Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo przewozowe. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo przewozowe. Komentarz

Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Dorota Ambrożuk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 128.00 zł 110.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 110.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8187-672-8
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W komentarzu kompleksowo omówiono zasady przewozu osób i rzeczy wykonywanego przez uprawnionych do tego przewoźników – opierając się zarówno na przepisach komentowanej ustawy, jak i innych regulacjach prawnych dotyczących przewozu osób i rzeczy, w tym rozporządzeń unijnych mających pierwszeństwo przed regulacją ustawową.


W książce przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

dokumentów związanych z przewozem,
odpowiedzialności przewoźnika,
rozporządzania przesyłką,
przeszkód w przewozie i wydaniu przesyłki,
ustalenia wysokości odszkodowania i sposobu dochodzenia roszczeń.Autorzy wskazali na regulacje, których prawidłowa wykładnia powoduje najwięcej trudności lub kontrowersji. Książka prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz poglądy doktryny.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką przewozową oraz sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych i cywilnych. Będzie także przydatny pracownikom przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku ubezpieczeń transportowych.

Tytuł
Prawo przewozowe. Komentarz
Autorzy
Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Dorota Ambrożuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-672-8
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) | str. 21

Rozdział 1 Przepisy ogólne | str. 23
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 23
Art. 2. [Informacja o zakresie działania przewoźnika] | str. 43
Art. 3. [Obowiązek przewozu osób i rzeczy] | str. 46
Art. 4. [Regulamin przewozu osób i rzeczy] | str. 49
Art. 5. [Powierzenie wykonania przewozu innym przewoźnikom] | str. 53
Art. 6. [Przewóz wykonywany wspólnie przez kilku przewoźników] | str. 58
Art. 7. [Zwolnienie od obowiązku przewozu] | str. 64
Art. 8. [Ograniczenie obowiązku przewozu] | str. 67
Art. 9. [Obowiązek zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w interesie publicznym] | str. 72
Art. 9a. [Ograniczenia w przewozie rzeczy w żegludze śródlądowej] | str. 76
Art. 11. [Taryfy i cenniki; wgląd do przepisów przewozowych] | str. 78
Art. 11a. [Uzgadnianie rozkładów jazdy z organami celnymi] | str. 80

Rozdział 2. Przewóz osób i przesyłek bagażowych | str. 82
Art. 14. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków podróży] | str. 82
Art. 15. [Obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych; obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i wyposażenia w taksówkach] | str. 88
Art. 16. [Zawarcie umowy przewozu. Dane zamieszczane na bilecie] | str. 92
Art. 17. [Zmiana lub odstąpienie od umowy przewozu] | str. 97
Art. 18. [Przewóz zastępczy. Zwrot należności za przerwany przewóz] | str. 103
Art. 19. [Zawarcie umowy grupowego przewozu osób] | str. 108
Art. 21. [Obowiązki organizatora grupowego przewozu osób] | str. 111
Art. 22. [Przepisy stosowane do grupowego przewozu osób] | str. 115
Art. 23. [Bagaż podręczny i przesyłka bagażowa] | str. 117
Art. 24. [Przyjęcie przesyłki bagażowej do przewozu] | str. 122
Art. 25. [Kwit bagażowy] | str. 126
Art. 26. [Czynności ładunkowe] | str. 129
Art. 27. [Deklaracja wartości przesyłki bagażowej] | str. 131
Art. 28. [Informacja o ograniczeniach przewozu przesyłek bagażowych; odmowa przyjęcia przesyłki bagażowej; wystąpienie przeszkód w przewozie przesyłek bagażowych] | str. 136
Art. 29. [Termin przewozu przesyłki bagażowej] | str. 139
Art. 30. [Wydanie przesyłki bagażowej] | str. 144
Art. 31. [Odstąpienie od umowy przewozu przesyłki bagażowej] | str. 148
Art. 32. [Przesyłki bagażowe nadawane przez organizatora przewozu grupowego] | str. 151
Art. 33. [Utracona przesyłka bagażowa] | str. 152
Art. 33a. [Kontrola podróżnego i bagażu] | str. 155
Art. 34. [Obowiązek zgłaszania zmian w rozkładach jazdy] | str. 163
Art. 34a. [Delegacja ustawowa – opłaty dodatkowe i manipulacyjne] | str. 165

Rozdział 3. Przewóz przesyłek towarowych | str. 167
Art. 35. [Przesyłka towarowa; taryfa lub cennik przesyłek towarowych] | str. 167
Art. 36. [Rzeczy wyłączone z przewozu] | str. 170
Art. 38. [List przewozowy] | str. 175
Art. 39. [Dokumenty dołączane do listu przewozowego] | str. 183
Art. 40. [Deklaracja wartości przewożonych rzeczy] | str. 185
Art. 41. [Stan rzeczy oddawanych przewoźnikowi] | str. 188
Art. 42. [Odmowa przyjęcia rzeczy do przewozu; oświadczenie o stanie przesyłki] | str. 191
Art. 43. [Czynności ładunkowe] | str. 195
Art. 44. [Doprowadzenie do porządku terenu załadunku i środka transportu] | str. 201
Art. 46. [Ustalenie drogi przewozu i przewoźnego] | str. 202
Art. 47. [Upoważnienie do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy przewozu; dowód zawarcia umowy przewozu] | str. 205
Art. 48. [Sprawdzenie przesyłki] | str. 213
Art. 49. [Termin przewozu] | str. 217
Art. 50. [Awizacja i przedawizacja] | str. 226
Art. 51. [Obowiązek zapłaty należności ciążących na przesyłce przez odbiorcę] | str. 228
Art. 52. [Przesyłka utracona] | str. 237
Art. 53. [Odstąpienie lub zmiana umowy przewozu] | str. 239
Art. 54. [Obowiązek stosowania się do poleceń nadawcy i odbiorcy] | str. 248
Art. 55. [Przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki] | str. 252
Art. 55a. [Czynności zabronione] | str. 259
Art. 56. [Delegacja ustawowa – warunki przewozu kolejowego rzeczy mogących powodować trudności transportowe] | str. 266

Rozdział 4. Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek | str. 268
Art. 57. [Prawo zastawu] | str. 268
Art. 58. [Likwidacja przesyłki] | str. 272

Rozdział 5. (uchylony) | str. 280

Rozdział 6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób | str. 281
Art. 62. [Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd, opóźniony przyjazd lub odwołanie środka transportowego] | str. 281
Art. 63. [Odpowiedzialność za rzeczy przewożone przez podróżnego] | str. 285
Art. 64. [Odpowiedzialność przewoźnika przy grupowych przewozach osób] | str. 295

Rozdział 7. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek | str. 298
Art. 65. [Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki] | str. 298
Art. 66. [Ograniczenie odpowiedzialności przy nienaruszonej przesyłce] | str. 334
Art. 67. [Odpowiedzialność przy ubytkach naturalnych przesyłki] | str. 342
Art. 68. [Częściowa odpowiedzialność przewoźnika] | str. 346
Art. 69. [Stwierdzenie utraty przesyłki; odnalezienie przesyłki] | str. 349
Art. 70. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia zmiany umowy przewozu] | str. 353

Rozdział 8. Odpowiedzialność z innych tytułów | str. 357
Art. 71. [Odpowiedzialność przewoźnika związana z dokumentami dołączonymi do listu przewozowego] | str. 357
Art. 72. [Odpowiedzialność nadawcy przesyłki] | str. 359
Art. 73. [Uszkodzenie mienia przewoźnika spowodowane czynnościami ładunkowymi] | str. 361

Rozdział 9. Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń | str. 363
Art. 74. [Ustalenie stanu przesyłki] | str. 363
Art. 75. [Reklamacja lub wezwanie do zapłaty; legitymacja do dochodzenia roszczeń] | str. 374
Art. 76. [Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń] | str. 392
Art. 77. [Przedawnienie roszczeń] | str. 397
Art. 78. [Przedawnienie roszczeń przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom] | str. 405
Art. 79. [Delegacja ustawowa – sposób ustalania stanu przesyłek, warunki reklamacji i wezwania do zapłaty] | str. 411

Rozdział 10. Odszkodowania | str. 413
Art. 80. [Odszkodowanie w przypadku utraty lub ubytku przesyłki] | str. 413
Art. 81. [Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia przesyłki] | str. 427
Art. 82. [Obowiązek zwrotu przewoźnego i innych kosztów] | str. 432
Art. 83. [Szkoda wskutek zwłoki w przewozie] | str. 435
Art. 84. [Wysokość odszkodowania w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu] | str. 438
Art. 85. [Szkoda związana z utratą lub nienależytym wykorzystaniem dokumentów przekazanych przewoźnikowi] | str. 439
Art. 86. [Zniesienie ograniczenia wysokości odszkodowania] | str. 441
Art. 87. [Odsetki] | str. 444

Rozdział 10a. Przepisy karne | str. 446
Art. 87a. [Brak biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu] | str. 446
Art. 87c. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 447

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejściowe i końcowe | str. 449
Art. 88. [Zmiany w ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej] | str. 449
Art. 90. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str. 449
Art. 91. [Stosowanie przepisów kodeksu morskiego] | str. 452
Art. 93. [Zakres stosowania przepisów dotychczasowych] | str. 455
Art. 94. [Przepis derogacyjny] | str. 456
Art. 95. [Wejście w życie ustawy] | str. 456
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 12

Dwunasty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” otwiera omówienie nowej chińskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym (artykuł opublikowany w języku angielskim). Poza tym w zbiorze znalazły się także opracowania dotyczące międzynarodowej sprzedaży towarów (zagadnienie potrącenia oraz istotnego naruszenia umowy sprzedaży) oraz sądownictwa polubownego (jurysdykcji trybunałów arbitrażowych w sporach inwestycyjnych w kontekście rozszerzenia zgody na arbitraż państwa przyjmującego w wyniku zastosowania klauzuli największego uprzywilejowania). W niniejszym tomie czytelnik znajdzie również przekrojowe omówienie zagadnienia europeizacji prawa prywatnego międzynarodowego. W zbiorze tym zamieszczono też: odpowiedź na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Warszawie, oraz rezolucję w sprawie podniesienia rangi prawa prywatnego międzynarodowego w programach studiów na wydziałach prawa oraz aplikacji prawniczych, przyjętą przez uczestników tejże konferencji. Publikowane materiały stanowią cenną pomoc zarówno dla praktyków – sędziów, adwokatów i radców prawnych, jak i teoretyków prawa; mogą być także wykorzystywane przez studentów i aplikantów.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 8

"Silesian Journal of Legal Studies" (SJLS) w numerze 8 prezentuje opracowania przedstawicieli nauk prawnych z Czech, Nigerii, Słowacji oraz Polski. Poruszane są zagadnienia szeroko rozumianego publicznego prawa gospodarczego, między innymi dotyczące rynku kapitałowego (Rafał Blicharz) oraz ochrony danych osobowych indywidualnych przedsiębiorców (Anna Hołda-Wydrzyńska). Dwa artykuły poświęcone zostały problemom prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście ochrony osób starszych (Anna Juryk), a także procesu kodyfikacji czeskiego prawa prywatnego międzynarodowego (Naděžda Rozehnalová). Szereg intersujących opracowań dedykowanych jest różnym problemom prawa Unii Europejskiej, takim jak na przykład migracja (Anna Magdalena Kosińska), prawa obywateli UE do nieograniczonego dostępu do unijnego prawodawstwa we własnym języku (Aneta Skorupa-Wulczyńska), jak również roli Funduszu Powierniczego Madad w związku z kryzysem w Syrii (Adriana Kalicka-Mikołajczyk).

W najnowszym numerze "SJLS" znalazły się również rozważania z zakresu ochrony praw człowieka. Jedno z nich koncentruje się na decyzji Trybunału SADC w sprawie Mike’a Campbella przeciwko Republice Zimbabwe (Michael C. Ogwezzy). Z kolei w drugim Autor Paweł Mielniczek) prezentuje swoje uwagi na temat suwerenności państwa oraz ekstraterytorialnego stosowania traktatów praw człowieka.

Interesujący jest również artykuł poświęcony prawu kosmicznemu, a dokładniej badaniom Marsa i jego eksploatacji (Marek Mikuła).

Wreszcie, w numerze 8 znalazło się także opracowanie z zakresu prawa pracy, tym razem w odniesieniu do ustawodawstwa słowackiego (Andrea Olšovská and Marek Švec).

W "SJLS" opublikowane zostały ponadto sprawozdania z konferencji oraz innych wydarzeń naukowych, w tym z Jessup Moot Court Competition z prawa międzynarodowego publicznego, w którym brali udział studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Tak jak do tej pory było to praktykowane, także i w tym numerze zamieszczony został spis monografii i prac zbiorowych opublikowanych w 2015 roku, których autorami oraz redaktorami są pracownicy naukowy WPiA UŚ. Czasopismo zawiera też listę konferencji organizowanych w 2015 roku przez Wydział we współpracy z Fundacją "Facultas Iuridica". Należy także podkreślić, że znaczne wsparcie finansowe Fundacji pozwala na wydawanie kolejnych numerów "Silesian Journal of Legal Studies".

Tak więc, na łamach czasopisma specjaliści i badacze pochodzący z różnych ośrodków naukowych z kraju i ze świata zaprezentowali swoje przemyślenia i wyniki badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych, co oznacza, że dysputy prawnicze nadal przekraczają granice, i to nie tylko w obrębie kontynentu europejskiego.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administrator 3/2016

-29%

Administrator 3/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:

● Spadkobiercy w spółdzielni, ● Czas się przyjrzeć placom zabaw, ● Wirtualna wspólnota mieszkaniowa, ● Prosumenci „od macochy”.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 9/2016

-29%

Administrator 9/2016

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.W numerze m.in.:

Elektroniczna egzekucja,
Wielka płyta we Wrocławiu,
Dekret warszawski a sprawa polska,
Wszystko o windach.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.