Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo medyczne dla pielęgniarek

ebook

- 14%

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Dorota Karkowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-811-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia:

prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia,
kształcenia pielęgniarek,
udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie,
obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia,
obowiązków pielęgniarek w zakresie przekazywania informacji oraz uzyskania zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej,
tajemnicy pielęgniarskiej a prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
poszanowania godności i intymności pacjenta,
odpowiedzialności prawnej pielęgniarki – cywilnej, karnej, zawodowej i pracowniczej – oraz działalności i występowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Prawa i obowiązki pielęgniarki zostały omówione w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta oraz oparte na licznych przykładach problemów, z którymi autorka spotyka się w praktyce doradcy Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych.


W publikacji wyjaśniono ponadto takie kwestie jak:

próby zatrudniania na stanowisku pielęgniarki osób wykonujących inne zawody, jak położna czy ratownik medyczny,
niezgłoszenie przez pielęgniarkę powrotu do wykonywania zawodu po upływie ustawowego terminu,
obowiązki organizatorów kształcenia podyplomowego.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz menedżerów zarządzających kadrą pielęgniarską. Powinna zainteresować także pracowników działów kadr placówek medycznych, a także studentów studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Tytuł
Prawo medyczne dla pielęgniarek
Autor
Dorota Karkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-811-1
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2020
Liczba stron
640
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 23

Przedmowa do wydania drugiego | str. 25

CZĘŚĆ I
Wykonywanie zawodu pielęgniarki | str. 27

Rozdział 1
Definicja oraz status prawny zawodu pielęgniarki | str. 29
1. Uwagi ogólne | str. 29
2. Zakres definicji zawodu pielęgniarki | str. 29
2.1. Elementy pojęcia | str. 29
2.1.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i wykonywanie innych zadań (czynności) zawodowych | str. 30
2.1.2. Stałe lub z niewielkimi zmianami wykonywanie zadań (czynności) zawodowych | str. 37
2.1.3. Kompetencje nabywane w toku uczenia się lub praktyki | str. 37
2.1.4. Dochód uzyskiwany dzięki wykonywaniu zawodu pielęgniarki | str. 39
2.2. Inne składniki wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 41
2.2.1. Nauczanie zawodu pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek | str. 42
2.2.2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa | str. 42
2.2.3. Nietypowe wykonywanie zawodu pielęgniarki | str. 42
3. Zawód pielęgniarki jako zawód regulowany | str. 43
4. Zawód pielęgniarki jako wolny zawód | str. 45
5. Zawód pielęgniarki jako zawód zaufania publicznego | str. 48
6. Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny | str. 52
7. Klasyfikacja zawodu pielęgniarki i specjalności na rynku pracy | str. 61
8. Podsumowanie | str. 62

Rozdział 2
Prawne przesłanki wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencje ich niespełnienia | str. 64
1. Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 64
1.1. Uwagi ogólne | str. 64
1.2. Obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE | str. 65
1.3. Cudzoziemiec | str. 68
1.4. Znajomość języka | str. 81
1.5. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych | str. 84
1.6. Zdolność do czynności prawnych | str. 91
1.7. Stan zdrowia | str. 95
1.8. Wykazanie nienagannej postawy etycznej | str. 100
2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 106
2.1. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 106
2.1.1. Sposób wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium RP przez obywatela innego państwa członkowskiego UE | str. 108
2.1.2. Dokumenty konieczne dla uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 112
2.2. Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 116
3. Ślubowanie | str. 118
4. Tytuł zawodowy | str. 119
5. Przerwa w wykonywaniu zawodu | str. 120
5.1. Systematyczność a przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki | str. 120
5.2. Niepowiadomienie przez pielęgniarkę o powrocie do wykonywania zawodu i nieodbyciu przeszkolenia | str. 124
5.3. Konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego | str. 126
5.4. Wnioski | str. 129
6. Wygaśnięcie i utrata prawa wykonywania zawodu | str. 130
7. Wykonywanie zawodu pielęgniarki a wykonywanie innego zawodu medycznego | str. 131
8. Rejestr pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenie | str. 132
9. Podsumowanie | str. 135

Rozdział 3
Kształcenie pielęgniarek | str. 137
1. Uwagi ogólne | str. 137
2. Standardy kształcenia pielęgniarek w prawie europejskim | str. 138
3. Kształcenie przeddyplomowe – szkoły pielęgniarskie | str. 142
4. Obowiązek i prawo stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych | str. 145
5. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych | str. 146
6. Podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek | str. 151
7. Formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek | str. 154
7.1. Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja | str. 155
7.1.1. Warunki rozpoczęcia specjalizacji | str. 155
7.1.2. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji | str. 156
7.1.3. Obowiązki organizatora kształcenia specjalizacji | str. 158
7.1.4. Obowiązki kierownika specjalizacji | str. 159
7.1.5. Kontynuacja przerwanej specjalizacji i zmiana organizatora kształcenia | str. 160
7.1.6. Egzamin państwowy | str. 161
7.1.7. Skład i zadania członków państwowej komisji egzaminacyjnej | str. 163
7.1.8. Uznanie za równorzędny tytułu specjalisty uzyskanego w państwie członkowskim UE | str. 165
7.1.9. Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych | str. 166
7.1.10. Okres przejściowy | str. 167
7.2. Kurs kwalifikacyjny | str. 167
7.2.1. Warunki rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego | str. 168
7.2.2. Obowiązki organizatora kursu kwalifikacyjnego | str. 169
7.2.3. Obowiązki kierownika kursu kwalifikacyjnego | str. 169
7.2.4. Egzamin po kursie kwalifikacyjnym | str. 170
7.3. Kurs specjalizacyjny | str. 172
7.3.1. Warunki rozpoczęcia kursu specjalistycznego | str. 172
7.3.2. Obowiązki organizatora kursu specjalistycznego | str. 172
7.3.3. Obowiązki kierownika kursu specjalistycznego | str. 173
7.3.4. Egzamin po kursie specjalistycznym | str. 174
7.4. Kursy doszkalający | str. 176
7.4.1. Warunki rozpoczęcia kursu dokształcającego | str. 176
7.4.2. Obowiązki organizatora kursu dokształcającego | str. 176
7.4.3. Obowiązki kierownika kursu dokształcającego | str. 177
7.4.4. Programy kształcenia | str. 178
8. Odbywanie kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania pracodawcy | str. 179
9. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki odbywającej kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy | str. 181
10. Kontrola i nadzór nad organizatorem kształcenia podyplomowego | str. 184
11. Niedostateczne przygotowanie zawodowe | str. 187
12. Podsumowanie | str. 188

CZĘŚĆ II
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 191

Rozdział 1
Principium wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 195
1. Godność zawodowa | str. 195
2. Kwalifikacje zawodowe, umiejętność oraz kompetencje zawodowe | str. 197
2.1. Kwalifikacje zawodowe i umiejętności pielęgniarki | str. 198
2.2. Kwalifikacje zawodowe a kompetencje zawodowe pielęgniarki | str. 199
2.3. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki w prawie pracy | str. 201
3. Wykorzystanie wskazań aktualnej wiedzy medycznej i standaryzacja postępowania | str. 203
4. Należyta staranność | str. 208
5. Zasady etyki zawodowej | str. 213
6. Prawa pacjenta | str. 215
7. Dbałość o bezpieczeństwo pacjenta | str. 221
8. Podsumowanie | str. 224

Rozdział 2
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego | str. 226
1. Uwagi ogólne | str. 226
2. Świadczenia zapobiegawcze | str. 226
3. Świadczenia diagnostyczne | str. 227
3.1. Świadczenia diagnostyczne wykonywane przez pielęgniarkę | str. 227
3.2. Materiał pobierany przez pielęgniarkę do celów diagnostycznych | str. 228
3.3. Badania diagnostyczne przeprowadzane przez pielęgniarkę | str. 228
3.4. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych | str. 229
4. Świadczenia lecznicze | str. 231
5. Stosowanie produktów leczniczych | str. 232
5.1. Stosowanie produktów leczniczych bez zlecenia lekarskiego | str. 233
5.2. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne | str. 234
5.3. Wystawianie w ramach zleceń lekarskich recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia | str. 237
6. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | str. 238
7. Środki pomocnicze i wyroby medyczne | str. 240
8. Zasady wystawiania recept przez pielęgniarkę | str. 244
9. Upoważnienie pielęgniarki do wystawiania w imieniu lekarza recept lub skierowań oraz do przetwarzania danych osobowych | str. 257
10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 258
10.1. Pielęgniarka systemu i jednostki systemu | str. 258
10.2. Medyczne czynności ratunkowe | str. 259
10.3. Segregacja medyczna | str. 263
10.4. Pielęgniarka systemu jako dyspozytor medyczny | str. 264
10.5. Pielęgniarka systemu jako wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego | str. 266
10.6. Inne uprawnienia pielęgniarki systemu | str. 270
11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii | str. 271
12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej | str. 275
13. Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach budżetowych, w tym w państwowych jednostkach budżetowych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str. 279
14. Podsumowanie | str. 282

Rozdział 3
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie lekarskie | str. 284
1. Uwagi ogólne | str. 284
2. Charakter prawny zlecenia lekarskiego | str. 285
3. Zasady realizacji zlecenia lekarskiego | str. 286
4. Podsumowanie | str. 288

Rozdział 4
Obowiązek udzielania pomocy medycznej | str. 289
1. Uwagi ogólne – prawny obowiązek udzielania pomocy | str. 289
2. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego | str. 291
2.1. Odmowa świadczeń zdrowotnych udzielanych bez zlecenia lekarskiego | str. 291
2.2. Odmowa realizacji zlecenia lekarskiego | str. 292
2.3. Wskazanie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego podmiotu | str. 295
3. Zasięganie opinii innej pielęgniarki lub zwołanie narady pielęgniarskiej | str. 296
3.1. Zasięgnięcie przez pielęgniarkę z własnej inicjatywy opinii innej pielęgniarki lub zwołanie narady pielęgniarskiej | str. 296
3.2. Żądanie pacjenta zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki | str. 297
4. Nieudzielenie pomocy w związku z udziałem w strajku | str. 299
4.1. Pojęcie strajku i ogólne aspekty jego legalności | str. 299
4.2. Niedopuszczalne zaprzestanie pracy | str. 301
5. Podsumowanie | str. 305

CZĘŚĆ III
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki a prawa pacjenta | str. 307

Rozdział 1
Obowiązki w zakresie przekazywania informacji | str. 309
1. Uwagi ogólne | str. 309
2. Informowanie o prawach pacjenta | str. 309
3. Zakres przedmiotowy przekazywanych informacji | str. 312
4. Osoby uprawnione do otrzymywania informacji | str. 316
4.1. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy | str. 316
4.2. Osoba wskazana przez pacjenta | str. 317
5. Formy przekazywania informacji | str. 318
6. Prawo pacjenta do żądania nieudzielania informacji | str. 321
7. Przywilej terapeutyczny a obowiązek informowania przez pielęgniarkę | str. 322
8. Informowanie o działaniach niepożądanych produktu leczniczego | str. 323
9. Ciężar dowodu o poinformowaniu pacjenta | str. 326
10. Podsumowanie | str. 326

Rozdział 2
Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych | str. 327
1. Uwagi ogólne | str. 327
2. Przedmiot zgody | str. 328
3. Zakres podmiotowy osób upoważnionych do wyrażania zgody | str. 332
3.1. Kompetencje przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekun prawny) | str. 333
3.2. Osoby ubezwłasnowolnione | str. 336
3.3. Osoby faktycznie niezdolne do świadomego wyrażenia zgody | str. 337
4. Formy wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne | str. 338
4.1. Zgoda pisemna | str. 338
4.2. Zgoda ustna i dorozumiana | str. 339
4.3. Zgoda domniemana | str. 340
4.4. Zgoda blankietowa | str. 341
5. Uprawnienia pielęgniarki w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego | str. 342
5.1. Osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 342
5.1.1. Sytuacje uprawniające do zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 342
5.1.2. Formy stosowania przymusu | str. 344
5.1.3. Podjęcie decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i jej wykonanie | str. 345
5.1.4. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego | str. 347
5.1.5. Bezpieczeństwo i ciągły nadzór pacjenta oraz czas trwania unieruchomienia i izolacji | str. 347
5.1.6. Obowiązek odnotowania zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 349
5.1.7. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę w „innych zakładach leczniczych” | str. 349
5.1.8. Kontrola następcza zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 352
5.2. Przymus bezpośredni w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 353
6. Zatrzymanie pacjenta w podmiocie leczniczym | str. 354
7. Szczepienia ochronne | str. 354
8. Podsumowanie | str. 359

Rozdział 3
Tajemnica pielęgniarska a prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych | str. 361
1. Uwagi ogólne | str. 361
2. Charakterystyka i zakres tajemnicy | str. 362
3. Szczególne uregulowania zakresu tajemnicy | str. 367
4. Okoliczności uchylające obowiązek zachowania tajemnicy pielęgniarskiej | str. 368
4.1. Zgoda pacjenta | str. 369
4.2. Tajemnica pielęgniarska a ochrona interesu publicznego | str. 370
4.3. Zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób | str. 371
4.4. Ochrona tajemnicy a interes własny pielęgniarki | str. 375
4.5. Przekazywanie informacji o pacjencie innym osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str. 376
4.6. Nauka zawodu | str. 378
5. Pielęgniarka jako uczestnik postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i sądem cywilnym | str. 378
6. Pielęgniarka jako uczestnik postępowania karnego | str. 381
7. Podsumowanie | str. 384

Rozdział 4
Poszanowanie godności i intymności pacjenta | str. 387
1. Uwagi ogólne | str. 387
2. Poszanowanie intymności pacjenta | str. 388
3. Obecność personelu medycznego w czasie udzielania świadczenia zdrowotnego | str. 390
4. Obecność osoby bliskiej pacjenta w trakcie wykonywania czynności pielęgniarskich | str. 391
5. Obecność studentów kierunku pielęgniarstwa w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 392
6. Poszanowanie godności pacjenta | str. 394
7. Podsumowanie | str. 397

Rozdział 5
Dodatkowa opieka pielęgnacyjna | str. 399
1. Uwagi ogólne | str. 399
2. Miejsce udzielania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 399
3. Zakres terminu „dodatkowa opieka pielęgnacyjna” | str. 400
4. Ocena stanu prawnego | str. 402
5. Podsumowanie – wnioski de lege ferenda | str. 405

CZĘŚĆ IV
Miejsce, formy i uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 407

Rozdział 1
Praktyka zawodowa pielęgniarki | str. 409
1. Istota praktyk zawodowych | str. 409
2. Indywidualna praktyka pielęgniarki | str. 411
3. Grupowa praktyka pielęgniarek | str. 413
4. Grupowe praktyki lekarsko-pielęgniarskie (uwagi de lege ferenda) | str. 417
5. Zatrudnianie innych osób w praktyce pielęgniarskiej | str. 419
6. Podsumowanie | str. 420

Rozdział 2
Podmioty lecznicze | str. 422
1. Działalność lecznicza wykonywana w podmiocie leczniczym | str. 422
1.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 422
1.2. Promocja zdrowia | str. 425
1.3. Działalność dydaktyczna i badawcza | str. 425
1.4. Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej i jednostek instytucjonalnych pieczy zastępczej | str. 428
2. Rodzaje podmiotów leczniczych | str. 428
2.1. Publiczne podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami | str. 429
2.1.1. Kwalifikacje pielęgniarki odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy | str. 431
2.1.2. Kierownicze stanowiska pielęgniarskie – naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa | str. 438
2.1.2.1. Ustawowy obowiązek przeprowadzania konkursów | str. 438
2.1.2.2. Zasady przeprowadzania konkursów | str. 440
2.1.3. Normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą | str. 447
2.2. Utworzenie i prowadzenie niepublicznego podmiotu leczniczego | str. 447
3. Obowiązki podmiotów leczniczych świadczących usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne | str. 451
3.1. Identyfikacja osób zatrudnionych i pacjentów w szpitalu | str. 451
3.2. Obowiązek zgłoszenia osób o nieustalonej tożsamości lub zaginionych | str. 453
3.3. Wypisanie pacjenta | str. 453
3.4. Zasada ponoszenia kosztów transportu sanitarnego | str. 455
3.5. Postępowanie podmiotu leczniczego po zgonie pacjenta | str. 455
3.6. Stwierdzenie zgonu pacjenta. Sekcja zwłok | str. 457
4. Podsumowanie | str. 459

Rozdział 3
Wspólne uregulowania dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych | str. 461
1. Uwagi ogólne | str. 461
2. Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń | str. 461
2.1. Wymagania ogólnoprzestrzenne | str. 462
2.2. Wymogi ogólnobudowlane oraz oświetlenie | str. 463
2.3. Wymogi co do instalacji | str. 463
2.4. Wymogi szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń | str. 464
2.4.1. Szpital | str. 464
2.4.2. Szpital jednodniowy | str. 470
2.4.3. Ambulatorium | str. 471
2.4.4. Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa | str. 472
2.4.5. Pracownia badań endoskopowych | str. 474
2.4.6. Zakład rehabilitacji leczniczej | str. 474
2.4.7. Stacje dializ | str. 475
2.4.8. Wymagania dodatkowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń | str. 475
3. Rejestracja praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych | str. 477
3.1. Rejestracja praktyk zawodowych | str. 478
3.2. Rejestr podmiotów leczniczych | str. 480
3.3. Wspólne zasady postępowania w zakresie postępowania rejestrowego | str. 481
4. Regulamin organizacyjny | str. 484
5. Monitoring pomieszczeń | str. 488
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 489
6.1. Charakterystyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | str. 490
6.2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | str. 491
6.3. Prawa i obowiązki ubezpieczającego | str. 493
6.4. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC | str. 495
6.5. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela | str. 497
7. Obowiązki informacyjne praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych | str. 498
8. Kontrola przeprowadzana przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz wojewodę | str. 503
9. Podsumowanie | str. 508

Rozdział 4
Wykonywanie zawodu pielęgniarki na podstawie umowy o pracę | str. 509
1. Cechy zatrudnienia pracowniczego | str. 509
2. Podporządkowanie pracownicze | str. 511
2.1. Podporządkowanie autonomiczne | str. 514
2.2. Polecenie pracownicze | str. 517
2.3. Polecenie pracownicze a zlecenie lekarskie | str. 519
3. Ryzyko pracodawcy | str. 521
4. Świadczenie pracy określonej w umowie | str. 523
5. Wyznaczenie miejsca i czasu pracy | str. 531
5.1. Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy – tzw. klauzula opt-out | str. 535
5.2. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 537
5.3. Dyżur medyczny | str. 538
5.4. Limit czasu pracy | str. 544
5.5. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 545
5.6. Praca w niedziele i święta | str. 546
6. Wynagrodzenie za pracę | str. 546
7. Podsumowanie | str. 552

Rozdział 5
Wykonywanie zawodu pielęgniarki na podstawie umowy cywilnoprawnej | str. 553
1. Uwagi ogólne | str. 553
2. Charakter prawny umowy o świadczenie usług pielęgniarskich | str. 554
3. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego | str. 557
3.1. Kierowanie pracą przyjmującego zlecenie na podstawie tzw. kontraktu | str. 557
3.2. Miejsce i czas wykonania tzw. kontraktu | str. 559
3.3. Ciągłość i powtarzalność czynności wykonywanych w ramach tzw. kontraktu | str. 560
3.4. Osobisty charakter pracy świadczonej w ramach tzw. kontraktu | str. 560
3.5. Wynagrodzenie za wykonanie czynności w ramach tzw. kontraktu | str. 561
3.6. Ryzyko stron tzw. kontraktu | str. 562
3.7. Urlopy i inne świadczenia socjalne w ramach tzw. kontraktu | str. 562
4. Klasyfikowanie zatrudnienia cywilnoprawnego jako zatrudnienia pracowniczego | str. 563
5. Podsumowanie | str. 565

CZĘŚĆ V
Odpowiedzialność prawna pielęgniarki | str. 567

Rozdział 1
Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki zatrudnionej w podmiocie leczniczym | str. 569
1. Uwagi ogólne | str. 569
2. Źródła odpowiedzialności cywilnej | str. 569
3. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej | str. 570
3.1. Wina | str. 570
3.2. Szkoda | str. 572
3.3. Związek przyczynowy | str. 573
4. Wynagrodzenie szkody | str. 575
5. Przyczynienie się poszkodowanego | str. 576
6. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych pacjenta | str. 576
7. Przedawnienie roszczeń | str. 580
8. Dyferencjacja odpowiedzialności z uwagi na formy wykonywania zawodu | str. 581
9. Podsumowanie | str. 583

Rozdział 2
Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 585
1. Uwagi ogólne | str. 585
2. Skład komisji i składy orzekające komisji | str. 586
3. Pojęcie zdarzenia medycznego | str. 587
4. Zdarzenia nieobjęte zakresem przedmiotowym pojęcia zdarzenia medycznego | str. 590
5. Ogólne zasady postępowania przed komisją | str. 591
6. Orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o jego braku | str. 593
7. Podsumowanie | str. 595

Rozdział 3
Odpowiedzialność karna i zawodowa | str. 596
1. Uwagi ogólne | str. 596
2. Podstawy prawne odpowiedzialność karnej | str. 597
3. Zasady odpowiedzialności zawodowej | str. 601
4. Podsumowanie | str. 607

Rozdział 4
Odpowiedzialność pracownicza | str. 609
1. Odpowiedzialność porządkowa | str. 609
2. Odpowiedzialność materialna | str. 611
3. Podsumowanie | str. 614

Bibliografia | str. 615

Wykaz polskich aktów prawnych | str. 625

Podstawowe regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego | str. 631

Wykaz orzecznictwa | str. 633
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 12/2016

-29%

Administrator 12/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Prawo sąsiedzkie,
● Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność,
● Przeszkody na drodze do windy zewnętrznej,
● Bezpieczne windy.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.