Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz

Bartłomiej Opaliński, Angelika Kurzawa, Bartosz Kotowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 169.00 zł 146.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 146.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8286-882-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów prawnych dotyczących aktów stanu cywilnego, odnoszących się przede wszystkim do:
- pojęć stanu cywilnego i aktu stanu cywilnego oraz jego rodzajów;
- rejestru stanu cywilnego i czynności z zakresu rejestracji;
- sądów i organów administracji publicznych właściwych w sprawach rejestracji aktów stanu cywilnego;
- akt zbiorowych stanu cywilnego oraz odnotacji, wzmianek i przypisów w aktach stanu cywilnego;
- zmian w aktach stanu cywilnego: sprostowania, uzupełnienia;
- ustalenia treści czy unieważnienia akt stanu cywilnego;
- wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego;
- szczególnego trybu rejestracji urodzenia lub zgonu na polskim statku czy zgonu w związku z działaniami wojennymi oraz zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP;
- transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.


Publikacja uwzględnia zmiany stanu prawnego m.in. w zakresie elektronizacji aktów stanu cywilnego wprowadzonego ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, a także przepisów prawnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. na mocy ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, dotyczących możliwości upoważnień, archiwizacji akt zbiorowych rejestracji oraz wydawania odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej.


Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, powinna także służyć kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego i ich pracownikom, a także podmiotom uczestniczącym w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Zainteresuje radców prawnych i adwokatów reprezentujących strony przed organami administracji publicznej oraz sądami, jak również sędziów orzekających w tych sprawach

Tytuł
Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz
Autorzy
Bartłomiej Opaliński, Angelika Kurzawa, Bartosz Kotowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8286-882-1
Rok wydania
2022
Liczba stron
248
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów  ....................................................................................................... 11
Wstęp  ...................................................................................................................... 13
USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego ........... 17
Rozdział 1. Przepisy ogólne .................................................................................... 19
Art.  1. [Przedmiot ustawy] ........................................................................... 19
Art.  2. [Stan cywilny] ................................................................................... 22
Art.  3. [Charakter aktów stanu cywilnego] ................................................... 26
Art.  4. [Obowiązki sądów i organów administracji publicznej] .................... 27
Art.  5. [Rejestr stanu cywilnego] .................................................................. 29
Art.  5a. [Udostępnianie danych z rejestru stanu cywilnego] .......................... 31
Art.  6. [Urzędy stanu cywilnego] .................................................................. 34
Art.  7. [Zmiana okręgu rejestracji stanu cywilnego] ..................................... 35
Art.  8. [Kierownik urzędu stanu cywilnego] ................................................. 38
Art.  9. [Uprawnienia kierownika urzędu stanu cywilnego] ........................... 40
Art.  10. [Upoważnienia wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego] ........................................................................................ 41
Art.  11. [Nadzór nad rejestracją stanu cywilnego] ......................................... 42
Art.  12. [Zakres stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy – Prawo konsularne] .............................. 44
Rozdział 2. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego ...... 46
Art.  13. [Właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego] ........... 46
Art.  14. [Zgłoszenie urodzenia] ...................................................................... 47
Art.  15. [Zawarcie małżeństwa] ..................................................................... 48
Art.  16. [Zgłoszenie zgonu] ............................................................................ 49
Art.  17. [Brak możliwości stawienia się w urzędzie stanu cywilnego] ............ 49
Art.  18. [Właściwość miejscowa kierownika urzędu stanu cywilnego w pozostałych sprawach] .................................................................. 50
Rozdział 3. Rejestracja stanu cywilnego ................................................................ 51
Art.  19. [Rejestr stanu cywilnego] .................................................................. 51
Art.  20. [Nadanie numeru PESEL] ................................................................... 53
Art.  21. [Sprawdzenie danych przed rejestracją stanu cywilnego] ................. 54
Art.  22. [Dowody] .......................................................................................... 55
Art.  23. [Adnotacja w akcie stanu cywilnego] ................................................ 56
Art.  24. [Wzmianka dodatkowa w akcie stanu cywilnego] ............................. 56
Art.  25. [Przypiski przy akcie stanu cywilnego] ............................................... 59
Art.  26. [Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego] ...................................... 59
Art.  27. [Zabezpieczenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. Delegacja ustawowa] ........................................................................ 63
Art.  28. [Trwałość aktu stanu cywilnego] ....................................................... 64
Art.  29. [Nazwisko rodowe. Stan cywilny. Imiona i nazwiska cudzoziemców] ................................................................................. 65
Art.  30. [Miejsce zdarzenia] ........................................................................... 66
Art.  31. [Tłumaczenie dokumentów w języku obcym] ................................... 68
Art.  32. [Udział biegłych lub tłumaczy] .......................................................... 70
Art.  32a. [Reguły sporządzania protokołów] ................................................... 71
Art.  33. [Delegacja ustawowa] ....................................................................... 72
Art.  34. [Blankiety odpisów i zaświadczeń] .................................................... 73
Rozdział 4. Zmiany w aktach stanu cywilnego ..................................................... 74
Art.  35. [Sprostowanie aktu stanu cywilnego] ............................................... 74
Art.  36. [Procedura sprostowania] ................................................................. 77
Art.  37. [Uzupełnienie aktu stanu cywilnego] ................................................ 79
Art.  38. [Procedura uzupełnienia] .................................................................. 82
Art.  39. [Unieważnienie aktu stanu cywilnego] .............................................. 83
Art.  39a. [Unieważnienie błędnie zarejestrowanych w systemie aktów stanu cywilnego] ........................................................................................ 84
Art.  39b. [Unieważnienie aktów stanu cywilnego w przypadku kilku aktów stwierdzających to samo zdarzenie] .................................................. 85
Art.  40. [Ustalenie treści aktu stanu cywilnego] ............................................. 86
Art.  41. [Unieważnienie wzmianki dodatkowej] ............................................. 87
Art.  42. [Unieważniony akt stanu cywilnego] ................................................. 88
Art.  43. [Odpis zupełny sprostowanego lub uzupełnionego aktu stanu cywilnego] ........................................................................................ 88
Rozdział 5. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego ...................... 89
Art.  44. [Odpisy zupełne, odpisy skrócone, zaświadczenia] ........................... 89
Art.  45. [Ograniczenie jawności aktów stanu cywilnego] ............................... 91
Art.  46. [Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości] ................................... 92
Art.  47. [Wydawanie odpisów skróconych] .................................................... 93
Art.  48. [Treść odpisów skróconych] .............................................................. 94
Art.  49. [Zaświadczenia] ................................................................................ 96
Art.  50. [Treść zaświadczeń] .......................................................................... 97
Art.  51. [Okres wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego] ........... 98
Rozdział 6. Rodzaje aktów stanu cywilnego ......................................................... 99
Art.  52. [Termin sporządzenia aktu urodzenia] .............................................. 99
Art.  53. [Podstawa sporządzenia aktu urodzenia] .......................................... 100
Art.  54. [Karta urodzenia] .............................................................................. 101
Art.  55. [Termin zgłoszenia urodzenia dziecka] .............................................. 102
Art.  56. [Sporządzenie aktu urodzenia z urzędu] ........................................... 103
Art.  57. [Osoby zgłaszające urodzenie] .......................................................... 103
Art.  58. [Protokół zgłoszenia urodzenia] ........................................................ 106
Art.  58a. [Zgłoszenie urodzenia dziecka w formie elektronicznej] ................... 108
Art.  59. [Wybór imienia dziecka] .................................................................... 109
Art.  60. [Treść aktu urodzenia] ....................................................................... 110
Art.  61. [Dane ojca w akcie urodzenia] .......................................................... 111
Art.  62. [Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców] .................................. 113
Art.  63. [Uznanie ojcostwa] ........................................................................... 114
Art.  64. [Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa] .......................................................................................... 118
Art.  65. [Uznanie ojcostwa przed urodzeniem się dziecka] ............................ 119
Art.  66. [Uznanie ojcostwa - wzmianka dodatkowa] ..................................... 120
Art.  67. [Obalenie domniemania ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa] ............... 122
Art.  68. [Nazwisko dziecka] ........................................................................... 124
Art.  69. [Oświadczenie małżonków o nazwisku dziecka] ............................... 125
Art.  70. [Zmiana imienia dziecka] .................................................................. 127
Art.  71. [Przysposobienie blankietowe] .......................................................... 129
Art.  72. [Przysposobienie pełne] .................................................................... 130
Art.  73. [Przysposobienie – wzmianka dodatkowa] ........................................ 131
Art.  74. [Rozwiązanie przysposobienia] ......................................................... 133
Art.  75. [Przysposobienie niepełne] ................................................................ 134
Art.  76. [Obowiązki osób zamierzających zawrzeć małżeństwo] .................... 135
Art.  77. [Zagraniczny dokument stanu cywilnego] ......................................... 142
Art.  78. [Dokumenty potwierdzające ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa] .............................................. 142
Art.  79. [Obowiązki cudzoziemca zamierzającego zawrzeć małżeństwo] ...... 143
Art.  80. [Obowiązki przebywających za granicą osób zamierzających zawrzeć małżeństwo] ....................................................................... 145
Art.  81. [Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa] ....................................................................... 145
Art.  82. [Obowiązek przesłania dokumentów przez kierownika urzędu stanu cywilnego] ........................................................................................ 147
Art.  83. [Zawarcie małżeństwa poza granicami RP] ....................................... 149
Art.  84. [Złożenie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński] ................ 152
Art.  85. [Uroczysta forma zawarcia małżeństwa; zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego] ................................................................ 152
Art.  86. [Termin sporządzenia aktu małżeństwa] ........................................... 156
Art.  87. [Sporządzenie aktu małżeństwa] ...................................................... 157
Art.  88. [Treść aktu małżeństwa] ................................................................... 161
Art.  89. [Odmowa przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa] ....................................................................... 162
Art.  90. [Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa] ...... 165
Art.  91. [Duchowni upoważnieni do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński] ....................................................................... 166
Art.  92. [Termin sporządzenia aktu zgonu] .................................................... 168
Art.  93. [Zgłoszenie zgonu] ............................................................................ 169
Art.  94. [Protokół zgłoszenia zgonu] ............................................................. 171
Art.  95. [Treść aktu zgonu] ............................................................................ 173
Rozdział 7. Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego ...................................... 176
Art.  96. [Urodzenie lub zgon na polskim statku] ............................................ 176
Art.  97. [Przekazanie protokołu potwierdzającego urodzenie lub zgon na polskim statku] ................................................................................. 179
Art.  98. [Zgon w związku z działaniami wojennymi] ...................................... 180
Art.  99. [Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło poza granicami RP] ............... 181
Art.  100. [Protokół rejestracji urodzenia lub zgonu sporządzony przez konsula] ............................................................................................ 183
Art.  101. [Przekazanie protokołu przez konsula] .............................................. 184
Art.  102. [Odpis zupełny] ................................................................................. 185
Art.  103. [Odmowa rejestracji zdarzenia] ......................................................... 185
Art.  104. [Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego] .............. 187
Art.  105. [Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego] .............. 192
Art.  106. [Oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa] ..................................................................................... 193
Art.  107. [Odmowa dokonania transkrypcji] .................................................... 195
Art.  108. [Wzmianka dodatkowa lub przypisek o orzeczeniu sądu państwa obcego] ............................................................................................ 196
Art.  109. [Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego] .... 199
Art.  110. [Adnotacja o odtworzeniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego] ........................................................................................ 201
Art.  111. [Oświadczenie w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa] ..................................................................................... 201
Art.  112. [Odmowa dokonania odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego] ............................................................................... 203
Art.  113. [Odpis zupełny] ................................................................................. 204
Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących ............................................... 205
Art.  114–123. ....................................................................................................... 205
Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe .......................................................... 206
Art.  124. [Księgi stanu cywilnego] ................................................................... 206
Art.  124a. [Upoważnienie pracownika USC do przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego] ............................................ 209
Art.  125. [Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego] .... 210
Art.  126. [Wzmianka dodatkowa o nadaniu imienia dziecku z urzędu] ........... 211
Art.  127. [Unieważnienie aktu stanu cywilnego] .............................................. 212
Art.  127a. [Unieważnienie aktu stanu cywilnego błędnie przeniesionego do rejestru stanu cywilnego] .................................................................. 213
Art.  127b. [Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach stanu cywilnego] ............................................................ 215
Art.  128. [Przekazanie ksiąg stanu cywilnego do archiwów] ............................ 215
Art.  129. [Przekazanie ksiąg stanu cywilnego do archiwów] ............................ 218
Art.  130. [Udostępnianie aktów stanu cywilnego przekazanych do archiwów] ......................................................................................... 219
Art.  130a. [Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego aktów przekazanych do archiwów przed upływem ustawowych okresów] ............................. 221
Art.  131. [Przekazanie aktów stanu cywilnego do archiwów] .......................... 223
Art.  132. [Moc prawna dotychczasowych aktów stanu cywilnego] .................. 224
Art.  133. [Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego] ....................................... 226
Art.  134. [Postępowania niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] ............................................................................................. 230
Art.  135. [Zgłoszenie urodzenia dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy] ............................................................................................. 232
Art.  136. [Zgłoszenie zgonu przed dniem wejścia w życie ustawy] .................. 233
Art.  137. [Skreślone akty stanu cywilnego] ...................................................... 233
Art.  138. [Zwrot dokumentów zgromadzonych w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego] ............................................................... 234
Art.  139. [Postępowania o wydanie postanowienia o udostępnieniu księgi stanu cywilnego] ............................................................................... 234
Art.  140. [Dotychczasowi kierownicy urzędów stanu cywilnego] ..................... 234
Art.  141. [Dotychczasowe okręgi rejestracji stanu cywilnego] .......................... 235
Art.  142. [Postępowania w sprawie zmiany imienia i nazwiska niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] ................................................ 235
Art.  143. [Odznaka kierownika urzędu stanu cywilnego] ................................. 236
Art.  144. [Karta urodzenia i karta zgonu w okresie przejściowym] .................. 236
Art.  145. [Postępowania w sprawach stanu cywilnego w okresie przejściowym] ................................................................................... 239
Art.  146. [Analiza wpływu ustawy na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego] ........................................................................................ 241
Art.  147. [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] ..................................... 242
Art.  148. [Przepis derogacyjny] ........................................................................ 242
Art.  149. [Wejście w życie ustawy] ................................................................... 242
Bibliografia  ............................................................................................................. 245
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 16

W szesnastym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego znalazło się opracowanie poświęcone aspektom kolizyjnoprawnym zapisu windykacyjnego. Ponadto zamieszczono artykuł dotyczący niektórych konsekwencji zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek w przypadku przymusowego przeniesienia siedziby spółki za granicę. Godne polecenia są także rozważania o następstwach niemożności stwierdzenia treści prawa obcego na tle art. 10 ust. 2 ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym. Szesnasty tom czasopisma zamykają uwagi o uregulowaniach rozporządzenia Rzym II i ich stosowaniu na tle doświadczeń polskiej judykatury oraz glosa orzeczenia dotyczącego kolizyjnoprawnych konsekwencji rozdzielności majątkowej ustanowionej na podstawie prawa polskiego.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 8

Kolejny tom niniejszej serii poświęcony jest przede wszystkim nowej polskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym, uchwalonej przez Sejm 4 lutego 2011 r. Czytelnik znajdzie w nim ogólne omówienie tej regulacji kolizyjnoprawnej, jak również opis drogi legislacyjnej ustawy i perypetie jej projektu na końcowym etapie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie do nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym zostało wzbogacone o tłumaczenia jej tekstu na język francuski i angielski. Oprócz tego w tomie tym zamieszczono artykuły poświęcone: międzynarodowemu prawu rodzinnemu (cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę), niemieckiemu prawu spółek, jak również opracowanie poruszające zagadnienie wpływu ogłoszenia upadłości w Polsce na zagraniczne postępowanie arbitrażowe. Godne polecenia są także glosy do orzeczeń sądów dotyczących formy testamentu według konwencji haskiej z 1961 r. oraz współpracy między sądami państw członkowskich Unii Europejskiej przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

Cena: 12.60 zł 11.00 zł
100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

-14%

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją naukową Pani Prezes Urzędu Patentowego - dr Alicji Adamczak to blisko 100 tekstów merytorycznych związanych z własnością przemysłową. W księdze są znakomite teksty m.in.: o historii Urzędu Patentowego, o historii ustawodawstwa o ochronie własności przemysłowej, o słynnych polskich wynalazcach, o rozwoju techniki wojskowej czy techniki lotniczej. Są także artykuły prawnicze dotyczące prawa własności przemysłowej, znaków towarowych, opisów patentowych. Jest również tekst o tym, jak zostaje się wynalazcą. Autorzy to nie tylko teoretycy z wielu różnych dyscyplin naukowych, ale i praktycy, wśród których są: wynalazcy, prawnicy, historycy, ekonomiści, inżynierowie, językoznawca, projektanci, rzecznicy patentowi. W księdze są również teksty przedstawicieli instytucji, które najściślej współpracują z Urzędem Patentowym.

Cena: 169.00 zł 146.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

-31%

63 kary w ochronie środowiska – musisz je znać!

Prowadzisz działalność gospodarczą, eksploatujesz instalację czy w jakikolwiek inny sposób korzystasz ze środowiska? Sprawdź, jakie kary mogą Cię czekać za niedopełnienie obowiązków środowiskowych. Odpowiedzialność względem szkód poczynionych w środowisku regulują nie tylko szczegółowe ustawy, ale również Kodeks karny czy Kodeks wykroczeń. Działania ustawodawców mają na celu zwiększenie odpowiedzialności za powierzone dobro, którym jest środowisko naturalne.

Cena: 39.00 zł 27.00 zł
Administrator 6/2016

-28%

Administrator 6/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
● Ustalanie opłat przez spółdzielnie,
● Detekcja gazów w garażach.

Cena: 19.50 zł 14.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.