Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo lotnicze. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo lotnicze. Komentarz

Marek Żylicz, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Anna Konert, Piotr Kasprzyk, Agata Kaczyńska, Adam Berezowski, Wanda Dzienkiewicz, Jan Walulik, Agnieszka Kunert-Diallo, Krystyna Marut, Ewa Jasiuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-8706-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego. Na pojęcie lotnictwa, do którego odnoszą się stosunki prawne normowane przez prawo lotnicze, składają się takie jego podstawowe elementy, jak:

przestrzeń powietrzna,
statki powietrzne,
załogi statków powietrznych,
właściciele i użytkownicy (operatorzy) statków powietrznych,
podmioty wykonujące przewóz lub inne usługi lotnicze,
podmioty obsługujące oraz zabezpieczające eksploatację i ruch statków powietrznych,
infrastruktura naziemna lotnictwa i jej strefy ochronne.


Autorzy - prawnicy, eksperci w zakresie międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego - wskazali również na inne krajowe przepisy, które muszą być uwzględnione przy stosowaniu prawa lotniczego (np. rozporządzenia wykonawcze), oraz na obowiązujące w danym zakresie przepisy międzynarodowe, w tym unijne, powołując się w miarę potrzeby na odpowiednie orzecznictwo i literaturę przedmiotu.

Adresaci:

Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków, w tym dla radców prawnych, adwokatów,sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników linii lotniczych i lotnisk oraz instytucji związanych z lotnictwem, np. firm ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa lotniczego.

Tytuł
Prawo lotnicze. Komentarz
Autorzy
Marek Żylicz, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Anna Konert, Piotr Kasprzyk, Agata Kaczyńska, Adam Berezowski, Wanda Dzienkiewicz, Jan Walulik, Agnieszka Kunert-Diallo, Krystyna Marut, Ewa Jasiuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8706-4
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2016
Liczba stron
1044
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 7

Słowo wstępne | str. 25

Wprowadzenie | str. 31

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 z późn. zm.) | str. 37

Dział I. Przepisy ogólne | str. 39
Rozdział 1. Zakres regulacji i definicje | str. 39
Rozdział 2. Umowy i przepisy międzynarodowe | str. 55
Rozdział 3. Zwierzchnictwo w przestrzeni powietrznej i właściwość prawa | str. 67

Dział II. Administracja lotnictwa cywilnego | str. 80
Rozdział 1. Minister właściwy do spraw transportu | str. 82
Rozdział 2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego | str. 117
Rozdział 2a. Opłata lotnicza i wpłata lotnicza | str. 135
Rozdział 3. Kontrola i postępowanie pokontrolne | str. 150

Dział III. Statki powietrzne i inny sprzęt lotniczy | str. 164
Rozdział 1. Postanowienia ogólne | str. 165
Rozdział 2. Rejestry statków powietrznych | str. 178
Rozdział 3. Zdatność statków powietrznych do lotów | str. 198

Dział IV. Lotniska, lądowiska i lotnicze urządzenia naziemne | str. 215
Rozdział 1. Postanowienia ogólne, zakładanie i rejestrowanie lotnisk | str. 216
Rozdział 2. Eksploatacja lotnisk | str. 251
Rozdział 3. Ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa lotnisk | str. 333
Rozdział 4. Otoczenie lotniska i lotnicze urządzenia naziemne | str. 342
Rozdział 5. Lądowiska i inne miejsca startów i lądowań | str. 352

Dział V. Personel lotniczy | str. 358
Rozdział 1. Kwalifikacje personelu | str. 360
Rozdział 2. Badania lotniczo-lekarskie | str. 402
Rozdział 3. Dowódca i załoga statku powietrznego | str. 414

Dział VI. Żegluga powietrzna | str. 427
Rozdział 1. Zasady korzystania z przestrzeni powietrznej i organizacji ruchu lotniczego | str. 427
Rozdział 2. Instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej | str. 464
Rozdział 3. Zarządzanie bezpieczeństwem lotów oraz badanie wypadków i incydentów lotniczych | str. 499
Rozdział 4. Loty międzynarodowe | str. 597

Dział VII. Eksploatacja statków powietrznych | str. 622
Rozdział 1. Nadzór nad eksploatacją statków powietrznych | str. 622
Rozdział 2. Certyfikacja | str. 629

Dział VIII. Lotnicza działalność gospodarcza | str. 644
Rozdział 1. Koncesje | str. 644
Rozdział 2. Zezwolenia | str. 664
Rozdział 3. Przepisy szczególne | str. 697

Dział IX. Ochrona lotnictwa cywilnego | str. 703

Dział X. Przewóz lotniczy | str. 753

Dział Xa. Ochrona praw pasażerów | str. 821

Dział XI. Odpowiedzialność cywilna | str. 838
Rozdział 1. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ruch statków powietrznych | str. 839
Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkody związane z przewozem lotniczym | str. 855
Rozdział 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 870

Dział XIa. Administracyjne kary pieniężne | str. 885

Dział XII. Przepisy karne | str. 915

Dział XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 949
Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 949
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i dostosowujące | str. 951
Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 958

Załączniki | str. 959
Załącznik nr 1 | str. 959
Załącznik nr 2 | str. 961
Załącznik nr 3 | str. 963
Załącznik nr 4 | str. 965
Załącznik nr 5 | str. 969
Załącznik nr 6 | str. 970

Bibliografia | str. 1019

Skorowidz przedmiotowy | str. 1027
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

-13%

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zagadnienia proceduralne

Niniejsza publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym stanowi kompleksowe ujęcie procedury zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Książka łączy praktyczne podejście do zagadnienia z analizą teoretyczną. W opracowaniu zawarto studia przypadków i przykłady obrazujące zastosowanie przepisów. Zamieszczono w nim ponadto wzory pism wraz z komentarzem, wykaz orzecznictwa i piśmiennictwa, a także dane statystyczne samorządowych kolegiów odwoławczych.


Adrasaci:

Książka przeznaczona jest dla użytkowników wieczystych, którym ułatwi zrozumienie czynności podejmowanych przez organy właścicielskie w celu zmiany opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, ukaże możliwości działania na poszczególnych etapach postępowania aktualizacyjnego i wyjaśni jego tok. Dla urzędników zajmujących się gospodarką nieruchomościami, członków samorządowych kolegiów odwoławczych, zarządców nieruchomości, deweloperów i podmiotów dokonujących inwestycji na rynku nieruchomości opracowanie będzie stanowiło kompendium z propozycjami rozwiązań problemów napotykanych przez nich
w praktyce. Adwokatom i radcom prawnym pozwoli zaś w przejrzysty sposób na szybkie zapoznanie się z procedurą zmiany opłaty rocznej i przygotowanie do profesjonalnej obsługi klientów w tych sprawach.

Cena: 68.00 zł 59.00 zł
Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

-13%

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Ustrojodawca w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 określił dwa rodzaje źródeł prawa, to znaczy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznie obowiązującego. Zarówno akty pra-wa powszechnie obowiązującego, jak i akty prawa wewnętrznie obowiązującego są aktami normatywnymi wydanymi przez centralne organy państwowe. Nale-ży zauważyć, że w doktrynie nie ma jednoznacznego stanowiska dotyczącego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego aktów prawa wewnętrznie obo-wiązującego. Niektórzy przedstawiciele doktryny wyrażają pogląd, że katalog aktów prawa wewnętrznie obowiązującego jest otwarty pod względem podmio-tów (między innymi prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego) upoważnionych do wydawania tego rodzaju aktów.
(fragment wstępu)

Cena: 25.20 zł 22.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.