Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo karne. Minirepetytorium

ebook

- 15%

Prawo karne. Minirepetytorium

Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 20.00 zł 17.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 17.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-607-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi syntetyczną prezentację zagadnień prawa karnego materialnego, w szczególności części ogólnej Kodeksu karnego. Najważniejsze zmiany legislacyjne uwzględnione w obecnym wydaniu dotyczą regulacji kary ograniczenia wolności oraz zmiany liczenia terminów przedawnienia. Autorki odwołują się do praktyki stosowania prawa, uzupełniając analizę dogmatyczną omawianych instytucji własnymi przykładami i odwołaniami do orzecznictwa.


Adresaci:
Książka umożliwia szybkie przyswojenie lub powtórzenie wiedzy z zakresu prawa karnego. Pomoże w nauce studentom wszystkich tych kierunków, których programy obejmują kurs prawa karnego. Jej adresatami są również absolwenci prawa, którzy przygotowują się do egzaminów na aplikacje prawnicze.

Tytuł
Prawo karne. Minirepetytorium
Autorzy
Magdalena Błaszczyk, Anna Zientara
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-607-0
Seria
Minirepetytoria
Rok wydania
2020
Liczba stron
436
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Rozdział I
Pojęcie prawa karnego | str. 17

Rozdział II
Źródła prawa karnego | str. 19

Rozdział III
Funkcje i zasady prawa karnego | str. 25
1. Zasada odpowiedzialności za czyn | str. 26
2. Zasada winy | str. 27
3. Zasada humanitaryzmu | str. 28
4. Zasada odpowiedzialności indywidualnej | str. 28
5. Zasada odpowiedzialności osobistej | str. 29
6. Zasada nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez ustawy) | str. 29
6.1. Nullum crimen sine lege scripta | str. 30
6.2. Nullum crimen sine lege certa | str. 31
6.3. Nulla poena sine lege | str. 31
6.4. Nullum crimen sine lege praevia (lex severior retro non agit) | str. 32
6.5. Nullum crimen sine lege stricta | str. 32

Rozdział IV
Pojęcie przestępstwa | str. 33

Rozdział V
Czas i miejsce popełnienia przestępstwa | str. 37
1. Obowiązywanie ustawy w czasie | str. 37
1.1. Zmiana ustawy karnej po popełnieniu czynu, a przed orzekaniem | str. 37
1.2. Zmiana ustawy karnej po wyroku | str. 38
2. Miejsce czynu zabronionego | str. 41
3. Moc prawna orzeczeń zagranicznych | str. 44

Rozdział VI
Struktura przestępstwa | str. 46
1. Podmiot | str. 46
2. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich | str. 50
3. Strona podmiotowa | str. 52
4. Przedmiot | str. 55
5. Strona przedmiotowa | str. 58

Rozdział VII
Formy popełnienia przestępstwa | str. 63
1. Formy stadialne | str. 63
1.1. Dokonanie | str. 63
1.2. Usiłowanie | str. 63
1.3. Przygotowanie | str. 67
2. Formy zjawiskowe | str. 69
2.1. Współsprawstwo | str. 70
2.2. Sprawstwo kierownicze | str. 72
2.3. Sprawstwo polecające | str. 73
2.4. Podżeganie | str. 73
2.5. Pomocnictwo | str. 74
2.6. Zasady odpowiedzialności dotyczące wszystkich współdziałających | str. 75
2.7. Zasady odpowiedzialności dotyczące jedynie pomocników i podżegaczy | str. 77

Rozdział VIII
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność | str. 78
1. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 80
1.1. Obrona konieczna | str. 81
1.2. Stan wyższej konieczności | str. 84
1.3. Eksperyment (ryzyko nowatorstwa) | str. 87
1.4. Ostateczna potrzeba | str. 88
1.5. Działanie w ramach uprawnień lub obowiązków | str. 89
1.6. Zgoda dysponenta dobrem | str. 89
1.7. Czynności lecznicze | str. 90
1.8. Ryzyko sportowe | str. 90
1.9. Karcenie nieletnich | str. 91
1.10. Zwyczaj | str. 91
2. Okoliczności wyłączające winę | str. 92
2.1. Niepoczytalność | str. 92
2.2. Błąd co do faktu | str. 94
2.3. Błąd co do prawa | str. 95
2.4. Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność lub winę | str. 96
2.5. Rozkaz | str. 96

Rozdział IX
Zbieg przepisów i przestępstw | str. 98
1. Zbieg przepisów | str. 98
1.1. Realny (niepomijalny) zbieg przepisów | str. 98
1.2. Pomijalny zbieg przepisów | str. 99
1.3. Pozorny zbieg przepisów | str. 100
1.4. Zbieg przepisu statuującego przestępstwo z przepisem karnym skarbowym lub wykroczeniem .... 101
2. Zbieg przestępstw | str. 102
2.1. Realny (rzeczywisty) niepomijalny zbieg przestępstw | str. 102
2.2. Pomijalny zbieg przestępstw | str. 108
2.3. Pozorny zbieg przestępstw | str. 109

Rozdział X
Kary | str. 112
1. Grzywna | str. 113
2. Ograniczenie wolności | str. 114
2.1. Nieodpłatna kontrolowana praca | str. 116
2.2. Potrącenie z wynagrodzenia | str. 116
3. Pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności | str. 116
4. Kara mieszana (sekwencyjna) | str. 117

Rozdział XI
Środki karne | str. 119

Rozdział XII
Przepadek i środki kompensacyjne | str. 123

Rozdział XIII
Wymiar kary | str. 125
1. Dyrektywy sądowego wymiaru kary | str. 125
2. Zaostrzenie ustawowego wymiaru kary | str. 127
3. Nadzwyczajne złagodzenie kary | str. 132
3.1. Podstawy | str. 132
3.2. Zasady wymiaru kary nadzwyczajnie złagodzonej | str. 134
4. Odstąpienie od wymierzenia kary | str. 135

Rozdział XIV
Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 137
1. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 137
2. Warunkowe zawieszenie wykonywania kary | str. 140
3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 144
4. Skrócenie kary ograniczenia wolności i środka karnego | str. 148

Rozdział XV
Środki zabezpieczające | str. 150

Rozdział XVI
Przedawnienie | str. 157
1. Przedawnienie ścigania | str. 158
2. Przedawnienie wyrokowania | str. 159
3. Przedawnienie wykonania kary | str. 159
4. Spoczywanie biegu przedawnienia | str. 160
5. Przedawnienie niektórych przestępstw popełnionych przed 1990 r. | str. 161

Rozdział XVII
Zatarcie skazania | str. 162

Rozdział XVIII
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych | str. 165

Część II. Prawo

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny | str. 173
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 175
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa | str. 179
Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 183
Rozdział IV. Kary | str. 186
Rozdział V. Środki karne | str. 189
Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne | str. 196
Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych | str. 202
Rozdział VII. Powrót do przestępstwa | str. 207
Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie | str. 208
Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych | str. 219
Rozdział X. Środki zabezpieczające | str. 224
Rozdział XI. Przedawnienie | str. 228
Rozdział XII. Zatarcie skazania | str. 230
Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą | str. 232
Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 235
Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych | str. 240
Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne | str. 240
Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej | str. 247
Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności | str. 252
Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu | str. 255
Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu | str. 261
Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji | str. 266
Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku | str. 269
Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności | str. 274
Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania | str. 276
Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności | str. 277
Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece | str. 282
Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej | str. 285
Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 288
Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego | str. 290
Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości | str. 297
Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum | str. 304
Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu | str. 306
Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji | str. 313
Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów | str. 317
Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 323
Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym | str. 329
Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi | str. 338
Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy | str. 340
Rozdział XXXIX. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej | str. 346
Rozdział XL. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej | str. 348
Rozdział XLI. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi | str. 351
Rozdział XLII. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym | str. 352
Rozdział XLIII. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby | str. 353
Rozdział XLIV. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu | str. 354

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny | str. 357
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 359
Rozdział II. Przepisy karne | str. 379
Rozdział III. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 380
Rozdział IV. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 380

Wykaz najważniejszej literatury | str. 385

Skorowidz | str. 387
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Współczesne prawo”, nr 1

-15%

„Współczesne prawo”, nr 1

Niniejsze czasopismo zawiera artykuły z dziedziny prawa.

Cena: 9.45 zł 8.00 zł
25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

-31%

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka

W publikacji omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w przeszłości i obecnie. Koncentruje się, m.in. wokół zagadnień: początków samorządu terytorialnego oraz drogi do restytucji samorządu powiatowego w III Rzeczypospolitej, konstytucyjnych gwarancji dochodów samorządu terytorialnego, prawnych gwarancji ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, a także zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. Monografia przedstawia problemy decentralizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i ochrony zabytków, w sposób szczegółowy omawia realizację polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa lubelskiego

Cena: 48.00 zł 33.00 zł
Administrator 1-2/2018

-29%

Administrator 1-2/2018

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● Zarządca z mieszkańcem tworzą związek niemal rodzinny,
● Rewolucja w ochronie danych,
● Jednolity Plik Kontrolny,
● Podzielniki kosztów ciepła

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 7-8/2016

-26%

Administrator 7-8/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Kontrowersyjna nowelizacja Prawa energetycznego,
● Podatki a części wspólne budynku,
● Rewitalizacja zabytkowej kamienicy,
● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.