Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo kontraktów

ebook

- 14%

Prawo kontraktów

Dorota Sokołowska, Zbigniew Kuniewicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 213.00 zł 184.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 184.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8124-095-6
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce omówiono doniosłe i budzące liczne wątpliwości zagadnienia dotyczące m.in.:

umów gwarancyjnych,
czynności powierniczych,
umów ramowych,
odpowiedzialności odszkodowawczej,
przekształceń podmiotowych w stosunkach zobowiązaniowych,
umów alimentacyjnych,
umów licencyjnych.Podjęta w publikacji problematyka prawa kontraktów nie ogranicza się jedynie do prawa zobowiązań, lecz także nawiązuje do części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa rodzinnego i spadkowego oraz prawa własności intelektualnej. Opracowania nie tylko dotyczą oceny obowiązującego stanu prawnego, lecz również zawierają wnioski de lege ferendapozwalające na optymalne uregulowanie poruszanych zagadnień. Zaprezentowane poglądy w znaczący sposób wpłyną w najbliższym czasie na sposób stosowania wybranych instytucji prawa cywilnego. Autorzy uwzględnili krajowy i zagraniczny dorobek doktryny prawa oraz bogate orzecznictwo sądowe.

Adresaci:
Ze względu na powszechne zastosowanie instytucji kontraktu książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa udzielających porad prawnych w przedmiotowej tematyce, prowadzących czy rozstrzygających sprawy sądowe, sporządzających stosowne umowy nazwane lub bardziej odpowiadające celom gospodarczym swoich klientów umowy nienazwane: adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników.

Tytuł
Prawo kontraktów
Autorzy
Dorota Sokołowska, Zbigniew Kuniewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-095-6
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
624
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najważniejszych skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 11

Maria Boratyńska
Odpowiedzialność kontraktowa za osoby trzecie posiadające fachowe kwalifikacje - na przykładzie lekarza i umowy o leczenie | str. 13

Andrzej Całus
Dylematy unijnego prawa kontraktów | str. 30

Krzysztof Czub
Umowy o wspólności praw w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej | str. 50

Paweł Dąbek, Aleksandra Nowak-Gruca
Uwagi o karze umownej z perspektywy ekonomicznej analizy prawa (EAP) | str. 64

Adam Doliwa
O istocie i przyszłości umowy na tle współczesnej praktyki obrotu i przepisów kodeksu cywilnego o zawarciu umowy | str. 78

Maria Dragun-Gertner, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Ochrona słabszej strony w umowach przewozu pasażerów drogą morską. Proponowane zmiany w polskim kodeksie morskim | str. 87

Mariusz Fras
Ubezpieczenie grupowe. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 100

Wojciech Górecki
Stosowanie skargi pauliańskiej do czynności prawnych między małżonkami | str. 121

Jarosław Grykiel
Charakter prawny zastrzeżenia w umowie przedwstępnej świadczenia na poczet umowy przyrzeczonej | str. 135

Joanna Haberko
W poszukiwaniu reżimu odpowiedzialności: uwagi o skutkach naruszenia umów związanych z dobrami osobistymi | str. 149

Aleksander Kappes
Czy należy uregulować czynności powiernicze? | str. 164

Wojciech J. Katner
Niektóre potrzebne i wątpliwe rozwiązania w prawie umów na tle dyskusji o nowym kodeksie cywilnym | str. 173

Wojciech J. Kocot
Charakter prawny umowy ramowej | str. 188

Marcin Krajewski
Zakres swobody kształtowania umów gwarancyjnych | str. 214

Jan Lic
Problem istnienia długu łącznego | str. 231

Jolanta Loranc-Borkowska
Zwolnienie sprzedawcy z odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy sprzedanej na podstawie art. 557 k.c. | str. 247

Jakub M. Łukasiewicz
Uwagi na temat umowy alimentacyjnej i kontraktów quasi-alimentacyjnych | str. 260

Piotr Machnikowski
Kontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza de lege ferenda | str. 270

Elwira Macierzyńska-Franaszczyk
Umowa o dostarczanie treści cyfrowych według projektu dyrektywy o dostarczanie treści cyfrowych | str. 293

Jacek Mazurkiewicz
"Wszystko na sprzedaż!" Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu | str. 302

Konrad Osajda
Właściwość (natura) stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody umów | str. 318

Marlena Pecyna
Platformy internetowe - nowy kierunek prawa umów | str. 345

Jerzy Pisuliński
Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika - propozycja nowego ujęcia | str. 356

Agnieszka Pyrzyńska
Zobowiązanie ciągłe w prawie kontraktów. Próba wyróżnienia modeli ogólnych | str. 379

Magdalena Rzewuska
Umowa przekazania użytkowania wieczystego | str. 397

Maciej Rzewuski
Umowa o zarząd spadkiem | str. 409

Rafał Szczepaniak
Swoboda umów w sektorze publicznym | str. 425

Andrzej Szlęzak
Polemicznie o umowie o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia - na marginesie artykułu dr hab. Magdaleny Wilejczyk | str. 453

Andrzej Śmieja
W sprawie odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy budowlanego (art. 652 k.c.) | str. 462

Marek Świerczyński
Instrumenty dzielenia ryzyka w świetle prawa cywilnego | str. 472

Renata Tanajewska
Wpływ zastosowania umowy outsourcingu na kompetencje rady nadzorczej spółki akcyjnej | str. 488

Marcin Trzebiatowski
Umowa licencyjna w "sporze" o prawa własności intelektualnej, czyli o legitymacji procesowej czynnej licencjobiorcy | str. 500

Jacek Trzewik
O swobodzie kontraktowania w prawie ochrony środowiska | str. 522

Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski
Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym | str. 539

Jacek Widło, Jan Mojak
Umowna zmiana podmiotu w stosunku zobowiązaniowym (uwagi na tle prac Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej pod kierunkiem Prof. Z. Radwańskiego) | str. 551

Magdalena Wilejczyk
Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia | str. 566

Arkadiusz Wowerka
Umowy między wspólnikami spółek kapitałowych związane z ich uczestnictwem w spółce - w poszukiwaniu prawa właściwego między statutem personalnym a statutem kontraktowym | str. 576

Konrad Zacharzewski
Umowny obrót uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery | str. 594

Mariusz Zelek
Przyczynek do dyskusji o umownej modyfikacji reguł odpowiedzialności deliktowej | str. 605

Krzysztof Żok
Zawarcie umowy za pomocą strony internetowej a zakres zastosowania oferty on-line (art. 661 § 4 k.c.) | str. 615
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

-14%

Administracyjnoprawne aspekty opłaty planistycznej

Książka stanowi studium z zakresu prawa administracyjnego, w którym całościowo omówiono administracyjnoprawne aspekty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanej z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tj. opłaty planistycznej.

Zawarte w monografii rozważania dotyczą m.in. tak istotnych kwestii, jak:

charakter prawny opłaty planistycznej,
przesłanki materialnoprawne jej nałożenia,
podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty i ich następcy prawni,
decyzja administracyjna ustalająca opłatę planistyczną.
Publikacja jest niezbędną lekturą i narzędziem pracy dla wszystkich osób, które stosują przepisy dotyczące opłaty planistycznej i zajmują się tymi kwestiami na co dzień, w szczególności dla pracowników administracji samorządowej i terenowej administracji rządowej, profesjonalnych pełnomocników oraz sędziów sądów administracyjnych. Książka z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa administracyjnego.

Cena: 22.00 zł 19.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 12/2015

-29%

Administrator 12/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Walka o praworządność – rozmowa z Ewą Łętowską,

● Jak przeciwdziałać nieuczciwości w budowlance,

● Preproporcja we wspólnotach mieszkaniowych w 2016.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 3/2015

-26%

Administrator 3/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Prawo a marnotrawstwo energii,
● Trybunał a członkowie spółdzielni,
● Współwłasność = współodpowiedzialność.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.