Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo polowania

ebook

- 13%

Prawo polowania

Witold Daniłowicz

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 119.00 zł 103.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 103.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8160-084-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Publikacja stanowi pierwszą kompleksową analizę prawa polowania rozumianego jako prawo podmiotowe do wykonywania polowania na określonym gruncie, będącego kluczową instytucją Prawa łowieckiego. Jej poznanie jest niezbędne dla zrozumienia charakteru prawnego innych instytucji tego działu prawa, w szczególności obwodu łowieckiego i dzierżawy łowieckiej.


Autor bada konstrukcję prawa polowania w prawie polskim i przedstawia ją w aspekcie historycznym oraz na tle porównawczym – zestawiając z prawem polowania w Niemczech, Austrii i we Francji. Omawia także m.in konstytucyjne aspekty prawa łowieckiego, orzecznictwo organów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w kwestiach łowieckich i tendencje rozwojowe w regulacjach łowieckich w Europie. W swojej analizie uwzględnia kontrowersyjną ustawę z 2018 r. nowelizującą Prawo łowieckie.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki zajmujących się prawem konstytucyjnym, administracyjnym, cywilnym i prawem ochrony środowiska. Zainteresuje także myśliwych i leśników.

Tytuł
Prawo polowania
Autor
Witold Daniłowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-084-2
Seria
Monografie
Rok wydania
2018
Liczba stron
460
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 5

WSTĘP 9

ROZDZIAŁ 1. MIEJSCE PRAWA ŁOWIECKIEGO W SYSTEMIE PRAWA 13
1.1. Systematyzacja norm prawnych 13
1.2. Pojęcie prawa łowieckiego 16
1.3. Regulacje prawa łowieckiego o charakterze publicznoprawnym 17
1.3.1. Rosnąca rola regulacji publicznoprawnych w łowiectwie 17
1.3.2. Elementy publicznoprawne w prawie łowieckim 22
1.4. Regulacje prawa łowieckiego o charakterze prywatnoprawnym 24
1.5. Związki prawa łowieckiego z innymi dziedzinami prawa 25
1.5.1. Związki prawa łowieckiego z prawem środowiska 25
1.5.2. Związki prawa łowieckiego z prawem rolnym 33
1.6. Kompleksowy charakter prawa łowieckiego 35

ROZDZIAŁ 2. KONSTYTUCYJNE UWARUNKOWANIA PRAWA ŁOWIECKIGO 38
2.1. Konstytucyjna ochrona łowiectwa i myślistwa 38
2.2. Wykaz gatunków zwierząt łownych 40
2.3. Prawo polowania a konstytucyjna ochrona własności 40
2.3.1. Zakres dopuszczalnych ingerencji w prawo własności 40
2.3.2. Konstytucyjność ograniczeń w korzystaniu z prawa własności wynikających z Prawa łowieckiego 46
2.4. Obowiązkowe członkostwo w Polskim Związku Łowieckim 57
2.5. Nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim 59
2.6. Wykonywanie polowania w obecności i przy udziale dzieci 62
2.7. Zakaz wykonywania polowania 67
2.8. Pierwszeństwo w przyjmowaniu do koła łowieckiego 68

ROZDZIAŁ 3. RYS HISTORYCZNY – OD PRAWA DO POLOWANIA DO PRAWA POLOWANIA 71
3.1. Prawo łowieckie w starożytnym Rzymie 71
3.2. Wczesne średniowiecze 71
3.3. Okres późnego średniowiecza w Europie Zachodniej 75
3.4. Upadek regale łowieckiego w Polsce 79
3.5. Upadek regale łowieckiego w Europie Zachodniej 82
3.6. Pierwsze kompleksowe regulacje łowieckie 85
3.7. Zastąpienie określenia prawo do polowania określeniem prawo polowania 89
3.8. Prawo do polowania współcześnie 92
3.9. Współczesne modele dostępu do terenów łowieckich 95
3.9.1. Wolność polowania 95
3.9.2. System licencyjny 97
3.9.3. System obwodów łowieckich 98

ROZDZIAŁ 4. PRAWO POLOWANIA ZA GRANICĄ 101
4.1. Treść i konstrukcja prawa polowania w Niemczech 101
4.1.1. Treść prawa polowania 101
4.1.2. Konstrukcja prawa polowania 102
4.2. Treść i konstrukcja prawa polowania w Austrii 108
4.2.1. Treść prawa polowania 108
4.2.2. Konstrukcja prawa polowania 109
4.3. Treść i konstrukcja prawa polowania we Francji 111

ROZDZIAŁ 5. PRAWO POLOWANIA W POLSCE 114
5.1. Ewolucja prawa polowania w Polsce w XX w. 114
5.1.1. Prawo polowania w II Rzeczypospolitej 114
5.1.2. Prawo polowania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 117
5.1.3. Prawo polowania na gruncie Prawa łowieckiego 123
5.2. Konstrukcja prawa polowania w Polsce 132
5.2.1. Poglądy doktryny okresu II Rzeczypospolitej 133
5.2.2. Poglądy doktryny w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 135
5.2.3. Konstrukcja prawa polowania na gruncie Prawa łowieckiego 135

ROZDZIAŁ 6. WYKONYWANIE PRAWA POLOWANIA 147
6.1. Uprawnienie do wykonywania polowania 147
6.2. Obwód łowiecki 151
6.2.1. Definicja i proces tworzenia obwodu łowieckiego 152
6.2.2. Zakaz wykonywania polowania 156
6.2.3. Charakter prawny obwodu łowieckiego 164
6.3. Dzierżawa łowiecka 168
6.3.1. Przedmiot dzierżawy łowieckiej 168
6.3.2. Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego 174
6.4. Własność nieruchomości gruntowych a wykonywanie prawa polowania 181

ROZDZIAŁ 7. POŻYTKI PRAWA POLOWANIA 191
7.1. Własność zwierząt łownych w stanie wolnym 191
7.2. Tusza pozyskanej zwierzyny jako pożytek dzierżawy prawa polowania 194
7.3. Własność trofeów łowieckich, tusz padłej zwierzyny i zrzutów 197

ROZDZIAŁ 8. PRAWO ŁOWIECKIE W ORZECZNICTWIE ORGANÓW EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA 200
8.1. Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej mechanizm kontrolny 200
8.2. Ochrona prawa własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 204
8.2.1. Prawo polowania jako element prawa własności w rozumieniu art. 1 Protokołu Dodatkowego 210
8.2.2. Kwalifikacja prawna pozbawienia wyłączności w odniesieniu do prawa polowania 216
8.2.3. Analiza dopuszczalności ograniczania prawa polowania 217
8.3. Wolność stowarzyszania się 237
8.3.1. Obowiązkowe członkostwo w krajowym związku łowieckim 238
8.3.2. Negatywna wolnośc stowarzyszania się 240
8.3.3. Obowiązkowe członkostwo w organizacjach zarządzających obwodami łowieckimi 241
8.3.4. Ingerencja w istotę prawa stowarzyszania się 249
8.4. Zakaz dyskryminacji 250
8.4.1. Zakaz dyskryminacji w kontekście ochrony własności 251
8.4.2. Zakaz dyskryminacji w kontekście wolności stowarzyszania się 257
8.5. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 258
8.6. Ochrona myśli, sumienia i wyznania 259
8.7. Prawo do rzetelnego procesu sądowego 263
8.8. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawodawstwa łowieckie 266

ROZDZIAŁ 9. TENDENCJE ROZWOJOWE REGULACJI ŁOWIECKICH 271
9.1. Łowiectwo jako element zrównoważonego rozwoju 271
9.1.1. Koncepcja zrównoważonego łowiectwa 273
9.1.2. Koncepcja zrównoważonego łowiectwa w ustawodawstwach łowieckich za granicą 278
9.1.3. Koncepcja zrównoważonego łowiectwa w polskim prawie łowieckim 281
9.2. Regionalizacja kompetencji w zakresie łowiectwa 284

ZAKOŃCZENIE 289

BIBLIOGRAFIA 295
AKTY NORMATYWNE 295
ORZECZNICTWO 306
LITERATURA 310
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

-13%

25-lecie wejścia w życie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

W monografii podjęto próbę krytycznej oceny standardu ochrony praw człowieka, określonego w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Rozważania koncentrują się na analizie literalnej treści Konwencji i praktyk jej stosowania. Autorzy ustalają, czy rozbieżności w interpretacji praw i wolności, o których mowa w Konwencji i w traktatach przyjętych pod egidą ONZ: 1) pozwalają na poszukiwanie ochrony przed Komitetami ONZ po uzyskaniu niekorzystnej dla skarżącego decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 2) mogą być ograniczone dzięki wyznaczaniu przez organy Rady Europy standardów zalecanych lub przez częstsze włączanie dorobku organów ONZ do orzecznictwa Trybunału. Interpretacja Konwencji musi być dostosowana do współczesnych realiów technicznych, społecznych i kulturowych. Problemem jest jednak wyznaczenie ścisłych ram dopuszczalnej ingerencji państwa związanej z tak aktualnymi wyzwaniami, jak np. z 1) ograniczeniem korzystania z wolności słowa w przypadku kolizji tej swobody z dopuszczalnością wykonywaniu praktyk religijnych, 2) ochroną absolutnego charakteru prawa do życia, w kontekście dopuszczalności legalnej aborcji, 3) reformowaniem wymiaru sądownictwa w kierunku zapewniania jego niezależności, 4) zasadnością uznania za uchodźców osób opuszczających swoje kraje z powodu łamania praw II generacji, a nawet praw środowiskowych, 5) rozwijaniem przez podmioty prywatne nowoczesnych technologii (tzw. Internet Rzeczy) oraz kilku innych podobnych dylematów.

Cena: 30.00 zł 26.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

-30%

ABC diety roślinnej. Jak zacząć zdrowiej się odżywiać?

Zależy Ci na dobrym zdrowiu? Chcesz jeść mniej mięsa albo całkowicie przejść na dietę wegetariańską? Dowiedz się, jak produkty roślinne mogą poprawić Twoje samopoczucie wraz z pracą jelit oraz wątroby.

Skorzystaj z gotowych jadłospisów ułożonych przez doświadczonych dietetyków. Prawidłowo zbilansuj wartości odżywcze i pozbądź się z organizmu niepotrzebnych tłuszczy. Krok po kroku pokażemy Ci, jak w przyjemny sposób odstawić na bok mięso.

Zadbaj o zdrowie i odbierz te jadłospisy! Przekonaj się, że dieta roślinna może być smaczna i pełnowartościowa.

Cena: 19.90 zł 14.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2017

-29%

Administrator 6/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Echa walnych zgromadzeń,
● Dostęp do informacji publicznej,
● Uchwały we wspólnocie,
● Przegląd głowic
.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.