Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo handlowe

ebook

- 12%

Prawo handlowe

Anna Stępień, Jerzy Ciszewski, Marcin Trzebiatowski, Marek Salamonowicz, Piotr Nazaruk, Anna Hrycaj, Piotr Pinior, Marek Machnij, barbara bajor, Magdalena Dziedzic, Jakub Janeta, Dominik Bierecki, Joanna Bocianowska, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Marcin Mazga

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 76.00 zł 67.00 brutto

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 67.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
5 min
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-753-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPodręcznik w przystępny sposób prezentuje całość problematyki z zakresu prawa handlowego. Poza przedstawieniem fundamentalnej tematyki, takiej jak: zagadnienia ogólne prawa handlowego, ustrój prawny przedsiębiorców, prawo spółek, prawo umów handlowych oraz prawo papierów wartościowych i instrumentów finansowych, autorzy omawiają zagadnienia specjalistyczne: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, prawo własności przemysłowej i prawo spółdzielcze. Na początku każdego rozdziału wskazano rozbudowaną literaturę przedmiotu, a w treści – liczne odesłania do poglądów doktryny i orzecznictwa.
\n\nW podręczniku omówiono również pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych, zagadnienia z zakresu prawa handlowego państw obcych oraz spółek specjalnych wskazanych w art. 611 k.s.h.
\n\nKsiążka jest opracowaniem zbiorowym kilkunastu autorów: profesorów i adiunktów wielu polskich uczelni prawniczych oraz uznanych praktyków wykonujących zawody adwokata, notariusza, radcy prawnego i sędziego.
\n\nPublikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów jednolitych studiów prawniczych, którzy przygotowują się do zaliczeń i egzaminów z przedmiotu prawo handlowe oraz przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu prawa handlowego. Może być z powodzeniem wykorzystywana także przez studentów innych kierunków z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Zaprezentowane analizy będą ponadto przydatne dla praktyków wykonujących zawody prawnicze oraz inne zawody związane z funkcjonowaniem obrotu gospodarczego.

Tytuł
Prawo handlowe
Autorzy
Anna Stępień, Jerzy Ciszewski, Marcin Trzebiatowski, Marek Salamonowicz, Piotr Nazaruk, Anna Hrycaj, Piotr Pinior, Marek Machnij, barbara bajor, Magdalena Dziedzic, Jakub Janeta, Dominik Bierecki, Joanna Bocianowska, Tomasz Bojar-Fijałkowski, Marcin Mazgaj, Jakub Zięty
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-753-9
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2023
Liczba stron
864
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 25
Wstęp | str. 29
Preface | str. 31
 
Rozdział I
Zagadnienia ogólne prawa handlowego | str. 33
1.Pojęcie prawa handlowego | str. 34
2.Źródła prawa handlowego | str. 39
2.1.. Przegląd źródeł | str. 39
2.2.. Zwyczaje handlowe i prawo zwyczajowe | str. 41
2.3.. Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej | str. 42
3.Zakres przedmiotowy prawa handlowego | str. 45
3.1.. Zagadnienia ogólne | str. 45
3.2.. Prawo spółek handlowych jako część prawa handlowego | str. 45
3.3.. Czynności prawne w obrocie handlowym | str. 46
3.4.. Pojęcie przedsiębiorcy | str. 48
4.Zasady prawa handlowego | str. 49
4.1.. Wprowadzenie | str. 49
4.2.. Zasada wolności gospodarczej | str. 50
4.3.. Zasada równości przedsiębiorców | str. 51
4.4.. Zasada profesjonalizmu | str. 53
4.5.. Zasada pewności i bezpieczeństwa obrotu | str. 54
5.Prawo handlowe w systemie jedności prawa cywilnego | str. 55
5.1.. Wprowadzenie | str. 55
5.2.. Pojęcie jedności prawa cywilnego w prawie polskim | str. 56
5.3.. Realizacja koncepcji jedności prawa cywilnego w państwach obcych | str. 57
5.4.. Historia realizacji zasady jedności w polskim prawie handlowym | str. 58
5.5.. Instytucje prawa handlowego w Kodeksie cywilnym | str. 59
5.6.. Uwagi końcowe | str. 60
 
Rozdział II
Ustrój prawny przedsiębiorców | str. 62
1.Publicznoprawne regulacje działalności gospodarczej | str. 64
1.1.. Działalność gospodarcza | str. 64
1.1.1... Pojęcie działalności gospodarczej | str. 64
1.1.2... Cechy działalności gospodarczej | str. 65
1.1.3... Negatywna definicja działalności gospodarczej | str. 65
1.2.. Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo | str. 66
1.2.1... Publicznoprawne rozumienie przedsiębiorcy | str. 66
1.2.2... Przedsiębiorca według Kodeksu cywilnego i w rozumieniu prawa Unii Europejskiej | str. 67
1.2.3... Przedsiębiorstwo | str. 68
1.3.. Rodzaje przedsiębiorców | str. 69
1.4.. Rejestry przedsiębiorców | str. 75
1.4.1... Uwagi ogólne | str. 75
1.4.2... Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 75
1.4.3... Krajowy Rejestr Sądowy | str. 79
1.5.. Działalność gospodarcza osób zagranicznych w Polsce | str. 85
1.5.1... Pojęcie osoby zagranicznej i przedsiębiorcy zagranicznego | str. 85
1.5.2... Działalność gospodarcza zagranicznych osób fizycznych | str. 86
1.5.3... Transgraniczna działalność usługowa | str. 86
1.5.4... Oddziały przedsiębiorców zagranicznych | str. 87
1.5.5... Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych | str. 89
1.6.. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia | str. 90
1.6.1... Zasada wolności gospodarczej | str. 90
1.6.2... Ograniczenia wolności gospodarczej | str. 91
1.7.. Zasady podejmowania, prowadzenia, zawieszenia i zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej | str. 93
1.7.1... Uwagi ogólne | str. 93
1.7.2... Podjęcie działalności gospodarczej | str. 93
1.7.3... Prowadzenie działalności gospodarczej | str. 94
1.7.4... Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej | str. 94
1.7.5... Zakończanie prowadzenia działalności gospodarczej | str. 96
1.8.. Reglamentacja działalności gospodarczej | str. 96
1.8.1... Uwagi ogólne | str. 96
1.8.2... Koncesja | str. 97
1.8.3... Zezwolenie | str. 97
1.8.4... Regulowana działalność gospodarcza | str. 98
1.9.. Kontrola działalności gospodarczej | str. 99
1.9.1... Uwagi ogólne | str. 99
1.9.2... Wszczęcie kontroli | str. 100
1.9.3... Limity czasowe kontroli | str. 102
2.Firma | str. 102
2.1.. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy | str. 102
2.2.. Zasady konstrukcyjne firmy | str. 104
2.3.. Prawo firmowe – zasady i charakterystyka | str. 107
2.4.. Firma jako prawo podmiotowe – ochrona i zakres | str. 110
3.Prokura | str. 111
3.1.. Pojęcie prokury | str. 111
3.2.. Zakres umocowania prokurenta | str. 113
3.3.. Udzielenie prokury | str. 114
3.4.. Rodzaje prokury | str. 115
3.5.. Wygaśnięcie i odwołanie prokury | str. 116
 
Rozdział III
Prawo spółek | str. 118
1.Prawo spółek – zagadnienia ogólne | str. 134
1.1.. Prawo spółek w systemie prawa | str. 134
1.1.1... Cel prawa spółek | str. 134
1.1.2... Prawo spółek a prawo handlowe i prawo cywilne | str. 135
1.1.3... Natura spółki i stosunku prawnego spółki | str. 136
1.1.4... Zasada numerus clausus spółek handlowych | str. 137
1.2.. Umowa spółki handlowej | str. 139
1.2.1... Charakter prawny oraz essentialia negotii umowy spółki handlowej | str. 139
1.2.2... Umowa spółki handlowej a przepisy prawa zobowiązań | str. 140
1.2.3... Zakres swobody umów przy konstruowaniu umowy spółki handlowej | str. 141
1.3.. Typologia spółek handlowych | str. 142
1.4.. Spółki zagraniczne | str. 143
1.5.. Grupy spółek | str. 144
1.5.1... Prawo holdingowe – istota problemu | str. 144
1.5.2... Stosunek dominacji i zależności | str. 145
1.5.3... Funkcjonowanie grup spółek na podstawie art. 211–2116 k.s.h. | str. 146
1.6.. Spółki osobowe – zagadnienia ogólne | str. 147
1.6.1... Podmiotowość prawna spółek osobowych | str. 147
1.6.2... Zmiana umowy spółki osobowej | str. 148
1.6.3... Zbycie ogółu praw i obowiązków | str. 149
1.7.. Spółki kapitałowe – zagadnienia ogólne | str. 150
1.7.1... Spółka w organizacji | str. 150
1.7.2... Zgody korporacyjne i skutki ich nieuzyskania | str. 151
1.7.3... Podmioty uprawnione do pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej | str. 152
1.7.4... Zasada równego traktowania wspólników | str. 154
1.7.5... Sądowe rozwiązanie spółki kapitałowej | str. 154
2.Spółka cywilna | str. 156
2.1.. Wstęp | str. 156
2.2.. Uwagi historyczne | str. 157
2.3.. Źródła prawa | str. 158
2.4.. Powstanie spółki cywilnej | str. 158
2.5.. Treść umowy spółki cywilnej | str. 160
2.6.. Charakter prawny spółki cywilnej | str. 162
2.7.. Majątek wspólny spółki | str. 164
2.8.. Zakaz rozporządzania udziałem w majątku wspólnym | str. 167
2.9.. Prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja | str. 168
2.10. Wystąpienie ze spółki i rozwiązanie spółki | str. 170
2.11. Odpowiedzialność wspólników za długi osobiste i za długi spółki | str. 172
2.12. Podsumowanie | str. 173
3.Spółka jawna | str. 174
3.1.. Spółka jawna – zagadnienia ogólne | str. 174
3.1.1... Pojęcie spółki jawnej | str. 174
3.1.2... Powstanie spółki jawnej | str. 178
3.1.2.1.. Wprowadzenie | str. 178
3.1.2.2.. Powstanie spółki jawnej przez zawarcie umowy | str. 179
3.1.2.3.. „Tradycyjny” sposób zawarcia umowy spółki jawnej | str. 181
3.1.2.4.. Umowa spółki jawnej zawierana przy wykorzystaniu wzorca umowy | str. 183
3.1.3... Firma spółki jawnej | str. 185
3.1.4... Siedziba spółki jawnej | str. 188
3.1.5... Przedmiot działalności spółki jawnej | str. 188
3.1.6... Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną | str. 189
3.2.. Stosunki wewnętrzne | str. 190
3.2.1... Majątek spółki jawnej | str. 190
3.2.2... Wkłady wspólników | str. 191
3.2.3... Pojęcie udziału w spółce jawnej | str. 193
3.2.4... Uczestnictwo wspólnika w zyskach i stratach spółki jawnej | str. 197
3.2.5... Odsetki od kapitału | str. 198
3.2.6... Prowadzenie spraw spółki jawnej | str. 199
3.2.6.1.. Prowadzenie spraw spółki – zagadnienia ogólne | str. 199
3.2.6.2.. Wynagrodzenie wspólnika za prowadzenie spraw spółki | str. 202
3.2.6.3.. Podstawy prawne odpowiedzialności wspólnika prowadzącego sprawy wobec spółki | str. 203
3.2.6.4.. Pozbawienie wspólnika prawa do prowadzenia spraw spółki i zwolnienie go z obowiązku prowadzenia spraw spółki | str. 204
3.2.7... Zakaz działalności konkurencyjnej wspólników spółki jawnej | str. 206
3.3.. Stosunek do osób trzecich | str. 207
3.3.1... Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej | str. 207
3.3.2... Ochrona wspólnika przed roszczeniami wierzycieli spółki | str. 212
3.3.3... Reprezentacja spółki jawnej | str. 213
3.4.. Rozwiązanie spółki jawnej | str. 216
3.4.1... Przyczyny rozwiązania spółki jawnej | str. 216
3.4.2... Sposoby zakończenia działalności spółki jawnej | str. 222
4.Spółka partnerska | str. 225
4.1.. Charakterystyka spółki partnerskiej | str. 225
4.2.. Tworzenie spółek partnerskich | str. 226
4.3.. Odpowiedzialność za zobowiązania | str. 227
4.4.. Modele zarządzania spółką partnerską | str. 229
4.5.. Prawa i obowiązki partnerów | str. 231
4.6.. Rozwiązanie spółki | str. 232
5.Spółka komandytowa | str. 232
5.1.. Uwagi ogólne | str. 232
5.2.. Utworzenie spółki | str. 234
5.3.. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki | str. 237
5.4.. Reprezentacja spółki | str. 239
5.5.. Prowadzenie spraw spółki | str. 240
5.6.. Udział w zyskach | str. 241
5.7.. Prawo do kontroli działalności spółki | str. 242
5.8.. Rozwiązanie spółki | str. 242
6.Spółka komandytowo-akcyjna | str. 243
6.1.. Spółka komandytowo-akcyjna – rys historyczny | str. 243
6.2.. Istota ekonomiczna i gospodarcze wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 245
6.3.. Modele konstrukcyjne spółki komandytowo-akcyjnej | str. 247
6.3.1... Wprowadzenie | str. 247
6.3.2... Model francusko-niemiecki | str. 248
6.3.3... Model szwajcarsko-włoski | str. 248
6.3.4... Polska spółka komandytowo-akcyjna w kontekście rozwiązań modelowych | str. 249
6.4.. Spółka komandytowo-akcyjna w prawie polskim | str. 250
6.4.1... Definicja, odrębność typologiczna, charakter prawny i cel spółki komandytowo-akcyjnej | str. 250
6.4.2... Stosunek prawny spółki komandytowo-akcyjnej | str. 254
6.4.3... Miejsce i metoda regulacji | str. 254
6.4.4... Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej: komplementariusze i akcjonariusze | str. 256
6.4.4.1.. Wprowadzenie | str. 256
6.4.4.2.. Pozycja prawna komplementariusza – prawa i obowiązki | str. 258
6.4.4.3.. Pozycja prawna akcjonariusza | str. 259
6.5.. Utworzenie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 260
6.6.. Stosunki wewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 262
6.6.1... Uwagi ogólne | str. 262
6.6.2... Majątek i struktura majątkowa spółki komandytowo-akcyjnej | str. 262
6.6.3... Wkłady do spółki | str. 264
6.6.3.1.. Wprowadzenie | str. 264
6.6.3.2.. Wkłady na kapitał zakładowy | str. 265
6.6.3.3.. Wkłady na „inne fundusze” | str. 266
6.6.4... Udział w zysku wspólników spółki komandytowo-akcyjnej | str. 267
6.6.5... Prowadzenie spraw spółki | str. 267
6.6.6... Wypowiedzenie umowy spółki komandytowo-akcyjnej | str. 269
6.6.7... Uprawnienia nadzorcze wspólników | str. 270
6.6.7.1.. Uwagi ogólne | str. 270
6.6.7.2.. Uprawnienia nadzorcze komplementariusza | str. 270
6.6.7.3.. Uprawnienia nadzorcze akcjonariusza | str. 271
6.7.. Stosunki zewnętrzne w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 271
6.7.1... Uwagi ogólne | str. 271
6.7.2... Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 272
6.7.3... Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo­‑akcyjnej | str. 273
6.7.3.1.. Odpowiedzialność komplementariusza | str. 273
6.7.3.2.. Odpowiedzialności akcjonariusza | str. 274
6.8.. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie | str. 275
6.8.1... Uwagi ogólne | str. 275
6.8.2... Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 275
6.8.2.1.. Wprowadzenie | str. 275
6.8.2.2.. Prawo głosu | str. 279
6.8.2.3.. Zgoda komplementariuszy | str. 281
6.8.3... Rada nadzorcza w spółce komandytowo-akcyjnej | str. 283
6.9.. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej | str. 285
7.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 286
7.1.. Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 286
7.1.1... Zagadnienia wstępne | str. 286
7.1.2... Umowa spółki | str. 287
7.1.3... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji | str. 288
7.1.4... Powołanie organów spółki | str. 289
7.1.5... Obowiązek wniesienia wkładów i zdolność aportowa | str. 289
7.1.6... Zgłoszenie spółki do rejestru | str. 291
7.2.. Prawa i obowiązki wspólników | str. 293
7.2.1... Uprawnienia majątkowe | str. 293
7.2.2... Uprawnienia korporacyjne | str. 295
7.2.3... Obowiązki wspólników | str. 298
7.3.. Organy spółki | str. 299
7.3.1... Zarząd | str. 299
7.3.2... Organy nadzoru | str. 304
7.3.3... Zgromadzenie wspólników | str. 307
7.4.. Zmiany w kapitale zakładowym spółki | str. 310
7.4.1... Podwyższenie kapitału zakładowego | str. 310
7.4.2... Obniżenie kapitału zakładowego | str. 312
7.5.. Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 313
7.5.1... Przesłanki rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 313
7.5.2... Pozycja likwidatorów | str. 315
7.5.3... Przebieg postępowania likwidacyjnego | str. 318
8.Prosta spółka akcyjna | str. 320
8.1.. Uwagi wstępne. Powstanie spółki | str. 320
8.1.1... Wprowadzenie | str. 320
8.1.2... Przeznaczenie | str. 323
8.1.3... Powstanie spółki | str. 324
8.2.. Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej | str. 325
8.2.1... Uwagi ogólne | str. 325
8.2.2... Wkłady do prostej spółki akcyjnej | str. 326
8.2.3... Kapitał akcyjny. Brak kapitału zakładowego | str. 327
8.2.4... Akcje prostej spółki akcyjnej | str. 329
8.2.4.1.. Uwagi ogólne | str. 329
8.2.4.2.. Emisja akcji | str. 330
8.2.4.3.. Rejestracja akcji | str. 331
8.2.4.4.. Akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane | str. 333
8.2.4.5.. Zbycie akcji | str. 334
8.2.4.6.. Umorzenie i unieważnienie akcji | str. 336
8.2.5... Ograniczenia świadczeń dokonywanych przez spółkę na rzecz akcjonariuszy | str. 337
8.2.5.1.. Uwagi ogólne | str. 337
8.2.5.2.. Świadczenia pozakorporacyjne | str. 338
8.2.5.3.. Świadczenia korporacyjne | str. 339
8.3.. Organy prostej spółki akcyjnej | str. 341
8.3.1... Wprowadzenie | str. 341
8.3.2... Wzajemne relacje między organami prostej spółki akcyjnej | str. 343
8.3.3... Zarząd | str. 344
8.3.4... Rada nadzorcza | str. 346
8.3.5... Rada dyrektorów | str. 347
8.3.6... Walne zgromadzenie | str. 348
8.4.. Spory korporacyjne | str. 349
8.4.1... Uwagi ogólne | str. 349
8.4.2... Powództwo o rozwiązanie spółki | str. 350
8.4.3... Powództwo o wyłączenie akcjonariusza | str. 350
8.4.4... Powództwo o ustąpienie akcjonariusza | str. 351
8.4.5... Powództwo o unieważnienie akcji | str. 353
8.5.. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 354
8.5.1... Uwagi ogólne | str. 354
8.5.2... Przesłanki rozwiązania i standardowa procedura likwidacji | str. 354
8.5.3... Uproszczona likwidacja | str. 355
9.Spółka akcyjna | str. 356
9.1.. Pojęcie spółki akcyjnej | str. 356
9.2.. Natura stosunku spółki akcyjnej | str. 359
9.3.. Czynności założycielskie spółki akcyjnej | str. 360
9.4.. Firma spółki akcyjnej | str. 362
9.5.. Spółka akcyjna w organizacji | str. 363
9.6.. Kapitały w spółce akcyjnej | str. 365
9.6.1... Zagadnienia ogólne | str. 365
9.6.2... Kapitał zakładowy | str. 365
9.6.2.1.. Pojęcie i funkcje kapitału zakładowego | str. 365
9.6.2.2.. Wkłady na kapitał zakładowy – przedmiot | str. 366
9.6.2.3.. Wniesienie wkładu pieniężnego | str. 368
9.6.2.4.. Wniesienie aportu | str. 369
9.6.2.5.. Procedura wnoszenia wkładu w przypadku konieczności badania sprawozdania założycieli | str. 370
9.6.2.6.. Wady wkładu | str. 372
9.7.. Akcje | str. 373
9.7.1... Pojęcie akcji | str. 373
9.7.2... Uprawnienia akcyjne | str. 375
9.7.3... Rodzaje akcji. Akcje „zwykłe” i uprzywilejowane | str. 376
9.7.4... Imienne świadectwa założycielskie | str. 377
9.7.5... Zbywalność akcji i jej ograniczenia | str. 378
9.7.6... Rejestr akcjonariuszy | str. 380
9.7.7... Umorzenie akcji | str. 382
9.7.8... Zakaz nabywania akcji własnych | str. 384
9.7.9... Zakaz obejmowania akcji własnych | str. 386
9.8.. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 387
9.8.1... Obowiązki akcjonariusza | str. 387
9.8.2... Uprawnienia (prawa) akcjonariusza | str. 387
9.8.2.1.. Wprowadzenie | str. 387
9.8.2.2.. Prawo do udziału w zysku oraz zaliczki na poczet dywidendy | str. 389
9.8.2.3.. Udział w majątku polikwidacyjnym | str. 392
9.8.2.4.. Prawo poboru | str. 393
9.8.2.5.. Prawo głosu | str. 394
9.8.2.6.. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu | str. 396
9.8.2.7.. Prawo do informacji | str. 398
9.8.2.8.. Prawo do wniesienia powództwa na rzecz spółki | str. 400
9.8.2.9.. Prawo do zaskarżania uchwał | str. 402
9.8.2.9.1. Uwagi ogólne | str. 402
9.8.2.9.2. Powództwo o uchylenie uchwały | str. 404
9.8.2.9.3. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały | str. 405
9.8.2.9.4. Skutki orzeczeń o stwierdzeniu nieważności uchwały oraz o uchyleniu uchwały | str. 406
9.8.2.10....................................... Przymusowy wykup akcji | str. 407
9.8.2.11........................................ Przymusowy odkup akcji | str. 410
9.9.. Organy spółki | str. 412
9.9.1... Uwagi ogólne | str. 412
9.9.2... Zarząd spółki | str. 414
9.9.3... Rada nadzorcza | str. 422
9.9.4... Odpowiedzialność członków organów | str. 426
9.9.5... Walne zgromadzenie akcjonariuszy | str. 428
9.9.5.1.. Zagadnienia ogólne | str. 428
9.9.5.2.. Kompetencje walnego zgromadzenia akcjonariuszy | str. 429
9.9.5.3.. Zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy | str. 430
9.9.5.4.. Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia | str. 433
9.9.5.5.. Organizacja i przebieg zgromadzenia akcjonariuszy | str. 434
9.9.5.6.. Głosowanie korespondencyjne | str. 435
9.9.5.7.. Podjęcie uchwały mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia | str. 437
9.10. Postępowanie w sprawie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej | str. 438
9.10.1. Postępowanie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego | str. 438
9.10.1.1.......................................................... Wprowadzenie | str. 438
9.10.1.2... Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 438
9.10.1.3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego | str. 442
9.10.1.4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 444
9.10.1.5. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki | str. 445
9.10.2. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 446
9.10.2.1...... Procedura obniżenia kapitału zakładowego | str. 446
9.10.2.2................................ Postępowanie konwokacyjne | str. 447
9.11. Rozwiązanie spółki akcyjnej | str. 447
10.Spółki specjalne wskazane w art. 611 k.s.h. | str. 452
10.1. Spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 452
10.1.1. Uwagi ogólne | str. 452
10.1.2. Regulacje dotyczące osób pełniących funkcje w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 455
10.1.3. Regulacje dotyczące gospodarowania mieniem państwowym w posiadaniu spółki z udziałem Skarbu Państwa | str. 458
10.1.4. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków organów spółek z udziałem Skarbu Państwa | str. 460
10.1.5. Szczególne uprawnienia ministra właściwego do spraw aktywów państwowych | str. 461
10.2. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 462
10.2.1. Podstawy wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu formy spółek handlowych | str. 462
10.2.2. Utworzenie spółki handlowej przez jednostkę samorządu terytorialnego | str. 463
10.2.3. Szczególne regulacje dotyczące spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego | str. 464
11.Transformacje spółek | str. 466
11.1. Łączenie | str. 466
11.1.1. Pojęcie łączenia | str. 466
11.1.2. Rodzaje połączeń | str. 468
11.1.3. Przebieg łączenia | str. 469
11.1.4. Skutki połączenia | str. 476
11.2. Podział | str. 478
11.2.1. Pojęcie podziału | str. 478
11.2.2. Rodzaje podziałów | str. 479
11.2.3. Przebieg podziału | str. 480
11.2.4. Skutki podziału | str. 484
11.3. Przekształcenia | str. 485
11.3.1. Pojęcie przekształcenia | str. 485
11.3.2. Rodzaje przekształceń | str. 486
11.3.3. Przebieg przekształceń | str. 487
11.3.4. Skutki przekształceń | str. 493
 
Rozdział IV
Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe | str. 495
1.Zagadnienia wstępne | str. 496
1.1.. Pojęcia ogólne | str. 496
1.1.1... Pojęcie prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego oraz ich stosunek do innych działów prawa | str. 496
1.1.2... Uwagi historyczne oraz źródła prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego | str. 497
1.1.3... Funkcje prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego | str. 498
1.2.. Zasady prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego | str. 499
1.2.1... Zasady prawa restrukturyzacyjnego | str. 499
1.2.2... Zasady prawa upadłościowego | str. 499
1.3.. Podmiotowy zakres prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego | str. 500
1.3.1... Uwagi ogólne | str. 500
1.3.2... Zdolność restrukturyzacyjna | str. 500
1.3.3... Zdolność upadłościowa | str. 502
2.Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 502
2.1.. Uwagi ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych | str. 502
2.1.1... Cel postępowań restrukturyzacyjnych | str. 502
2.1.2... Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych | str. 503
2.2.. Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 504
2.3.. Wniosek restrukturyzacyjny i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku | str. 505
2.3.1... Pojęcie wniosku restrukturyzacyjnego | str. 505
2.3.2... Podmioty legitymowane do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego | str. 505
2.3.3... Treść wniosku | str. 505
2.3.4... Zbieg wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości | str. 505
2.3.5... Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego i postępowanie zabezpieczające | str. 506
2.3.6... Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 508
2.4.. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 508
2.4.1... Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do osoby dłużnika | str. 508
2.4.2... Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do majątku dłużnika | str. 509
2.4.3... Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str. 510
2.4.4... Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla innych postępowań | str. 511
2.5.. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego | str. 513
2.5.1... Uwagi ogólne | str. 513
2.5.2... Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz | str. 514
2.5.2.1.. Sąd | str. 514
2.5.2.2.. Sędzia-komisarz | str. 514
2.5.3... Organy pozasądowe – nadzorca i zarządca | str. 514
2.5.4... Uczestnicy postępowania | str. 515
2.6.. Spis wierzytelności | str. 516
2.7.. Przyjęcie układu i jego skutki | str. 517
2.7.1... Charakter prawny i zakres układu | str. 517
2.7.2... Propozycje układowe | str. 518
2.7.3... Przyjęcie i zatwierdzenie układu | str. 518
2.7.4... Skutki układu | str. 519
2.7.5... Wykonanie, zmiana, uchylenie oraz wygaśnięcie układu | str. 519
2.7.6... Układ częściowy | str. 520
2.8.. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 521
2.8.1... Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 521
2.8.2... Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 521
3.Postępowanie upadłościowe | str. 522
3.1.. Cel postępowania upadłościowego | str. 522
3.2.. Rodzaje postępowania upadłościowego | str. 522
3.3.. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 522
3.4.. Wniosek o ogłoszenie upadłości i postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku | str. 523
3.4.1... Podmioty legitymowane do złożenia wniosku i treść wniosku | str. 523
3.4.2... Postępowanie zabezpieczające | str. 523
3.5.. Skutki ogłoszenia upadłości | str. 524
3.5.1... Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego | str. 524
3.5.2... Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 524
3.5.3... Wpływ ogłoszenia upadłości na inne postępowania | str. 525
3.6.. Podmioty postępowania upadłościowego | str. 526
3.6.1... Uwagi ogólne | str. 526
3.6.2... Organy sądowe – sąd i sędzia-komisarz | str. 526
3.6.2.1.. Sąd | str. 526
3.6.2.2.. Sędzia-komisarz | str. 526
3.6.3... Organy pozasądowe – syndyk | str. 526
3.6.4... Uczestnicy postępowania | str. 527
3.7.. Lista wierzytelności | str. 527
3.8.. Likwidacja masy upadłości | str. 528
3.8.1... Pojęcie likwidacji masy upadłości | str. 528
3.8.2... Sposoby likwidacji masy upadłości | str. 528
3.8.3... Skutki sprzedaży majątku w postępowaniu upadłościowym | str. 528
3.9.. Podział funduszów masy upadłości | str. 529
3.9.1... Pojęcie podziału funduszów masy upadłości | str. 529
3.9.2... Plan podziału | str. 529
3.10. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego | str. 529
3.10.1. Zakończenie postępowania | str. 529
3.10.2. Umorzenie postępowania | str. 530
 
Rozdział V
Spółdzielnie | str. 531
1.Zarys rozwoju prawa spółdzielczego w Polsce | str. 533
2.Ruch spółdzielczy na świecie | str. 537
3.Typy spółdzielni | str. 541
4.Działalność gospodarcza spółdzielni | str. 545
5.Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna spółdzielni | str. 549
6.Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza | str. 550
 
Rozdział VI
Prawo umów handlowych | str. 552
1.Czynności prawne w obrocie gospodarczym (handlowym) | str. 558
2.Umowa sprzedaży handlowej | str. 564
2.1.. Pojęcie sprzedaży jako czynności prawnej, strony umowy sprzedaży, sprzedaż handlowa, uregulowanie prawne sprzedaży | str. 564
2.2.. Obowiązki sprzedawcy i kupującego (przedmiot umowy sprzedaży), przedmiot sprzedaży, cena | str. 567
2.3.. Sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy i sprzedaż na odległość, sprzedaż bezpośrednia | str. 585
3.Faktoring | str. 605
3.1.. Znaczenie umowy faktoringu | str. 605
3.2.. Istota faktoringu | str. 606
3.3.. Podmioty stosunku faktoringu | str. 608
3.4.. Przedmiot umowy faktoringu | str. 609
3.5.. Postać i forma umowy faktoringu | str. 610
4.Forfaiting | str. 611
4.1.. Znaczenie umowy forfaitingu | str. 611
4.2.. Istota umowy forfaitingu | str. 612
5.Umowa leasingu | str. 613
5.1.. Geneza, pojęcie i rodzaje leasingu | str. 613
5.2.. Prawa i obowiązki stron | str. 617
6.Umowa franchisingu | str. 618
6.1.. Charakter prawny i funkcje umowy | str. 618
6.2.. Strony i przedmiot świadczenia | str. 620
6.3.. Prawa i obowiązki stron | str. 621
6.4.. Klauzule restrykcyjne | str. 622
7.Umowa o prace badawczo-rozwojowe | str. 625
7.1.. Charakter prawny i funkcje umowy | str. 625
7.2.. Strony i przedmiot świadczenia | str. 626
7.3.. Prawa i obowiązki stron | str. 627
8.Umowa kredytu | str. 630
8.1.. Pojęcie umowy kredytu jako czynności bankowej | str. 630
8.2.. Treść umowy kredytu | str. 632
8.3.. Rodzaje umów kredytowych | str. 635
8.4.. Umowy kredytowe denominowane/indeksowane do walut obcych | str. 637
9.Umowa agencyjna | str. 639
9.1.. Uwagi wprowadzające | str. 639
9.2.. Charakter prawny umowy agencyjnej | str. 640
9.3.. Forma umowy agencyjnej | str. 642
9.4.. Treść umowy agencyjnej | str. 643
9.4.1... Uwagi ogólne | str. 643
9.4.2... Obowiązki zlecającego | str. 643
9.4.3... Obowiązki agenta | str. 644
9.5.. Wynagrodzenie agenta | str. 645
9.5.1... Uwagi ogólne | str. 645
9.5.2... Prowizja | str. 645
9.5.3... Prowizja del credere | str. 647
9.5.4... Świadczenie wyrównawcze | str. 647
9.6.. Ograniczenie działalności agenta | str. 648
9.7.. Przykład wykorzystania umowy agencyjnej na rynku usług bankowych, płatniczych i ubezpieczeniowych | str. 649
9.8.. Zakończenie umowy agencyjnej | str. 651
10.Umowy powiernicze | str. 652
10.1. Umowy powiernicze w systemie prawa | str. 652
10.2. Typologia umów powierniczych | str. 654
10.2.1. Charakter prawny umów powierniczych | str. 654
10.2.2. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (przelewu na zabezpieczenie) | str. 657
10.3. Umowa zarządu powierniczego | str. 660
11.Ubezpieczenia gospodarcze | str. 661
11.1. Uwagi wstępne | str. 661
11.2. Rodzaje ubezpieczeń | str. 663
11.3. Strony stosunku ubezpieczenia | str. 667
11.4. Zawarcie i treść umowy ubezpieczenia | str. 668
12.Umowa przechowania | str. 674
12.1. Uwagi wprowadzające | str. 674
12.2. Charakter prawny umowy przechowania | str. 675
12.3. Forma umowy przechowania | str. 676
12.4. Treść umowy przechowania | str. 676
12.4.1. Uwagi ogólne | str. 676
12.4.2. Obowiązki i prawa przechowawcy | str. 677
12.4.3. Obowiązki składającego | str. 678
12.5. Odpowiedzialność przechowawcy | str. 679
12.6. Depozyt nieprawidłowy | str. 679
12.7. Szczególne formy przechowania | str. 680
13.Umowa składu | str. 681
13.1. Uwagi ogólne | str. 681
13.2. Charakter prawny umowy składu | str. 682
13.3. Forma umowy składu | str. 683
13.4. Czas trwania umowy składu | str. 684
13.5. Treść umowy składu | str. 684
13.5.1. Obowiązki i prawa przedsiębiorcy składowego | str. 684
13.5.2. Obowiązki i prawa składającego | str. 686
13.6. Szczególne uprawnienia stron umowy składu | str. 687
13.7. Odpowiedzialność przedsiębiorcy składowego | str. 687
13.8. Zakończenie umowy składu | str. 688
13.9. Roszczenia wynikające z umowy składu | str. 689
 
Rozdział VII
Papiery wartościowe i instrumenty finansowe | str. 690
1.Papiery wartościowe | str. 690
1.1.. Pojęcie i funkcje papierów wartościowych | str. 690
1.1.1... Definicja papierów wartościowych | str. 690
1.1.2... Rodzaje papierów wartościowych | str. 692
1.1.3... Funkcje papierów wartościowych | str. 692
1.2.. Weksel | str. 693
1.2.1... Istota weksla | str. 693
1.2.2... Funkcje weksla | str. 695
1.2.3... Rozporządzenie wekslem jako papierem wartościowym | str. 695
1.2.4... Egzekucja praw z weksla | str. 696
1.3.. Czeki | str. 698
1.3.1... Istota czeku | str. 698
1.3.2... Rodzaje czeków | str. 699
1.4.. Obligacje | str. 699
1.4.1... Obligacje – pojęcie i ogólna charakterystyka | str. 699
1.4.2... Rodzaje obligacji | str. 701
1.4.3... Emisja i rozporządzanie obligacją | str. 702
1.5.. Akcje | str. 702
1.5.1... Akcje jako papier wartościowy | str. 702
1.5.2... Rozporządzanie akcją | str. 704
1.6.. Inne papiery wartościowe | str. 705
1.6.1... Wprowadzenie | str. 705
1.6.2... Bankowe papiery wartościowe | str. 705
1.6.3... Konosament | str. 706
2.Instrumenty finansowe | str. 707
2.1.. Pojęcie instrumentów finansowych | str. 707
2.2.. Pojęcie instrumentów pochodnych | str. 708
2.3.. Wybrane instrumenty pochodne | str. 709
2.3.1... Wprowadzenie | str. 709
2.3.2... Kontrakty terminowe | str. 710
2.3.3... Opcje | str. 710
2.3.4... Swapy | str. 712
2.4.. Prawo giełdowe | str. 713
2.4.1... Wprowadzenie do prawa giełdowego | str. 713
2.4.2... Działalność rynku regulowanego | str. 713
2.4.3... Podmioty będące uczestnikami ruchu giełdowego | str. 715
2.4.4... Nadzór nad rynkiem kapitałowym | str. 716
 
Rozdział VIII
Prawo własności przemysłowej | str. 718
1.Prawo własności przemysłowej – zagadnienia ogólne | str. 719
2.Źródła prawa własności przemysłowej | str. 721
2.1.. Prawo międzynarodowe | str. 721
2.2.. Prawo polskie | str. 722
3.Prawo z patentu na wynalazek | str. 723
3.1.. Wynalazek jako przedmiot ochrony patentowej | str. 723
3.2.. Uzyskanie patentu | str. 726
4.Treść, charakter prawny i zakres ochrony patentowej | str. 728
5.Ochrona przed naruszeniami | str. 734
6.Ustanie ochrony | str. 735
7.Prawo ochronne na wzór użytkowy | str. 737
7.1.. Wzór użytkowy jako przedmiot ochrony | str. 737
7.2.. Treść i zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 738
8.Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 739
8.1.. Wzór przemysłowy jako przedmiot ochrony | str. 739
8.2.. Treść i zakres prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 742
9.Prawo ochronne na znak towarowy | str. 745
9.1.. Przedmiot ochrony – znak towarowy | str. 745
9.2.. Uzyskanie prawa – przeszkody bezwzględne | str. 748
9.3.. Uzyskanie prawa – przeszkody względne | str. 753
9.4.. Treść i zakres prawa ochronnego | str. 754
9.5.. Kategorie normatywne znaków | str. 757
9.6.. Ochrona przed naruszeniami | str. 758
9.7.. Ustanie ochrony | str. 760
10.Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 762
10.1. Przedmiot ochrony | str. 762
10.2. Treść prawa z rejestracji | str. 763
 
Rozdział IX
Pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych | str. 765
1.Wprowadzenie do problematyki pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych | str. 766
2.Arbitraż handlowy | str. 768
2.1.. Uwagi ogólne | str. 768
2.2.. Pojęcie arbitrażu i jego rodzaje | str. 769
2.3.. Regulacje prawne arbitrażu | str. 771
2.3.1... Regulacje krajowe | str. 771
2.3.2... Regulacje międzynarodowe | str. 771
2.3.3... Regulacje soft law na przykładzie ustawy modelowej UNCITRAL | str. 772
2.3.4... Regulaminy sądów arbitrażowych | str. 773
2.4.. Arbitrzy | str. 774
2.5.. Umowa arbitrażowa (zapis na sąd polubowny) | str. 777
2.6.. Postępowanie przed sądem arbitrażowym | str. 780
2.7.. Wyrok sądu arbitrażowego | str. 782
2.8.. Skarga o uchylenie wyroku arbitrażowego | str. 783
2.9.. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu arbitrażowego | str. 786
3.Mediacja | str. 788
3.1.. Uwagi ogólne | str. 788
3.2.. Cele i funkcje mediacji | str. 789
3.3.. Regulacje prawne mediacji – mediacja umowna i sądowa | str. 790
3.4.. Mediator, zasada poufności i bezstronności | str. 791
3.5.. Postępowanie i ugoda | str. 792
3.6.. Wpływ mediacji na bieg przedawnienia | str. 793
4.Inne ADR w sprawach gospodarczych | str. 794
4.1.. Wprowadzenie | str. 794
4.2.. Miniproces (mini-trial, executive tribunal) | str. 794
4.3.. Opinia eksperta (Fact­‑Finding) | str. 794
4.4.. Med­‑Arb (Mediation­‑Arbitration) i Arb­‑Med (Arbitration­‑Mediation) | str. 795
4.5.. Arbitraż z ograniczeniem ryzyka (High­‑Low Arbitration) | str. 795
4.6.. Mediacja i arbitraż ostatniej oferty (Mediation and Last Offer Arbitration – MEDALOA, Baseball Arbitration) | str. 795
4.7.. ODR (Online Dispute Resolution) | str. 796
 
Rozdział X
Regulacje prawa handlowego państw obcych | str. 797
1.Wprowadzenie | str. 798
2.Systemy prawa handlowego | str. 798
2.1.. Uwagi wprowadzające | str. 798
2.2.. Uwagi ogólne | str. 799
2.3.. Prawo handlowe w systemach prawa stanowionego i common law | str. 800
2.4.. Dualistyczne systemy prawa prywatnego | str. 800
2.5.. Monistyczne systemy prawa prywatnego | str. 801
3.Regulacje prawa handlowego we Francji | str. 801
3.1.. Uwagi ogólne | str. 801
3.2.. Ustrój prawny przedsiębiorców | str. 803
3.3.. Spółki handlowe | str. 804
3.3.1... Uwagi ogólne | str. 804
3.3.2... Sociétés de personnes | str. 804
3.3.2.1.. Wprowadzenie | str. 804
3.3.2.2.. Sociétés en nom collectif | str. 805
3.3.2.3.. Sociétés en commandite simple | str. 805
3.3.2.4.. Sociétés en participation | str. 805
3.3.3... Sociétés par actions | str. 805
3.3.3.1.. Uwagi ogólne | str. 805
3.3.3.2.. Sociétés anonymes | str. 806
3.3.3.3.. Sociétés par actions simplifiées | str. 807
3.3.3.4.. Sociétés en commandite par actions | str. 808
3.3.3.5.. Sociétés européennes | str. 808
3.3.4... Sociétés à responsabilité limitée | str. 809
3.3.4.1.. Uwagi ogólne | str. 809
3.3.4.2.. Sociétés à responsabilité limitée traditionnelle | str. 809
3.3.4.3.. Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée | str. 810
3.4.. Umowy handlowe | str. 811
3.4.1... Uwagi ogólne | str. 811
3.4.2... La vente commerciale | str. 811
3.4.3... Les contrats d’intermédiaires du commerce | str. 812
3.4.4... Les contrats du commerce électronique | str. 813
3.5.. Pozostałe regulacje prawa handlowego | str. 814
4.Regulacje prawa handlowego w Niemczech | str. 814
4.1.. Uwagi ogólne | str. 814
4.2.. Ustrój prawny przedsiębiorców | str. 815
4.3.. Spółki handlowe | str. 816
4.3.1... Wprowadzenie | str. 816
4.3.2... Gesellschaft des bürgerlichen rechts | str. 816
4.3.3... Offene handelsgesellschaft | str. 817
4.3.4... Kommanditgesellschaft | str. 818
4.3.5... Stille gesellschaft | str. 818
4.3.6... Partnerschaftsgesellschaft | str. 819
4.3.7... Gesellschaft mit beschränkter haftung | str. 820
4.3.8... Aktiengesellschaft | str. 821
4.3.9... Europäische Gesellschaft | str. 822
4.4.. Umowy handlowe | str. 822
4.4.1... Wprowadzenie | str. 822
4.4.2... Sprzedaż handlowa (Handelskauf) | str. 823
4.4.3... Umowy pośrednictwa handlowego | str. 823
4.4.4... Pozostałe umowy handlowe | str. 824
4.5.. Pozostałe regulacje prawa handlowego | str. 824
5.Regulacje prawa handlowego w państwach anglosaskich | str. 825
5.1.. Uwagi ogólne | str. 825
5.2.. Ustrój prawny przedsiębiorcy w krajach anglosaskich | str. 826
5.3.. Spółki handlowe w prawie brytyjskim | str. 826
5.3.1... Wprowadzenie | str. 826
5.3.2... General partnership | str. 827
5.3.3... Limited partnership | str. 828
5.3.4... Limited liability partnership | str. 829
5.3.5... Companies | str. 831
5.3.6... Pozostałe regulacje prawa handlowego w Wielkiej Brytanii | str. 834
5.4.. Spółki handlowe w prawie amerykańskim | str. 834
5.4.1... Wprowadzenie | str. 834
5.4.2... General partnership | str. 835
5.4.3... Limited partnership | str. 836
5.4.4... Limited liability partnership | str. 838
5.4.5... Companies | str. 840
5.4.6... Pozostałe regulacje prawa handlowego w USA | str. 843
5.5.. Umowy handlowe w prawie anglosaskim | str. 844
Skorowidz | str. 847
O autorach | str. 861
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

-10%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 15

Cena: 21.00 zł 19.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 19.00 zł

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 2

Cena: 25.20 zł 22.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22.00 zł

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-23%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Cena: 79.00 zł 61.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 61.00 zł

Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

Cena: 13.50 zł 10.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 10.00 zł

Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

Cena: 15.50 zł 11.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 11.00 zł

Administrator 12/2013

-26%

Administrator 12/2013

Cena: 13.50 zł 10.00 zł

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 10.00 zł