Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo o adwokaturze. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo o adwokaturze. Komentarz

Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Katarzyna Ceglarska-Piłat, Jacek Trela

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 162.00 zł 140.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 140.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-289-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:


znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów,
zasady wpisu i skreślenia z aplikacji adwokackiej,
uregulowania odnoszące się do odbywania aplikacji adwokackiej.
Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów.W książce zawarto wybór orzecznictwa sądowego i sądowoadministracyjnego w ważnych dla adwokatury kwestiach, odwołano się także do przepisów unijnych, zamieszczono też Kodeks Etyki Adwokackiej.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest do prawników praktyków: adwokatów, aplikantów adwokackich, sędziów, a także przedstawicieli doktryny.

Tytuł
Prawo o adwokaturze. Komentarz
Autorzy
Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński, Katarzyna Ceglarska-Piłat, Jacek Trela
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-289-1
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2016
Liczba stron
432
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) | str. 15

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zadania] | str. 15
Art. 2. [Pojęcie] | str. 19
Art. 3. [Zadania samorządu] | str. 20
Art. 4. [Czynności zawodowe] | str. 23
Art. 4a. [Wykonywanie zawodu] | str. 25
Art. 4b. [Zakaz wykonywania] | str. 28
Art. 4c. [Trwała niezdolność] | str. 32
Art. 4d. [Zawieszenie w czynnościach] | str. 34
Art. 5. [Ślubowanie] | str. 35
Art. 6. [Tajemnica zawodowa] | str. 36
Art. 7. [Ochrona prawna] | str. 41
Art. 8. [Immunitet] | str. 42
Art. 8a. [Ubezpieczenie OC] | str. 43
Art. 8b. [Upoważnienie] | str. 43
Art. 9. [Organy adwokatury] | str. 44
Art. 10. [Osobowość prawna] | str. 46
Art. 11. [Wybory] | str. 47
Art. 12. [Uchwały] | str. 49
Art. 13. [Sprawozdania] | str. 51
Art. 13a. [Obowiązek przesyłania odpisów uchwał] | str. 52
Art. 14. [Zaskarżanie uchwał] | str. 52
Art. 15. [Spowodowanie uchwały] | str. 54
Art. 16. [Wynagrodzenie adwokatów] | str. 54

DZIAŁ II. Wykonywanie zawodu adwokata | str. 57
Art. 17. [Pojęcie] | str. 57
Art. 18. [Członkostwo] | str. 57
Art. 19-20. (uchylone) | str. 58
Art. 21. [Pomoc prawna z urzędu] | str. 58
Art. 22. (uchylony) | str. 59
Art. 23. [Uprawnienia] | str. 59
Art. 24. [Ubezpieczenia społeczne] | str. 60
Art. 25. [Umowa z klientem] | str. 61
Art. 26. [Zastępstwo adwokata] | str. 62
Art. 27. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa] | str. 63
Art. 28. [Odmowa pomocy prawnej] | str. 65
Art. 29. [Koszty] | str. 68
Art. 30. [Organy zespołu] | str. 69
Art. 31. [Zebranie] | str. 72
Art. 32. [Uchwały] | str. 73
Art. 33. [Uchylenie uchwały] | str. 74
Art. 34. [Odwołanie kierownika] | str. 75
Art. 35. [Rozwiązanie zespołu] | str. 76
Art. 36. [Wizytacja] | str. 77
Art. 37. [Odesłanie] | str. 78
Art. 37a. [Zastępstwo] | str. 79
Art. 37b. [Adwokat w elektronicznym postępowaniu upominawczym] | str. 80

DZIAŁ III. Izby adwokackie | str. 83
Art. 38. [Skład] | str. 83
Art. 39. [Organy] | str. 84
Art. 40. [Kompetencje zgromadzenia] | str. 85
Art. 41. [Zwołanie zgromadzenia] | str. 87
Art. 42. [Skład rady] | str. 91
Art. 43. [Prezydium; wizytatorzy] | str. 91
Art. 44. [Kompetencje rady] | str. 92
Art. 45. [Uchwały] | str. 93
Art. 46. [Zaskarżanie] | str. 95
Art. 47. (uchylony) | str. 95
Art. 48. [Dziekan; wicedziekan] | str. 95
Art. 49. [Lista adwokatów i aplikantów] | str. 96
Art. 50. [Sąd dyscyplinarny] | str. 99
Art. 51. [Skład] | str. 99
Art. 51a. [Rzecznik dyscyplinarny] | str. 100
Art. 52. [Komisja rewizyjna] | str. 100
Art. 53. [Skład] | str. 101

DZIAŁ IV. Organy adwokatury | str. 102
Rozdział 1. Krajowy Zjazd Adwokatury | str. 102
Art. 54. [Skład] | str. 102
Art. 55. [Termin Zjazdu] | str. 104
Art. 56. [Kompetencje] | str. 104
Rozdział 2. Naczelna Rada Adwokacka | str. 107
Art. 57. [Skład; siedziba] | str. 107
Art. 58. [Kompetencje] | str. 107
Art. 58a. [Krajowy rejestr adwokatów i aplikantów] | str. 112
Art. 59. [Prezydium] | str. 113
Art. 60. [Uchylanie uchwał samorządu] | str. 115
Art. 61. [Spowodowanie uchwał] | str. 115
Art. 62. [Wizytatorzy] | str. 116
Rozdział 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny | str. 117
Art. 63. [Skład] | str. 117
Rozdział 3A. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury | str. 119
Art. 63a. [Kompetencje] | str. 119
Rozdział 4. Wyższa Komisja Rewizyjna | str. 119
Art. 64. [Skład, zadania] | str. 119

DZIAŁ V. Wpis na listę adwokatów | str. 121
Art. 65. [Kwalifikacje] | str. 121
Art. 66. [Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji] | str. 123
Art. 67. (uchylony) | str. 129
Art. 68. [Decyzja o wpisie] | str. 129
Art. 69. [Uchwała o wpisie na listę, zawiadomienie ministra] | str. 133
Art. 69a. [Sprzeciw ministra; termin ślubowania] | str. 134
Art. 69b. [Wniosek o wpis na listę adwokatów] | str. 135
Art. 70. [Zawiadomienie o wyznaczeniu siedziby] | str. 135
Art. 71. [Przeniesienie w okręgu izby] | str. 137
Art. 71a. [Przeniesienie siedziby do okręgu innej izby] | str. 137
Art. 71b. [Jedna siedziba zawodowa] | str. 139
Art. 71c. [Wyznaczenie dodatkowej siedziby przez sąd] | str. 139
Art. 71d. [Zawiadomienie o wyznaczeniu siedziby] | str. 140

DZIAŁ VI. Skreślenie z listy adwokatów | str. 141
Art. 72. [Przyczyny] | str. 141
Art. 73. [Ponowny wpis] | str. 145
Art. 74. [Uprzednie przyczyny skreśleń] | str. 147

DZIAŁ VII. Aplikacja adwokacka | str. 149
Art. 75. [Wpis na listę aplikantów] | str. 149
Art. 75a. [Egzamin konkursowy] | str. 151
Art. 75b. [Zespół do przygotowania pytań testowych; propozycje pytań] | str. 153
Art. 75c. [Ogłoszenie o egzaminie konkursowym] | str. 156
Art. 75d. [Opłata za egzamin] | str. 159
Art. 75e. [Skład i sposób działania komisji] | str. 160
Art. 75f. [Wygaśnięcie członkostwa] | str. 163
Art. 75g. [Wyłączenie członka] | str. 164
Art. 75h. [Przebieg egzaminu] | str. 165
Art. 75i. [Test; protokół] | str. 166
Art. 75j. [Wyniki testu] | str. 168
Art. 76. [Czas trwania] | str. 169
Art. 76a. [Zatrudnienie aplikanta] | str. 176
Art. 76b. [Odpłatność aplikacji] | str. 177
Art. 77. [Uprawnienia aplikanta] | str. 177
Art. 77a. [Zespół przygotowujący zestaw pytań] | str. 179
Art. 77b. [Osoby dopuszczone do egzaminu] | str. 181
Art. 78. [Egzamin] | str. 181
Art. 78a. [Ogłoszenie o terminie egzaminu; opłaty] | str. 184
Art. 78b. [Opłata egzaminacyjna] | str. 187
Art. 78c. [Prawo do urlopu] | str. 188
Art. 78d. [Części egzaminu, oceny] | str. 188
Art. 78e. [Sprawdzanie testów, oceny cząstkowe] | str. 190
Art. 78f. [Pozytywny wynik egzaminu, publikacja w BIP] | str. 192
Art. 78g. [Protokół] | str. 192
Art. 78h. [Odwołanie; komisja odwoławcza] | str. 193
Art. 78i. [Ponowne przystąpienie do egzaminu] | str. 195
Art. 79. [Skreślenie z listy] | str. 195

DZIAŁ VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 199
Art. 80. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str. 199
Art. 81. [Katalog kar] | str. 222
Art. 82. [ Kara pieniężna; wydalenie z adwokatury] | str. 236
Art. 83. [Aplikanci adwokaccy] | str. 238
Art. 84. [Kara łączna] | str. 240
Art. 85. [Upomnienie dziekańskie] | str. 242
Art. 86. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne] | str. 247
Art. 86a. [Ściganie z urzędu, reguły postępowania dowodowego] | str. 252
Art. 87. (uchylony) | str. 254
Art. 88. [Przedawnienie] | str. 254
Art. 88a. [Uzasadnienie orzeczeń; odwołanie] | str. 261
Art. 89. [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego; zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 265
Art. 90. [Zasada skargowości] | str. 269
Art. 91. [Właściwość rzeczowa; skład sądu dyscyplinarnego] | str. 273
Art. 91a. [Kasacja] | str. 276
Art. 91b. [Podstawy kasacji] | str. 281
Art. 91c. [Termin i tryb wniesienia kasacji] | str. 285
Art. 91d. [Opłata od kasacji; suspensywność; skład sądu] | str. 286
Art. 91e. (uchylony) | str. 289
Art. 92. [Właściwość miejscowa; spory o właściwość] | str. 289
Art. 93. [Strony postępowania dyscyplinarnego] | str. 293
Art. 93a. [Informowanie Ministra Sprawiedliwości] | str. 310
Art. 93b. [Czynności procesowe] | str. 311
Art. 94. [Prawo do obrony] | str. 315
Art. 95. [Fora orzekania; formy rozstrzygnięć] | str. 317
Art. 95a. [Jawność rozprawy; wyłączenie jawności] | str. 318
Art. 95b. [Dostęp do akt] | str. 323
Art. 95c. [Etapy postępowania] | str. 324
Art. 95d. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 327
Art. 95e. [Kary porządkowe] | str. 328
Art. 95f. (uchylony) | str. 330
Art. 95g. [Cofnięcie odwołania] | str. 330
Art. 95h. [Granice rozpoznania odwołania] | str. 331
Art. 95i. [Zakaz reformationis in peius] | str. 336
Art. 95j. [Tymczasowe zawieszenie w czynnościach] | str. 337
Art. 95k. (uchylony) | str. 346
Art. 95l. [Koszty postępowania] | str. 346
Art. 95ł. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia] | str. 349
Art. 95m. (uchylony) | str. 354
Art. 95n. [Odpowiednie stosowanie k.p.k. i k.k.] | str. 354

DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 359
Art. 96. (pominięty) | str. 359
Art. 97 | str. 359
Art. 98. (uchylony) | str. 359
Art. 99 | str. 359
Art. 100. (pominięty) | str. 360
Art. 101 | str. 360
Art. 102 | str. 360

Bibliografia | str. 361

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) | str. 367
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 3

Kolejny tom „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” został poświęcony kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Zawiera także publikację dotyczącą aktualnych problemów stosowania prawa prywatnego międzynarodowego przez polskie sądy. Nie zabrakło w nim również recenzji i glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (odszkodowania w walucie obcej, konwencja wiedeńska).

Cena: 24.15 zł 21.00 zł
13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

-14%

13 różnych esejów o historii myśli politycznej i nie tylko

Od AutoraWybór przedstawionych tu esejów powstał dość przypadkowo, stąd też i jego tytuł. Na przestrzeni lat 2005-2013 otrzymałem zaproszenia do wygłoszenia kilkunastu referatów na różnych konferencjach tudzież zaszczyt uczestnictwa w kilkunastu księgach dedykowanych moim Przyjaciołom i Kolegom. W sumie powstało w ten sposób kilkadziesiąt różnych tematycznie publikacji. Od pewnego momentu starałem się jednak wybierać tematy, które byłyby przynajmniej w jakimś stopniu bliskie sobie, choć zarazem różne; właśnie one złożyły się na przedstawiony tu wybór, z pewnością nie do końca jednolity i konsekwentny.
Sądzę, że każdy autor, chociażby na swój własny użytek, pielęgnuje jakąś wizję swojej dyscypliny naukowej, w ramach której powracają pewne wątki myślowe i skojarzenia znajdujące odbicie w jego publikacjach. W przypadku historii doktryn politycznych i prawnych z racji samej materii jest to łatwo dostrzegalne. Sam też nie jestem od tego wolny, a potrzeba ta narodziła się dość dawno temu, gdy w roku 1985 opublikowałem Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych. Wybór niniejszy stanowi więc jakąś inną, mocno zresztą zmienioną, kontynuację owych zainteresowań. Być może w wielu sprawach mylę się lub buduję obraz daleki od realiów przedmiotu wykładu akademickiego, jest to jednak cechą każdej indywidualnej pamięci; tej, o której tak ładnie i trafnie napisał L. Buňuel: "Życie bez pamięci nie byłoby życiem, podobnie jak inteligencja bez możności wysławiania się nie byłaby inteligencją. Nasza pamięć jest naszą spójnią, naszym rozumem, naszym działaniem, naszym uczuciem. Bez niej jesteśmy niczym... Składam się ze swoich błędów i ze swoich wątpliwości w równym stopniu, co ze swoich pewników" (przeł. M. Braustein).
Czasem łatwiej napisać nie to, czym ów wybór jest, lecz właśnie czym nie jest. Pierwsze siedem esejów nie stanowi z pewnością ani zwartej teorii historii doktryn, ani równie spójnej refleksji metodologicznej. Jest to po prostu zbiór swobodnych uwag i pytań nasuwających się czasem w trakcie słuchania i czytania referatów czy prac moich Koleżanek i Kolegów po profesji i piórze. Historia doktryn, będąc dyscypliną relatywnie młodą wśród nauk historyczno-prawnych, nie dorobiła się w Polsce szczególnej obfitości opracowań o wymiarze teoretyczno-metodologicznym. Potrzeba ich zaistnienia w przyszłości wydaje się i konieczna, i pożyteczna. Stąd też może płonna moja nadzieja, że materia tychże esejów choćby w nikłym stopniu może być przydatna dla innych.
Pozostałe sześć esejów to już ludzie, ich dzieła i skutki. Tu wybór mój był całkowicie subiektywny i dowolny, podobnie jak ferowane sądy i wyciągane wnioski. Co najmniej dwa z tych esejów, a mianowicie o Kiplingu i Jüngerze, z pewnością nie są poświęcone materii historyczno-doktrynalnej. Pierwszy owszem dotyczy przykładu, jak można ewentualnie operować tworzywem literackim w zakresie jego oddziaływania na życie polityczne, lecz w gruncie rzeczy powstał on z własnego zamiłowania do dobrej literatury sensacyjno-szpiegowskiej tudzież może niezdrowego zainteresowania dwoistością natury człowieka. Esej ten, jako jedyny, nie był nigdy publikowany, bowiem nie ma on charakteru stricte naukowego. Esej poświęcony Jüngerowi też powstał z podziwu dla jego prozy, choć z pewnością nie dla jego postawy politycznej czy próby analizy jego udziału w "konserwatywnej rewolucji". Sądzę jednak, że warto czasem popatrzeć nań z innej perspektywy niż moja dyscyplina i dostrzec w nim nie ideologa, lecz dziwnego okupanta miasta, które na swój sposób kochał. Zresztą w tym wypadku moja własna i wieloletnia fascynacja Paryżem ułatwiała mi zrozumienie wielu kwestii.
Świadomie starałem się zachować w miarę pierwotną formę wypowiedzi, nie ujednolicając tekstu, aparatu przypisów lub wręcz ich braku, nie starając się specjalnie modyfikować tekstu ani uzupełniać go w sposób zmieniający wcześniejszą treść wypowiedzi. Stąd czytelnik dostrzec może pewne powtórzenia, powracające przykłady, odwołania do wypowiedzi wcześniejszych lub późniejszych czy powracające ulubione przeze mnie wątki, a nawet cytaty. Mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone, a co do reszty zdaję się na osąd czytelnika; bo - jak napisał ceniony przeze mnie za dystans do rzeczywistości J. Głowacki w swych felietonach "historycznych" publikowanych niegdyś w "Kulturze" (Warszawskiej): "Człowiek odpowiada za to, co powiedział, i za to, czego nie powiedział. Za to, co zrobił i czego nie zrobił. Człowiek w ogólności odpowiada. W szczególności odpowiadać nie lubi. Więc trzeba mu stworzyć warunki, żeby zaczął odpowiadać. Bo jak już zacznie, to nie może skończyć. Od tego momentu człowiek syntetyzuje się w człowieka odpowiedzialnego, wyzwalając w sobie człowieka niewyalienowanego, czyli prościej, człowieka w człowieku".

Cena: 50.00 zł 43.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 10/2014

-26%

Administrator 10/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 3/2017

-29%

Administrator 3/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Usuwanie drzew w świetle prawa,
● Atrakcyjne i bezpieczne place zabaw,
● Sąd Najwyższy o rachunkowości wspólnot,
● Co trapi zarządców?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.