Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo oświaty prywatnej

ebook

- 14%

Prawo oświaty prywatnej

Jacek Pierzchała

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 42.00 zł 36.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 36.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8092-870-1
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W publikacji w sposób kompleksowy omówione zostały prawne zagadnienia prywatyzacji zadania publicznego w odniesieniu do oświaty obejmujące m.in.:


współczesne formy prywatyzacji oświaty,
źródła finansowania oświaty niepublicznej oraz udzielanie dotacji oświatowych, ich rozliczanie oraz kontrolę wydatków,
kontrolę i nadzór nad wykonaniem oświatowego zadania publicznego przez podmioty prywatne,
sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz jego granice,
hybrydowy układ relacji prawnych pomiędzy użytkownikiem a prywatną placówką oświatową.
Wszystkie kwestie omówiono z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku orzecznictwa sądów i Trybunału Konstytucyjnego oraz bogatego piśmiennictwa.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla pracowników samorządowych, pracowników kuratoriów oświaty (wizytatorów), właścicieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek prywatnych oraz dla studentów prawa, administracji i kierunków pedagogicznych.

Tytuł
Prawo oświaty prywatnej
Autor
Jacek Pierzchała
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-870-1
Seria
Poradniki ABC EDU
Rok wydania
2016
Liczba stron
300
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia wstępne | str. 19
1. Uwagi wprowadzające | str. 19
1.1. Współczesne definicje zadań publicznych | str. 19
1.2. Prywatyzacja zadań publicznych w aspekcie prawnym | str. 24
1.3. Zlecanie funkcji a zlecanie zadań administracji publicznej | str. 30
2. Charakterystyka zadania oświatowego | str. 34
2.1. Istota zadania oświatowego | str. 34
2.2. "Publiczność" zadania oświatowego | str. 36
2.3. Zadanie oświatowe jako zadanie własne samorządu terytorialnego | str. 45
2.4. Swoistość regulacji prawnej zadania oświatowego | str. 52
2.5. Międzynarodowy i unijny charakter zadania oświatowego | str. 54

Rozdział II
Konstytucyjne podstawy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 59

Rozdział III
Prywatyzacja zadania oświatowego w polskim ustawodawstwie | str. 65
1. Skala i tendencje prywatyzacji zadania oświatowego | str. 65
2. Równoległe wykonywanie zadania oświatowego | str. 70
3. Zakres prywatyzacji zadania oświatowego | str. 73
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 73
3.2. Zakres przedmiotowo-organizacyjny prywatyzacji zadania oświatowego | str. 76
3.3. Zakres podmiotowy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 87
4. Współczesne determinanty prywatyzacji zadania oświatowego | str. 101
4.1. Determinanty ekonomiczne prywatyzacji zadania oświatowego | str. 101
4.2. Determinanty społeczne prywatyzacji zadania oświatowego | str. 106
4.3. Determinanty ustrojowe prywatyzacji zadania oświatowego | str. 108

Rozdział IV
Współczesne formy prywatyzacji zadania oświatowego | str. 111
1. Umowa jako forma prywatyzacji zadania oświatowego | str. 111
1.1. Charakter prawny umowy o przekazanie zadania oświatowego do realizacji na podstawie art. 5 ust. 5g u.s.o. | str. 116
1.2. Próba oceny umowy o przekazanie szkoły w trybie art. 5 ust. 5g u.s.o. jako instrumentu prawnego prywatyzacji wykonania zadania oświatowego | str. 122
2. Wpis do ewidencji działalności oświatowej | str. 125
3. Zezwolenie na założenie szkoły | str. 130
4. Decyzja dyrektora szkoły zezwalająca na edukację domową | str. 135
5. Otwarty konkurs ofert jako nowa forma prywatyzacji zadania oświatowego | str. 140

Rozdział V
Finansowanie zadania oświatowego realizowanego przez podmioty prywatne | str. 144
1. Źródła finansowania zadania oświatowego - uwagi ogólne | str. 144
2. Pośrednia forma finansowania zadania oświatowego | str. 145
3. Dotacja oświatowa udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego jako bezpośrednia forma finansowania zadania oświatowego | str. 151
3.1. Pojęcie dotacji oświatowej | str. 151
3.2. Charakter prawny dotacji oświatowej | str. 152
3.3. Zakres podmiotowy dotacji oświatowej | str. 155
3.4. Zakres przedmiotowy dotacji oświatowej | str. 156
3.5. Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne | str. 171
3.6. Problem wykorzystania dotacji oświatowej | str. 174
4. Finansowanie zadania oświatowego przez użytkowników szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne | str. 180

Rozdział VI
Jednostka wobec prywatyzacji zadania oświatowego | str. 185
1. Uwagi ogólne | str. 185
2. Charakter prawny jednostki oświatowej założonej przez prywatny podmiot | str. 187
3. Dualny charakter relacji prawnych wpływających na sytuację prawną użytkownika zakładu oświatowego | str. 190
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 190
3.2. Stosunki cywilnoprawne | str. 191
3.3. Stosunki administracyjnoprawne | str. 194
4. Jednostka jako podmiot praw i obowiązków w ramach prywatnego zakładu oświatowego | str. 198
5. Ochrona praw jednostki w prywatnym zakładzie edukacyjnym | str. 205
6. Uwagi końcowe | str. 214

Rozdział VII
Kontrola zadania oświatowego realizowanego przez podmioty prywatne | str. 217
1. Uwagi wstępne | str. 217
2. Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli | str. 219
3. Kontrola sprawowana przez pozasądowe organy gwarancji praw i wolności | str. 221
4. Kontrola sprawowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową | str. 225
5. Kontrola sprawowana przez samorząd terytorialny | str. 226
6. Kontrola sądowa | str. 232
7. Kontrola i nadzór pedagogiczny ministrów | str. 238
8. Kontrola i nadzór pedagogiczny kuratora oświaty | str. 241
9. Problem kontroli i nadzoru pedagogicznego zadania oświatowego sprawowanego przez dyrektora prywatnej jednostki oświatowej | str. 249
10. Uwagi końcowe | str. 254

Zakończenie | str. 257

Literatura | str. 267

Orzecznictwo | str. 287

Wykaz aktów prawnych | str. 291

Wykaz wykresów i tabel | str. 297

Wykaz źródeł internetowych | str. 299
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 4

Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim. Numer czwarty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego, międzynarodowego prawa człowieka, karnego międzynarodowego i administracyjnego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych pojawiających się na gruncie prawa krajowego (teksty administracyjne), ale przede wszystkim europejskiego. Silesian Journal of Legal Studies vol. 4 zawiera spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego za rok 2011. Dołączono także wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocje Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z działalnością naukową Wydziału. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem wiedzy dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 15.75 zł 14.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

-11%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Contents Vol. 5

Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W Silesian Journal of Legal Studies są publikowane teksty w językach kongresowych. Numer piąty Silesian Journal of Legal Studies zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa konstytucyjnego i teorii prawa, praw człowieka, karnego i gospodarczego. Teksty dotyczą aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego, teksty z zakresu prawa gospodarczego i karnego. Z kolei teksty z zakresu teorii prawa, prawa konstytucyjnego i praw człowieka są głosem w dyskursie z zakresu socjologii prawa. Silesian Journal of Legal Studies vol. 5 zawiera trzy recenzje polskich publikacji z zakresu prawa, co ma się przyczynić do promocji polskiej myśli prawniczej. Podobny charakter ma także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wydanych w 2012 r. oraz wykaz konferencji zorganizowanych na Wydziale Prawa i Administracji. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Autorami tekstów są nie tylko Polacy – pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ale także naukowcy z innych polskich i zagranicznych uniwersytetów. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona czytelników w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Publikacja może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów.

Cena: 16.80 zł 15.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 10/2016

-29%

Administrator 10/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W
numerze m.in.:

Spółdzielcy o Mieszkaniu+,
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach,
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2014

-26%

Administrator 11/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Ochrona cieplna budynków w nowej ustawie,
● Udostępnianie dokumentów we wspólnocie i spółdzielni,
● Zbycie gminnej nieruchomości a VAT,
● Przegląd urządzeń wentylacyjnych.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

-14%

Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna

Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję omawiającą sytuację prawną administratora i inspektora ochrony danych w oparciu o przepisy RODO oraz ustawodawstwo krajowe, z uwzględnieniem regulacji unijnych, polskich i obcych. Wśród jej autorów znajdują się wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego oraz urzędniczego zajmujący się ochroną danych, w tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych I i II kadencji oraz Prezes UODO I kadencji.


W opracowaniu przedstawiono m.in. kwestie obowiązków administratora i odpowiedzialności za ich naruszenie, procesu kontroli organu nadzorczego i współpracy administratora z tym organem, współadministrowania danymi osobowymi i administrowania danymi biometrycznymi.


Autorzy przybliżyli także status prawny inspektora ochrony danych, czyli osoby dysponującej fachową wiedzą na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, mającej wspomagać administratora i podmiot przetwarzający dane w przypadkach określonych w RODO. Analiza obowiązujących unormowań obejmuje m.in. zagadnienia samodzielności inspektora, jego kompetencji i umiejętności, odpowiedzialności za naruszenie obowiązków oraz podstaw prawnych zatrudniania, także w ujęciu prawnoporównawczym. Zwrócono również uwagę na specyfikę funkcjonowania inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych, w szczególności w instytucjach odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla administratorów i inspektorów ochrony danych osobowych, pracowników administracji i działów HR, przedsiębiorców, naukowców i studentów oraz prawników praktyków zajmujących się omawianą dziedziną.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.