Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

ebook

- 14%

Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 256.00 zł 221.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 221.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-386-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W pierwszym tomie komentarza autor analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego.

W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia, jak:


strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu,
status ustrojowy notariusza a charakter czynności notarialnej,
organizacja samorządu zawodowego,
ustawowy wzorzec postępowania notarialnego,
kompetencje zawodowe notariusza związane z wykonywaniem funkcji publicznej,
konkurencja zawodowa notariusza jako osoby zaufania publicznego,
nadzór oraz funkcje kontrolne sprawowane nad notariatem przez państwowe organy pozasądowe oraz sądowe.
Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla praktyków - notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.

Tytuł
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
Autor
Aleksander Oleszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-386-7
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2016
Liczba stron
1072
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 27

Wstęp | str. 35

Wprowadzenie. Perspektywy polskiego notariatu po 25 latach obowiązywania ustawy - Prawo o notariacie | str. 39

Część pierwsza | str. 39
1. Unifikacja prawa notarialnego oraz organizacja prac nad unifikacją i kodyfikacją prawa prywatnego | str. 39
2. Trwałość oraz zmienność modelowych zasad funkcjonowania prawa o notariacie | str. 43
2.1. Notariat Drugiej Rzeczypospolitej w świetle ankiety redakcyjnej Przeglądu Notarialnego | str. 43
2.2. Jednorodność zawodu notariusza | str. 46
2.3. Strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu | str. 49
2.3.1. Publicznoprawny charakter funkcji notariatu | str. 49
2.3.2. Status prawny notariusza a charakter czynności notarialnej | str. 60
2.3.3. Wpływ zmiany wykładni prawa na sytuację ustrojową notariatu | str. 63
3. Modele postępowania notarialnego wyznaczające status prawny notariusza | str. 66
3.1. Rodzajowe oraz funkcjonalne znaczenie czynności notarialnych w obrocie prawnym a status wystawcy dokumentów urzędowych | str. 66
3.2. Jurysdykcja niesporna wyznaczająca modele postępowania notarialnego | str. 71
3.2.1. Model postępowania w sprawie dokonania czynności notarialnej | str. 71
3.2.2. Model postępowania odmowy dokonania czynności notarialnej | str. 74
3.2.3. Notariusz inicjujący postępowanie wieczystoksięgowe w systemie teleinformatycznym | str. 75
3.3. Jurysdykcja notariusza w sprawach spadkowych | str. 78
3.3.1. Nowa interpretacja zasady iura novit notarius | str. 78
3.3.2. Zasięg jurysdykcji w zakresie notarialnego poświadczenia dziedziczenia | str. 80
3.3.3. Jurysdykcja w sprawie europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 82

Część druga. Funkcjonowanie notariatów w państwach Unii Europejskiej w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 84
1. Prawny oraz funkcjonalny związek statusu ustrojowego notariusza a kompetencje zawodowe | str. 84
2. Znaczenie oraz zakres stosowania prawa unijnego w praktyce notarialnej | str. 86

Część trzecia. Nadzór zawodowy oraz ustrojowy | str. 88
1. Prawne oraz funkcjonalne zasady sprawowania nadzoru | str. 88
2. Nadzór samorządu notarialnego | str. 89
3. Nadzór prawny (zwierzchni) Ministra Sprawiedliwości | str. 90
4. Zamknięty czy otwarty podmiotowy zakres nadzoru | str. 91

Konkluzja | str. 94

Ustawa z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 993, poz. 1585; z 2015 r. poz. 218, poz. 978, poz. 1137, poz. 1224, poz. 1311) | str. 97

DZIAŁ I. Ustrój notariatu | str. 99

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 99

Art. 1. [Czynności notarialne] | str. 99
1. Przedmiotowy zakres regulacji ustawy - Prawo o notariacie | str. 101
2. Notariusz jako odrębny zawód zaufania publicznego | str. 107
3. Charakter i znaczenie określenia "jest powołany do dokonywania czynności notarialnych" | str. 115
3.1. Podstawa powołania | str. 115
3.2. Obowiązek a życzenie (zlecenie) dokonania czynności notarialnej | str. 122
3.3. Istota i charakter czynności notarialnej | str. 127
3.4. Czynność notarialna, dodatkowa czynność notarialna, projekt czynności notarialnej | str. 130
3.5. Typologia czynności notarialnych | str. 132
3.6. Czynność notarialna a czynność prawna oraz czynność procesowa | str. 138
4. Forma notarialna czynności notarialnej | str. 143
5. Kompetencje dokonywania czynności notarialnych | str. 146
5.1. Ustawowe umocowanie notariusza | str. 146
5.2. Charakter zastępstwa dokonywania czynności notarialnych | str. 147
5.2.1. Umocowanie do sprawowania zastępstwa przez notariusza oraz zastępcę notarialnego | str. 148
5.2.2. Upoważnienie aplikanta notarialnego | str. 149
5.3. Czynności notarialne polskiego konsula | str. 150
6. Uczestnicy czynności notarialnej | str. 152
7. Zasada terytorializmu | str. 156
8. Zasięg właściwości kompetencyjnej oraz ustrojowej notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych z tzw. elementem obcym | str. 158
9. Przymus notarialny | str. 160
10. Granice kompetencji notariusza jako nosiciela władzy publicznej | str. 162

Art. 2. [Status prawny notariusza. Moc urzędowa czynności notarialnych] | str. 170
1. Prawne ukształtowanie statusu notariusza jako osoby zaufania publicznego | str. 174
1.1. Złożony status prawny notariusza | str. 174
1.2. Uprawnienia wyznaczające status zawodowy notariusza | str. 176
1.3. Notariusz jako przedstawiciel wolnego zawodu | str. 177
1.4. Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu prawa notarialnego | str. 182
1.5. Zdolność upadłościowa notariusza prowadzącego indywidualną kancelarię notarialną | str. 184
1.5.1. Petitum żądania wnioskodawcy w świetle katalogu prawa notarialnego wyznaczającego podstawy odwołania notariusza | str. 184
1.5.2. Zdolność upadłościowa notariusza w świetle ustaleń sprawy sądu rejonowego oraz sądu okręgowego | str. 186
1.5.3. Przesłanki orzeczenia pozbawienia notariusza "prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek" | str. 187
1.5.4. Komentarz do praktyki orzeczniczej w sprawie zdolności upadłościowej notariusza | str. 189
1.6. Zdolność upadłościowa notariusza oraz kancelarii prowadzonej na zasadzie spółki partnerskiej | str. 196
1.6.1. Notariusz jako wspólnik notarialnej spółki partnerskiej | str. 196
1.6.2. Zdolność upadłościowa notariusza jako partnera spółki | str. 200
1.6.3. Zdolność upadłościowa notariusza a zdolność upadłościowa spółki | str. 202
1.6.4. Konsumencka zdolność upadłościowa notariusza | str. 205
1.7. Aksjologiczne podstawy postępowania upadłościowego a funkcjonowanie notariatu publicznego | str. 210
1.8. Zdolność restrukturyzacyjna notariusza | str. 213
1.9. Notariusz jako funkcjonariusz publiczny na gruncie prawa karnego | str. 216
1.10. Ochrona prawna notariusza jako funkcjonariusza publicznego oraz osoby zaufania publicznego | str. 219
1.10.1. Ochrona notariusza jako funkcjonariusza publicznego | str. 219
1.10.2. Ochrona notariusza jako osoby zaufania publicznego | str. 224
2. Standardy etyczne zawodu notariusza | str. 226
3. Czynność notarialna dokonana zgodnie z prawem | str. 228
3.1. Charakter postępowania notarialnego | str. 228
3.2. Notariusz jako uczestnik procedury dokonania czynności notarialnej | str. 230
3.3. Zasada legalizmu | str. 233
3.4. Obowiązek jurysdykcji prewencyjnej | str. 235
3.5. Charakter czynności notarialnej dokonanej zgodnie z prawem | str. 236
4. Wzorzec postępowania notarialnego a rodzaj czynności notarialnej uprzedmiotowiony w dokumencie notarialnym | str. 240
4.1. Dobór środków i metod ustalenia treści czynności notarialnej oraz zachowania formy notarialnej | str. 240
4.2. Czynność notarialna ucieleśniająca czynność prawną a charakter dokumentu stwierdzającego oba zdarzenia | str. 243
4.3. Dokumenty konstytutywne, poświadczające oraz sprawozdawcze jako przedmiot obrotu prawnego | str. 249
4.4. Obowiązek dokonania dodatkowej czynności notarialnej w języku obcym | str. 252
4.5. Reklama oraz konkurencja czynności notarialnych | str. 253
5. Zróżnicowana moc dowodowa dokumentów notarialnych | str. 256
5.1. Zasada swobodnej oceny dokumentów w postępowaniach sądowych i pozasądowych | str. 256
5.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 258
5.1.2. Postępowanie procesowe | str. 265
5.1.3. Postępowanie klauzulowe | str. 276
5.1.4. Postępowanie karne | str. 279
5.1.5. Postępowanie dyscyplinarne | str. 284
5.1.6. Postępowanie podatkowe | str. 286
6. Status notariusza w postępowaniu sądowym w celu rozstrzygnięcia sporu o prawo w związku z dokonaną czynnością notarialną | str. 290
6.1. Ocena staranności zawodowej notariusza a wyznaczenie zakresu prewencji jurysdykcyjnej | str. 290
6.2. Status notariusza jako świadka w postępowaniu sądowym | str. 293
6.3. Skutki braku udziału notariusza w postępowaniu sądowym w sporze o prawo | str. 297
7. Dokumenty notarialne w obrocie transgranicznym | str. 300
7.1. Nazwa "dokument urzędowy", "dokument pozasądowy" w odniesieniu do czynności notarialnych | str. 300
7.2. Doręczenie dokumentów notarialnych (dokumentów pozasądowych) mających skutki transgraniczne | str. 302
7.3. Uznanie na podstawie konstytutywnego orzeczenia sądu polskiego oraz z mocy prawa | str. 303
7.4. Uznanie dokumentu notarialnego w obrocie transgranicznym na podstawie rozporządzenia nr 1215/2012 | str. 304
7.5. Odmowa uznania ze względu na wyłączną jurysdykcję sądów polskich oraz na naruszenie polskiego porządku prawnego | str. 306
7.6. Uznanie obcego aktu poświadczenia dziedziczenia a umowny dział spadku nieruchomości położonej w Polsce | str. 307
7.7. Wydanie notarialnego europejskiego tytułu egzekucyjnego | str. 308

Art. 3. [Miejsce dokonania czynności notarialnej] | str. 309
1. Pojęcie oraz kryteria wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej | str. 309
2. Relacje prawne oraz organizacyjne zachodzące między notariuszem a kancelarią | str. 312
3. Dokonywanie czynności notarialnej poza kancelarią | str. 313
4. Prawidłowy opis czynu jako przewinienie dyscyplinarne z art. 3 § 2 | str. 317

Art. 4. [Prowadzenie kancelarii] | str. 317
1. Kancelaria notarialna jako siedziba czynności urzędowych oraz miejsce zawodowej działalności konkurencyjnej | str. 318
2. Ustrojowe i zawodowe połączenie osoby notariusza z kancelarią | str. 319
3. Obowiązek prowadzenia jednej kancelarii | str. 320
4. Prowadzenie jednej kancelarii przez kilku notariuszy | str. 324
5. Osobowościowy wymiar dokonania czynności notarialnej | str. 329
6. Odpowiedzialność notariusza (spółki) za wadliwie dokonane czynności notarialne | str. 332
7. Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej | str. 335
8. Uchwała KRN w sprawie stron internetowych notariuszy | str. 337

Art. 5. [Wynagrodzenie notariusza] | str. 339
1. Charakter i funkcje wynagrodzenia notariusza | str. 340
2. Podstawa prawna ustalenia wynagrodzenia a obowiązek określenia pobranego wynagrodzenia w dokumencie notarialnym | str. 342
2.1. Ustalenie wynagrodzenia na podstawie umowy | str. 342
2.2. Wynagrodzenie według sztywnej taksy notarialnej | str. 344
2.3. Możliwość dochodzenia zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia | str. 345
2.4. Uprawnienie do ustalenia kwoty wynagrodzenia a nieuczciwa konkurencja | str. 346
3. Status notariusza jako strony umowy o wynagrodzenie | str. 349
4. Prawo do ujawnienia wynagrodzenia notariusza | str. 349
5. Podatek od pobranego wynagrodzenia | str. 350
6. Wykaz aktów prawnych w sprawach wynagrodzenia | str. 350

Art. 6. [Zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza] | str. 351

Art. 7. [Notariusz jako płatnik. Opłata sądowa] | str. 355
1. Odrębna regulacja prawna notariusza jako płatnika | str. 357
2. Skutki czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym w świetle prawa podatkowego | str. 357
3. Znaczenie formalnej mocy urzędowej dokumentów notarialnych na gruncie prawa podatkowego | str. 365
4. Odpowiedzialność notariusza jako płatnika | str. 368
5. Obowiązek pobrania opłaty sądowej | str. 376
6. Wykaz aktów prawnych w sprawach obowiązków notariusza jako płatnika oraz poborcy opłaty sądowej | str. 378

Art. 8. [Pieczęć urzędowa notariusza] | str. 378

Art. 9. [Rejestr kancelarii] | str. 379
Rozdział 2. Powołanie i odwołanie notariuszy | str. 382

Art. 10. [Powołanie notariusza] | str. 382
1. Ustrojowe wyodrębnienie notariatu ze struktury organizacyjnej administracji publicznej | str. 383
2. Zakaz łączenia stanowiska notariusza z innymi zawodami prawniczymi | str. 386
3. Charakter postępowania o powołanie na notariusza i wyznaczenie siedziby kancelarii notarialnej | str. 388
3.1. Podmiotowy oraz przedmiotowy zakres postępowania | str. 388
3.2. Akt powołania jako decyzja administracyjna | str. 389
3.3. Decyzja o powołaniu a dochodzenie do uzyskania pełnych uprawnień zawodowych | str. 391
3.4. Odmowa powołania | str. 394
3.5. Ponowne rozpoznanie wniosku o powołanie | str. 397
3.6. Charakter planu siedzib kancelarii notarialnych i jego wpływ na powołanie na notariusza | str. 398
3.7. Kryteria wyznaczenia kolejnej siedziby kancelarii w tej samej miejscowości | str. 400
3.8. Decyzja o zmianie siedziby kancelarii | str. 402
4. Status prawny organów samorządu notarialnego w postępowaniu administracyjnym | str. 403
4.1. Postępowanie opiniujące | str. 403
4.2. Wydanie negatywnej opinii a zasada domniemanej niewinności wobec nieprawomocnego wyroku sądu dyscyplinarnego | str. 405
4.3. Interes prawny izby notarialnej jako strony postępowania | str. 406
4.4. Związanie sądów administracyjnych uchwałą NSA podjętą w poszerzonym składzie w przedmiocie przyznania izbie notarialnej statusu strony | str. 408
5. Jurysdykcja sądowoadministracyjna | str. 410

Art. 11. [Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza] | str. 411
1. Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza w świetle uznania administracyjnego | str. 412
2. Obywatelstwo jako przesłanka powołania na notariusza w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości | str. 416
3. Prawo publiczne i pełna zdolność do czynności prawnych | str. 417
4. Nieskazitelny charakter i dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu | str. 418
5. Pozostałe przesłanki kandydata na notariusza | str. 424

Art. 12. [Wymagania podmiotowe kandydata na notariusza] | str. 425

Art. 13. [Wymagania wniosku o powołanie na notariusza] | str. 430

Art. 13a. [Informacje z Krajowego Rejestru Karnego] | str. 432

Art. 14. [Uruchomienie kancelarii] | str. 432

Art. 14a. [Dodatkowe uprawnienie złożenia wniosku o powołanie] | str. 434

Art. 15. [Ślubowanie notariusza] | str. 435

Art. 16. [Odwołanie notariusza] | str. 437
1. Charakter postępowania o odwołanie notariusza | str. 438
2. Obligatoryjne oraz fakultatywne podstawy odwołania notariusza | str. 440
3. Status izby notarialnej w postępowaniu odwoławczym | str. 443
4. Charakter opinii rady izby notarialnej w przedmiocie zajęcia stanowiska o odwołanie | str. 445
5. Podstawy wznowienia postępowania odwoławczego | str. 447
6. Skarga na przewlekłość postępowania odwoławczego | str. 448
7. Skuteczność decyzji o odwołaniu | str. 449
8. Odwołanie notariusza z powodu osiągniętego wieku w świetle dyrektywy Rady UE | str. 452

Art. 16a. [Ponowne powołanie na notariusza] | str. 457
1. Cele oraz funkcje zakazu wykonywania zawodu notariusza | str. 457
2. Niekonstytucyjność trwałego zakazu ponownego składania wniosku o powołanie na notariusza | str. 459
3. Podstawy i tryb ponownego powołania na notariusza | str. 460

Rozdział 3. Obowiązki i prawa notariuszy | str. 466

Art. 17. [Obowiązki notariusza] | str. 466

Art. 18. [Obowiązek zachowania tajemnicy] | str. 472
1. Tajemnica zawodowa a ochrona dobra państwa | str. 473
2. Charakter obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej a ochrona interesów uczestników czynności notarialnej | str. 475
3. Zakres tajemnicy notarialnej | str. 478
4. Obowiązek współdziałania notariusza z sądami i innymi instytucjami a zachowanie tajemnicy zawodowej | str. 480
5. Ustanie obowiązku zachowania tajemnicy notarialnej | str. 484
5.1. Notariusz jako świadek w postępowaniu cywilnym | str. 484
5.2. Notariusz jako świadek w postępowaniu karnym | str. 486
6. Wyłączenie tajemnicy zawodowej | str. 489
7. Obowiązek udostępnienia informacji publicznej | str. 492

Art. 19. [Podjęcie przez notariusza dodatkowego zatrudnienia] | str. 493
1. Wolność wykonywania zawodu w świetle dodatkowego zatrudnienia (zajęcia) | str. 493
2. Ocena ryzyka dodatkowego zatrudnienia (zajęcia) a standardy etyczne wykonywania zawodu | str. 494
3. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody | str. 496
4. Podstawy faktyczne oraz prawne odmowy udzielenia zgody | str. 498

Art. 19a. [Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej] | str. 501

Art. 19b. [Zakres ubezpieczenia obowiązkowego] | str. 504

Art. 19c. [Obowiązek kontroli zawarcia umowy ubezpieczenia] | str. 504

Art. 19d. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości] | str. 505

Art. 20. [Funkcjonowanie kancelarii] | str. 505

Art. 21. [Personalne wyznaczenie zastępstwa] | str. 506
1. Obowiązek ciągłości funkcjonowania kancelarii | str. 507
2. Charakter zastępstwa | str. 508
3. Obowiązek informacji oraz porozumienia w procedurze wyznaczenia zastępstwa | str. 509
4. Zakres przedmiotowy sprawowanego zastępstwa | str. 511
5. Udzielenie zastępstwa do sporządzania czynności notarialnych poza kancelarią | str. 512
6. Zastępstwo a upoważnienie aplikanta notarialnego do wykonywania czynności notarialnych | str. 513

Art. 22. [Instytucjonalne wyznaczenie zastępstwa] | str. 514

Art. 22a. [Upoważnienie aplikanta do wykonywania czynności notarialnych] | str. 515

Art. 23. [Obowiązkowe składki członkowskie] | str. 516

Art. 24. (uchylony) | str. 518

Art. 24a. (uchylony) | str. 519

Art. 25. [Emerytowany notariusz] | str. 519

Rozdział 4. Samorząd notarialny | str. 520

Art. 26. [Organizacja samorządu notarialnego] | str. 520
1. Funkcje oraz zadania samorządu notarialnego | str. 520
2. Przynależność do samorządu notarialnego | str. 521
3. Wykonywanie pieczy nad zawodem notariusza | str. 523
4. Zakres autonomii organów samorządu notarialnego | str. 524
5. Charakter stosunku członkostwa | str. 526

Art. 27. [Organy izby notarialnej] | str. 527

Art. 28. [Skład i siedziba izby notarialnej] | str. 529

Art. 29. [Walne zgromadzenie notariuszy izby] | str. 530

Art. 30. [Zakres działania walnego zgromadzenia] | str. 531

Art. 31. [Uchwały walnego zgromadzenia. Wybory] | str. 535
1. Wymogi formalne uchwały "rozstrzygającej" | str. 535
2. Charakter uchwały organu kolegialnego | str. 537
3. Zakres kompetencji walnego zgromadzenia a rozgraniczenie właściwości rzeczowej z KRN oraz RIN | str. 537
4. Niedopuszczalność kwalifikacji deliktu dyscyplinarnego na podstawie uchwały walnego zgromadzenia | str. 541

Art. 32. [Skład rady izby notarialnej] | str. 542

Art. 33. [Podział kompetencji] | str. 544

Art. 34. [Obowiązki prezesa. Oświadczenia woli w sprawach reprezentacji rady izby notarialnej] | str. 544
1. Charakter "następstwa prawnego" nowej kadencji RIN | str. 545
2. Znaczenie i wymogi reprezentacji rady | str. 545
3. Charakter "zwierzchnictwa" prezesa rady wobec notariuszy izby | str. 546
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych | str. 547
4.1. Los prawny mienia zlikwidowanego samorządu notarialnego | str. 547
4.2. Reprezentacja łączna | str. 548
5. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych | str. 550

Art. 35. [Zakres działania rady izby notarialnej] | str. 551
1. Konstytucyjne umocowanie samorządu do podejmowania uchwał w ramach sprawowanej pieczy | str. 552
2. Uchwały samorządowe podejmowane w ramach funkcji publicznych państwa oraz jako związek przedsiębiorców | str. 557
3. Charakter uchwały walnego zgromadzenia (RIN) jako realizacja zadań z zakresu administracji państwowej | str. 560
4. Samodzielność uchwałodawcza | str. 561
5. Kompetencje uchwałodawcze | str. 563
6. Charakter uprawnień uchwałodawczych | str. 567
7. Rodzaje uchwał | str. 570

Art. 36. [Uchwały rady izby notarialnej] | str. 572

Art. 37. [Wykazy zastępców notarialnych i aplikantów] | str. 574

Art. 37a. [Obowiązek przesyłania informacji do Krajowej Rady Notarialnej] | str. 574

Art. 38. [Krajowa Rada Notarialna jako reprezentant notariatu] | str. 575

Art. 39. [Skład i kadencja Krajowej Rady Notarialnej] | str. 577

Art. 40. [Zakres działania Krajowej Rady Notarialnej] | str. 578
1. Krajowa Rada Notarialna jako reprezentant notariatu a zakres "usamorządowienia" notariatu w nowelizacjach prawa o notariacie | str. 579
2. Hierarchiczność a autonomiczność organów samorządu notarialnego | str. 585
3. Legitymacja KRN do złożenia wniosku w sprawie abstrakcyjnej kontroli prawa | str. 588
4. Charakter otwartego katalogu kompetencji KRN | str. 591
5. KRN jako organ wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym | str. 592
6. Funkcje opiniujące oraz konsultacyjne | str. 593
7. Kwalifikacja prawna uchwał KRN | str. 594
7.1. Normatywny charakter uchwał | str. 594
7.2. Ustalenie programu oraz sprawowanie nadzoru nad szkoleniami aplikantów | str. 596
7.3. Znaczenie uchwał adresowanych do członków samorządu | str. 598
8. Model finansowania działalności rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia | str. 599
9. Rejestr testamentów | str. 601
9.1. Uchwała nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania | str. 601
9.2. Zarządzenie na 2/2009 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 6 lutego 2009 r. | str. 603
10. Zasady finansowania wydatków samorządowych | str. 605
11. Uchwała nr 19 z późniejszymi zmianami Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. - Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza | str. 605
12. Zarządzenie nr 2/2008 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 18 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu urzędowania Krajowej Rady Notarialnej | str. 615
13. Zarządzenie nr 5/2011 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 16 września 2011 r. | str. 618

Art. 41. [Kongres notariuszy] | str. 623

Art. 41a. [System teleinformatyczny Krajowej Rady Notarialnej] | str. 625

Rozdział 5. Nadzór nad notariatem i odpowiedzialność notariuszy za szkody | str. 626

Art. 42. [Nadzór Ministra Sprawiedliwości] | str. 626
1. Charakter i funkcje nadzoru | str. 627
2. Podmioty legitymowane do sprawowania nadzoru oraz kontroli | str. 628
3. Konstytucyjne umocowanie sprawowania nadzoru przez samorząd a ustrojowy zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości | str. 630
4. Pozostałe funkcje tzw. nadzoru notarialno-sądowego wynikające z zasad bezpieczeństwa obrotu prawnego i sprawowanego urzędu notariusza | str. 633
4.1. Określenie "nadzór notarialno-sądowy" | str. 633
4.2. Funkcje nadzorcze w zakresie prewencji jurysdykcyjnej w postępowaniu notarialnym oraz wieczystoksięgowym (sprawy wieczystoksięgowej o wpis) | str. 635
4.3. Nadzór sądowoadministracyjny | str. 638

Art. 43. [Zatrudnienie notariusza w charakterze wizytatora] | str. 641

Art. 44. [Nadzór rady izby notarialnej] | str. 643
1. Charakter nadzoru jako wyraz sprawowanej pieczy | str. 644
1.1. Funkcjonalne znaczenie nadzoru a charakter dokonywanych czynności notarialnych | str. 644
1.2. Nadzór jako instrument odpowiedzialności samorządu za realizację funkcji publicznej notariatu | str. 645
2. Właściwość miejscowa oraz rzeczowa sprawowania nadzoru | str. 648
3. Sposoby sprawowania nadzoru a wymogi profesjonalizmu zawodowego (zasada zawodowości) | str. 648
4. Protokół z wizytacji i jego moc dowodowa | str. 649
5. Relacje prawno-organizacyjne sprawowanego nadzoru przez samorząd oraz Ministra Sprawiedliwości | str. 652

Art. 45. [Nadzór prawny] | str. 655

Art. 46. [Zakres nadzoru Ministra Sprawiedliwości wobec organów samorządu notarialnego] | str. 657

Art. 47. [Nadzór zwierzchni oraz jurysdykcyjny] | str. 658
1. Zakres samodzielności prawotwórczej samorządu notarialnego | str. 658
2. Publicznoprawna weryfikacja legalności uchwał | str. 660
3. Nadzór zwierzchni Ministra Sprawiedliwości | str. 661
4. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego | str. 661
5. Charakter uchwał wyłączonych z nadzoru | str. 664
6. Tryb oraz charakter uchwał poddanych nadzorowi | str. 668
6.1. Tryb podejmowania uchwał | str. 668
6.2. Charakter oraz skuteczność uchwał poddanych nadzorowi | str. 669
6.3. Uchwały sprzeczne z prawem | str. 671
6.4. Uchwały rażąco naruszające prawo | str. 673
6.5. Uchwała sprzeczna z prawem a uchwała nieważna | str. 675
7. Zagadnienia proceduralne związane z postępowaniem przed Sądem Najwyższym | str. 677
7.1. Charakter uchwały organu samorządu notarialnego jako przedmiot postępowania przed Sądem Najwyższym | str. 677
7.2. Postępowanie przed Sądem Najwyższym wszczęte ze skargi Ministra Sprawiedliwości | str. 679

Art. 48. [Kompetencja Ministra Sprawiedliwości] | str. 680

Art. 49. [Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza] | str. 681
1. Odpowiedzialność za własne czyny zastępcy notariusza, zastępcy notarialnego oraz aplikanta notarialnego | str. 683
2. Odpowiedzialność notariusza wobec osób trzecich | str. 689
3. Ryzyko prawne związane z dokonaną czynnością notarialną w świetle odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 692
3.1. Uprzedzenie o ryzyku zawieranej umowy | str. 692
3.2. Rozkład ryzyka stron oraz notariusza | str. 696
4. Podstawa odpowiedzialności | str. 701
5. Odpowiedzialność w związku z prowadzeniem kancelarii na zasadzie spółki | str. 712
6. Instytucja przymusu notarialnego wyznaczająca standardy odpowiedzialności notariusza | str. 715
6.1. Wzorzec staranności zawodowej - zagadnienia ogólne | str. 715
6.2. Szczególna staranność zawodowa w świetle wybranych spraw odszkodowawczych | str. 730
6.2.1. Sporządzenie aktu notarialnego wobec rozbieżnej wykładni zastosowanego przez notariusza przepisu prawa | str. 730
6.2.2. Okoliczności sporządzenia aktu notarialnego a staranność zawodowa | str. 731
6.2.3. Znaczenie prawne przedstawienia przez strony umowy informacji o stanie prawnym nieruchomości a odpowiedzialność notariusza wobec osoby trzeciej | str. 740
6.2.4. Staranność zawodowa notariusza w kwestii oceny "mocy wiążącej" wpisu w księdze wieczystej | str. 743
6.2.5. "Moc wiążąca" wpisu w księdze wieczystej w świetle rozbieżności orzecznictwa co do charakteru nabycia własności nieruchomości | str. 745
6.2.6. Staranność dokumentowania charakteru sprzedanej nieruchomości przez gminę | str. 748
6.2.7. Stwierdzenie tożsamości osoby biorącej udział w akcie notarialnym | str. 750
7. Kwalifikacja winy w świetle zawodowego charakteru działalności notariusza | str. 752
8. Powstanie szkody i ustalenie jej wysokości | str. 754
9. Związek przyczynowy między zawinionym zachowaniem notariusza a powstałą szkodą | str. 759
10. Ustalenie nieważnej umowy a odpowiedzialność notariusza | str. 763
11. Bezskuteczność czynności prawnej stwierdzonej w akcie notarialnym wyłączająca odpowiedzialność notariusza | str. 765
12. Odpowiedzialność notariusza za bezprawne wydanie depozytu | str. 767
13. Zbieg roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz odpowiedzialności deliktowej wobec tego samego notariusza | str. 770
14. Dochodzenie odsetek oraz wydatków związanych z powstałą szkodą | str. 772
15. Przedawnienie roszczenia | str. 775
16. Sytuacja prawna notariusza jako pozwanego o odszkodowanie | str. 778

Rozdział 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 781

Art. 50. [Odpowiedzialność dyscyplinarna notariusza] | str. 781
1. Charakter postępowania dyscyplinarnego | str. 782
2. Kwalifikacja staranności zawodowej oraz powagi i godności zawodowej jako kryteria odpowiedzialności dyscyplinarnej | str. 785
3. Zasada domniemania niewinności | str. 787
4. Zarzut niedookreśloności deliktów w świetle art. 50 | str. 792
5. Zakres obrazy prawa a kwalifikacja przewinienia dyscyplinarnego | str. 793
6. Rozbieżność wykładni przepisów prawa a zarzut popełnienia deliktu | str. 794
7. Rozbieżność kwalifikacji czynu zarzuconego obwinionemu we wniosku oraz w opisie czynu zawartego w orzeczeniu sądu a quo | str. 796
8. Zakres pojęcia "przewinienie zawodowe" | str. 796
9. Przewinienie zawodowe jako znikomy stopień społecznej szkodliwości | str. 797
10. Ustawowa kwalifikacja przewinienia samorządowego | str. 801
11. Rodzaje deliktów dyscyplinarnych | str. 802

Art. 51. [Kary dyscyplinarne] | str. 814
1. Funkcje, charakter oraz katalog kar dyscyplinarnych | str. 815
2. Kary pieniężne | str. 818
2.1. Kara pieniężna a sytuacja majątkowa notariusza | str. 818
2.2. Sposób obliczenia kary pieniężnej | str. 819
3. Pozbawienie prawa prowadzenia kancelarii | str. 820
4. Skutki prawne orzeczonej kary | str. 821

Art. 52. [Przedawnienie] | str. 821

Art. 53. [Sądy dyscyplinarne] | str. 823
1. Autonomiczność sądownictwa dyscyplinarnego wobec samorządu notarialnego oraz jurysdykcji sądowoadministracyjnej | str. 825
2. Prawne wyodrębnienie sądów dyscyplinarnych ze struktury izb notarialnych | str. 829
3. Status prawny członków oraz przewodniczącego sądu dyscyplinarnego w zakresie obowiązku dostępu do informacji publicznej | str. 830
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza członka sądu dyscyplinarnego z tytułu bezprawnie wydanego orzeczenia dyscyplinarnego | str. 831
4.1. Relacje prawne między sądem a samorządem jako organami "władzy publicznej" | str. 831
4.2. Podstawa prawna odpowiedzialności odszkodowawczej członka sądu dyscyplinarnego | str. 832
4.2.1. Odpowiedzialność jako funkcjonariusza publicznego | str. 832
4.2.2. Brak wyłączenia immunitetu odszkodowawczego na gruncie kodeksu cywilnego | str. 833
4.3. Przesłanki odpowiedzialności deliktowej członka samorządu notarialnego | str. 833
4.3.1. Pojęcie bezprawności orzeczenia dyscyplinarnego | str. 833
4.3.2. Kontekst sytuacyjny uznania notariusza za winnego deliktu dyscyplinarnego pozostającego w związku z wadliwie wydanym orzeczeniem | str. 835
4.3.3. Niezgodność z prawem prowadzonego postępowania | str. 837
5. Odpowiedzialność odszkodowawcza izby notarialnej z tytułu wydania bezprawnego orzeczenia sądu dyscyplinarnego | str. 838

Art. 54. [Skład sądu dyscyplinarnego] | str. 840

Art. 55. [Wybór rzecznika dyscyplinarnego] | str. 841

Art. 56. [Ustanowienie obrońcy] | str. 844
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 9

Niniejszy tom zawiera rozważania na temat nowej regulacji kolizyjnej wprowadzonej w naszym kraju. Otwiera go tekst dotyczący zakresu autonomii woli stron w prawie spadkowym na podstawie przepisów ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r. W kolejnym artykule poddano analizie aktualną i doniosłą gospodarczo tematykę zabezpieczenia wierzytelności w postaci poręczenia. Problemy związane z prawną konstrukcją poręczenia przedstawiane są z perspektywy prawnokolizyjnej. Obszerny artykuł poświęcono kwestii przelewu wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym. Podjęto także tematykę poszukiwania prawa właściwego dla umów reasekuracji według kolizyjnych uregulowań europejskich. Nie zabrakło również rozważań dotyczących czynów niedozwolonych – tym razem w odniesieniu do naruszeń dóbr osobistych, na podstawie przepisów rozporządzenia Rzym II. W tomie znalazł się też tekst dotyczący graficznego przedstawienia znaku towarowego w prawie polskim i regulacjach europejskich. Na zakończenie zamieszczono tłumaczenie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym – z zarysem najważniejszych instytucji wprowadzonych przez chińskiego ustawodawcę.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

-14%

25 lat doświadczeń ustrojowo-prawnych III Rzeczypospolitej

Książka prezentuje wieloaspektowo problematykę zmian w prawie związanych z transformacją ustrojową 1989 roku. Prezentowane w publikacji teksty analizują wpływ zmian ustrojowych i gospodarczych na wybrane gałęzie i instytucje prawa publicznego i prywatnego.Celem opracowania jest ukazanie tych obszarów, w których dokonały się w ciągu ostatnich 25 lat najistotniejsze przeobrażenia: sądownictwo administracyjne i powszechne, zmiany w procedurach karnej, cywilnej i administracyjnej, problematyka źródeł prawa (jego tworzenie, interpretacja, stosowanie), status jednostki. Nie pominięto przy tym odniesień do prawa międzynarodowego i europejskiego.Autorzy teksów są pracownikami naukowymi uczelni wyższych: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się takimi dziedzinami jak: doktryny polityczno-prawne, teoria prawa, filozofia prawa, prawo konstytucyjne, prawo europejskie i międzynarodowe, historia prawa, administracja oraz studentów prawa, administracji i politologii. Będzie także przydatna praktykom - sędziom i adwokatom.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
Administrator 5/2016

-26%

Administrator 5/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ustalanie opłat w spółdzielniach,
● Estetyka śmietnika,
● Remonty z premią,
● Marketing wind.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator 5/2017

-29%

Administrator 5/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Zarządcą lub pośrednikiem wyłącznie przedsiębiorca,
● Echa wspólnotowych zebrań,
● Przezorny nie zawsze ubezpieczony,
● Przegląd podzielników kosztów ciepła?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.