Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo jako projekt przyszłości

ebook

- 14%

Prawo jako projekt przyszłości

Paweł Chmielnicki, Marek Zirk-Sadowski, Aneta Łazarska, Grzegorz Maroń, Bartłomiej Opaliński, Jarosław Czerw, Stanisław Niemczyk, Magdalena Malinowska-Wójcicka, Piotr Woźniakiewicz, Dobrochna Minich, Olgierd Kucharski, Bartosz Kotowicz, Marian Andrzej Liw

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8328-263-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nKsiążka porusza bardzo istotną tematykę przyszłości prawa. Rozumienie prawa pozwala przeciwdziałać negatywnym skutkom ludzkiej działalności i zagrożeniom, jakie ona niesie.\n \n Gdy świat przeżywa wiele kryzysów i konfliktów o różnych podłożach, spojrzenie w przyszłość nabiera nowego znaczenia. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.:\n • prawo dnia jutrzejszego z perspektywy antropologii filozoficznej oraz ewolucyjnej teorii prawa;\n • pojęcie sankcji w prawie przyszłości;\n • prawne aspekty przeciwdziałania dezinformacji w dobie konfliktów i kryzysów;\n • ewolucja praw zwierząt domowych – oczekiwania społeczne i wyzwania dla prawodawstwa;\n • standardy prawno-medyczne udzielania teleporad a dobro pacjenta;\n • prawo pracy wobec zagrożeń współczesnego świata.\n \n Artykuły zawarte w monografii powstały na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji naukowej, zorganizowanej na Uczelni Łazarskiego przez Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „FONTES”.\n \n Publikacja jest przeznaczona zarówno dla pracowników naukowych oraz studentów kierunków prawniczych, jak i legislatorów.

Tytuł
Prawo jako projekt przyszłości
Autorzy
Paweł Chmielnicki, Marek Zirk-Sadowski, Aneta Łazarska, Grzegorz Maroń, Bartłomiej Opaliński, Jarosław Czerw, Stanisław Niemczyk, Magdalena Malinowska-Wójcicka, Piotr Woźniakiewicz, Dobrochna Minich, Olgierd Kucharski, Bartosz Kotowicz, Marian Andrzej Liwo, Damian Brodacki, Przemysław Buczkowski, Julia Kujda, Ewelina Gee-Milan, Ryszard Grupiński, Izabela Jankowska-Prochot
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8328-263-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2022
Liczba stron
304
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11
Słowo wstępne | str. 13
Wprowadzenie | str. 17
Część I
Przyszłość prawa jako podsystemu porządku instytucjonalnego
Dobrochna Minich
Prawo dnia jutrzejszego z perspektywy antropologii
filozoficznej oraz ewolucyjnej teorii prawa – preliminaria | str. 25

Uwagi wstępne: społeczeństwo – państwo – prawo | str. 25
Ewolucyjna koncepcja prawa | str. 30
Wnioski końcowe | str. 34

Ryszard Grupiński
Prawo erozji prawa | str. 39

Nomadyczny paradygmat prawa | str. 41
Prawo jako opis związku zjawisk | str. 43
Prawo a norma – różnica znaczeń | str. 45
Prawo erozji prawa | str. 51

Piotr Woźniakiewicz
Pojęcie sankcji w prawie przyszłości | str. 61
Damian Brodacki
Prawne aspekty przeciwdziałania dezinformacji w dobie
konfliktów i kryzysów | str. 86

Wprowadzenie | str. 86
Pojęcie dezinformacji i poszukiwanie jego legalnej
definicji | str. 87
Narzędzia prawne służące przeciwdziałaniu
dezinformacji | str. 89
Specjalne środki przeciwdziałania dezinformacji | str. 94
Podsumowanie | str. 97

Grzegorz Maroń
Weryfikacja faktów (fact-checking) – ochrona czy zagrożenie wolności wypowiedzi? Studium przypadku infodemii | str. 100

Wprowadzenie | str. 100
Dwa sposoby pojmowania wolności słowa | str. 102
Standardy weryfikacji faktów a realia fact-checkingu | str. 105
Weryfikacja faktów u podstaw reglamentowania wolności wypowiedzi | str. 108
Fact-checking wobec „infodemii” | str. 111
Podsumowanie | str. 116

Magdalena Malinowska­‑Wójcicka
Ograniczenie udziału społeczeństwa w tworzeniu prawa | str. 121

Wprowadzenie | str. 121
Gwarancje prawne konsultacji publicznych w tworzeniu
prawa | str. 123
Przestrzeganie wymogu konsultacji publicznych | str. 129
Analiza konsultacji publicznych w rządowych projektach ustaw | str. 131


Wnioski | str. 140

Część II
Przyszłe determinanty realizacji praw podmiotowych
Przemysław Buczkowski, Ewelina Gee­‑Milan, Julia Kujda
Ewolucja praw zwierząt domowych – oczekiwania społeczne i wyzwania dla prawodawstwa | str. 149

Ewolucja postaw wobec zwierząt | str. 149

1.1. Historia praw zwierząt w Polsce | str. 151

Badania dotyczące postaw wobec zwierząt | str. 155

2.1. Uwagi wprowadzające | str. 155
2.2. Badanie autorskie | str. 156
2.3. Metoda badawcza i badana grupa | str. 157
2.4. Skala postaw wobec podmiotowości zwierząt domowych | str. 161
2.5. Współwłasność a dobro zwierzęcia | str. 162
2.6. Wyłączna własność a dobro zwierzęcia | str. 163
2.7. Dzieci a zwierzęta domowe | str. 164
2.8. Podsumowanie | str. 165
Izabela Jankowska­‑Prochot
Odpowiedzialność karna a działalność autonomicznych robotów. Wyzwania prawne i etyczne w polskim i światowym dyskursie naukowym | str. 170

Wstęp | str. 170
Roboty w codziennym życiu | str. 172
Odpowiedzialność karna robotów | str. 177
Podsumowanie | str. 186

Bartosz Kotowicz, Bartłomiej Opaliński
Wzmacnianie funkcji redystrybucyjnej państwa jako instrument walki o władzę. Teraźniejszość i perspektywy | str. 191

Wprowadzenie | str. 191
Zagadnienia badawcze | str. 194
Sytuacja polityczna w badanym okresie | str. 195
Wnioski z badań polskiego ustawodawstwa

       w latach 2012–2021 | str. 198

Podsumowanie | str. 203

Paweł Chmielnicki
Walka z patologiami czy „dokręcanie śruby”? Przyszłość prawnych form zwalczania tzw. efektu gapowicza | str. 211
Aneta Łazarska, Stanisław Niemczyk
Standardy prawno-medyczne udzielania teleporad a dobro pacjenta – wyzwania i zagrożenia | str. 227

Wstęp | str. 227
Podstawy normatywne | str. 229
Definicja teleporady | str. 231
System łączności | str. 233
Teleporada: konieczność czy możliwość? | str. 234
Wyłączenia teleporady | str. 237
Zakres przedmiotowy teleporady | str. 239
Zagrożenia związane z teleporadami | str. 243
Wizja przyszłości | str. 246
Wnioski de lege ferenda | str. 248
Podsumowanie | str. 249

Część III
W cieniu „bomby D” – prawo wobec deficytu popytu na pracę
Marian Andrzej Liwo
Prawo pracy wobec zagrożeń współczesnego świata. Bezczynność zawodowa i koniec pracy | str. 257

Charakter prawny prawa pracy | str. 257
Zagrożenia współczesnego świata na tle pojęcia bezpieczeństwa | str. 259


Realia bezczynności zawodowej i końca pracy w wyniku rewolucji technologicznej | str. 263


Podsumowanie i wnioski | str. 267

Olgierd Kucharski
Przyszłość prawa pracy. Przyczynek do dyskusji | str. 273

Wstęp | str. 273
Filozoficzne uwarunkowania życia społecznego | str. 275
Konstytucyjne podstawy prawa pracy | str. 278
Podstawy prawne wykonywania pracy, źródła prawa
pracy | str. 280
Czas pracy, wynagrodzenia, urlopy | str. 283
Podsumowanie | str. 285

Jarosław Czerw
Praca zdalna w uregulowaniach Kodeksu pracy – wnioski de lege ferenda | str. 288 
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 11

W niniejszym tomie „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” znalazły się opracowania dotyczące sądownictwa polubownego (możliwości związania zapisem na sąd polubowny członków zgrupowania spółek, ich wspólników i interesariuszy; dopuszczalności konkludentnego przystąpienia do zapisu na sąd polubowny oraz następstwa prawnego w zakresie przedmiotu sporu w toku postępowania przed sądem polubownym), jak również wąsko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego (artykuły poświęcone małżeństwu i związkom osób tej samej płci oraz skardze pauliańskiej). Poza tym w tomie zamieszono tłumaczenie i omówienie nowego holenderskiego prawa prywatnego międzynarodowego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

-29%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2019

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Stawka na specjalizacje? – debata
● Nie wystarczy prawo i technika… – wywiad
● Jak rozliczać ciepło?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.