Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami

ebook

- 14%

Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami

Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-981-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nKsiążka jest zbiorem blisko 50 kazusów z zakresu prawa karnego: materialnego, procesowego, skarbowego oraz wykonawczego, wraz z obszernymi odpowiedziami.
\n\nOpracowanie pozwala na analizę schematów działania prawa w konkretnych okolicznościach. Dzięki temu czytelnik nauczy się samodzielnego, swobodnego posługiwania się przepisami sensu largo prawa karnego. Publikacja odnosi się przy tym do najbardziej istotnych kwestii, które wywołują odmienności interpretacyjne zarówno w doktrynie, jak i judykaturze.
\n\nDo wszystkich kazusów z zakresu prawa karnego materialnego oraz skarbowego dołączone zostały m.in. projekty sentencji wyroków:\n • skazującego,\n • uniewinniającego,\n • z nadzwyczajnym złagodzeniem kary,\n • warunkowo umarzającego postępowanie.
\n\nAdresaci:\n Publikacja będzie przydatna nie tylko aplikantom zawodów prawniczych, lecz także absolwentom studiów prawniczych przygotowującym się do egzaminów na aplikacje oraz studentom poszukującym pogłębionej wiedzy z przedmiotowej tematyki.

Tytuł
Prawo karne. Prawo karne skarbowe. Prawo karne wykonawcze. Kazusy z rozwiązaniami
Autorzy
Krzysztof Kurowski, Igor Zgoliński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-981-1
Seria
Aplikacje Prawnicze
Rok wydania
2022
Liczba stron
436
Format
epub
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wstęp 15
Kazus 1
Przestępstwo kradzieży, fałszowania środków płatniczych, problematyka wymiaru kary oraz zasądzenia odszkodowania z urzędu 17
Kazus 2
Przestępstwo ciągłe a ciąg przestępstw na przykładzie występku kradzieży 31
Kazus 3
Kradzież energii elektrycznej 45
Kazus 4
Ciąg przestępstw, mienie znacznej wartości 51
Kazus 5
Nadzwyczajne złagodzenie kary, przestępstwo rozboju 59
Kazus 6
Problematyka prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości 69
Kazus 7
Przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego 79
Kazus 8
Przestępstwo spowodowania zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz niszczenia mienia 87
Kazus 9
Przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 91
Kazus 10
Formy i stadia popełnienia przestępstwa 99
Kazus 11
Przestępstwo kradzieży z włamaniem 105
Kazus 12
Przestępstwo niezgłoszenia upadłości oraz wyłudzenia kredytu i oszustwa 111
Kazus 13
Przestępstwo składania fałszywych zeznań 123
Kazus 14
Przestępstwa oszustwa, paserstwa oraz problematyka przepadku przedmiotów 133
Kazus 15
Instytucja współsprawstwa oraz wypadku mniejszej wagi na przykładzie występku rozboju 141
Kazus 16
Orzekanie w przedmiocie dowodów rzeczowych, kradzież z włamaniem, niszczenie mienia 147
Kazus 17
Przestępstwo ciągłe i ciąg przestępstw, występki zgwałcenia i wymuszenia innej czynności seksualnej 153
Kazus 18
Przestępstwo sutenerstwa 159
Kazus 19
Podżeganie do przestępstwa 163
Kazus 20
Wiek a możliwość przypisania odpowiedzialności karnej 167
Kazus 21
Jedność czynu i zbieg przepisów ustawy na przykładzie przestępstwa narażenia człowieka na niebezpieczeństwo 173
Kazus 22
Zbrodnia zabójstwa a spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka, oraz zagadnienia dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci 181
Kazus 23
Zgwałcenie a zgwałcenie kwalifikowane 187
Kazus 24
Kumulatywna kwalifikacja prawna, występki naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia oraz czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego 201
Kazus 25
Rozbój zwykły a kwalifikowany 209
Kazus 26
Instytucja obrony koniecznej 217
Kazus 27
Spowodowanie wypadku w komunikacji i zaostrzenie karalności wobec sprawcy takiego przestępstwa 227
Kazus 28
Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela 237
Kazus 29
Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym, względne przyczyny odwoławcze 241
Kazus 30
Charakter prawny wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 253
Kazus 31
Uporczywe niepłacenie podatku, pojęcie należności publicznoprawnej oraz przedawnienie karalności w Kodeksie karnym skarbowym 259
Kazus 32
Instytucja czynnego żalu a dobrowolne poddanie się odpowiedzialności na przykładzie przestępstwa niewpłacenia pobranego podatku, płatnik i inkasent w Kodeksie karnym skarbowym 267
Kazus 33
Przestępstwo narażenia na bezpodstawny zwrot podatku 277
Kazus 34
Przestępstwo przemytu celnego oraz problematyka orzekania środka karnego w postaci przepadku przedmiotów w Kodeksie karnym skarbowym 295
Kazus 35
Utrudnianie kontroli skarbowej i podatkowej, wypadek mniejszej wagi 305
Kazus 36
Problematyka kwalifikacji prawnej wystawienia nierzetelnej faktury lub posługiwania się nią 325
Kazus 37
Uchybienia w prowadzeniu księgi 341
Kazus 38
Bezprawny przewóz towaru akcyzowego, nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, paserstwo akcyzowe 345
Kazus 39
Wyroby akcyzowe, paserstwo 359
Kazus 40
Nieterminowa wpłata podatku 363
Kazus 41
Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy oraz orzeczenie przepadku ich równowartości 371
Kazus 42
Przemyt celny, popełnienie przestępstwa skarbowego a ograniczona poczytalność 377
Kazus 43
Proceduralne aspekty postępowania wykonawczego 381
Kazus 44
Zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności 383
Kazus 45
Podobieństwo przestępstw w kontekście zarządzenia wykonania kary 385
Kazus 46
Warunkowe zwolnienie z reszty kary 389
Kazus 47
Warunkowe zwolnienie a zatarcie skazania 393
Kazus 48
Elementy wykonywania środka zabezpieczającego 395
Kazus 49
Ponowne orzekanie w zakresie uchylenia środka zabezpieczającego 397
Przykładowe wzory wyroków 399
Literatura 413
Wykaz orzeczeń 421
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2015

-32%

Administrator 1-2/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ordynacja podatkowa – zmiany w 2015,
● Zakres zarządu spółdzielni,
● Przeglądy systemów ogrzewania i wentylacji.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.