodowym | str. 815
3.2. Regulacja unijna dóbr własności przemysłowej | str. 816
3.3. Polska regulacja własności przemysłowej | str. 817

Rozdział D.II. Wynalazek i jego ochrona | str. 819
§ 1. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 819
1.1. Cechy wynalazku | str. 820
1.2. Wyłączenia i zakazy udzielania patentów | str. 822
1.3. Wynalazki biotechnologiczne | str. 823
1.4. Kwestia ochrony programów komputerowych | str. 824
§ 2. Uzyskanie patentu | str. 824
§ 3. Treść i zakres patentu | str. 826
§ 4. Charakter prawny patentu | str. 829
§ 5. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami i ustanie tej ochrony | str. 830
§ 6. Dodatkowe prawo ochronne na produkty lecznicze oraz produkty ochrony roślin (Supplementary Protection Certificate – SPC) | str. 832
§ 7. Kwestia patentu europejskiego | str. 833

Rozdział D.III. Wzór użytkowy i jego ochrona | str. 835
§ 1. Wzór użytkowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie i cechy | str. 835
§ 2. Prawo ochronne na wzór użytkowy. Charakterystyka ogólna | str. 837

Rozdział D.IV. Wzór przemysłowy i jego ochrona | str. 839
§ 1. Wzór przemysłowy jako przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie i cechy | str. 839
§ 2. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego. Charakterystyka ogólna | str. 842
§ 3. Wzór Wspólnoty | str. 843

Rozdział D.V. Znak towarowy i jego ochrona | str. 845
§ 1. Znak towarowy jako przedmiot prawa ochronnego. Pojęcie, cechy i funkcje | str. 846
§ 2. Kategorie normatywne znaków towarowych | str. 848
§ 3. Zdolność rejestracyjna znaku towarowego | str. 851
§ 4. Uzyskanie prawa ochronnego | str. 853
§ 5. Treść i zakres prawa ochronnego. Ograniczenie skuteczności | str. 854
§ 6. Charakter prawa ochronnego na znak towarowy | str. 856
§ 7. Cywilnoprawna ochrona przed naruszeniami | str. 857
7.1. Naruszenie funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie (w granicach specjalizacji) | str. 858
7.2. Naruszenie funkcji gwarancyjnej i reklamowej | str. 860
7.3. Środki ochrony | str. 862
§ 8. Ustanie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 863
8.1. Unieważnienie prawa | str. 863
8.2. Wygaśnięcie prawa | str. 864
§ 9. Znak towarowy Unii Europejskiej (dawniej: wspólnotowy). Wzmianka | str. 865

Rozdział D.VI. Oznaczenia geograficzne i ich ochrona | str. 867
§ 1. Przedmiot prawa z rejestracji. Pojęcie, funkcje, klasyfikacja | str. 867
§ 2. Modele ochrony | str. 868
§ 3. Uzyskanie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego na gruncie prawa własności przemysłowej | str. 869
§ 4. Treść i zakres prawa z rejestracji. Charakter prawa | str. 870
§ 5. Ochrona oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzenia nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (wzmianka) | str. 872

Rozdział D.VII. Topografia układów scalonych i jej ochrona | str. 874

Rozdział D.VIII. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją | str. 876
§ 1. Uwagi wprowadzające. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji. Funkcje art. 3 u.z.n.k. | str. 876
§ 2. Typizowane czyny nieuczciwej konkurencji | str. 880
2.1. Wprowadzające w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa. Pojęcie oznaczenia przedsiębiorstwa i jego zdolność odróżniająca | str. 880
2.2. Czyn nieuczciwej konkurencji skierowany na oznaczenia geograficzne | str. 882
2.3. Wprowadzające w błąd oznaczenia towarów | str. 884
2.4. Ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 885
2.5. Naśladownictwo | str. 886
2.6. Nieuczciwa reklama | str. 887
2.7. Oczernianie, utrudnianie dostępu do rynku, ingerencja w stosunki umowne | str. 889
2.8. Sprzedaż premiowana, system sprzedaży lawinowej, nadmierna sprzedaż marek właściciela, przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczej z naruszeniem przepisów | str. 890
§ 3. Środki ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji | str. 892

O Autorach | str. 895
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

-15%

Administracja publiczna a alternatywne metody rozwiązywania sporów

W monografii wskazano przyczyny wprowadzania metod rozwiązywania sporów do prawa administracyjnego oraz funkcje, które te metody mogą pełnić w administracji publicznej. Autor zakłada, że wdrażanie metod alternatywnego rozwiązywania sporów do administracji publicznej na podstawie prawa administracyjnego jest w pełni racjonalne i celowe, jeżeli istnieje taki typ sporu, którego opanowanie w drodze rozstrzygnięcia lub rozwiązania należałoby do obszaru działania administracji publicznej lub sądu administracyjnego. Jednocześnie w pracy ukazano wpływ koncepcji alternatywnego rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution) na funkcjonowanie administracji publicznej, a wskazanie na potencjalną relację podniesionych zagadnień podkreśla specyfikę podjętego tematu.

Cena: 26.00 zł 22.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.