Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

ebook

- 14%

Prawo i psychologia w ochronie zdrowia

Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-5108-9
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka porusza zagadnienia dotyczące aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiązań wobec pacjenta.


Autorzy przybliżyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnętrznej - budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji, po komunikacje z partnerami - negocjacje, prowadzenie rozmów biznesowych, których celem jest uzyskanie możliwie jak najlepszego rozwiązania dla definiowanych problemów. Przedstawili także bardzo rzadko omawianą problematykę komunikacji intrapersonalnej: budowania samoświadomości własnych kompetencji, dialogu wewnętrznego koniecznego w rozwoju własnym, także zawodowym, czyli budowania samoświadomości ścieżki kariery. Poruszone zostały również kwestie komunikacji w kontekście zachodzących zmian społeczno-gospodarczych.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy prowadzących samodzielnie podmioty lecznicze, jak i dla kadry zarządzającej. Może stanowić cenna pomoc dla studentów zdrowia publicznego oraz zarządzania, a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych problematyka komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujęciu prawnym i psychologicznym oraz zarządzania podmiotami leczniczymi.

Tytuł
Prawo i psychologia w ochronie zdrowia
Autorzy
Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5108-9
Rok wydania
2012
Liczba stron
164
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
System ochrony zdrowia w Polsce: stan obecny, wyzwania
(Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska)
str. 13

1. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
str. 13

1.1. Uczestnicy systemu
str. 13

1.2. płatnik
str. 14

1.3. Finansowanie sektora medycznego
str. 16

2. Kierunki zmian
str. 19

2.1. Kształtowanie polityki zdrowotnej w latach 2008-2010
str. 19

2.2. Najważniejsze wyzwania
str. 21

Literatura
str. 23

inne źródła
str. 23

Rozdział 2
Podmiot leczniczy jako organizacja
(Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska)
str. 25

1. Aktualne regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia
str. 25

1.1. Działalność lecznicza
str. 25

1.1.1. Uwagi ogólne
str. 25

1.1.2. Systematyka podmiotów prowadzących działalność leczniczą
str. 27

1.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
str. 29

1.3. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 30

1.4. regulacje dotyczące pracowników podmiotów leczniczych
str. 32

1.5. Kontrola i nadzór
str. 33

2. Grupy osób uprawnionych do świadczeń szczególnych
str. 34

2.1. przywileje ustawowe
str. 34

2.2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grup uprzywilejowanych
str. 35

2.3. trudności w egzekwowaniu przywilejów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej
str. 36

Literatura
str. 38

Akty prawne
str. 38

Rozdział 3
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego - zakres działalności podmiotu leczniczego w świetle wymagań płatnika publicznego
(Elżbieta Prussak)
str. 40

1. Wstęp
str. 40

2. Ubezpieczenia zdrowotne w polsce
str. 40

3. Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w polsce
str. 43

3.1. świadczeniodawcy - wymogi
str. 43

3.2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
str. 45

3.3. rozliczanie procedur medycznych
str. 46

4. Podsumowanie
str. 49

Akty prawne
str. 49

Rozdział 4
Odpowiedzialność prawna
(Krzysztof Gieburowski)
str. 50

1. Odpowiedzialność zawodowa
str. 50

2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej
str. 51

3. Aspekt odpowiedzialności pracowniczej
str. 58

4. Odpowiedzialność zawodowa sensu stricto
str. 61

Literatura
str. 65

Rozdział 5
System oceniania pracowników w podmiocie leczniczym
(Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski)
str. 67

1. Wstęp
str. 67

2. Wybrane elementy teorii ocen pracowniczych
str. 67

3. prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników wybranego podmiotu leczniczego
str. 69

4. Etapy wprowadzania systemu oceniania pracowników
str. 77

Literatura
str. 78

Rozdział 6
Wartościowanie stanowisk pracy
(Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski)
str. 79

1. pojęcie i istota wartościowania pracy
str. 79

2. Funkcje i cele wartościowania pracy
str. 80

3. Metody wartościowania pracy
str. 83

4. Metody wartościowania pracy UMeWAp
str. 86

5. przebieg procesu wartościowania pracy
str. 90

6. Wartościowanie stanowisk pracy wybranego oddziału w szpitalu specjalistycznym
str. 92

7. Możliwości wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy
str. 102

Literatura
str. 104

Rozdział 7
Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich
(Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka)
str. 105

1. Wprowadzenie
str. 105

2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju
str. 107

3. Styl życia, aktywność
str. 109

4. Filozofia życiowa
str. 110

5. Zagrożenia dla zmiany w człowieku
str. 111

6. problemy wynikające ze zmiany
str. 111

7. Podsumowanie
str. 112

Literatura
str. 113

Rozdział 8
Zmiany otoczenia a komunikacja
(Henryk Mruk)
str. 114

1. Wprowadzenie
str. 114

2. Analiza peSt
str. 114

3. czynniki polityczno-prawne
str. 115

4. Uwarunkowania demograficzne
str. 117

4.1. Uwagi ogólne
str. 117

4.2. różnice pokoleniowe
str. 118

4.3. Komunikacja przełożonych i podwładnych
str. 120

5. czynniki ekonomiczne
str. 121

6. czynniki społeczne
str. 123

7. czynniki kulturowe
str. 124

8. czynniki technologiczne
str. 125

9. czynniki naturalne
str. 126

10. podsumowanie
str. 126

Literatura
str. 127

Akty prawne
str. 127

Rozdział 9
Komunikacja marki na rynku zdrowia
(Henryk Mruk)
str. 128

1. Wprowadzenie
str. 128

2. Korzyści z marki
str. 128

3. Zasady budowania marki
str. 129

4. rola pracowników w budowaniu pozycji marki
str. 130

5. promocja marki
str. 132

6. Opowiadanie historii
str. 133

7. Instrumenty public relations
str. 134

8. Media społecznościowe a marka
str. 136

9. Metafory głębokie a marka
str. 136

10. Uwagi końcowe
str. 139

Literatura
str. 139

Rozdział 10
Komunikacja lekarza z pacjentem - wybrane aspekty prawne
(Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska)
str. 141

1. Wstęp
str. 141

2. prawo do informacji
str. 141

3. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
str. 145

4. prawo do prywatności
str. 149

4.1. Wprowadzenie
str. 149

4.2. prawo do poszanowania intymności
str. 149

4.3. tajemnica lekarska
str. 150

4.4. prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych medycznych
str. 151

Literatura
str. 153

Akty prawne
str. 154

Rozdział 11
Negocjacje w ochronie zdrowia
(Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka)
str. 155

1. Wprowadzenie
str. 155

2. Konflikt
str. 156

3. Negocjacje
str. 157

3.1. Uwagi ogólne
str. 157

3.2. Style negocjacyjne
str. 161

3.3. techniki negocjacyjne
str. 162

3.4. Błędy negocjacyjne
str. 163

4. Podsumowanie
str. 164

Literatura
str. 164
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

-25%

2018 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVIII

CONTENTS

GENERAL ARTICLES

• Michał Balcerzak: Uses and Underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice, doi 10.24425/pyoil.2019.129604, pp. 11–28;
• Marek Jan Wasiński: Endogenous and Exogenous Limits of the African Charter on Democracy, Elections and Governance, 10.24425/pyoil.2019.129605, pp. 29–58;
• Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska, Anna Wojcik: Law-Secured Narratives of the Past in Poland in Light of International Human Rights Law Standards, doi 10.24425/pyoil.2019.129606, pp. 59–72;
• Sanja Djajić, Rodoljub Etinski: Summary Procedure before the Strasbourg Court under Article 28(1)b of the European Convention on Human Rights: Judicial Economy under Scrutiny, doi 10.24425/pyoil.2019.129607, pp. 73–98;
• Andrii Hachkevych: The Method of New Positivism as Elaborated by Ludwik Ehrlich, doi 10.24425/pyoil.2019.129608, pp. 99–114;
• Łukasz Kułaga: A Brave, New, International Investment Court in Context. Towards a Paradigm Shift of the ISDS, doi 10.24425/pyoil.2019.129609, pp. 115–140;
• Peng Wang, Maciej Żenkiewicz: Protection of Polish Investors under the China-Poland Bilateral Investment Treaty, doi 10.24425/pyoil.2019.129610, pp. 141–164;
• Dimitry Kochenov: Article 7 TEU: A Commentary on a Much Talked-about “Dead” Provision, doi 10.24425/pyoil.2019.129611, pp. 165–188;
• Aleksandra Kustra-Rogatka: Constitutional Courts and the Implementation of EU Directives: A Comparative Analysis, doi 10.24425/pyoil.2019.129612, pp. 189–208;
• Agnieszka Grzelak: Protection of Personal Data of Crime Victims in European Union Law – Latest Developments, doi 10.24425/pyoil.2019.129613, pp. 209–228;
• Maciej Podgorski: The Single Resolution Mechanism in Action. An Analysis of the Decision-making Practice of the Single Resolution Board, doi 10.24425/pyoil.2019.129614, pp. 229–252;
• Piotr Sitnik: The Dual/Multiple Nature of “Plain and Intelligible Language” of Unfair Terms in Consumer Contracts under European Law and Its Polish Transposition, doi 10.24425/pyoil.2019.129615, pp. 253–274.

POLISH PRACTICE

• Sylwia Majkowska-Szulc, Arkadiusz Wowerka: Cross-border Transfer of a Seat, Cross-border Conversion or the Coming into Existence of a New Company? Doubts Against the Background of the Court of Justice’s Judgment in C-106/16 Polbud Wykonawstwo Sp. z o.o., doi 10.24425/pyoil.2019.129616, pp. 275–292.

BOOK REVIEWS

• Marcin Menkes: Andrea Gattini, Attila Tanzi, and Filippo Fontanelli (eds.), General Principles of Law and International Investment Arbitration, pp. 293–299;
• Agata Helena Winkiel-Skora: Piotr Szwedo, Cross-border Water Trade: Legal and Interdisciplinary Perspectives, pp. 300–302.

LIST OF TH E REVIEWERS (vol . 38/2018), p. 303.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

-31%

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta

Książka dostarcza kierującym rejestracjami medycznymi niezbędnej wiedzy dotyczącej dokumentacji medycznej, praw pacjentów, ochrony danych osobowych i udzielania świadczeń medycznych. Zawiera praktyczne porady dotyczące zarządzania pracownikami rejestracji oraz wyjaśnia najczęstsze problemy pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Cena: 89.00 zł 61.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.