Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami

ebook

- 14%

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-910-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka jest zbiorem blisko 50 kazusów z zakresu prawa karnego: materialnego, procesowego, skarbowego oraz wykonawczego, wraz z obszernymi odpowiedziami.


Opracowanie pozwala na analizę schematów działania prawa w konkretnych okolicznościach. Dzięki temu czytelnik nauczy się samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami sensu largo prawa karnego. Publikacja odnosi się przy tym do najbardziej istotnych kwestii, które wywołują odmienności interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i judykaturze.


Do wszystkich kazusów z zakresu prawa karnego materialnego oraz skarbowego dołączone zostały m.in. projekty sentencji wyroków:
• skazującego,
• uniewinniającego,
• z nadzwyczajnym złagodzeniem kary,
• warunkowo umarzającego postępowanie.


Adresaci:
Publikacja będzie przydatna nie tylko aplikantom zawodów prawniczych, lecz także absolwentom studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminów na aplikacje oraz studentom poszukującym pogłębionej wiedzy z przedmiotowej tematyki.

Tytuł
Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami
Autorzy
Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-910-1
Seria
Aplikacje Prawnicze
Rok wydania
2022
Liczba stron
436
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Kazus 1
Przestępstwo kradzieży, fałszowania środków płatniczych, problematyka wymiaru kary oraz zasądzenia odszkodowania z urzędu 17
Kazus 2
Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw na przykładzie występku kradzieży 31
Kazus 3
Kradzież energii elektrycznej 45
Kazus 4
Ciąg przestępstw, mienie znacznej wartości 51
Kazus 5
Nadzwyczajne złagodzenie kary, przestępstwo rozboju 59
Kazus 6
Problematyka prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości 69
Kazus 7
Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego 79
Kazus 8
Przestępstwo spowodowania zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz niszczenia mienia 87
Kazus 9
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 91
Kazus 10
Formy i stadia popełnienia przestępstwa 99
Kazus 11
Przestępstwo kradzieży z włamaniem 105
Kazus 12
Przestępstwo niezgłoszenia upadłości oraz wyłudzenia kredytu i oszustwa 111
Kazus 13
Przestępstwo składania fałszywych zeznań 123
Kazus 14
Przestępstwa oszustwa, paserstwa oraz problematyka przepadku przedmiotów 133
Kazus 15
Instytucja współsprawstwa oraz wypadku mniejszej wagi na przykładzie występku rozboju 141
Kazus 16
Orzekanie w przedmiocie dowodów rzeczowych, kradzież z włamaniem, niszczenie mienia 147
Kazus 17
Przestępstwo ciągłe i ciąg przestępstw, występki zgwałcenia i wymuszenia innej czynności seksualnej 153
Kazus 18
Przestępstwo sutenerstwa 159
Kazus 19
Podżeganie do przestępstwa 163
Kazus 20
Wiek a możliwość przypisania odpowiedzialności karnej 167
Kazus 21
Jedność czynu i zbieg przepisów ustawy na przykładzie przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo 173
Kazus 22
Zbrodnia zabójstwa a spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, oraz zagadnienia dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 181
Kazus 23
Zgwałcenie a zgwałcenie kwalifikowane 187
Kazus 24
Kumulatywna kwalifikacja prawna, występki naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego 201
Kazus 25
Rozbój zwykły a kwalifikowany 209
Kazus 26
Instytucja obrony koniecznej 217
Kazus 27
Spowodowanie wypadku w komunikacji i zaostrzenie karalności wobec sprawcy takiego przestępstwa 227
Kazus 28
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela 237
Kazus 29
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, względne przyczyny odwoławcze 241
Kazus 30
Charakter prawny wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 253
Kazus 31
Uporczywe niepłacenie podatku, pojęcie należności publicznoprawnej oraz przedawnienie karalności w Kodeksie karnym skarbowym 259
Kazus 32
Instytucja czynnego żalu a dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na przykładzie przestępstwa niewpłacenia pobranego podatku, płatnik i inkasent w Kodeksie karnym skarbowym 267
Kazus 33
Przestępstwo narażenia na bezpodstawny zwrot podatku 277
Kazus 34
Przestępstwo przemytu celnego oraz problematyka orzekania środka karnego w postaci przepadku przedmiotów w Kodeksie karnym skarbowym 295
Kazus 35
Utrudnianie kontroli skarbowej i podatkowej, wypadek mniejszej wagi 305
Kazus 36
Problematyka kwalifikacji prawnej wystawienia nierzetelnej faktury lub posługiwania się nią 325
Kazus 37
Uchybienia w prowadzeniu księgi 341
Kazus 38
Bezprawny przewóz towaru akcyzowego, nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, paserstwo akcyzowe 345
Kazus 39
Wyroby akcyzowe, paserstwo 359
Kazus 40
Nieterminowa wpłata podatku 363
Kazus 41
Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy oraz orzeczenie przepadku ich równowartości 371
Kazus 42
Przemyt celny, popełnienie przestępstwa skarbowego a ograniczona poczytalność 377
Kazus 43
Proceduralne aspekty postępowania wykonawczego 381
Kazus 44
Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności 383
Kazus 45
Podobieństwo przestępstw w kontekście zarządzenia wykonania kary 385
Kazus 46
Warunkowe zwolnienie z reszty kary 389
Kazus 47
Warunkowe zwolnienie a zatarcie skazania 393
Kazus 48
Elementy wykonywania środka zabezpieczającego 395
Kazus 49
Ponowne orzekanie w zakresie uchylenia środka zabezpieczającego 397
Przykładowe wzory wyroków 399
Literatura 413
Wykaz orzeczeń 421
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 12/2014

-26%

Administrator 12/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.