Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo łowieckie

ebook

- 13%

Prawo łowieckie

Witold Daniłowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 47.00 zł 41.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 41.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-439-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zagadnień, dotyczących m.in.:

pojęcia, zakresu i źródeł prawa łowieckiego,
kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej,
konstrukcji i dzierżawy obwodu łowieckiego,
majątku i funduszów kół łowieckich,
wykonywania polowania i jego zakazu,
szkód łowieckich,
odpowiedzialności za naruszenie prawa łowieckiego.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla myśliwych i leśników.

Tytuł
Prawo łowieckie
Autor
Witold Daniłowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-439-7
Rok wydania
2019
Liczba stron
276
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Wprowadzenie – czym jest współczesne łowiectwo? | str. 17

Rozdział 1
Rozwój historyczny prawa łowieckiego | str. 21
1. Prawo łowieckie w starożytnym Rzymie | str. 21
2. Wczesne średniowiecze | str. 21
3. Późne średniowiecze | str. 24
4. Upadek regale łowieckiego w Polsce | str. 26
5. Upadek regale łowieckiego w Europie Zachodniej | str. 28
6. Pierwsze kompleksowe regulacje łowieckie | str. 31
7. Przejście z prawa do polowania na prawo polowania | str. 32
8. Prawo łowieckie w II Rzeczypospolitej | str. 33
9. Prawo łowieckie w Polsce po II wojnie światowej | str. 35

Rozdział 2
Źródła prawa łowieckiego | str. 39
1. Pojęcie i zakres prawa łowieckiego | str. 39
2. Regulacje międzynarodowe dotyczące łowiectwa | str. 41
2.1. Umowy międzynarodowe | str. 41
2.2. Konwencja waszyngtońska (CITES) | str. 41
2.3. Konwencja o bioróżnorodności (CBS) | str. 43
2.4. Konwencja bońska | str. 43
2.5. Konwencja ramsarska | str. 44
2.6. Konwencja berneńska | str. 44
2.7. Akty normatywne Unii Europejskiej | str. 45
3. Miejsce prawa łowieckiego w systemie prawa | str. 46

Rozdział 3
Podstawowe pojęcia | str. 51
1. Ewolucja terminologii łowieckiej | str. 51
2. Łowiectwo | str. 53
2.1. Cel definicji | str. 54
2.2. Łowiectwo jako wykonywanie zadań publicznych | str. 55
2.3. Łowiectwo a ustawowa ochrona zwierząt | str. 56
3. Myślistwo | str. 58
4. Polowanie i pozyskiwanie zwierzyny | str. 58
5. Kłusownictwo i szkodnictwo łowieckie | str. 60
6. Redukcja zwierzyny | str. 62
6.1. Odstrzały redukcyjne w parkach narodowych i rezerwatach przyrody | str. 63
6.2. Inne odstrzały redukcyjne, odstrzał zastępczy | str. 64
6.3. Zabijanie zwierząt na podstawie zezwolenia dyrektora ochrony środowiska | str. 66
6.4. Odłowy drapieżników | str. 67
7. Zwierzyna | str. 68
7.1. Wykaz zwierząt łownych | str. 68
7.2. Niektóre gatunki wyłączone z polowań | str. 69
8. Postulaty de lege ferenda | str. 70

Rozdział 4
Ochrona zwierzyny i gospodarka łowiecka | str. 73
1. Przedmiot prawa łowieckiego | str. 73
2. Ochrona zwierzyny | str. 74
3. Pojęcie gospodarki łowieckiej | str. 76
4. Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej | str. 76
5. Planowanie łowieckie | str. 78
6. Zagospodarowywanie łowisk | str. 81
7. Selekcja osobnicza | str. 84
8. Pozyskiwanie zwierzyny jako element gospodarki łowieckiej | str. 86

Rozdział 5
Prawo polowania | str. 89
1. Znaczenie pojęcia | str. 89
2. Prawo polowania w II Rzeczypospolitej | str. 89
3. Nacjonalizacja prawa polowania w 1952 r. | str. 90
4. Prawo polowania na gruncie Prawa łowieckiego | str. 92
4.1. Istnienie i zakres podmiotowy prawa polowania | str. 92
4.2. Treść prawa polowania | str. 93
4.3. Konstrukcja prawa polowania | str. 95

Rozdział 6
Własność zwierzyny, trofeów łowieckich, zwłok zwierząt i zrzutów | str. 103
1. Własność zwierzyny w stanie wolnym | str. 103
1.1. Uwagi historyczne | str. 103
1.2. Własność zwierzyny na gruncie Prawa łowieckiego | str. 104
1.3. Nabycie własności zwierzyny pozyskanej | str. 106
2. Własność trofeów łowieckich | str. 110
3. Własność zwierzyny padłej | str. 112
4. Własność zrzutów | str. 113

Rozdział 7
Obwód łowiecki | str. 115
1. Definicja | str. 115
2. Zasady tworzenia obwodów łowieckich | str. 117
2.1. Procedura tworzenia obwodu łowieckiego | str. 119
2.2. Obwody utworzone przed 10.07.2014 r. | str. 122
2.3. Konstrukcja obwodu łowieckiego | str. 124

Rozdział 8
Dzierżawa łowiecka | str. 127
1. Przedmiot dzierżawy łowieckiej | str. 127
2. Wydzierżawianie obwodu łowieckiego | str. 128
2.1. Podmiot wydzierżawiający | str. 128
2.2. Procedura wydzierżawiania | str. 129
2.3. Wnioski kół łowieckich | str. 131
2.4. Kryteria wyboru dzierżawcy obwodu | str. 133
3. Umowa dzierżawy łowieckiej | str. 135
4. Konstrukcja umowy dzierżawy łowieckiej | str. 137
5. Zwrot obwodu łowieckiego po zakończeniu okresu dzierżawy | str. 141

Rozdział 9
Podmioty prowadzące gospodarkę łowiecką | str. 143
1. Koła łowieckie | str. 143
1.1. Rys historyczny | str. 143
1.2. Zagadnienia wstępne | str. 144
1.3. Zadania koła i sposoby ich realizacji | str. 146
1.4. Członkowie koła | str. 148
1.5. Organy koła | str. 150
1.6. Majątek i fundusze koła | str. 155
2. Polski Związek Łowiecki jako dzierżawca obwodu łowieckiego | str. 156
3. Zarządcy obwodów wyłączonych z wydzierżawiania | str. 158

Rozdział 10
Wykonywanie polowania | str. 161
1. Uprawnienie do polowania | str. 161
2. Uprawnienie do wykonywania polowania | str. 163
3. Obowiązki informacyjne związane z wykonywaniem polowań | str. 164
3.1. Polowanie zbiorowe | str. 164
3.2. Polowanie indywidualne | str. 165
4. Polowania wykonywane przez obcokrajowców | str. 166
5. Wykonywanie polowania w obecności i przy udziale dzieci | str. 168
6. Zakaz wykonywania polowania | str. 170
7. Przepisy regulujące wykonywanie polowań | str. 171

Rozdział 11
Prawo polowania a uprawnienia innych podmiotów | str. 173
1. Obowiązek udostępnienia nieruchomości gruntowej na cele łowieckie | str. 173
2. Obowiązki podmiotu prowadzącego gospodarkę łowiecką | str. 176
3. Prawo polowania a prawo wstępu do lasu i korzystania z wód | str. 176
4. Myśliwi a osoby protestujące przeciwko wykonywaniu polowań | str. 178
5. Zakaz wykonywania polowania | str. 179
5.1. Zakres przedmiotowy zakazu | str. 180
5.2. Zakaz a ustawowa definicja łowiectwa | str. 180
5.3. Konstrukcja prawna zakazu | str. 183
5.4. Brak obowiązku informacyjnego | str. 185
6. Tereny ogrodzone | str. 186
7. Obręby hodowlane | str. 187

Rozdział 12
Szkody łowieckie | str. 189
1. Rys historyczny | str. 189
2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta | str. 190
3. Odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych | str. 193
3.1. Wprowadzenie | str. 194
3.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności | str. 196
3.3. Charakter prawny odpowiedzialności | str. 197
3.4. Współdziałanie właścicieli gruntów i podmiotów prowadzących gospodarkę łowiecką | str. 198
4. Szacowanie szkód i wypłata odszkodowania | str. 199
5. Szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania | str. 203

Rozdział 13
Podmioty administrujące w łowiectwie | str. 209
1. Rys historyczny | str. 209
2. Polski Związek Łowiecki | str. 210
2.1. Charakter prawny | str. 210
2.2. Zadania | str. 212
2.3. Członkowie | str. 214
2.4. Organy i ich kompetencje | str. 216
2.5. Nadzór nad kołami łowieckimi i członkami niezrzeszonymi | str. 223
3. Administracja rządowa | str. 224
3.1. Wydawanie aktów wykonawczych | str. 224
3.2. Wydawanie decyzji indywidualnych | str. 226
3.3. Uprawnienia nadzorcze Ministra Środowiska do 2018 r. | str. 227
3.4. Uprawnienia nadzorcze Ministra Środowiska obecnie | str. 228
4. Lasy Państwowe | str. 232
5. Administracja samorządowa | str. 234
5.1. Samorząd wojewódzki | str. 234
5.2. Samorząd powiatowy | str. 235
5.3. Samorząd gminny | str. 235
6. Samorząd rolniczy | str. 236

Rozdział 14
Nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego | str. 237
1. Wprowadzenie | str. 237
2. Państwowa Straż Łowiecka | str. 238
3. Strażnicy łowieccy | str. 242
4. Inne formacje | str. 245

Rozdział 15
Odpowiedzialność za naruszenie prawa łowieckiego | str. 247
1. Przestępstwa i wykroczenia łowieckie | str. 247
1.1. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 247
1.2. Wykroczenia łowieckie | str. 248
1.3. Występki łowieckie | str. 251
1.4. Przewinienia łowieckie niebędące przestępstwami ani wykroczeniami | str. 255
2. Delikty administracyjne związane z łowiectwem | str. 256
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w łowiectwie | str. 258
4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad selekcji osobniczej | str. 261
5. Postępowanie porządkowe (§ 104 i 105 Statutu PZŁ) | str. 262
6. Postępowanie dyscyplinujące | str. 263

Bibliografia | str. 265
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

-9%

20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK

PPK to dobrowolny system oszczędzania którego celem jest gromadzenie oszczędności emerytalnych. Środki pieniężne przekazywane są przez podmioty zatrudniające na indywidualne konta uczestników PPK. Wiąże się z tym szereg obowiązków związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, które zostały nałożone na podmioty zatrudniające. Najważniejsze z nich to wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz podpisanie z tą instytucją stosownych umów. Kolejnym obowiązkiem jest comiesięczne obliczanie i przekazywanie wpłat do wybranej instytucji, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentów dotyczących PPK. E-book przedstawia odpowiedzi na wybrane zagadnienia oraz wątpliwości które pojawiają się zarówno przy samym wdrożeniu PPK jak i dalszej jego obsłudze. Czytelnik znajdzie wiele pomocnych rozwiązań, procedur, podpowiedzi.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

-14%

Administracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich

Podstawowym zagadnieniem przedstawionym w opracowaniu jest wpływ norm nadrzędnych nad regulacją ustawową na proces wykładni i stosowania materialnego prawa administracyjnego. W książce podjęto problematykę proporcjonalności i granic ingerencji administracyjnoprawnej w sferę praw i wolności obywatelskich. Do tej pory te zagadnienia sporadycznie stanowiły przedmiot zainteresowania administratywistów, będąc domeną nauki prawa konstytucyjnego. Relacje pomiędzy dwiema sferami ingerencji administracyjnoprawnej, tj. reglamentacją i policją, sposób oddziaływania obu sfer w świetle standardów konstytucyjnych stanowią główny przedmiot rozważań. Istotna część publikacji poświęcona jest przedstawieniu instytucji policji i reglamentacji jako czynników kształtujących prawa i wolności w odniesieniu do konstytucyjnych kryteriów ich ograniczenia.

Ze względu na specyfikę przedmiotu przybliżono prawne konstrukcje dotyczące źródeł norm, które kształtują prawa i wolności, stosowane w prawie polskim, międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej. Na tych podstawach systemowych została oparta analiza rozwiązań regulacji administracyjnoprawnej. W pracy przedstawiono również konstytucyjne gwarancje realizacji praw i wolności, które ustrojodawca przewidział dla ich ochrony.

Adresaci:
Publikacja zainteresuje przede wszystkim pracowników administracji, a także przedstawicieli nauki oraz prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów.

Cena: 94.00 zł 81.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2015

-26%

Administrator 9/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Wszystko o windach,
  • O kosztorysowaniu robót hydroizolacyjnych – cz. 2,
  • Zarządzanie, wspólnota, bank w sieci.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.