Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo ochrony różnorodności biologicznej

ebook

- 14%

Prawo ochrony różnorodności biologicznej

Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 51.00 zł 44.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 44.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6034-0
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki prawa ochrony różnorodności biologicznej. Obejmuje obszerne omówienie zagadnień związanych z prawem ochrony przyrody, w tym przepisów odnoszących się do gospodarczego korzystania z zasobów przyrodniczych. Autorzy uwzględnili najnowsze regulacje prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej, starali się też zwrócić uwagę na praktykę i efekty ich stosowania.


W publikacji omówiono m.in. takie tematy jak:


ochrona różnorodności biologicznej w prawie unijnym i międzynarodowym,
formy ochrony gatunkowej, w tym ochrona ex situ,
humanitarna ochrona zwierząt,
monitoring przyrodniczy,
obszary Natura 2000,
ochrona różnorodności biologicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym.


Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i ochrony środowiska, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w omawianym zakresie. Przydatne będzie również dla pracowników organów administracji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i szeroko rozumianego środowiska, a także dla działaczy organizacji ekologicznych.

Tytuł
Prawo ochrony różnorodności biologicznej
Autorzy
Marek Górski, Joanna Miłkowska-Rębowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6034-0
Rok wydania
2013
Liczba stron
236
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające
str. 13

1. Ochrona różnorodności biologicznej jako priorytetowy cel współczesnej ochrony przyrody
str. 13

2. Administrowanie działaniami związanymi z ochroną różnorodności biologicznej
str. 19

Rozdział 2
Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym
str. 25

1. Wprowadzenie
str. 25

2. Kształtowanie się ochrony różnorodności biologicznej na gruncie prawa międzynarodowego
str. 28

3. Ochrona różnorodności biologicznej na gruncie konwencji z Rio
str. 39

4. Podsumowanie
str. 41

Rozdział 3
Ochrona różnorodności biologicznej w prawie Unii Europejskiej
str. 43

1. Rys historyczny
str. 43

2. Wdrażanie konwencji
str. 45

3. Planowanie i programowanie
str. 48

4. Ochrona bioróżnorodności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej
str. 63

5. Ochrona bioróżnorodności w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa
str. 67

Rozdział 4
Ochrona różnorodności biologicznej na gruncie idealnej ochrony przyrody
str. 77

1. Formy ochrony przyrody jako instytucje prawnej ochrony różnorodności biologicznej
str. 77

1.1. Klasyfikacja form ochrony przyrody
str. 78

1.2. Ochrona bioróżnorodności na terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody
str. 79

1.3. Plany ochrony oraz zadania ochronne jako narzędzia ochrony bioróżnorodności
str. 84

1.4. Formy ochrony obiektowej (indywidualnej) jako instytucje prawnej ochrony różnorodności biologicznej
str. 86

1.5. Ochrona gatunkowa i jej formy
str. 88

2. Ochrona ex situ
str. 92

3. Ochrona terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów
str. 94

3.1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów jako instrument ochrony bioróżnorodności oraz wyjątki od wymogu jego uzyskania
str. 94

3.2. Opłaty za usuwanie drzew lub krzewów
str. 97

3.3. Administracyjna kara pieniężna za naruszanie przepisów o ochronie drzew i krzewów
str. 98

4. Ochrona bioróżnorodności w aspekcie humanitarnej ochrony zwierząt
str. 99

4.1. Obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt
str. 100

4.2. Postępowanie ze zwierzętami domowymi
str. 102

4.3. Postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi
str. 102

4.4. Postępowanie ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
str. 103

4.5. Postępowanie ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)
str. 104

4.6. Reglamentacja przeprowadzania procedur doświadczalnych z użyciem zwierząt
str. 105

5. Problematyka aklimatyzacji, introdukcji, gatunków inwazyjnych
str. 106

6. Wykonywanie ochrony przyrody i gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody jako instrumenty ochrony różnorodności biologicznej
str. 107

6.1. Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania różnorodności biologicznej
str. 108

6.2. Monitoring przyrodniczy
str. 109

6.3. Rejestry form ochrony przyrody
str. 110

6.4. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody jako instrument ochrony różnorodności biologicznej
str. 111

Rozdział 5
Obszary Natura 2000 jako instytucja prawnej ochrony różnorodności biologicznej
str. 113

1. Istota obszarów Natura 2000
str. 113

2. Procedura wyznaczania obszarów Natura 2000
str. 116

3. Plan zadań ochronnych i plan ochrony dla obszaru Natura 2000
str. 118

4. Realizacja przedsięwzięć na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000
str. 122

Rozdział 6
Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w lasach
str. 128

1. Ochrona różnorodności biologicznej w gospodarce leśnej
str. 128

1.1. Polityczne i prawne podstawy ochrony różnorodności biologicznej w gospodarce leśnej
str. 128

1.2. Zrównoważona gospodarka leśna
str. 132

1.3. Ochrona lasów
str. 134

1.4. Powiększanie zasobów leśnych
str. 135

2. Ochrona różnorodności biologicznej w gospodarce łowieckiej
str. 136

2.1. Prawne podstawy ochrony różnorodności biologicznej w gospodarce łowieckiej
str. 137

2.2. Gospodarka łowiecka
str. 141

2.3. Zasady wykonywania polowania
str. 144

Rozdział 7
Użytkowa ochrona różnorodności biologicznej w rolnictwie, rybołówstwie i rybactwie
str. 147

1. Ochrona różnorodności biologicznej w gospodarce rolnej
str. 147

1.1. Polityczne i prawne podstawy ochrony różnorodności biologicznej w gospodarce rolnej
str. 147

1.2. Ograniczenia działalności rolniczej ze względu na ochronę przyrody
str. 152

1.3. Programy rolnośrodowiskowe
str. 154

1.4. Rolnictwo ekologiczne
str. 157

1.5. Ograniczenia korzystania z zasobów genowych
str. 161

2. Ochrona różnorodności biologicznej w zakresie żywych zasobów morskich i w gospodarce rybackiej
str. 163

2.1. Ochrona różnorodności biologicznej w zakresie żywych zasobów morskich
str. 163

2.2. Ochrona różnorodności biologicznej w gospodarce rybackiej
str. 166

2.3. Gospodarka rybacka na obszarach chronionych
str. 169

Rozdział 8
Ochrona różnorodności biologicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym
str. 171

1. Pojęcie procesu inwestycyjno-budowlanego
str. 171

2. Uczestnicy procesu budowlanego jako podmioty odpowiedzialne za ochronę różnorodności biologicznej
str. 176

3. Ochrona różnorodności biologicznej jako zadanie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 183

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia jako instrument ochrony różnorodności biologicznej w procesie inwestycyjno-budowlanym
str. 198

Rozdział 9
Ochrona różnorodności biologicznej a swoboda działalności gospodarczej
str. 201

1. Ograniczenie swobody działalności gospodarczej ze względu na funkcjonowanie form ochrony przyrody
str. 202

2. Ograniczenia swobody działalności gospodarczej podyktowane ochroną różnorodności biologicznej związane z koniecznością uzyskania zezwolenia jako warunku działalności
str. 208

2.1. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pozyskanie roślin i grzybów
str. 208

2.2. Obowiązek uzyskania zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego
str. 208

2.3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt
str. 209

2.4. Zezwolenie na posiadanie i obrót żywymi zwierzętami gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
str. 210

Rozdział 10
Różnorodność biologiczna - stan, zagrożenia, metody ochrony
str. 212

1. Wprowadzenie
str. 212

2. Stan różnorodności biologicznej w skali świata, Europy i Polski
str. 212

3. Czynniki utraty bioróżnorodności
str. 214

3.1. Zmiana sposobu użytkowania gruntów oraz degradacja i utrata siedlisk
str. 214

3.2. Zanieczyszczenia
str. 215

3.3. Zmiany klimatu
str. 215

3.4. Nadmierna eksploatacja
str. 215

3.5. Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych
str. 215

4. Czerwone Listy gatunków zagrożonych wyginięciem
str. 216

5. Znaczenie różnorodności biologicznej
str. 219

6. Świadomość społeczna
str. 221

7. Metody ochrony bioróżnorodności
str. 223

8. Ochrona ex situ
str. 226

Bibliografia
str. 227
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 10

Kolejny tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony jest omówieniu problematyki rozgraniczenia statutu rzeczowego i spadkowego w nowym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia. Czytelnik znajdzie w nim też opracowania dotyczące prawa właściwego dla umowy o kooperację przemysłową w razie braku wyboru prawa, a także gwarancji bankowej oraz związków partnerskich w prawie prywatnym międzynarodowym. W tomie zamieszczono również artykuły traktujące o przedawnieniu roszczeń na podstawie konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów oraz kolizji postępowań przed sądem państwowym i polubownym. Godna polecenia jest glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, dotyczącego prawa właściwego do oceny skuteczności przelewu wierzytelności wobec dłużnika. Niniejszy tom zawiera również tłumaczenia nowej polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 4 lutego 2011 r. na język niemiecki i chiński.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 9

Kolejny numer czasopisma poświęcony jest dalszym rozważaniom prawniczym, wychodzącym nie tylko poza granice Polski, ale także Europy. Wśród opracowań pojawiły się teksty dotyczące ukraińskiego prawa podatkowego oraz regulacji w zakresie pracy więźniów w nigeryjskim systemie penitencjarnym w kontekście ochrony praw człowieka. Należy także zwrócić uwagę na artykuły poświęcone interpretacji prawa w kontekście pracy orzeczniczej polskich sądów administracyjnych, czy znakom towarowym. W numerze 9 SJLS znalazły się ponadto artykuły z zakresu szeroko ujętego prawa międzynarodowego, poświęcone problematyce ludobójstwa, prawa narodów do samostanowienia czy kwestii uchodźstwa. Tak więc, SJLS zawiera rozważania z zakresu teorii prawa, prawa gospodarczego, prawa międzynarodowego publicznego, praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej. W każdym kolejnym numerze zamieszczane są także sprawozdania z konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyli pracownicy i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także wykaz monografii autorstwa pracowników Wydziału i konferencji organizowanych przez Wydział oraz jego Fundację Facultas Iuridica, która współfinansuje wydanie periodyku. Materiały publikowane w czasopiśmie kierowane są do szerokiego grona prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków, a także do studentów i doktorantów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

-25%

2016 Polish Yearbook of International Law vol. XXXVI

Contents

IN MEMORIAM
Bartłomiej Krzan: Professor Jan Kolasa (1926-2016), doi: 10.7420/pyil2016a, pp. 11-18;
GENERAL ARTICLES
Roman Kwiecień: The "Nicaragua" Judgement and the Use of Force – 30 Years Later, doi: 10.7420/pyil2016b, pp. 21-36;
Michał Kowalski: Original Sin Reaffirmed: The Nicaragua Judgement’s Impact on the Notion of Armed Attack as the Most Grave Form of the Use of Force, doi: 10.7420/pyil2016c, pp. 37-50;
François Finck: The State between Fact and Law: The Role of Recognition and the Conditions under which It Is Granted in the Creation of New States, doi: 10.7420/pyil2016d, pp. 51-81;
Wojciech Burek: Family Reunification Regulations and Women: The Perspective of International Law, doi: 10.7420/pyil2016e, pp. 83-108;
Athanasios Yupsanis: Cultural Autonomy for Minorities in the Baltic States, Ukraine, and the Russian Federation: A Dead Letter, doi: 10.7420/pyil2016f, pp. 109-135;
Anna Karapetyan: A Recurring Phenomenon: The Lawful Sanctions Clause in the Definition of Torture and the Question of Judicial Corporal Punishment under International Human Rights Law, doi: 10.7420/pyil2016g, pp. 137-161;
Aleksandra Rychlewska: The Nullum Crimen Sine Lege Principle in the European Convention of Human Rights: The Actual Scope of Guarantees; doi: 10.7420/pyil2016h, pp. 163-186.
CONTENTS
Petra Bárd: Scrutiny over the Rule of Law in the European Union, doi: 10.7420/pyil2016i, pp. 187-208;
Joanna Ryszka: “Social Dumping” and “Letterbox Companies” – Interdependent or Mutually Exclusive Concepts in European Union Law?, doi: 10.7420/pyil2016j, pp. 209-229;
Dominik Horodyski, Maria Kierska: Enforcement of Emergency Arbitrators’ Decisions under Polish Law, doi: 10.7420/pyil2016k, pp. 230-244.
POLISH PRACTICE IN INTERNATIONAL LAW
Dorota Pyć: Compliance and Enforcement of Maritime Labour Conditions – The Polish Legal Perspective, doi: 10.7420/pyil2016l, pp. 247-255;
Grzegorz Wierczyński: The Polish Practice Regarding the Promulgation of International Agreements between 1945 and 2017, doi: 10.7420/pyil2016m, pp. 258-266;
Agata Kleczkowska: Judgement of the Supreme Court, dated 17 February 2016 (Ref. no. WA 16/15), doi: 10.7420/pyil2016n, pp. 267-276.
BOOK REVIEWS
Kaja Kowalczewska: William H. Boothby, Weapons Law and The Law of Armed Conflict, doi: 10.7420/pyil2016o, pp. 279-282;
Bartłomiej Krzan: M. Ruffert, C. Walter, Institutionalised International Law, doi: 10.7420/pyil2016p, pp. 283-286;
Roman Kwiecień: Robert Kolb, Peremptory International Law – Jus Cogens, doi: 10.7420/pyil2016q, pp. 287-290;
Marcin Menkes: Eugene Kontorovich, Francesco Parisi (eds.), Economic Analysis of International Law, doi: 10.7420/pyil2016r, pp. 291-294;
Marcin Menkes: Marc-William Palen, The ‘Conspiracy’ of Free Trade, doi: 10.7420/pyil2016s, pp. 295-298.
LIST OF REVIEWERS (vol . 36/2016), pp. 299-300.

Cena: 79.00 zł 59.00 zł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

-14%

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 5/2015

-29%

Administrator 5/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O kondycji branży dźwigowej,
● Prawo wstępu do lokalu w spółdzielni,
● Po zebraniach rocznych.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.