Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu

ebook

- 14%

Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu

Paweł Fajgielski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-252-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak m.in.:

prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu;
obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego;
odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.Zaprezentowano też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej.


Adresaci:
Opracowanie ma charakter podręcznika dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz innych kierunków związanych z przetwarzaniem i ochroną danych. Może być również pomocne w pracy administratorów danych oraz podmiotów przetwarzające dane osobowe.

Tytuł
Prawo ochrony danych osobowych. Zarys wykładu
Autor
Paweł Fajgielski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-252-2
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2019
Liczba stron
304
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Ochrona danych osobowych – pojęcie, geneza, regulacja prawna | str. 19
1. Wprowadzenie | str. 19
2. Pojęcie ochrony danych osobowych i prawa ochrony danych osobowych | str. 20
3. Geneza prawnej ochrony danych osobowych | str. 21
4. Źródła prawa ochrony danych osobowych | str. 32
5. Prawo ochrony danych osobowych a inne dyscypliny prawnicze | str. 37

Rozdział II
Terminologia ochrony danych osobowych | str. 41
1. Wprowadzenie | str. 41
2. Dane osobowe – pojęcie | str. 42
3. Rodzaje danych osobowych | str. 45
4. Szczególne kategorie danych osobowych | str. 46
5. Dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych | str. 48
6. Przetwarzanie danych | str. 49
7. Zbiór danych | str. 52
8. Administrator | str. 52
9. Podmiot przetwarzający dane na zlecenie | str. 54
10. Osoba upoważniona do przetwarzania danych | str. 55
11. Odbiorca danych | str. 55
12. Inspektor ochrony danych | str. 56
13. Organ nadzorczy – organ właściwy w sprawach ochrony danych | str. 57
14. Naruszenie ochrony danych | str. 58
15. Ochrona a zabezpieczenie (bezpieczeństwo) danych | str. 59

Rozdział III
Zasady przetwarzania danych osobowych | str. 61
1. Wprowadzenie | str. 61
2. Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych | str. 63
3. Zasada celowości przetwarzania danych | str. 65
4. Zasada adekwatności i minimalizacji danych | str. 67
5. Zasada merytorycznej poprawności danych | str. 69
6. Zasada czasowego ograniczenia przechowywania danych | str. 70
7. Zasada zabezpieczenia (bezpieczeństwa) danych | str. 72
8. Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, rozliczalność | str. 74

Rozdział IV
Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych | str. 77
1. Wprowadzenie | str. 77
2. Podstawy dopuszczalności przetwarzania „zwykłych” danych osobowych | str. 79
3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania szczególnych kategorii danych | str. 87
4. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych | str. 94
5. Podstawy dopuszczalności przekazywania danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str. 95

Rozdział V
Prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu | str. 99
1. Wprowadzenie | str. 99
2. Prawo do ochrony danych osobowych – istota, zakres | str. 100
3. Uprawnienia informacyjne | str. 102
4. Uprawnienia korekcyjne | str. 105
5. Uprawnienia decyzyjne | str. 106
6. Uprawnienia do korzystania ze środków ochrony prawnej i uzyskania odszkodowania | str. 114

Rozdział VI
Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str. 117
1. Wprowadzenie | str. 117
2. Klasyfikacja obowiązków | str. 118
3. Obowiązki związane z przestrzeganiem zasad przetwarzania danych | str. 118
4. Obowiązki związane z realizacją uprawnień podmiotów danych | str. 119
5. Obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych | str. 129
6. Obowiązki związane z zabezpieczeniem danych | str. 132
7. Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych | str. 136
8. Obowiązki związane z dokumentacją przetwarzania danych | str. 138
9. Inne obowiązki | str. 141

Rozdział VII
Inspektor ochrony danych | str. 145
1. Wprowadzenie | str. 145
2. Wyznaczenie inspektora ochrony danych | str. 146
3. Status inspektora ochrony danych | str. 148
4. Zadania inspektora ochrony danych | str. 150

Rozdział VIII
Kodeksy postępowania i certyfikacja | str. 153
1. Wprowadzenie | str. 153
2. Kodeksy postępowania – pojęcie, rola | str. 154
3. Opracowanie i zatwierdzanie kodeksu postępowania | str. 155
4. Monitorowanie stosowania kodeksu postępowania | str. 157
5. Certyfikacja, znaki jakości i oznaczenia zgodności | str. 157
6. Proces certyfikacji, podmioty uprawnione | str. 158

Rozdział IX
Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str. 161
1. Wprowadzenie | str. 161
2. Państwo trzecie, ogólna zasada przekazywania | str. 162
3. Decyzje o odpowiednim poziomie ochrony | str. 164
4. Zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń | str. 166
5. Przekazywanie danych na podstawie wyroku lub decyzji | str. 169
6. Wyjątki w szczególnych sytuacjach | str. 170

Rozdział X
Organ nadzorczy | str. 173
1. Wprowadzenie | str. 173
2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy | str. 174
3. Zadania organu nadzorczego | str. 179
4. Uprawnienia organu nadzorczego | str. 182
5. Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem | str. 186
6. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych | str. 189
7. Współpraca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z innymi organami nadzorczymi | str. 192

Rozdział XI
Odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych | str. 197
1. Wprowadzenie | str. 197
2. Odpowiedzialność administracyjna | str. 198
3. Odpowiedzialność cywilna | str. 203
4. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna | str. 206
5. Odpowiedzialność karna | str. 209

Rozdział XII
Wyłączenia i ograniczenia stosowania przepisów o ochronie danych osobowych | str. 213
1. Wprowadzenie | str. 213
2. Wyłączenia ogólne | str. 214
3. Ograniczenia szczegółowe dotyczące niektórych przepisów | str. 218
4. Wyłączenia i ograniczenia dotyczące szczególnych przypadków przetwarzania danych | str. 226

Rozdział XIII
Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości | str. 241
1. Wprowadzenie | str. 241
2. Zakres regulacji | str. 242
3. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych | str. 245
4. Zasady przetwarzania danych | str. 246
5. Prawa osoby, której dane dotyczą | str. 250
6. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str. 255
7. Nadzór nad przetwarzaniem danych | str. 261
8. Odpowiedzialność | str. 263

Rozdział XIV
Ochrona danych osobowych w działalności instytucji i organów Unii Europejskiej | str. 265
1. Wprowadzenie | str. 265
2. Zakres stosowania rozporządzenia 2018/1725 | str. 266
3. Podstawowe pojęcia i zasady przetwarzania | str. 267
4. Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych | str. 269
5. Prawa osób, których dane dotyczą | str. 271
6. Obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego | str. 272
7. Inspektor ochrony danych | str. 274
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych | str. 276
9. Organ nadzorczy – Europejski Inspektor Ochrony Danych | str. 276
10. Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje | str. 277
11. Przetwarzanie operacyjnych danych osobowych | str. 278

Wykaz źródeł | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 17

Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera omówienie haskich Reguł wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych. Swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w praktyce urzędów stanu cywilnego na podstawie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r., jak również artykuł poświęcony roli i funkcji zaświadczenia o stanie cywilnym w prawie kolizyjnym. Poza tym w tomie siedemnastym czasopisma czytelnik znajdzie opracowanie podejmujące ważkie z praktycznego punktu widzenia zagadnienie odgraniczenia statutu stosunków majątkowych małżeńskich od innych statutów, jak i omówienie instytucji zapisu windykacyjnego w prawie włoskim. Godny polecenia jest także artykuł poświęcony kwestii stwierdzenia treści oraz zastosowania prawa obcego przez notariusza wykonującego zawód w Polsce. Siedemnasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka recenzja monografii "Die Anerkennung ausländischer Gesellschaften im französischen und deutschen Rechtskreis: Die historische Entwicklung der Sitztheorie und ihr gegenwärtiger Stand".

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

-9%

70% podatek od odpraw i odszkodowań – rozliczenia pracownicze, podatkowe i rachunkowe

Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie 70% zryczałtowanym podatkiem niektórych odszkodowań oraz odpraw otrzymywanych od spółek z udziałem środków publicznych. Są to spółki, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne państwowe osoby prawne albo komunalne osoby prawne dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Przepisy te dotyczą dwóch rodzajów odszkodowań i odpraw:
• odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed terminem.
Stosowanie nowych przepisów miało być bardzo proste. Niestety praktyka pierwszych miesięcy ich obowiązywania jest inna. W publikacji przedstawiamy zasady wypłaty takich odszkodowań, poboru podatku oraz ewidencję księgową.

Cena: 9.90 zł 9.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

-26%

Administrator i Menedżer Nieruchomości 1-2/2021

ADMINISTRATOR i MENEDŻER NIERUCHOMOŚCI to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.

● Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza,
● Zarządca przymusowy we wspólnocie,
● Rozliczanie kosztów ciepła.

Cena: 17.50 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.