Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo leśne w praktyce

ebook

- 14%

Prawo leśne w praktyce

Jan Chmielewski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 84.00 zł 72.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 72.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-536-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W książce, na tle podstawowych pojęć oraz instytucji z zakresu teorii prawa oraz prawa administracyjnego, zostały omówione regulacje prawa leśnego. Publikacja przybliża je również na przykładzie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.


Autor przedstawił m.in. takie zagadnienia jak:

źródła prawa leśnego oraz zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej;
możliwe do wyodrębnienia kategorie lasów, organizację i kompetencje administracji leśnej;
kwestie odpowiedzialności w prawie leśnym, z podziałem na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków – adwokatów, radców prawnych i sędziów – oraz pracowników naukowych zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym pracowników Służby Leśnej, oraz wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Tytuł
Prawo leśne w praktyce
Autor
Jan Chmielewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-536-4
Rok wydania
2020
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
1. Lasy jako rzeczy i dobra publiczne……………………………………………………….6
2. Las – pojęcie i definicje…………………………………………………………………….9
2.1. Las jako kategoria prawna………………………………………………………..10
3. Podstawowe funkcje lasów……………………………………………………………….14
4. Zarys historii prawodawstwa leśnego…………………………………………………...17
4.1.Początki leśnictwa i prawodawstwa leśnego w Polsce…………………………...17
4.2. Prawodawstwo leśne w II Rzeczypospolitej……………………………………..18
4.3. Prawodawstwo leśne w latach 1945 – 1991……………………………………...24
4.4. Prawodawstwo leśne III Rzeczypospolitej……………………………………….31
5. Prawo leśne jako gałąź prawa……………………………………………………………33
6. Źródła prawa leśnego……………………………………………………………………..37
6.1. Konstytucja RP…………………………………………………………………...38
6.2. Ustawy……………………………………………………………………………46
6.2.1. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych…………………………47
6.2.2. Ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych……50 zasobów naturalnych kraju
6.2.3. Ustawa o podatku leśnym………………………………………………51
6.3. Rozporządzenia…………………………………………………………………..54
6.4. Akty prawa miejscowego………………………………………………………...56
6.5. Wewnętrzne akty normatywne………………………..………………………….59
6.5.1. Plan urządzenia lasu……………………………...…………………….59
6.5.2. Uproszczony plan urządzenia lasu……………………………………..64
7. Zasady prawa leśnego i gospodarki leśnej………………………………………………67
7.1. Zasady prawa……………………………………………………………………..67
7.2. Zasady prawa w ustawie o lasach………………………………………………..68
7.2.1. Zasada powszechnej ochrony lasów……………………………………68
7.2.2. Zasada trwałego utrzymywania lasów……………………………….…71
7.2.3. Zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich
funkcji lasów………………………………………………………………….73
7.2.4. Zasada powiększania zasobów leśnych………………………………...76
7.2.5. Zasada jedności leśnictwa…………………………………………..78
7.2.6. Zasada planowości…………………………………………………….79
7.2.7. Zasada kompleksowej ochrony lasów…………………………………81
7.2.8. Zasada powszechnego dostępu do lasów………………………………82
8. Kategorie (rodzaje) lasów………………………………………………………………..90
8.1. Kategorie (rodzaje) lasów w ustawie o lasach…………………………………...90
8.1.1.Lasy ochronne (lasy szczególnie chronione)……………………………90
8.1.2. Leśne kompleksy promocyjne………………………………………….94
8.1.3. Lasy objęte szczególnym reżimem ochronnym………………………..95
8.1.3.1. Lasy a formy ochrony obszarowej……………………………96
8.1.3.2. Lasy a formy ochrony obiektowej oraz ochrona gatunków…103
8.1.4. Lasy publiczne i lasy prywatne……………………………………………….104
9. Organizacja i kompetencje administracji leśnej………………………………………110
9.1. Minister właściwy do spraw środowiska……………………………………….112
9.2. Starosta………………………………………………………………………….115
9.3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe……………………………117
9.3.1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych……………………………120
9.3.2. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych………………….121
9.3.3. Nadleśniczy…………………………………………………………...123
9.3.4. Inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej…..124
9.3.5. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym w zarządzie
Lasów Państwowych………………..………………………………………125
9.3.6. Gospodarka finansowa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe………………………………………………………………….134
9.4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony
Środowiska………………………………………………………………………….136
9.5. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej………………………………………138
9.6. Pozostałe podmioty i jednostki organizacyjne………………………………….139
10. Służba leśna…………………………………………………………………………….142
10.1. Uprawnienia i obowiązki Służby Leśnej………………………………………143
10.2. Straż Leśna…………………………………………………………………….144
10.2.1. Struktura i kompetencje Straży Leśnej………………………………145
11. Odpowiedzialność w ustawie o lasach………………………………………………...154
11.1. Odpowiedzialność karna………………………………………………………157
11.1.1. Przestępstwa określone w Kodeksie karnym………………………..157
11.1.2. Wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń……………………160
11.2. Odpowiedzialność cywilna……………………………………………………165
11.3. Odpowiedzialność administracyjna……………………………………………168
Bibliografia………………………………………………………………………………....174
Orzecznictwo……………………………………………………………………………….183
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.