Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo przedsiębiorców

ebook

- 14%

Prawo przedsiębiorców

Bartosz Rakoczy, Krzysztof Kucharski, Henryk Nowicki, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus, Anna Brzezińska-Rawa

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-763-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej.


Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych w dniu 6 marca 2018 r. ustawach:

Prawo przedsiębiorców,
o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.Pakiet tych ustaw został określony mianem „Konstytucja Biznesu”. Stanowi on kompleksowe podstawy prawne dla relacji państwa wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.


Autorzy podejmują rozważania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi z jednoczesnym podkreśleniem znaczenia stabilności otoczenia prawnego życia gospodarczego.


W książce znajdziesz m.in. omówienie:

zasad ogólnych prawa przedsiębiorców, domniemań prawnych uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców oraz urzędowych interpretacji;
mechanizmów prawnej reglamentacji działalności gospodarczej, m.in.:

podstawy reglamentacji działalności gospodarczej,
koncesja jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej,
zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej oraz
cechy szczególnej działalności regulowanej;

szczegółowych rozwiązań prawnych, np.:

zawieszenie działalności gospodarczej,
kontrola przedsiębiorców,
ochrona przedsiębiorców oraz
charakterystyczne dla systemu prawa przedsiębiorców instytucje (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców).
Publikacja z jednej strony stanowi kompendium wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych prawa przedsiębiorców, z drugiej natomiast skłania do refleksji i dyskusji nad przyjętymi przez ustawodawcę rozwiązaniami oraz perspektywami ich praktycznego zastosowania.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się obsługą przedsiębiorców, ekonomistów i księgowych oraz przedsiębiorców wszystkich branż. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i ekonomii.

Tytuł
Prawo przedsiębiorców
Autorzy
Bartosz Rakoczy, Krzysztof Kucharski, Henryk Nowicki, Małgorzata Szalewska, Karolina Karpus, Anna Brzezińska-Rawa
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-763-3
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Zasady ogólne Prawa przedsiębiorców | str. 27
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 27
2. Zasady prawne | str. 27
3. Struktura zasad ogólnych Prawa przedsiębiorców | str. 29
4. Zasada wolności działalności gospodarczej i równego traktowania przedsiębiorców | str. 32
5. Zasady wykonywania działalności gospodarczej | str. 36
6. Zasady działania organów administracji publicznej względem przedsiębiorców | str. 40
7. Podsumowanie | str. 52

Rozdział II
Domniemania prawne uregulowane w Prawie przedsiębiorców | str. 55

Rozdział III
Wstęp do instytucjonalizacji ochrony przedsiębiorców w świetle zasady pewności prawa i ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań – „urzędowe interpretacje” w Prawie przedsiębiorców | str. 67
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 67
2. Ochrona zaufania jako aksjomat systemu prawnego | str. 74
3. Zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań w prawie Unii Europejskiej | str. 78
4. Ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 87
5. Praktyka administracyjna a ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 91
6. „Urzędowe interpretacje prawa” – przepisy dotychczasowe i nowe rozwiązania prawne | str. 95
7. Podsumowanie | str. 103

Rozdział IV
Podstawy prawne reglamentacji działalności gospodarczej | str. 105
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 105
2. Reglamentacja działalności gospodarczej po 1988 r. | str. 109
3. Reglamentacja działalności gospodarczej pod rządami Prawa przedsiębiorców | str. 114

Rozdział V
Koncesje jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej | str. 121
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 121
2. Przedmiot działalności koncesjonowanej | str. 126
3. Podstawowe informacje dotyczące działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji | str. 131
4. Podsumowanie | str. 138

Rozdział VI
Zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej | str. 141

Rozdział VII
Signum specificum działalności regulowanej | str. 153
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 153
2. Podejmowanie regulowanej działalności gospodarczej | str. 159
3. Wykonywanie regulowanej działalności gospodarczej | str. 166
4. Podsumowanie | str. 170
3. Zasada ochrony prawnie uzasadnionych oczekiwań w prawie Unii Europejskiej | str. 78
4. Ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 87
5. Praktyka administracyjna a ochrona prawnie uzasadnionych oczekiwań – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych | str. 91
6. „Urzędowe interpretacje prawa” – przepisy dotychczasowe i nowe rozwiązania prawne | str. 95
7. Podsumowanie | str. 103

Rozdział VIII
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 173
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 173
2. Informatyzacja ewidencji | str. 174
3. Funkcje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 176
3.1. Ewidencjonowanie osób fizycznych | str. 176
3.2. Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach | str. 182
3.3. Udostępnianie informacji o zmianach we wpisach | str. 182
3.4. Wgląd do danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego | str. 183
3.5. Informacja o ustanowieniu pełnomocnika lub prokurenta | str. 184
4. Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 186
4.1. Zasada jawności formalnej | str. 186
4.2. Zasada jawności materialnej | str. 187
4.3. Zasada nieusuwalności danych | str. 189
4.4. Zasada nieodpłatności wpisu | str. 189
5. Podsumowanie | str. 190
Rozdział IX
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej | str. 193
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 193
2. Istota zawieszenia działalności gospodarczej | str. 194
3. Zakres podmiotowy prawa zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 197
4. Zakres przedmiotowy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 204
5. Zakres temporalny zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej | str. 210
6. Wnioskowy tryb zawieszenia działalności gospodarczej | str. 213
7. Podsumowanie | str. 216

Rozdział X
Kontrola przedsiębiorców | str. 217
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 217
2. Ewolucja regulacji ustawowych w zakresie kontroli przedsiębiorców | str. 219
3. Kontrola działalności przedsiębiorców w obecnym stanie prawnym | str. 223

Rozdział XI
Postulat prawidłowej legislacji i ochrona przedsiębiorców – nowe rozwiązania Prawa przedsiębiorców | str. 235
1. Zagadnienia wprowadzające | str. 235
2. Standard prawidłowej legislacji – zasada proporcjonalności i zasada adekwatności | str. 239
3. Prawidłowa legislacja – aspekt proceduralny | str. 246
4. Podsumowanie | str. 249

Rozdział XII
Rzecznik Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców | str. 251

Bibliografia | str. 267

Autorzy | str. 281
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

-14%

50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji

Pięćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu cywilnego stanowi dobry moment do wznowienia dyskusji nad kondycją polskiego prawa cywilnego i potrzebą jego kompleksowej reformy. W ostatnich latach byliśmy świadkami szybko zachodzących zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych.
Warto zatem postawić pytanie:
Czy kodeks cywilny może nadal spełniać dobrze swoją funkcję, czy też raczej nadszedł czas jego rekodyfikacji?


W oddawanej do rąk czytelników książce autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe i szkoły myślenia starają się odpowiedzieć na to pytanie. Dobór tekstów pozwolił na przedstawienie swoich poglądów zarówno zwolennikom zmian, niekiedy wręcz rewolucyjnych, jak i reprezentantom stronnictwa zachowawczego, uznającego, że przekreślenie dotychczasowego dorobku cywilistyki polskiej byłoby zabiegiem zbyt pochopnym.

Opracowanie jest przede wszystkim wynikiem współpracy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego. Wkład w jego powstanie mają jednak także autorzy z innych ośrodków, w tym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów, prawników praktyków, aplikantów zawodów prawniczych, a także dla wszystkich chcących zapoznać się z poglądami środowiska naukowego w sprawie postulatów zmian prawa cywilnego.

Cena: 102.00 zł 88.00 zł
Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

-16%

Administracja rządowa i samorządowa w Polsce

Publikacja "Administracja rządowa i samorządowa w Polsce" zawiera skondensowaną wiedzę i rozwiązania służebne dla poznania ustroju polskiej administracji publicznej, jej organizacji i funkcjonowania. Może stać się przydatna do zgłębiania zasobu wiedzy i umiejętności studiujących problemy administracji.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Administracyjno-Społeczną w Warszawie.

Cena: 49.00 zł 41.00 zł
Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

-14%

Administracyjnoprawny status cudzoziemca w Polsce

Monografia kompleksowo przedstawia problematykę położenia prawnego cudzoziemca. Zawarto w niej analizę administracyjnoprawnych uprawnień i obowiązków cudzoziemców, a także uzasadnienie tych regulacji na gruncie praw człowieka i prawa konstytucyjnego oraz ich konsekwencje na tle przepisów prawa cywilnego.

W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: cudzoziemiec a obywatel, pojęcie cudzoziemca w systemie polskiego prawa pozytywnego oraz uprawnienia cudzoziemca do:


wjazdu i przebywania na terytorium Polski,
wykonywania pracy,
nabywania nieruchomości,
korzystania z pomocy społecznej państwa,
kontynuowania lub podjęcia nauki.
Autorka wskazuje kierunki rozwoju polskiego prawa migracyjnego oraz ich powiązanie ze zmianami ustrojowymi państwa oraz z rozwiązaniami wypracowanymi na gruncie orzecznictwa, w tym wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli zawodów prawniczych: sędziów, radców prawnych i notariuszy, a także pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Cena: 85.00 zł 73.00 zł
Administrator 1-2/2017

-29%

Administrator 1-2/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

● Winne kulawe prawo i brak świadomości ekologicznej,
● Projekt zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
● Gospodarowanie nieruchomościami a gospodarka odpadami,
● Jak minął rok 2016?

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 9/2017

-29%

Administrator 9/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● UWAGA! Niepełnosprawni w niebezpieczeństwie,
● Postanowienie sądu zastępujące uchwałę,
● Techniczne możliwości modernizacji wielkiej płyty

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.