Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo prywatne międzynarodowe

ebook

- 13%

Prawo prywatne międzynarodowe

Maksymilian Pazdan

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 69.00 zł 60.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 60.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8107-230-4
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

\n\nPodręcznik zawiera zwięzły wykład z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego w Polsce. Autor uwzględnił osiągnięcia współczesnej doktryny zagranicznej i krajowej oraz najnowsze orzecznictwo. Oprócz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. w książce uwzględniono kolizyjnoprawne regulacje unijne i konwencyjne. Najważniejsze z nich - rozporządzenie "spadkowe" nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. - jest obecnie głównym źródłem prawa w zakresie spraw spadkowych. Unormowano w nim:


jurysdykcję,
prawo właściwe,
uznawanie i wykonywanie orzeczeń,
dokumenty urzędowe i ugody spadkowe,
europejskie poświadczenie spadkowe.


\n\nAdresaci:
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów prawa uczelni wyższych wszelkich typów.

Tytuł
Prawo prywatne międzynarodowe
Autor
Maksymilian Pazdan
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-230-4
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2016
Liczba stron
552
Format
pdf
Spis treści
Objaśnienia skrótów | str. 13

Przedmowa do wydania szesnastego | str. 19


Część
OGÓLNA


Rozdział I
Wiadomości wstępne | str. 23
§ 1. Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego | str. 23
I. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu wąskim | str. 23
II. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu szerokim | str. 27
III. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowego postępowania cywilnego | str. 30
IV. Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowe publiczne | str. 32
§ 2. Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego | str. 33
I. Uwagi wstępne | str. 34
II. Szkoła statutowa | str. 35
III. Fryderyk Karol von Savigny (1779-1861) | str. 38
IV. Nowa szkoła włoska | str. 39
V. Czasy nowsze i najnowsze | str. 40
VI. Polska nauka prawa prywatnego międzynarodowego | str. 42
§ 3. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego | str. 45
I. Prawo krajowe | str. 46
II. Europejskie prawo prywatne międzynarodowe | str. 48
III. Prawo zwyczajowe | str. 58
IV. Orzecznictwo i doktryna | str. 59

Rozdział II
Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego | str. 61
§ 4. Budowa i rodzaje norm kolizyjnych | str. 61
I. Budowa normy kolizyjnej | str. 61
II. Rodzaje norm kolizyjnych | str. 63
§ 5. Zakres normy kolizyjnej | str. 63
§ 6. Łącznik normy kolizyjnej | str. 64
I. Uwagi ogólne | str. 64
II. Obywatelstwo | str. 68
III. Miejsce zamieszkania (domicyl) | str. 70
IV. Miejsce pobytu zwykłego. Pobyt prosty | str. 72
V. Inne łączniki | str. 73
§ 7. Wykładnia. Luki | str. 74
§ 8. Zagadnienie kwalifikacji | str. 75

Rozdział III
Oznaczenie i zastosowanie prawa właściwego | str. 85
§ 9. Kwestia wstępna | str. 85
§ 10. Odesłanie | str. 89
§ 11. Niejednolite prawo | str. 95
§ 12. Zmiana statutu | str. 100
§ 13. Obejście prawa | str. 103
§ 14. Klauzula porządku publicznego | str. 104
§ 15. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie | str. 109
§ 16. Problemy związane z pojmowaniem i stosowaniem prawa właściwego | str. 110
I. Zasady ogólne | str. 111
II. Dopuszczalność stosowania obcego prawa publicznego | str. 114
III. Sposoby usuwania niektórych trudności w trakcie stosowania prawa właściwego | str. 115
A. Zabiegi kwalifikacyjne | str. 115
B. Dostosowanie | str. 116
C. Ocena równoważności (ekwiwalentności) pojęć lub instytucji prawnych | str. 117
D. Dostosowanie czynności prawnej do wymagań niewłaściwego prawa | str. 118


Część
SZCZEGÓŁOWA


Rozdział IV
Osoby fizyczne i prawne | str. 123
§ 17. Osoby fizyczne | str. 123
I. Prawo właściwe | str. 124
II. Zdolność prawna | str. 126
III. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 129
IV. Ubezwłasnowolnienie | str. 131
V. Zdolność do czynności prawnych | str. 131
VI. Wyjątek na rzecz prawa miejsca prowadzenia przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy z 2011 r.) | str. 133
VII. Wyjątek na rzecz legis loci actus (art. 12 ustawy z 2011 r.) | str. 134
VIII. Szczególna zdolność do czynności prawnych (art. 11 ust. 3 ustawy z 2011 r.) | str. 136
IX. Zdolność wekslowa i czekowa | str. 137
X. Imię i nazwisko osoby fizycznej | str. 137
§ 18. Osoby prawne | str. 139
I. Prawo właściwe | str. 142
II. Zakres zastosowania statutu personalnego | str. 148
III. Zmiana statutu | str. 149
IV. Wyjątek na rzecz prawa państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone | str. 150
V. Wyjątek na rzecz prawa miejsca dokonania czynności prawnej | str. 150
VI. Ułomne osoby prawne | str. 151
VII. Międzynarodowe osoby prawne | str. 152
VIII. Spółki europejskie, spółdzielnie europejskie | str. 152
§ 19. Dobra osobiste osoby fizycznej i prawnej | str. 153

Rozdział V
Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie | str. 155
§ 20. Dopuszczalność oraz dokonanie czynności prawnej | str. 155
§ 21. Forma czynności prawnej | str. 157
I. Unormowania krajowe | str. 159
A. Artykuł 25 ustawy z 2011 r. | str. 159
B. Prawo wekslowe i czekowe | str. 164
II. Unormowania konwencyjne i europejskie | str. 164
A. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. | str. 164
B. Konwencyjne unormowania kolizyjne | str. 165
C. Europejskie unormowania kolizyjne | str. 167
§ 22. Wady oświadczenia woli | str. 169
§ 23. Treść czynności prawnej jako przesłanka jej ważności | str. 169
§ 24. Przedstawicielstwo | str. 170
I. Przedstawicielstwo ustawowe | str. 171
II. Pełnomocnictwo | str. 172
§ 25. Przedawnienie | str. 176

Rozdział VI
Zobowiązania | str. 179
§ 26. Zobowiązania wynikające z czynności prawnych | str. 179
I. Uwagi ogólne | str. 193
A. Wstęp | str. 193
B. Źródła prawa | str. 195
C. Zakres zastosowania rozporządzenia Rzym I | str. 199
D. Konwencja wiedeńska z 1980 r. | str. 200
II. Wybór statutu kontraktowego | str. 204
A. Uwagi wstępne | str. 204
B. Wybór prawa według Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 205
C. Wybór prawa według rozporządzenia Rzym I | str. 207
III. Poszukiwanie statutu kontraktowego w braku wyboru prawa | str. 212
A. Uwaga wstępna | str. 212
B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 212
C. Poszukiwanie prawa właściwego w braku wyboru prawa według rozporządzenia Rzym I | str. 213
D. Przepisy ustawy z 2011 r. uzupełniające rozporządzenie Rzym I | str. 219
IV. Umowy o pracę | str. 220
A. Uwagi wstępne | str. 220
B. Stan prawny po wejściu w życie Konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych | str. 222
C. Umowa o pracę według rozporządzenia Rzym I | str. 223
V. Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych | str. 224
VI. Zobowiązania wekslowe i czekowe | str. 224
VII. Zakres zastosowania prawa właściwego dla stosunku zobowiązaniowego | str. 226
A. Rozważania ogólne | str. 226
B. Unormowanie Konwencji rzymskiej z 1980 r. | str. 227
C. Zakres zastosowania statutu kontraktowego na tle rozporządzenia Rzym I | str. 227
§ 27. Zobowiązania wynikające ze zdarzeń niebędących czynnościami prawnymi | str. 231
I. Stan prawny w okresie obowiązywania ustawy z 1965 r. | str. 233
II. Unormowania konwencyjne | str. 235
III. Stan prawny po wejściu w życie rozporządzenia Rzym II | str. 238
A. Zasady ogólne | str. 238
B. Wybór prawa właściwego | str. 241
C. Prawo właściwe w braku wyboru prawa | str. 245
D. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 252
E. Zasięg przedmiotowy rozporządzenia Rzym II | str. 252
§ 28. Zobowiązania związane ze stosunkami z innych dziedzin prawa cywilnego | str. 255

Rozdział VII
Prawa rzeczowe. Posiadanie. Prawa własności intelektualnej | str. 257
§ 29. Własność i inne prawa rzeczowe. Posiadanie | str. 257
I. Prawo właściwe | str. 260
II. Zagadnienia kwalifikacyjne | str. 262
A. Łącznik miejsca położenia przedmiotu prawa rzeczowego (lub posiadania) | str. 262
B. Pojęcie praw rzeczowych i posiadania | str. 266
III. Zakres statutu rzeczowego | str. 267
IV. Zmiana statutu rzeczowego | str. 269
§ 30. Prawa własności intelektualnej | str. 271
I. Uwagi wstępne | str. 273
II. Unormowania ustawy z 2011 r. | str. 274
III. Unormowania konwencyjne | str. 274
A. Prawo autorskie | str. 274
B. Własność przemysłowa | str. 277

Rozdział VIII
Prawo rodzinne i opiekuńcze | str. 281
§ 31. Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa | str. 281
I. Prawo właściwe | str. 282
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 285
§ 32. Forma zawarcia małżeństwa | str. 289
I. Prawo właściwe | str. 289
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 291
III. Małżeństwa konsularne | str. 291
§ 33. Skutki braku możności lub niezachowania formy zawarcia małżeństwa | str. 292
I. Prawo właściwe | str. 292
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 293
§ 34. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami | str. 294
I. Prawo właściwe | str. 295
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 300
§ 35. Rozwiązanie małżeństwa i separacja | str. 300
I. Prawo właściwe dla rozwiązania małżeństwa | str. 301
II. Zakres zastosowania statutu rozwiązania małżeństwa | str. 305
III. Separacja | str. 308
§ 36. Pochodzenie dziecka. Odpowiedzialność rodzicielska | str. 309
I. Ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka | str. 310
A. Prawo właściwe | str. 310
B. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 310
II. Uznanie dziecka | str. 311
A. Prawo właściwe | str. 311
B. Zakres zastosowania statutu uznania | str. 312
III. Odpowiedzialność rodzicielska. Środki ochrony dziecka | str. 313
A. Uwagi wstępne | str. 313
B. Jurysdykcja | str. 314
C. Prawo właściwe | str. 316
IV. Unormowania w konwencjach bilateralnych | str. 318
§ 37. Przysposobienie | str. 320
I. Prawo właściwe | str. 321
II. Stosunek normy z art. 57 do normy z art. 58 | str. 325
III. Zakres statutu adopcyjnego | str. 326
§ 38. Alimentacja | str. 330
I. Prawo właściwe | str. 330
II. Zakres zastosowania prawa właściwego | str. 337
§ 39. Opieka i kuratela | str. 338

Rozdział IX
Sprawy spadkowe | str. 343
§ 40. Statut spadkowy | str. 343
I. Źródła prawa | str. 344
II. Poszukiwanie prawa właściwego | str. 346
A. Łącznik miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy | str. 346
B. Reguła korekcyjna z art. 21 ust. 2 rozporządzenia spadkowego | str. 349
C. Ustalenie statutu spadkowego na podstawie obcych norm kolizyjnych | str. 350
D. Wybór statutu spadkowego | str. 350
III. Zakres zastosowania statutu spadkowego | str. 352
A. Wstęp | str. 352
B. Otwarcie spadku | str. 352
C. Zdolność dziedziczenia | str. 353
D. Kommorienci | str. 353
E. Niegodność dziedziczenia | str. 355
F. Powołanie do dziedziczenia | str. 355
G. Ustalenie zawartości spadku | str. 356
H. Sukcesja uniwersalna oraz inne sposoby nabycia praw do majątku spadkodawcy po jego śmierci | str. 357
I. Zapis windykacyjny | str. 358
J. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 362
K. Stosunki między współspadkobiercami. Odpowiedzialność za długi spadkowe. Wyrównanie korzyści | str. 362
L. Ochrona dziedziczenia | str. 363
Ł. Rezerwa lub zachowek | str. 363
M. Wykonawcy testamentu. Zarządcy spadku | str. 364
N. Dział spadku | str. 364
O. Spadek bezdziedziczny | str. 365
§ 41. Statut czynności prawnych zawierających rozrządzenia na wypadek śmierci | str. 367
I. Uwagi wstępne | str. 368
II. Testamenty | str. 369
III. Umowy dziedziczenia | str. 371
IV. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia | str. 374
V. "Ważność materialna" rozrządzeń na wypadek śmierci | str. 374
VI. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 375

Rozdział X
Problematyka kolizyjnoprawna mediacji i międzynarodowego arbitrażu handlowego | str. 379
§ 42. Umowa o mediację | str. 379
I. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów | str. 380
II. Regulacje mediacji | str. 381
III. Statut umowy o mediację | str. 382
§ 43. Umowa o arbitraż (zapis na sąd polubowny) | str. 383
I. Uwagi wstępne | str. 385
II. Zasięg statutu umowy o arbitraż | str. 388
III. Zdatność arbitrażowa | str. 388
IV. Zdolność do zawarcia umowy o arbitraż | str. 389
V. Dojście do skutku umowy o arbitraż | str. 390
VI. Wymagania dotyczące formy | str. 390
VII. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o arbitraż | str. 391
VIII. Skutki procesowe umowy o arbitraż | str. 391
§ 44. Umowa stron z arbitrem lub arbitrami (receptum arbitrii) | str. 391
§ 45. Prawo stosowane w międzynarodowym arbitrażu handlowym | str. 396


ANEKS


1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) | str. 403
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6; sprost. Dz.Urz. UE 2009 L 309/87) | str. 419
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II") (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) | str. 443
4. Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (2009/941/WE) (Dz.Urz. UE L 331 z 16.12.2009 r., s. 17) | str. 463
5. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze dnia 19 października 1996 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158) | str. 467
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.Urz. UE L 201 z 27.07.2012 r., s. 107 z późn. zm.) | str. 489

Skorowidz | str. 543
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

-13%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 4

Kolejny, czwarty już tom niniejszej serii poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (ochrona konsumenta, faktoring) oraz zobowiązań pozaumownych (rozporządzenie Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje dotyczące sytuacji prawnej kupującego w razie żądania wykonania dostawy zastępczej lub naprawy towarów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, a także prawa właściwego dla licencji praw autorskich. Godny polecenia jest również artykuł na temat rozgraniczenia zakresu zastosowania statutu personalnego i statutu kontraktowego.
W tomie tym nie zabrakło też recenzji, materiałów, jak również glos, stanowiących omówienie bieżącego orzecznictwa w zakresie kolizyjnego prawa zobowiązań oraz postępowania cywilnego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
40 lat Kodeksu pracy

-14%

40 lat Kodeksu pracy

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szubertowskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refleksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego.W monografii oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich zagadnień jak:

uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego,
zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej,
uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony,
kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta.


Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego.Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, aplikantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Cena: 111.00 zł 96.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 11/2015

-29%

Administrator 11/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

  • Ochrona danych osobowych a zarządzanie nieruchomościami,
  • Obliczanie należności za ogrzewanie,
  • Wszystko o systemach zdalnego odczytu.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 6/2015

-29%

Administrator 6/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● O mankamentach hydroizolacyjnego rynku wykonawczo-nadzorczego,
● Opłata reklamowa,
● Spółdzielcze non for profit.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.