Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo kanoniczne

ebook

- 14%

Prawo kanoniczne

Jorge Miras, Daniel Cenalmor

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-132-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik prezentuje ogół pojęć i zagadnień składających się na akademicki wykład prawa kanonicznego.

Autorzy w przystępny sposób przedstawiają kluczowe tematy z tego zakresu, w tym m.in.:
• istotę i dzieje prawa kanonicznego,
• hierarchię w Kościele,
• stowarzyszenia wiernych,
• organizację Kościoła w strukturach kościelnych,
• wewnętrzną organizację diecezji,
• ponaddiecezjalną organizację kościelną,
• poszczególne sakramenty,
• Kościelny wymiar sprawiedliwości.

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w kodeksie prawa kanonicznego dotyczące prawa karnego.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa kanonicznego. Może także zainteresować każdego, kto chciałby poznać omawianą tematykę bądź poszerzyć znajomość prawa Kościoła.

Tytuł
Prawo kanoniczne
Autorzy
Jorge Miras, Daniel Cenalmor
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-132-7
Rok wydania
2022
Liczba stron
520
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  | str. 21
Wprowadzenie  | str. 25
 
CZĘŚĆ I
WPROWADZENIE W PRAWO KANONICZNE
 
A. KOŚCIÓŁ I PRAWO | str. 29
 
Rozdział I
Prawo jako zasada porządku społecznego  | str. 31
1. Prawo jako zjawisko ludzkie i społeczne  | str. 31
2. Prawo i sprawiedliwość. Realizm prawny i znaczenie terminu „prawo”  | str. 32
3. Cechy prawa  | str. 34
4. Cel i zadania prawa  | str. 35
5. Zmienność i stabilność prawa  | str. 36
6. Prawo i moralność  | str. 37
7. Pozytywizm prawny  | str. 37
 
Rozdział II
Prawo w Kościele  | str. 39
1. Istnienie i potrzeba prawa w kościele  | str. 39
2. Podstawy prawa kanonicznego. Źródło sakramentów  | str. 39
a)... Ujęcie społeczne  | str. 39
b).. Ujęcie prawno-rzeczowe  | str. 40
c)... Słowo, sakramenty i charyzmaty z punktu widzenia prawa  | str. 41
d).. Związek prawa z Kościołem jako wspólnotą i sakramentem  | str. 43
3. Prawo ludzkie i prawo Boże  | str. 44
a)... Prawo Boże naturalne i pozytywne  | str. 44
b).. Pozytywizacja i sformalizowanie prawa Bożego  | str. 45
c)... Relacja między prawem Bożym i ludzkim  | str. 46
4. Postawy przeciwne prawu kanonicznemu  | str. 47
a)... Poglądy „kościelne” przeciwne prawu  | str. 47
b).. Poglądy „laickie” przeciwne prawu  | str. 48
5. Charakterystyczne cechy prawa kanonicznego  | str. 49
6. Prawo kanoniczne a duszpasterstwo  | str. 51
7. Nauki kanoniczne a teologia  | str. 52
 
B. HISTORIA PRAWA KANONICZNEGO | str. 55
 
Rozdział III
Prawo kanoniczne do Kodeksu z 1917 r.  | str. 57
1. Historyczny rozwój prawa kanonicznego  | str. 57
2. Pierwsze tysiąclecie  | str. 57
a)... Pierwotne wspólnoty chrześcijańskie  | str. 57
b).. Pierwsze zbiory kanoniczne  | str. 59
c)... Wypaczenie tekstów kanonicznych i reforma gregoriańska  | str. 60
3. Prawo kanoniczne klasyczne i Corpus Iuris Canonici  | str. 62
a)... Czynniki determinujące jego narodziny  | str. 62
b).. Dekret Gracjana  | str. 63
c)... Corpus Iuris Canonici  | str. 64
d).. Prawo powszechne  | str. 65
4. Prawo kanoniczne od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego I  | str. 66
5. Kodeks z 1917 r.  | str. 68
 
Rozdział IV
Sobór Watykański II i nowa kodyfikacja  | str. 70
1. Geneza reformy Kodeksu  | str. 70
2. Wpływ Soboru Watykańskiego II na prawo kanoniczne  | str. 71
a)... Zasady doktrynalne kształtujące ustawodawstwo kanoniczne  | str. 72
b).. Wytyczne prawne i nowe instytucje  | str. 74
3. Ustawodawstwo posoborowe i przygotowanie nowego Kodeksu dla Kościoła łacińskiego  | str. 74
a)... Pierwsze kroki  | str. 74
b).. Zasady kierunkowe  | str. 75
c)... Kolejne projekty i promulgacja nowego Kodeksu  | str. 76
4. Ogólna charakterystyka Kodeksu z 1983 roku  | str. 77
a)... Systematyka  | str. 77
b).. Cechy charakterystyczne  | str. 78
c)... Związek z poprzednią kodyfikacją i pozostałymi normami  | str. 79
5. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich  | str. 79
 
C. POJĘCIA OGÓLNE | str.  83
 
Rozdział V
Relacje prawne i podmioty prawa  | str.  85
1. Pojęcie kanonicznego porządku prawnego  | str.  85
2. Relacja prawna i jej elementy  | str.  86
3. Osoba i podmiot prawa. Koncepcja pozytywistyczna  | str.  87
4. Osoba fizyczna w kanonicznym porządku prawnym  | str.  89
5. Czynniki mające wpływ na status prawny osoby fizycznej  | str.  90
a)... Wspólnota (komunia) kościelna  | str.  90
b).. Sankcje  | str.  90
c)... Inne czynniki wpływając na status prawny osoby fizycznej  | str.  90
6. Osoba prawna w kanonicznym systemie prawnym  | str.  95
a)... Pojęcie  | str.  95
b).. Zespoły osób i fundacje  | str.  96
c)... Osoby prawne publiczne i prywatne  | str.  97
d).. Utworzenie, działanie i wygaśnięcie osób prawnych  | str.  98
7. Podmioty bez osobowości prawnej  | str.  98
 
Rozdział VI
Normy kanoniczne  | str. 100
1. Norma w kanonicznym systemie prawnym. Pojęcie i wspólne cechy charakterystyczne  | str. 100
2. Kanoniczna ustawa  | str. 102
a)... Pojęcie kościelnej, czyli kanonicznej ustawy  | str. 102
b).. Autor kanonicznej ustawy. Ustawodawcy oraz ustawy powszechne i partykularne. Władza ustawodawcza delegowana  | str. 104
c)... Podmiot bierny kanonicznej ustawy. Ustawy terytorialne i personalne  | str. 105
d).. Promulgacja i wejście w życie kanonicznej ustawy  | str. 106
e)... Obowiązywanie, skutki oraz nieretroaktywność (niedziałanie wstecz) kościelnej ustawy  | str. 107
f)... Wątpliwość, ignorancja i błąd odnośnie do ustawy  | str. 108
g).. Interpretacja i uzupełnienie kanonicznej ustawy  | str. 109
h).. Ustanie kanonicznej ustawy  | str. 111
3. Kanoniczny zwyczaj  | str. 112
a)... Pojęcie i rodzaje zwyczaju  | str. 112
b).. Wymogi stawiane zwyczajowi kanonicznemu  | str. 112
4. Normy administracyjne  | str. 114
5. Statuty i regulaminy  | str. 115
6. Hierarchia normatywna  | str. 116
 
Rozdział VII
Czynności prawne  | str. 117
1. Czynności prawne. Pojęcie, elementy i rodzaje  | str. 117
2. Czynności prawne i funkcja administracyjna  | str. 119
3. Czynności prawne administracji kościelnej ujęte w Kodeksie  | str. 120
4. Poszczególne akty administracyjne  | str. 120
a)... Pojęcie poszczególnego aktu administracyjnego  | str. 120
b).. Regulacja ogólna poszczególnych dekretów i poszczególne nakazy  | str. 122
c)... Reskrypty  | str. 123
5. Właściwa treść reskryptów  | str. 124
a)... Przywilej  | str. 125
b).. Dyspensa  | str. 126
6. Czynności prawne i prywatna autonomia  | str. 128
7. Przedawnienie  | str. 129
 
CZĘŚĆ II
LUD BOŻY
 
A. WIERNI CHRZEŚCIJANIE | str. 131
 
Rozdział VIII
Włączenie do Ludu Bożego i komunia z Kościołem  | str. 133
1. Misterium Kościoła  | str. 133
2. Kościół jako Lud Boży  | str. 134
3. Nowe ujęcie kodeksowe  | str. 136
4. Chrzest i wspólny status wiernego  | str. 137
5. Wymóg pełnej wspólnoty z Kościołem  | str. 139
6. Utrata pełnej komunii i jej konsekwencje  | str. 139
7. Eucharystia jako centrum kościelnej komunii  | str. 141
8. Szczególna pozycja katechumenów. Powołanie wszystkich ludzi do Kościoła  | str. 141
 
Rozdział IX
Fundamentalna równość wiernych  | str. 143
1. Zasada równości  | str. 143
2. Podstawowy statut prawny wiernego  | str. 143
3. Obowiązki i prawa wszystkich wiernych  | str. 145
a)... Wspólnota z Kościołem (kan. 209)  | str. 145
b).. Świętość życia i budowanie Kościoła (kan. 210)  | str. 146
c)... Apostolat (kan. 211)  | str. 147
d).. Posłuszeństwo i dialog z pasterzami (kan. 212)  | str. 148
e)... Otrzymywanie dóbr duchowych Kościoła (kan. 213)  | str. 149
f)... Obrządek i duchowość  | str. 150
g).. Stowarzyszenia i zebrania (kan. 215)  | str. 151
h).. Apostolskie inicjatywy (kan. 216)  | str. 152
i)... Wychowanie chrześcijańskie  | str. 152
j)... Poszukiwanie i własne zdanie w świętych naukach  | str. 153
k).. Wybór własnego stanu życia (kan. 219)  | str. 154
l)... Dobre imię oraz intymność (kan. 220)  | str. 155
m). Ochrona prawna (kan. 221)  | str. 156
n).. Zaradzanie potrzebom Kościoła i sprawiedliwość społeczna (kan. 222)  | str. 157
4. Regulacja wykonywania praw (kan. 223)  | str. 157
 
Rozdział X
Hierarchia i różnorodność w Kościele  | str. 159
1. Zasada hierarchiczności i zasada różnorodności w ustroju Kościoła  | str. 159
2. Święci szafarze lub duchowni  | str. 160
a)... Funkcja eklezjalna świętych szafarzy: konsekracja i misja  | str. 160
b).. Formacja świętych szafarzy  | str. 162
c)... Inkardynacja  | str. 163
d).. Status prawny duchownych  | str. 164
e)... Utrata prawnego stanu duchownego  | str. 166
3. Wierni konsekrowani profesją rad ewangelicznych  | str. 166
4. Wierni świeccy  | str. 168
a)... Świeckość, szczególny charakter świeckich  | str. 168
b).. Świeckość i eklezjalność życia i misji świeckich: „jedność życia”  | str. 169
c)... Status prawny świeckich  | str. 169
 
Rozdział XI
Stowarzyszenia wiernych  | str. 174
1. Stowarzyszenia wiernych: klasyfikacja i normy wspólne  | str. 174
a)... Rodzaje stowarzyszeń  | str. 174
b).. Podstawowe normy wspólne  | str. 175
2. Stowarzyszenia prywatne i stowarzyszenia publiczne  | str. 176
3. Udział władzy w zakładaniu stowarzyszeń  | str. 177
4. Osobowość prawna stowarzyszeń wiernych  | str. 178
5. Porządek prawny stowarzyszeń  | str. 178
a)... Zarząd działalności stowarzyszenia  | str. 178
b).. Mianowanie organów władzy, kapelanów i doradców duchowych  | str. 179
c)... Zarządzanie dobrami stowarzyszenia  | str. 180
d).. Wygaśnięcie stowarzyszeń wiernych  | str. 181
e)... Normy specjalne dotyczące stowarzyszeń świeckich  | str. 181
 
Rozdział XII
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego  | str. 183
1. Instytuty życia konsekrowanego  | str. 183
a)... Kodeksowy koncept życia konsekrowanego przez profesję rad ewangelicznych  | str. 183
b).. Rodzaje instytutów życia konsekrowanego w KPK  | str. 184
c)... Akt erygowania, organizacja prawna i zniesienie instytutów  | str. 185
2. Porządek prawny instytutów życia konsekrowanego: normy wspólne  | str. 185
a)... Profesja rad ewangelicznych  | str. 185
b).. Współżycie braterskie  | str. 186
c)... Dziedzictwo duchowe instytutu  | str. 187
d).. Prawo własne instytutów życia konsekrowanego  | str. 187
e)... Zarząd instytutów  | str. 188
f)... Przyjęcie i formacja członków  | str. 190
3. Instytuty zakonne  | str. 190
a)... Pojęcie i cechy specyficzne  | str. 190
b).. Przyjęcie, formacja i wcielenie członków  | str. 191
c)... Obowiązki i prawa instytutów oraz ich członków  | str. 192
d).. Apostolat instytutów zakonnych  | str. 194
4. Instytuty świeckie  | str. 195
a)... Pojęcie i cechy charakterystyczne  | str. 195
b).. Porządek prawny  | str. 195
5. Stowarzyszenia życia apostolskiego  | str. 196
a)... Pojęcie i cechy charakterystyczne  | str. 196
b).. Porządek prawny  | str. 196
 
B. WŁADZA KOŚCIELNA | str. 199
 
Rozdział XIII
Święcenia i władza rządzenia  | str. 201
1. Kościół jako instytucja i zasada hierarchiczności  | str. 201
2. Funkcje hierarchiczne w historii  | str. 202
3. Władza święceń  | str. 204
4. Władza rządzenia  | str. 204
5. Przekazywanie władzy rządzenia. Misja kanoniczna  | str. 205
6. Podmioty władzy rządzenia  | str. 206
 
Rozdział XIV
Formy przypisywania i wykonywania władzy rządzenia  | str. 208
1. Formy przypisywania władzy rządzenia  | str. 208
2. Władza zwyczajna  | str. 208
a)... Władza własna  | str. 209
b).. Władza zastępcza  | str. 210
3. Władza delegowana  | str. 211
4. Określenie prawne wykonywania władzy rządzenia: aspekty podstawowe  | str. 211
a)... Obszary kompetencji  | str. 211
b).. Rozróżnienie funkcji  | str. 212
c)... Warunki prawne wykonywania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej  | str. 213
d).. Zakres wewnętrzny i zakres zewnętrzny  | str. 214
5. Kanoniczne pojęcie ordynariusza i ordynariusza miejsca  | str. 216
6. Uprawnienia habitualne  | str. 217
7. Uzupełnienie władzy  | str. 217
 
C. HIERARCHICZNA ORGANIZACJA KOŚCIOŁA | str. 219
 
Rozdział XV
Organizacja kościelna  | str. 221
1. Misja Kościoła i działalność instytucjonalna  | str. 221
a)... Funkcje publiczne i organizacja kościelna  | str. 221
b).. Sens służebny funkcji hierarchicznej i organizacji kościelnej  | str. 222
c)... Dystrybucja i ukierunkowanie funkcji publicznych  | str. 223
2. Urzędy kościelne  | str. 224
a)... Pojęcie  | str. 224
b).. Rodzaje  | str. 225
c)... Powierzanie urzędów  | str. 226
d).. Utrata urzędu  | str. 226
3. Organizmy kolegialne  | str. 227
a)... Pojęcie  | str. 227
b).. Rodzaje kolegiów w organizacji kościelnej  | str. 228
4. Struktury kościelne  | str. 229
a)... Pojęcie  | str. 229
b).. Struktura organiczna  | str. 230
c)... Rodzaje  | str. 231
 
Rozdział XVI
Organizacja Kościoła powszechnego  | str. 232
1. Prymat, biskupstwo i kolegialność w kierowaniu Kościołem  | str. 232
a)... Władza najwyższa. Prymat i kolegialność  | str. 232
b).. Biskupstwo i funkcja prymatu  | str. 234
2. Biskup Rzymski  | str. 235
a)... Wybór Następcy Piotra  | str. 235
b).. Władza Biskupa Rzymskiego  | str. 236
3. Kolegium Biskupów  | str. 237
a)... Przynależność do Kolegium i działanie kolegialne  | str. 237
b).. Sobór powszechny  | str. 239
4. Synod Biskupów  | str. 239
5. Kolegium Kardynałów  | str. 240
6. Kuria Rzymska  | str. 241
7. Legaci papiescy  | str. 243
 
Rozdział XVII
Organizacja Kościoła w strukturach kościelnych  | str. 245
1. Zagadnienia wstępne  | str. 245
a)... Kościół powszechny i Kościoły partykularne  | str. 245
b).. Kategoria teologiczna Kościoła partykularnego i struktur kościelnych  | str. 246
c)... Wytyczanie struktur: wymiar terytorialny i personalny  | str. 247
d).. Komunia, komplementarność i koordynacja struktur kościelnych  | str. 248
e)... Porządek prawny struktur kościelnych: zrównanie i analogia do diecezji  | str. 250
2. Struktury terytorialne porządku zwyczajnego  | str. 251
a)... Diecezja  | str. 251
b).. Prałatura terytorialna i opactwo terytorialne  | str. 251
3. Misyjne struktury terytorialne  | str. 252
a)... Wikariat apostolski i prefektura apostolska  | str. 253
b).. Diecezja misyjna i misja „sui iuris”  | str. 253
4. Struktury o specjalnym porządku: administratura apostolska erygowana na stałe  | str. 254
5. Struktury personalne  | str. 255
a)... Ordynariat wojskowy  | str. 255
b).. Prałatura personalna  | str. 257
c)... Ordynariaty łacińskie dla wiernych obrządku wschodniego  | str. 259
d).. Ordynariaty personalne dla wiernych anglikanów, którzy zostają włączeni korporatywnie w pełną wspólnotę Kościoła  | str. 259
 
Rozdział XVIII
Wewnętrzna organizacja diecezji  | str. 263
1. Biskup diecezjalny  | str. 263
2. Biskupi koadiutorzy i pomocniczy  | str. 265
3. Synod diecezjalny  | str. 266
4. Kuria diecezjalna  | str. 266
a)... Wikariusze generalni i biskupi  | str. 267
b).. Kanclerz i inni notariusze  | str. 268
c)... Rada do spraw ekonomicznych i ekonom  | str. 268
5. Główne kolegia diecezjalne  | str. 269
a)... Rada kapłańska  | str. 269
b).. Kolegium konsultorów  | str. 270
c)... Kapituła kanoników  | str. 270
d).. Rada duszpasterska  | str. 271
6. Organizacja parafialna  | str. 272
a)... Parafia  | str. 272
b).. Proboszcz  | str. 273
c)... Wikariusze parafialni  | str. 274
d).. Inne sposoby organizacji posługi parafialnej  | str. 275
e)... Rady parafialne  | str. 276
7. Dziekan  | str. 276
8. Rektorzy kościołów  | str. 277
9. Kapelani  | str. 277
 
Rozdział XIX
Ponaddiecezjalna organizacja kościelna  | str. 278
1. Kolegialna troska biskupów i organizacja ponaddiecezjalna  | str. 278
2. Prowincja kościelna  | str. 279
3. Region kościelny  | str. 280
4. Patriarchowie i prymasi  | str. 281
5. Synody partykularne  | str. 281
a)... Nota historyczna  | str. 281
b).. Pojęcie i klasy synodu partykularnego  | str. 282
c)... Ogłoszenie i przygotowanie  | str. 282
d).. Udział  | str. 283
e)... Decyzje soborowe  | str. 284
6. Konferencja biskupów  | str. 284
a)... Pojęcie i ewolucja historyczna  | str. 284
b).. Konstytucja i członkowie  | str. 285
c)... Struktura  | str. 286
d).. Kompetencje prawne  | str. 287
 
CZĘŚĆ III
MISJA KOŚCIOŁA
 
A. NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA | str. 289
 
Rozdział XX
Funkcja nauczania i Magisterium kościelne  | str. 291
1. Misja Kościoła i tria munera  | str. 291
2. Munus docendi  | str. 292
3. Udział całego Kościoła w funkcji nauczania  | str. 293
4. Magisterium Kościoła  | str. 294
5. Zasięg i sposoby wykonywania Magisterium  | str. 295
6. Boska asystencja i przedmiot interwencji Magisterium  | str. 296
7. Zobowiązania i obowiązki wiernego wobec Magisterium. Wyznanie wiary  | str. 297
8. Magisterium i teologia. Badanie i ocena doktryn  | str. 299
9. Opinie hierarchii w sprawach doczesnych  | str. 300
 
Rozdział XXI
Działalność ewangelizacyjna  | str. 302
1. Aspekty działalności ewangelizacyjnej i sposoby uczestnictwa  | str. 302
2. Posługa słowa Bożego  | str. 303
3. Przepowiadanie słowa Bożego  | str. 304
a)... Zdolność świętych szafarzy do przepowiadania  | str. 305
b).. Uzupełniający charakter przepowiadania sprawowanego przez świeckich  | str. 305
c)... Zasady dotyczące homilii  | str. 306
4. Formacja katechetyczna  | str. 307
a)... Regulacje i źródła normatywne  | str. 307
b).. Odpowiedzialność wiernych  | str. 307
c)... System zatwierdzania i używania tekstów katechetycznych  | str. 309
5. Aktywność ekumeniczna  | str. 310
6. Działalność misyjna  | str. 310
 
Rozdział XXII
Edukacja katolicka i środki komunikacji społecznej  | str. 313
1. Pojęcie edukacji katolickiej  | str. 313
2. Odpowiedzialność i wolność rodziców i Kościoła w edukacji  | str. 314
3. Szkoły katolickie  | str. 315
4. Katolickie nauczanie religijne  | str. 316
5. Uniwersytety katolickie i inne instytuty studiów wyższych  | str. 317
6. Uniwersytety i wydziały kościelne  | str. 318
7. Instrumenty komunikacji społecznej  | str. 319
8. Wymagania kanoniczne dotyczące publikacji lub używania pism  | str. 320
 
A. UŚWIĘCAJĄCE ZADANIE KOŚCIOŁA | str. 323
 
Rozdział XXIII
Funkcja uświęcania, liturgia i sakramenty  | str. 325
1. „Munus sanctificandi” w Kodeksie  | str. 325
2. Funkcja uświęcania i święta liturgia  | str. 326
3. Sposoby uczestnictwa w funkcji uświęcającej  | str. 327
4. Udział w celebracjach liturgicznych  | str. 328
5. Kierowanie świętą liturgią  | str. 328
6. Wierne celebrowanie liturgii  | str. 330
7. Sakramenty  | str. 330
a)... Natura i skutki  | str. 331
b).. Kanoniczna regulacja liturgii sakramentalnej  | str. 331
c)... Wymogi sprawiedliwości w sprawowaniu i udzielaniu sakramentów  | str. 332
8. Communicatio in spiritualibus z chrześcijanami niekatolikami  | str. 332
9. Aspekty communicatio in sacris w kulcie liturgicznym  | str. 333
a)... Komunikacja w niesakramentalnym kulcie liturgicznym  | str. 333
b).. Komunikacja w sakramentach  | str. 334
c)... Interkomunia eucharystyczna  | str. 335
10. Wiara, kult chrześcijański i sakramenty  | str. 335
 
Rozdział XXIV
Sakrament chrztu  | str. 337
1. Znaczenie i konieczność chrztu  | str. 337
2. Sakramentalny znak chrztu  | str. 338
3. Kanoniczne znaczenie chrztu  | str. 339
4. Podmiot chrztu  | str. 339
a)... Chrzest dorosłych  | str. 340
b).. Chrzest dzieci  | str. 341
5. Szafarz, miejsce i dzień chrztu  | str. 344
6. Rodzice chrzestni  | str. 346
7. Adnotacja i świadectwo chrztu. Chrzest pod warunkiem  | str. 346
 
Rozdział XXV
Sakrament bierzmowania  | str. 348
1. Bierzmowanie: znak sakramentalny, skutki i znaczenie kanoniczne  | str. 348
a)... Znak sakramentalny i jego elementy  | str. 348
b).. Skuteczność własna sakramentu  | str. 349
c)... Kanoniczne znaczenie bierzmowania  | str. 350
2. Podmiot bierzmowania  | str. 350
3. Obowiązywalność bierzmowania i korzystny wiek przyjęcia  | str. 351
a)... Obowiązek przyjęcia sakramentu  | str. 351
b).. Wiek do bierzmowania  | str. 351
4. Szafarz bierzmowania  | str. 353
a)... Biskup  | str. 353
b).. Inni szafarze  | str. 353
5. Świadek, zapisanie i świadectwo bierzmowania. Bierzmowanie warunkowe  | str. 355
 
Rozdział XXVI
Najświętsza Eucharystia  | str. 356
1. Najświętsza Eucharystia w misterium Kościoła  | str. 356
2. Celebracja eucharystyczna  | str. 357
a)... Sakramentalny znak Eucharystii  | str. 357
b).. Szafarz Ofiary eucharystycznej  | str. 359
c)... Zgromadzenie eucharystyczne  | str. 359
3. Warunki celebracji eucharystycznej dotyczące szafarza  | str. 360
a)... Przygotowanie i rozwój celebracji  | str. 360
b).. Koncelebra  | str. 361
c)... Częstotliwość celebracji  | str. 362
d).. Intencje i ofiary złożone za odprawienie Mszy św.  | str. 363
e)... Czas i miejsce celebracji  | str. 364
4. Komunia Święta  | str. 365
a)... Szafarz Komunii Świętej  | str. 365
b).. Prawo do przyjęcia Komunii Świętej  | str. 366
c)... Pierwsza Komunia dzieci, przykazanie paschalne i Wiatyk  | str. 367
d).. Post eucharystyczny i możliwość przyjmowania Komunii dwa razy dziennie  | str. 368
e)... Komunia pod dwoma postaciami  | str. 369
5. Przechowywanie i cześć dla Najświętszej Eucharystii  | str. 369
 
Rozdział XXVII
Sakramenty uzdrawiania  | str. 371
1. Sakrament pokuty i pojednania. Podstawowa struktura i efekty  | str. 371
2. Podmiot sakramentu i czynności penitenta  | str. 372
3. Szafarz sakramentu pokuty  | str. 374
a)... Władza święceń i upoważnienie do słuchania spowiedzi  | str. 374
b).. Nabycie, przedłużenie i utrata upoważnienia do spowiadania  | str. 374
4. Celebracja i sprawowanie posługi pojednania  | str. 376
a)... Zwykła forma celebrowania sakramentu. Postawa i obowiązki spowiednika  | str. 376
b).. Wyjątkowy przypadek zbiorowych absolucji  | str. 377
c)... Miejsce i siedziba celebracji  | str. 379
d).. Obowiązek i prawo do otrzymania sakramentu  | str. 380
5. Tajemnica sakramentalna i ochrona świętości sakramentu  | str. 381
6. Odpusty  | str. 382
7. Namaszczenie chorych  | str. 383
 
Rozdział XXVIII
Sakrament święceń  | str. 386
1. Sakrament posługi apostolskiej  | str. 386
2. Znak sakramentalny i skutki sakramentu święceń  | str. 387
3. Podmiot sakramentu święceń  | str. 388
a)... Warunki ważności  | str. 388
b).. Warunki godziwości  | str. 390
c)... Przymioty przyjmującego święcenia  | str. 391
d).. Nieprawidłowości i przeszkody w przyjmowaniu lub wykonywaniu święceń  | str. 394
e)... Wymagania przed święceniami, dokumentacja i skrutynia  | str. 395
4. Szafarz i sprawowanie sakramentu święceń  | str. 396
5. Zapisanie i poświadczenie przyjętych święceń  | str. 397
 
Rozdział XXIX
Małżeństwo – instytucja naturalna i sakrament Nowego Prawa  | str. 398
1. Małżeństwo – instytucja naturalna  | str. 398
a)... Pojęcie  | str. 398
b).. Istota małżeństwa  | str. 399
c)... Istotne przymioty małżeństwa  | str. 401
d).. Cele małżeństwa  | str. 403
2. Małżeństwo – sakrament Nowego Prawa  | str. 405
3. „Ius connubi” a prawna regulacja małżeństwa  | str. 407
 
Rozdział XXX
Przeszkody małżeńskie  | str. 408
1. Przeszkody małżeńskie  | str. 408
a)... Pojęcie, ustanawianie oraz rodzaje  | str. 408
b).. Poszczególne przeszkody  | str. 409
c)... Dyspensa od przeszkód  | str. 412
2. Zgoda małżeńska  | str. 413
3. Anomalie zgody  | str. 414
a)... Niezdolność konsensualna  | str. 414
b).. Brak zgody małżeńskiej  | str. 416
c)... Zgoda wadliwa  | str. 419
 
Rozdział XXXI
Kanoniczna regulacja małżeństwa (II)  | str. 421
1. Przygotowanie do małżeństwa  | str. 421
a)... Duszpasterska troska o przygotowująch się do małżeństwa  | str. 421
b).. Protokół przedślubny oraz inne formalności  | str. 422
2. Forma prawna zawarcia małżeństwa  | str. 423
a)... Forma wyrażenia zgody  | str. 423
b).. Istotna forma prawna  | str. 423
c)... Małżeństwa zobowiązane do zachowania formy kanonicznej oraz dyspensa od formy  | str. 425
d).. Zawarcie małżeństwa w formie nadzwyczajnej  | str. 425
e)... Zapisanie zawartego małżeństwa  | str. 426
3. Liturgiczna celebracja zawarcia małżeństwa  | str. 426
4. Niektóre szczególne aspekty małżeńskiej relacji prawnej  | str. 427
5. Uważnienie zwykłe i uważnienie w zawiązku małżeństwa nieważnego  | str. 428
a)... Uważnienie zwykłe  | str. 429
b).. Uważnienie w zawiązku  | str. 429
6. Wyjątkowe przypadki rozwiązania małżeństwa  | str. 430
a)... Rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego  | str. 431
b).. Przywilej Pawłowy  | str. 432
c)... Inne przypadki rozwiązania małżeństwa niesakramentalnego  | str. 432
7. Separacja małżeńska podczas trwania węzła  | str. 432
 
Rozdział XXXII
Inne akty Bożego kultu. Miejsca i czasy święte  | str. 434
1. Inne akty kultu regulowane przez KPK  | str. 434
a)... Sakramentalia  | str. 434
b).. Liturgia godzin  | str. 436
c)... Pogrzeb kościelny  | str. 437
d).. Kult świętych, relikwii i obrazów  | str. 439
e)... Ślub i przysięga  | str. 440
2. Miejsca święte  | str. 441
a)... Kościoły  | str. 441
b).. Kaplice i kaplice prywatne  | str. 442
c)... Sanktuaria  | str. 443
d).. Ołtarze  | str. 443
3. Czasy święte  | str. 444
a)... Dni świąteczne  | str. 444
b).. Dni pokuty  | str. 445
 
C.SZCZEGÓŁOWE ASPEKTY MUNUS REGENDI | str. 447
 
Rozdział XXXIII
Dobra doczesne kościoła  | str. 449
1. Podstawowe zasady  | str. 449
a)... Dobra doczesne w służbie posłannictwu Kościoła  | str. 449
b).. Podmioty zdolne do dysponowania majątkiem  | str. 449
c)... Dobra kościelne  | str. 450
2. Nabywanie dóbr przez Kościół  | str. 450
a)... Prawo i obowiązek wiernych materialnego wspierania misji Kościoła  | str. 451
b).. Dobrowolne datki wiernych  | str. 451
c)... Opłaty i ofiary związane z sakramentami i sakramentaliami  | str. 452
d).. Podatki kościelne  | str. 453
e)... Współodpowiedzialność diecezji w odniesieniu do Stolicy Apostolskiej  | str. 453
3. Organizacja ekonomiczna utrzymania świętych szafarzy: reforma systemu beneficjalnego i aktualna regulacja  | str. 454
4. Zarząd dóbr kościelnych  | str. 455
a)... Kompetencje Biskupa Rzymskiego  | str. 455
b).. Kompetencje ordynariusza  | str. 456
c)... Zarządcy bezpośredni  | str. 456
5. Alienacja dóbr kościelnych  | str. 457
6. Pobożne rozporządzenia i pobożne fundacje  | str. 457
 
Rozdział XXXIV
Ochrona karna kościelnej komunii  | str. 459
1. Prawo karne w obszarze zadania pasterskiego  | str. 459
2. Pojęcie i elementy przestępstwa  | str. 460
3. Rodzaje sankcji kanonicznych  | str. 462
a)... Kary poprawcze, czyli cenzury  | str. 462
b).. Kary ekspiacyjne  | str. 463
c)... Karne środki zaradcze i pokuty  | str. 463
d).. Inne sankcje  | str. 463
e)... Klasyfikacja kar według sposobu ich wymierzenia  | str. 464
4. Przestępstwa i kary określone w KPK  | str. 464
5. Szczególne momenty w procesie stosowania kar  | str. 466
a)... Moment ukonstytuowania kary  | str. 466
b).. Moment wymierzenia kary  | str. 466
c)... Moment deklarowania kary  | str. 467
d).. Moment ustania kary  | str. 468
6. Zawieszenie prawnej skuteczności kar  | str. 469
7. Gwarancje prawne oraz rekursy w sprawach karnych  | str. 470
 
Rozdział XXXV
Kościelny wymiar sprawiedliwości  | str. 471
1. Ochrona praw w życiu Kościoła  | str. 471
a)... Uznanie praw oraz ich skuteczna ochrona  | str. 471
b).. Powództwa i zarzuty procesowe  | str. 472
c)... Stosowność unikania niepotrzebnych sporów  | str. 473
2. Proces  | str. 474
3. Kościelna organizacja sądownictwa  | str. 475
a)... Trybunał pierwszej instancji  | str. 475
b).. Trybunał drugiej instancji  | str. 477
c)... Trybunały kleryckich instytutów zakonnych na prawie papieskim  | str. 477
d).. Trybunały Stolicy Apostolskiej  | str. 478
4. Strony uczestniczące w procesie  | str. 479
a)... Zdolność procesowa i legitymacja procesowa  | str. 479
b).. Rzecznik sprawiedliwości i obrońca węzła  | str. 480
c)... Pomoc prawna dla stron  | str. 480
 
Rozdział XXXVI
Kanoniczne procesy i system administracyjnego wymiaru sprawiedliwości  | str. 482
1. Zwykły proces sporny  | str. 482
a)... Faza wprowadzenia sprawy  | str. 482
b).. Faza dowodowa  | str. 483
c)... Ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja sprawy  | str. 484
d).. Faza decyzyjna  | str. 484
e)... Stan rzeczy osądzonej i wykonanie wyroku  | str. 485
f)... Rekursy przeciwko ostatecznemu wyrokowi  | str. 486
2. Ustny proces sporny  | str. 487
3. Procesy i procedury specjalne  | str. 487
a)... Procesy małżeńskie  | str. 488
b).. Proces o orzeczenie nieważności święceń  | str. 489
c)... Proces karny  | str. 490
4. Administracyjny wymiar sprawiedliwości  | str. 491
a)... Rekurs hierarchiczny  | str. 492
b).. Rekurs sporno-administracyjny  | str. 492
 
Rozdział XXXVII
Misja Kościoła a wspólnota ludzka  | str. 493
1. Misja Kościoła w świecie  | str. 493
2. Wartość i znaczenie rzeczywistości doczesnej  | str. 495
a)... Autonomia rzeczywistości doczesnej  | str. 496
3. Kościół a wspólnota polityczna  | str. 497
a)... Zasada autonomii i słusznej świeckości państwa  | str. 498
b).. Wolność Kościoła a wolność religijna  | str. 499
c)... Zasada współpracy Kościół-państwo  | str. 501
d).. Prawo Kościoła do dokonywania moralnych osądów w odniesieniu do spraw doczesnych  | str. 502
4. Wierni a obywatele  | str. 503
a)... Rozróżnienie zadań w działalności Kościoła w świecie  | str. 503
b).. Słuszna wolność i pluralizm w sprawach doczesnych  | str. 505
Bibliografia uzupełniająca  | str. 509
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 10/2017

-29%

Administrator 10/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Krajowy Zasób Nieruchomości,
● Akceleracja zmian w przepisach o spółdzielniach,
● Deweloper we wspólnocie mieszkaniowej.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2017

-29%

Administrator 7-8/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Możliwości dobudowy wind są, tylko pieniędzy brak i prawo kuleje,
● Rozliczanie kosztów ciepła i przegląd ciepłomierzy,
● Orzecznictwo a uchwały wspólnoty,
● Żeby nie było jak w londyńskim Grenfell Tower

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.