Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

ebook

- 14%

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej

Robert Jastrzębski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-240-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka dotyczy prawa handlowego i gospodarczego uchwalonego w okresie międzywojennym. Zostały w niej omówione osiągnięcia kodyfikacyjne II Rzeczypospolitej, które obowiązywały również po drugiej wojnie światowej i - co istotne - część z nich miała wpływ na przekształcenia gospodarcze w państwie polskim po roku 1989. Należą do nich m.in. Kodeks handlowy, prawo: spółdzielcze, upadłościowe, układowe, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przemysłowe oraz obowiązujące do dziś prawo wekslowe i czekowe.

Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej stanowi istotny punkt odniesienia dla wielu rozwiązań legislacyjnych. Spuścizna prawna tego okresu jest inspiracją dla kolejnych pokoleń prawników. Na pojęcia dziedzin analizowanych w tym opracowaniu składają się dwie odrębne dyscypliny prawne, które łączy czynnik ekonomiczny. Pierwsza z nich – prawo handlowe – jest chronologicznie starsza, druga zaś – prawo gospodarcze – pojawiła się pod koniec XIX wieku, przy czym jej rozwój przypada na okres po pierwszej wojnie światowej.

Problematyka kodyfikacji prawa i sięganie do tradycji prawnej II Rzeczypospolitej zawsze wiążą się z poszukiwaniem zarówno własnej tożsamości, jak i genezy określonych rozwiązań prawnych. Pokłosiem poświęconych temu badań jest właśnie ta książka. Jej autorzy są przedstawicielami nauk prawnych, ekonomicznych oraz historycznych, pochodzą z różnych polskich ośrodków naukowych: Częstochowy, Katowic, Lublina, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Dzięki temu opracowanie stanowi przykład zróżnicowanego podejścia do poszczególnych zagadnień z zakresu prawa handlowego i gospodarczego II Rzeczypospolitej.

Tytuł
Prawo handlowe i gospodarcze II Rzeczypospolitej
Autor
Robert Jastrzębski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-240-9
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
668
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp (Robert Jastrzębski) | str. 15

Rozdział 1
Prawo handlowe i gospodarcze (Robert Jastrzębski) | str. 21
1.1. Prawo handlowe i gospodarcze w rozwoju historycznym | str. 21
1.2. Kodyfikacja prawa handlowego i gospodarczego w II Rzeczypospolitej | str. 29
Bibliografia (podstawowa) | str. 44

Rozdział 2
Kodeks handlowy (Leonard Górnicki) | str. 53
2.1. Systemy prawa handlowego, zakres regulacji prawnej Kodeksu handlowego i stosunek prawa handlowego do prawa cywilnego | str. 53
2.2. Dzieje prac nad Kodeksem handlowym | str. 60
2.3. Koncepcja i system Kodeksu | str. 71
2.4. Podstawy konstrukcyjne Kodeksu. Kupiec i przedsiębiorstwo zarobkowe | str. 89
2.5. Status kupca | str. 95
2.5.1. Warunki ogólne | str. 95
2.5.2. Kategorie kupców | str. 99
2.5.3. Prawa i obowiązki kupców | str. 104
2.6. Czynności handlowe | str. 107
Bibliografia (podstawowa) | str. 115

Rozdział 3
Prawo spółdzielcze (Krzysztof Pietrzykowski) | str. 121
3.1. Zagadnienia wstępne | str. 121
3.2. Istota i charakter spółdzielni | str. 124
3.3. Charakter prawny członkostwa w spółdzielni | str. 128
3.4. Organy spółdzielni | str. 135
3.5. Rachunkowość spółdzielni | str. 146
3.6. Rewizja (lustracja) spółdzielni | str. 148
3.7. Rozwiązanie spółdzielni | str. 151
3.8. Łączenie się spółdzielni | str. 154
3.9. Państwowa Rada Spółdzielcza | str. 155
3.10. Dalsze obowiązywanie oraz uchylenie ustawy o spółdzielniach | str. 155
Bibliografia (podstawowa) | str. 156

Rozdział 4
Prawo upadłościowe oraz Prawo o postępowaniu układowym (Andrzej Grzegorz Harla) | str. 158
4.1. Wstęp | str. 158
4.2. Istota ekonomiczna i prawna upadłości | str. 161
4.3. Prace i założenia kodyfikacyjne | str. 164
4.4. Struktura Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym | str. 170
4.5. Węzłowe unormowania Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układowym | str. 173
4.6. Uwagi końcowe | str. 184
Bibliografia (podstawowa) | str. 192

Rozdział 5
Prawo własności przemysłowej (Leonard Górnicki) | str. 195
5.1. Zagadnienia wstępne | str. 195
5.2. Systemy dotyczące sposobu uzyskiwania patentów i świadectw oraz kwestia praw do patentu | str. 199
5.3. Ustawodawstwo pozaborowe, projekty zmian i pierwsze akty prawne niepodległej Polski | str. 206
5.4. Nowe ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych | str. 215
Bibliografia (podstawowa) | str. 257

Rozdział 6
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (Leonard Górnicki) | str. 262
6.1. Modele zwalczania nieuczciwej konkurencji | str. 262
6.2. Stan prawny w Polsce po odzyskaniu niepodległości | str. 274
6.3. Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r. | str. 280
6.3.1. Geneza ustawy | str. 280
6.3.2. Podstawowe założenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na tle szerokiego ujęcia przedmiotu praw rzeczowych | str. 287
6.3.3. Czyny nieuczciwej konkurencji | str. 298
6.3.4. Środki ochrony prawnej | str. 302
Bibliografia (podstawowa) | str. 305

Rozdział 7
Prawo przemysłowe (Sebastian Kwiecień) | str. 312
7.1. Wprowadzenie | str. 312
7.2. Zasada swobody działalności gospodarczej | str. 319
7.3. Władze przemysłowe | str. 322
7.4. Podjęcie działalności gospodarczej | str. 324
7.5. Siedziba przedsiębiorstwa | str. 330
7.6. Działalność targowa | str. 339
7.7. Korporacje przemysłowe | str. 340
7.8. Przyuczanie do zawodu | str. 343
7.9. Rzemiosło | str. 345
7.10. Postanowienia karne | str. 347
7.11. Zakończenie | str. 348
Bibliografia (podstawowa) | str. 349

Rozdział 8
Prawo kartelowe (Aldona Podolska-Meducka) | str. 351
8.1. Wstęp | str. 351
8.2. Lata 1918–1924 | str. 355
8.3. Lata 1925–1933 | str. 356
8.4. Ustawa o kartelach | str. 358
8.5. Sąd Kartelowy | str. 370
8.6. Prawo kartelowe w latach 1934–1939 | str. 380
8.7. Zakończenie | str. 387
Bibliografia (podstawowa) | str. 388

Rozdział 9
Prawo górnicze z 29 listopada 1930 r. (Aleksander Lipiński) | str. 390
9.1. Zagadnienia ogólne | str. 390
9.2. Własność górnicza | str. 398
9.3. Zakończenie | str. 413
Bibliografia (podstawowa) | str. 416

Rozdział 10
Prawo naftowe (Ryszard Mikosz) | str. 418
10.1. Wstęp | str. 418
10.2. Ustawa Krajowa | str. 422
10.3. Regulacje państwa polskiego | str. 434
10.4. Wnioski końcowe | str. 446
Bibliografia (podstawowa) | str. 447

Rozdział 11
Prawo bankowe i prawo giełd pieniężnych (Cecylia Leszczyńska) | str. 449
11.1. Wstęp | str. 449
11.2. Regulacje z zakresu prawa bankowego | str. 451
11.2.1. Prawo bankowe in statu nascendi | str. 451
11.2.2. Prawo bankowe z 1924 r. | str. 457
11.2.3. Prawo bankowe z 1928 r. | str. 463
11.3. Banki państwowe oraz kasy komunalne | str. 471
11.4. Bankowość centralna | str. 486
11.4.1. Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa | str. 486
11.4.2. Bank Polski SA | str. 489
11.5. Prawo giełd pieniężnych | str. 496
11.6. Zakończenie | str. 501
Bibliografia (podstawowa) | str. 504

Rozdział 12
Prawo wekslowe i czekowe (Robert Jastrzębski) | str. 508
12.1. Prawo wekslowe | str. 508
12.1.1. Zagadnienia wstępne | str. 508
12.1.2. Unifikacja prawa wekslowego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1924 r. o prawie wekslowym | str. 512
12.1.3. Prawo wekslowe z 1936 r. | str. 519
12.2. Prawo czekowe | str. 525
12.2.1. Zagadnienia wstępne | str. 525
12.2.2. Unifikacja prawa czekowego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 1924 r. o prawie czekowym | str. 530
12.2.3. Prawo czekowe z 1936 r. | str. 537
Bibliografia (podstawowa) | str. 544

Rozdział 13
Prawo giełd towarowych. Uwarunkowania ekonomiczno-prawne (Roman Macyra) | str. 551
13.1. Uwagi wstępne | str. 551
13.2. Szanse i zagrożenia działalności giełd towarowych u progu niepodległości | str. 554
13.3. Koncepcje i rzeczywistość funkcjonowania giełd towarowych | str. 555
13.4. Uwarunkowania gospodarcze i prawne polityki państwa wobec giełd towarowych | str. 560
13.5. Organizacja i kształt krajowego systemu giełdowego | str. 564
13.6. Statystyka gospodarcza działalności giełd towarowych | str. 571
13.7. Pozaekonomiczne korzyści działalności giełd towarowych | str. 575
13.8. Uwagi końcowe | str. 577
Bibliografia (podstawowa) | str. 578

Rozdział 14
Prawo o domach składowych (Robert Jastrzębski) | str. 581
14.1. Składowanie towarów | str. 581
14.1.1. Zagadnienia wstępne | str. 581
14.1.2. Składowanie towarów na ziemiach polskich do unifikacji prawa o domach składowych w II Rzeczypospolitej | str. 583
14.2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 28 grudnia 1924 r. o prawie o domach składowych | str. 586
14.3. Domy składowe w Kodeksie handlowym z 1934 r. | str. 598
14.4. Wnioski końcowe | str. 601
Bibliografia (podstawowa) | str. 603

Rozdział 15
Sądownictwo w sprawach handlowych (Małgorzata Materniak-Pawłowska) | str. 607
15.1. Wprowadzenie | str. 607
15.2. Sądownictwo w sprawach handlowych w okresie przed unifikacją sądownictwa | str. 609
15.2.1. Obszar dawnego zaboru rosyjskiego | str. 609
15.2.2. Obszar dawnego zaboru austriackiego | str. 613
15.2.3. Obszar dawnego zaboru pruskiego | str. 618
15.3. Sądownictwo w sprawach handlowych po unifikacji ustroju sądownictwa | str. 622
Bibliografia (podstawowa) | str. 629

Rozdział 16
Samorząd gospodarczy (Karol Dąbrowski, Martyna Jurzyk, Edyta Kurkowska) | str. 631
16.1. Izby przemysłowo-handlowe | str. 631
16.2. Izby rolnicze | str. 642
16.3. Izby rzemieślnicze | str. 656
Bibliografia (podstawowa) | str. 666
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 6

W studiach zebranych w kolejnym tomie serii poruszono tematy dotyczące: optymalnej koncepcji określania właściwości prawa we wspólnotowym porządku prawnym, wspólnotowych instrumentów prawa cywilnego, klauzuli porządku jako podstawy odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym, zmian w unormowaniu cesji wierzytelności (od art. 12 konwencji rzymskiej do art. 14 rozporządzenia Rzym I).
W częściach obejmujących materiały i glosy zamieszczono wytyczne Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w sprawie stosowania klauzuli porządku publicznego jako podstawy odmowy uznania lub wykonania międzynarodowych orzeczeń arbitrażowych, projekt ustawy z 2009 roku regulującej prawo prywatne międzynarodowe, wyrok Trybunału z dnia 6 października 2009 roku, glosę do tego wyroku oraz glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2008 roku.

Cena: 27.30 zł 24.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.