Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo karne wykonawcze

ebook

- 15%

Prawo karne wykonawcze

Paweł Wiliński, Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kusak, Magdalena Zamroczyńska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 33.00 zł 28.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 28.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8246-770-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego w tym m.in. zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego oraz wpływ zobowiązań międzynarodowych na kształt krajowych rozwiązań w zakresie prawa karnego wykonawczego ze szczególnym podkreśleniem zasady humanitaryzmu.W opracowaniu zaprezentowano m.in.:


• uczestników postępowania wykonawczego wraz z omówieniem ich pozycji w tym postępowaniu,


• wyczerpujące informacje dotyczące wykonania poszczególnych kar, środków karnych, środków zabezpieczających oraz tymczasowego aresztowania,


• praktyczne aspekty wykonywania orzeczonych przez sąd kar i środków, z objaśnieniem sytuacji wątpliwych oraz uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Autorami opracowania są pracownicy Zakładu Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mający bogate doświadczenie praktyczne, jako sędziowie i adwokaci.Książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Będzie również cennym źródłem wiedzy dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz prokuratorów

Tytuł
Prawo karne wykonawcze
Autorzy
Paweł Wiliński, Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kusak, Magdalena Zamroczyńska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-770-3
Rok wydania
2021
Liczba stron
260
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 11
Rozdział 1. Prawo karne wykonawcze. Wiadomości wstępne 13
1.1. Pojęcie prawa karnego wykonawczego 14
1.2. Prawo karne wykonawcze a prawo karne materialne 19
1.3. Prawo karne wykonawcze a prawo karne procesowe 20
1.4. Źródła prawa karnego wykonawczego w Polsce 22
Rozdział 2. Uniwersalne i europejskie standardy ochrony praw człowieka w obrębie prawa karnego wykonawczego 31
2.1. Uwagi ogólne 32
2.2. Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka w obrębie prawa karnego wykonawczego 34
2.3. Europejskie standardy ochrony praw człowieka w obrębie prawa karnego wykonawczego 37
2.4. Międzynarodowe mechanizmy kontroli ochrony praw człowieka wobec osób pozbawionych wolności 38
2.5. Funkcjonowanie zasady humanizmu oraz humanitaryzmu wobec osób pozbawionych wolności prawomocnym orzeczeniem sądu 42
2.6. Zasada humanitaryzmu a kwestia detencji postpenalnej w świetle postanowień ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 56
Rozdział 3. Charakterystyka postępowania wykonawczego 61
3.1. Pojęcie postępowania karnego wykonawczego 61
3.2. Zasady prawa karnego wykonawczego i zasady procesu karnego w postępowaniu karnym wykonawczym 66
3.3. Klasyfikacja i stabilność decyzji procesowych w postępowaniu karnym wykonawczym 73
3.4. Procesowe aspekty wykonywania kary i innych środków penalnych w stadium wykonawczym 77
Rozdział 4. Uczestnicy postępowania karnego wykonawczego i ich procesowa pozycja 81
4.1. Skazany jako strona postępowania karnego wykonawczego 81
4.1.1. Pojęcie skazanego 81
4.1.2. Procesowe prawa i obowiązki skazanego 82
4.1.3. Udział obrońcy w postępowaniu karnym wykonawczym 84
4.2. Organy postępowania wykonawczego i ich kompetencje 86
4.2.1. Organy sądowe 86
4.2.2. Organy funkcyjnie związane z sądem 87
4.3. Prokurator w postępowaniu wykonawczym 90
4.4. Rzecznik Praw Obywatelskich 93
4.5. Organy nadzoru penitencjarnego 94
Rozdział 5. Wykonywanie kary grzywny 97
5.1. Kara grzywny – informacje ogólne 97
5.2. Dobrowolne wykonanie kary grzywny 99
5.3. Zastępcze formy wykonania grzywny 100
5.3.1. Rodzaje zastępczego wykonania grzywny 100
5.3.2. Orzekanie w przedmiocie wykonania grzywny 100
5.3.3. Egzekucja grzywny 101
5.3.4. Forma zastępcza – praca społecznie użyteczna 102
5.3.5. Zastępcza kara pozbawienia wolności 103
5.3.6. Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 105
5.4. Częściowe wykonanie kary grzywny 106
5.5. Rozłożenie grzywny na raty 107
5.6. Umorzenie kary grzywny 107
Rozdział 6. Wykonywanie kary ograniczenia wolności 109
6.1. Kara ograniczenia wolności – informacje ogólne 109
6.2. Cele wykonywania kary ograniczenia wolności 111
6.3. Miejsce i formy wykonywania kary ograniczenia wolności 112
6.3.1. Miejsce wykonywania kary ograniczenia wolności 112
6.3.2. Obowiązek świadczenia nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne 113
6.3.3. Potrącenie części wynagrodzenia uzyskiwanego przez skazanego 117
6.4. Zmiany w toku wykonywania kary ograniczenia wolności 119
6.5. Odroczenie i przerwa wykonania kary ograniczenia wolności 121
6.6. Kara zastępcza pozbawienia wolności 124
6.7. Uznanie kary ograniczenia wolności za wykonaną 125
Rozdział 7. Wykonywanie kary pozbawieniabwolności 127
7.1. Wykonywanie kary pozbawienia wolności – informacje ogólne 127
7.2. Zakłady karne – typy, rodzaje, organizacja 130
7.3. Zmiana przez skazanego zakładu karnego i systemu terapeutycznego 138
7.4. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja 140
7.4.1. Skazani szczególnej kategorii 142
7.5. Prawa i obowiązki skazanego 148
7.5.1. Prawa skazanego 148
7.5.2. Obowiązki skazanego 154
7.6. Zatrudnianie skazanych 156
7.7. Edukacja skazanych w trakcie wykonywania kary 160
7.8. System nagród i kar dyscyplinarnych 162
7.9. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności 167
7.10. Warunkowe przedterminowe zwolnienie 170
7.11. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy 176
Rozdział 8. Wykonanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 181
8.1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – informacje ogólne 181
8.2. Techniczne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 183
8.3. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny 186
8.3.1. Szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego 186
8.3.2. Udział sądu i sądowego kuratora zawodowego w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego 188
8.3.3. Czynności podmiotu prowadzącego centralę monitorowania i podmiotu dozorującego 190
8.4. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego 193
8.5. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego 194
8.6. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności a system dozoru elektronicznego 199
8.7. Obowiązki i prawa skazanego związane z dozorem elektronicznym 200
8.8. Przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego 203
Rozdział 9. Wykonywanie tymczasowego aresztowania 209
9.1. Tymczasowe aresztowanie – informacje ogólne 209
9.2. Przyjęcie do aresztu śledczego 211
9.3. Prawa i obowiązki tymczasowo aresztowanego 214
Rozdział 10. Wykonywanie środków karnych 217
Rozdział 11. Wykonywanie środków kompensacyjnych i przepadku 225
11.1. Uwagi ogólne 225
11.2. Poszczególne środki kompensacyjne podlegające wykonaniu 226
11.3. Wykonanie przepadku 229
Rozdział 12. Wykonywanie środków zabezpieczających 233
12.1. Orzeczenie środka zabezpieczającego 233
12.2. Wykonanie środka zabezpieczającego 235
Rozdział 13. Wykonywanie kar i środków karnych w ramach współpracy międzynarodowej 239
13.1. Istota i warunki współpracy 239
13.2. Wykonywanie kar i środków karnych w ramach współpracy państw członkowskich w UE 242
13.2.1. Model współpracy 242
13.2.2. Wykonywanie kar pozbawienia wolności 244
13.2.3. Wykonywanie kar pieniężnych 249
13.2.4. Wykonywanie przepadku 251
13.2.5. Orzeczenie związane z poddaniem sprawcy próbie 252
13.3. Wykonywanie kar i środków karnych w ramach współpracy z państwami spoza UE 255
Autorzy 257
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

-27%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2020

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Rynek nieruchomości 2019 – analiza
● Grunt na własność – postulaty zmian
● Komu służy „biała lista”? Podatnikom czy organom?

Cena: 15.00 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.