Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

ebook

- 14%

Prawo telekomunikacyjne. Komentarz

Andrzej Krasuski

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 230.00 zł 198.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 198.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-9595-3
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie najważniejszych kwestii związanych z regulowaniem rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także konkretne propozycje rozwiązań prawnych do zastosowania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i innych uczestników rynku w działalności telekomunikacyjnej.

W książce przedstawiono m.in. zagadnienia związane z:


regulacją ex ante i deregulacją rynku telekomunikacyjnego, w tym m.in. w kontekście problemów prawnych dotyczących stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 23 pr.tel.;
umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowej ustawy o prawach konsumenta oraz nowelizacji kodeksu cywilnego w tym zakresie;
zarządzaniem częstotliwościami, w tym problemy prawne dotyczące koordynacji międzynarodowej częstotliwości, problematykę postępowań selekcyjnych, współdzielenia częstotliwości, refarmingu częstotliwości oraz zmiany i cofania rezerwacji częstotliwości;
ochroną danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, w tym danych osobowych, zwłaszcza w powiązaniu z obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. nowelizacją do ustawy o ochronie danych osobowych; w kontekście problematyki retencji danych w komentarzu omówiono skutki prawne wynikające z najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
problematyką stosowania dotkniętego wadami legislacyjnymi przepisu art. 172 pr.tel.
Do kogo komentarz jest adresowany?


Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz odbiorców usług telekomunikacyjnych. Zainteresuje także przedstawicieli takich organów jak: UKE, GIODO, UOKiK, KRRiT. Będzie stanowić cenną lekturę dla sędziów sądów administracyjnych i powszechnych rozpatrujących sprawy odnoszące się do działalności telekomunikacyjnej.

Tytuł
Prawo telekomunikacyjne. Komentarz
Autor
Andrzej Krasuski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9595-3
Seria
Komentarze klasyczne
Rok wydania
2015
Liczba stron
1732
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Wprowadzenie | str. 35

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne | str. 45

DZIAŁ I . Postanowienia ogólne | str. 47

Rozdział 1. Zakres ustawy | str. 47
Art. 1. [Zakres przedmiotowy i cele ustawy] | str. 47
Art. 2. [Definicje] | str. 101
Art. 3. [Zastosowanie umów międzynarodowych do stosunków prawnych z zakresu telekomunikacji] | str. 241
Art. 4. [Wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na używanie urządzeń radiowych przez podmioty uprawnione] | str. 252
Art. 5. [Określenie szczegółowych warunków prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez podmioty uprawnione] | str. 257
Art. 6. [Obowiązek informacyjny wobec Prezesa UKE] | str. 262
Art. 6a. [Obowiązki informacyjne w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej] | str. 274
Art. 6b. [Przekazywanie informacji w zakresie obszarów sieci telekomunikacyjnej] | str. 276
Art. 7. [Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców telekomunikacyjnych] | str. 278
Art. 8. [Obowiązek zapewnienia dostępu do otrzymywanych informacji] | str. 283
Art. 9. [Zastrzeżenie przekazywanych informacji] | str. 286

Rozdział 2. Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej | str. 290
Art. 10. [Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych i obowiązek wpisu do rejestru] | str. 290
Art. 11. [Zaświadczenie o wpisie do rejestru] | str. 322
Art. 12. [Zmiany wpisów w rejestrze] | str. 326
Art. 13. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str. 329
Art. 13a. [Odesłanie do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji] | str. 330
Art. 14. (uchylony). | str. 332

Rozdział 3. Postępowanie konsultacyjne | str. 333
Art. 15. [Przesłanki wszczęcia postępowania konsultacyjnego] | str. 333
Art. 16. [Wszczęcie postępowania konsultacyjnego] | str. 344
Art. 17. [Przesłanki odstąpienia od postępowania konsultacyjnego] | str. 347
Art. 17a. [Publikacja informacji o postępowaniach konsultacyjnych] | str. 350

Rozdział 4. Postępowanie konsolidacyjne | str. 352
Art. 18. [Przesłanki wszczęcia postępowania konsolidacyjnego] | str. 352
Art. 19. [Przyjęcie rozstrzygnięcia przez Prezesa UKE] | str. 357
Art. 19a. [Przeszkoda do tworzenia jednolitego rynku lub istnienie poważnych wątpliwości co do zgodności tego rozstrzygnięcia z prawem Unii Europejskiej] | str. 361
Art. 20. [Zastosowanie art. 17 pr.tel. do postępowania konsolidacyjnego] | str. 363

DZIAŁ II . Regulowanie rynku telekomunikacyjnego | str. 365

Rozdział 1. Analiza rynku, postępowanie w sprawie określania rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych | str. 365
Art. 21. [Analiza rynków] | str. 365
Art. 22. [Postępowanie w sprawie określenia rynku właściwego, wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej, utrzymania, zmiany albo uchylenia obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej] | str. 374
Art. 23. [Wyznaczanie rynków właściwych, na których występuje skuteczna konkurencja] | str. 392
Art. 24. [Przedsiębiorca o znaczącej pozycji oraz przedsiębiorcy posiadający kolektywną pozycję znaczącą] | str. 398
Art. 25. [Zmiana przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej] | str. 405
Art. 25a. [Sposób wyznaczenia przedsiębiorcy zajmującego znaczącą pozycję rynkową lub przedsiębiorców zajmujących kolektywną pozycję znaczącą] | str. 409
Art. 25b. [Wyznaczanie rynków właściwych innych niż określone w zaleceniu Komisji w sprawie rynków właściwych podlegających regulacji ex ante] | str. 421
Art. 25c. [Dodatkowe wymogi związane z przeprowadzeniem analizy rynku] | str. 422
Art. 25d. [Rynek ponadnarodowy jako rynek właściwy] | str. 424
Art. 25e. [Znacząca pozycja rynkowa na rynku powiązanym] | str. 424
Art. 25f. [Pomoc BEREC] | str. 428

Rozdział 2. Dostęp telekomunikacyjny | str. 429
Art. 26. [Negocjowanie dostępu telekomunikacyjnego] | str. 429
Art. 26a. [Negocjacje umowy o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 437
Art. 27. [Zakończenie negocjacji umowy o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 441
Art. 28. [Decyzja o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 447
Art. 29. [Zmiana umowy o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 459
Art. 30. [Zmiany umów o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 470
Art. 31. [Umowa o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 472
Art. 32. [Rozporządzenie w sprawie dostępu telekomunikacyjnego] | str. 483
Art. 33. [Przekazanie umów o dostępie telekomunikacyjnym] | str. 485
Art. 34. [Obowiązek dostępu telekomunikacyjnego] | str. 489
Art. 35. [Techniczne lub eksploatacyjne warunki dostępu telekomunikacyjnego] | str. 495
Art. 36. [Obowiązek równego traktowania - niedyskryminacji] | str. 497
Art. 37. [Obowiązek przejrzystości] | str. 502
Art. 38. [Obowiązek prowadzenia rachunkowości regulacyjnej] | str. 508
Art. 39. [Kalkulacja uzasadnionych kosztów dostępu telekomunikacyjnego oraz stosowanie opłat z tytułu dostępu telekomunikacyjnego uwzględniających zwrot uzasadnionych kosztów operatora] | str. 512
Art. 40. [Opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego uwzględniające zwrot ponoszonych kosztów operatora] | str. 523
Art. 41. [Opłaty związane z realizacją przenoszenia numerów i wyborem dostawcy usług] | str. 530
Art. 42. [Oferta ramowa] | str. 533
Art. 43. [Zatwierdzenie oferty ramowej] | str. 548
Art. 43a. [Szczegółowe warunki regulacyjne] | str. 552
Art. 44. [Inne obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego] | str. 560
Art. 44a. [Postępowanie w sprawie nałożenia obowiązków regulacyjnych, o których mowa w art. 44 pr.tel.] | str. 562
Art. 44b. [Rozdział funkcjonalny] | str. 563
Art. 44c. [Skoordynowana analiza rynków] | str. 568
Art. 44d. [Utrzymanie dotychczasowych obowiązków regulacyjnych] | str. 569
Art. 44e. [Osoby kierujące wydzieloną jednostką organizacyjną] | str. 569
Art. 44f. [Forma prawna wydzielonej jednostki organizacyjnej] | str. 570
Art. 44g. [Dobrowolny podział przedsiębiorcy zintegrowanego pionowo] | str. 572
Art. 45. [Kontrola dostępu do użytkowników końcowych] | str. 574

Rozdział 3. Regulowanie usług na rynku detalicznym | str. 578
Art. 46. [Obowiązki regulacyjne na rynkach detalicznych] | str. 578
Art. 47. (uchylony). | str. 582
Art. 48. [Obowiązek stosowania cennika oraz regulaminu świadczenia usług] | str. 584

Rozdział 4. Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów | str. 586
Art. 49. [Cele rachunkowości regulacyjnej] | str. 586
Art. 50. [Podmioty prowadzące rachunkowość regulacyjną i kalkulację kosztów] | str. 593
Art. 51. [Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia] | str. 594
Art. 52. [Przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów] | str. 595
Art. 53. [Określenie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału i zatwierdzenie instrukcji oraz opisu kalkulacji kosztów] | str. 598
Art. 54. [Publikacja zatwierdzonej instrukcji, zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów oraz cen stosowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego] | str. 607
Art. 55. (uchylony). | str. 612

DZIAŁ III . Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna | str. 615

Rozdział 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym | str. 615
Art. 56. [Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych] | str. 615
Art. 57. [Szczególne warunki zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych] | str. 671
Art. 58. (uchylony) | str. 683
Art. 59. [Jawność regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych] | str. 684
Art. 60. [Regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych niewymagających zawarcia umowy w formie pisemnej lub elektronicznej] | str. 689
Art. 60a. [Zmiana umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych] | str. 696
Art. 61. [Ceny usług telekomunikacyjnych] | str. 700
Art. 61a. [Zmiana regulaminu lub cennika na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług] | str. 707
Art. 62. [Publikacja podstawowych praw i obowiązków abonentów] | str. 710
Art. 62a. [Obowiązek dostawcy usług informowania o stosowanej metodzie pomiaru w odniesieniu do świadczonej usługi dostępu do Internetu] | str. 715
Art. 63. [Obowiązek informacyjny dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w zakresie publikowania aktualnych informacji o jakości usług] | str. 719
Art. 63a. [Mobilny dostęp do Internetu - limit transferu danych] | str. 727
Art. 64. [Usługi o podwyższonej opłacie] | str. 729
Art. 64a. [Blokada połączeń] | str. 738
Art. 65. [Sprawozdawczość i rejestr numerów wykorzystywanych do świadczenia usług o podwyższonej opłacie] | str. 741
Art. 66. [Spis abonentów i usługa informacji o numerach telefonicznych] | str. 743
Art. 67. [Udostępnianie danych o abonentach] | str. 750
Art. 68. [Połączenie z konsultantem dostawcy usług] | str. 754
Art. 69. [Uciążliwość - podstawa zmiany przydzielonego numeru] | str. 755
Art. 70. [Przeniesienie przydzielonego numeru w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności] | str. 757
Art. 71. [Przenoszenie przydzielonego numeru] | str. 759
Art. 71a. [Rozwiązanie umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i jego skutki] | str. 762
Art. 71b. [Termin przeniesienia numeru i odszkodowanie] | str. 764
Art. 72. [Wybór dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych] | str. 768
Art. 73. [Rozporządzenie w sprawie uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych] | str. 780
Art. 74. [Zapewnienie uprawnień abonentowi] | str. 782
Art. 75. [Uprawnienie do wybierania wieloczęstotliwościowego] | str. 784
Art. 76. [Obowiązek przekazywania danych i sygnałów pomiędzy sieciami operatorów państw członkowskich] | str. 786
Art. 77. (uchylony). | str. 790
Art. 78. [Obowiązek informacyjny wobec Prezesa UKE] | str. 795
Art. 79. [Dostęp do numeracji w Unii Europejskiej] | str. 806
Art. 79a. [ETNS - wywołania przychodzące i wychodzące] | str. 810
Art. 79b. [Ochrona przed nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej] | str. 812
Art. 79c. [Dostęp do usług telefonicznych dla osób niepełnosprawnych] | str. 814
Art. 80. [Wykaz usług telekomunikacyjnych] | str. 822

Rozdział 2. Świadczenie usługi powszechnej | str. 829
Art. 81. [Usługa powszechna] | str. 829
Art. 81a. [Ocena usług telekomunikacyjnych składających się na usługę powszechną] | str. 849
Art. 82. [Konkurs na przedsiębiorcę wyznaczonego] | str. 852
Art. 83. [Wyznaczenie przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej poza trybem konkursowym] | str. 856
Art. 83a. [Zawiadomienie Komisji Europejskiej w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej] | str. 858
Art. 84. [Publikacja listy przedsiębiorców wyznaczonych do świadczenia usługi powszechnej] | str. 858
Art. 85. [Treść decyzji w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej] | str. 859
Art. 86. [Obowiązek świadczenia usługi powszechnej] | str. 861
Art. 87. [Termin zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej] | str. 863
Art. 88. [Minimalna liczba aparatów publicznych lub innych punktów dostępowych umożliwiających komunikację głosową] | str. 864
Art. 89. [Dostęp dla osób niepełnosprawnych] | str. 865
Art. 90. (uchylony). | str. 867
Art. 91. [Dodatkowe obowiązki nakładane w decyzjach w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy do świadczenia usługi powszechnej] | str. 867
Art. 91a. [Cennik w zakresie specjalnego pakietu cenowego i regulamin świadczenia usługi powszechnej] | str. 870
Art. 92. [Termin przedłożenia cennika i regulaminu świadczenia usługi powszechnej] | str. 872
Art. 93. [Dostarczanie udogodnień i usług dodatkowych przez przedsiębiorcę wyznaczonego] | str. 873
Art. 94. (uchylony). | str. 876
Art. 94a. [Zbycie środków majątkowych lokalnej sieci dostępu lub ich znacznej części] | str. 877
Art. 95. [Dopłata do kosztów świadczonych usług] | str. 878
Art. 96. [Wniosek o dopłatę do kosztu netto] | str. 882
Art. 97. [Udział w pokryciu dopłaty] | str. 883
Art. 98. [Ustalenie przedsiębiorców zobowiązanych do uiszczenia dopłaty] | str. 884
Art. 99. [Sposób uiszczenia opłaty] | str. 885
Art. 100. [Finansowanie wydatków jednostek uprawnionych] | str. 887
Art. 101. [Przerwanie bądź w istotnym zakresie ograniczenie usługi] | str. 888
Art. 102. [Brak możliwości świadczenia usługi] | str. 891
Art. 103. [Przedsiębiorca wyznaczony do udostępniania ogólnokrajowego spisu abonentów lub świadczenia usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych] | str. 895

Rozdział 3. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych | str. 898
Art. 104. [Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej] | str. 898
Art. 105. [Odszkodowanie] | str. 899
Art. 106. [Obowiązek rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej] | str. 900
Art. 107. [Skutki wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego] | str. 907
Art. 108. [Przedawnienie roszczeń] | str. 909

Rozdział 4. Sposoby rozstrzygania sporów | str. 909
Art. 109. [Polubowne rozwiązywanie sporów cywilnoprawnych] | str. 909
Art. 110. [Stałe polubowne sądy konsumenckie] | str. 912

DZIAŁ IV. Gospoda rowanie częstotliwościami i numeracją | str. 921

Rozdział 1. Gospodarowanie częstotliwościami | str. 921
Art. 111. [Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości] | str. 921
Art. 112. [Plany zagospodarowania częstotliwości] | str. 936
Art. 113. [Szczegółowe warunki wykonywania określonych służb radiokomunikacyjnych] | str. 942
Art. 114. [Rezerwacja częstotliwości] | str. 943
Art. 114a. [Współkorzystanie z częstotliwości - sprawy sporne] | str. 970
Art. 115. [Treść rezerwacji częstotliwości] | str. 974
Art. 1151. [Ograniczenie sposobu wykorzystania częstotliwości] | str. 987
Art. 1152. [Systemy łączności kolejowej] | str. 990
Art. 115a. [Wykorzystanie zwolnionej części multipleksu] | str. 995
Art. 115b. [Rozstrzygnięcia Prezesa UKE w okresie przejściowym] | str. 996
Art. 116. [Postępowanie selekcyjne] | str. 998
Art. 116a. [Wniosek o zmianę rezerwacji] | str. 1021
Art. 117. (uchylony). | str. 1025
Art. 118. [Ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie] | str. 1026
Art. 118a. [Kryteria oceny ofert w przetargu, aukcji lub konkursie] | str. 1035
Art. 118b. [Podmiot wyłoniony na podstawie procedury selekcyjnej] | str. 1042
Art. 118c. [Ogłoszenie wyników przetargu, aukcji albo konkursu] | str. 1044
Art. 118d. [Unieważnienie przetargu, aukcji albo konkursu] | str. 1046
Art. 118e. [Nierozstrzygnięty przetarg, aukcja albo konkurs] | str. 1057
Art. 119. [Wadium] | str. 1059
Art. 120. [Rozporządzenie uszczegóławiające przetarg, aukcję oraz konkurs] | str. 1062
Art. 121. (uchylony). | str. 1079
Art. 122. [Zmiana podmiotu dysponującego rezerwacją częstotliwości] | str. 1079
Art. 1221. [Przekazanie do użytkowania częstotliwości] | str. 1087
Art. 122a. [Kompetencja Prezesa UKE do wydania decyzji zobowiązującej do wykorzystywania częstotliwości w sposób zgodny z zobowiązaniami podjętymi w ramach procedury selekcyjnej] | str. 1093
Art. 123. [Zmiana lub cofnięcie rezerwacji częstotliwości] | str. 1094
Art. 124. [Ograniczenia związane z cofnięciem rezerwacji częstotliwości] | str. 1109
Art. 125. [Częstotliwości użytkowane jako cywilno-rządowe] | str. 1109

Rozdział 2. Gospodarowanie numeracją | str. 1109
Art. 126. [Przydział numeracji] | str. 1109
Art. 127. [Tablica Zagospodarowania Numeracji] | str. 1117
Art. 128. [Udostępnienie i odmowa udostępnienia numeracji] | str. 1118
Art. 129. [Numery alarmowe] | str. 1120
Art. 130. [Znak identyfikujący abonenta] | str. 1125
Art. 131. [Zmiana numeracji] | str. 1127

DZIAŁ IVa. Operator multipleksu i d ostęp do multipleksu | str. 1130

Art. 131a. [Obowiązki operatora multipleksu] | str. 1132
Art. 131b. [Obowiązek negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy o dostępie do multipleksu] | str. 1135
Art. 131c. [Umowa o dostępie do multipleksu] | str. 1136
Art. 131d. [Interwencja Prezesa UKE] | str. 1137
Art. 131e. [Decyzja Prezesa UKE w sprawie rozstrzygnięcia kwestii spornych lub określenia warunków współpracy] | str. 1138
Art. 131f. [Zmiana umowy o dostępie do multipleksu] | str. 1141
Art. 131g. [Wyłączenie stosowania działu IVa ustawy] | str. 1141

DZIAŁ V. Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne | str. 1142

Art. 132. [Interoperacyjność usług cyfrowych transmisji radiofonicznych i telewizyjnych] | str. 1146
Art. 133. [Obowiązek świadczenia usług technicznych nadawcom] | str. 1154
Art. 134. [Znoszenie obowiązku określonego w art. 133 pr.tel.] | str. 1157
Art. 135. [Obowiązki w zakresie umów licencyjnych] | str. 1159
Art. 136. [Dostęp do udogodnień towarzyszących] | str. 1161
Art. 136a. [Kompetencje Prezesa UKE w sprawach spornych] | str. 1164

DZIAŁ VI. Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe | str. 1169

Rozdział 1. Infrastruktura telekomunikacyjna | str. 1169
Art. 137. [Specyfikacje techniczne zakończeń sieci] | str. 1169
Art. 138. [Obowiązki Prezesa UKE w zakresie interfejsów międzysieciowych] | str. 1172
Art. 139. [Dostęp do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej bez względu na pozycję rynkową] | str. 1173
Art. 140. (uchylony). | str. 1182
Art. 141. (uchylony). | str. 1184
Art. 142. [Oddzielenie funkcji nadzorczych od funkcji właścicielskich] | str. 1186

Rozdział 2. Używanie i obsługa urządzeń radiowych | str. 1188
Art. 143. [Wymóg pozwoleń radiowych] | str. 1188
Art. 144. [Wyłączenie z zakresu obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego] | str. 1195
Art. 144a. [Czasowe używanie urządzeń radiowych w celu okazjonalnego przekazu] | str. 1203
Art. 144b. [Czasowe używanie urządzenia radiowego w celach badań naukowych, testów lub eksperymentów] | str. 1207
Art. 144c. [Rejestr urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia radiowego] | str. 1209
Art. 144d. [Przesłanki wykreślenia danych z rejestru] | str. 1213
Art. 145. [Treść pozwolenia radiowego] | str. 1213
Art. 146. [Warunki wykorzystywania częstotliwości] | str. 1215
Art. 147. [Cofnięcie lub zmiana pozwolenia radiowego] | str. 1216
Art. 148. [Przesłanki wydania pozwolenia radiowego] | str. 1218
Art. 148a. [Obowiązek publikacji w BIP UKE] | str. 1225
Art. 148b. [Używanie urządzenia radiowego przez podmioty wyszczególnione] | str. 1225
Art. 149. [Świadectwa operatora urządzeń radiowych] | str. 1227
Art. 150. [Świadectwo operatora urządzeń radiowych] | str. 1228
Art. 151. [Zakres praw wynikających ze świadectwa operatora urządzeń radiowych] | str. 1235

Rozdział 3. Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych | str. 1236
Art. 152. [Zastosowanie ustawy o systemie oceny zgodności] | str. 1237
Art. 152a. [Przepis odsyłający do ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa] | str. 1245
Art. 153. [Wymagania wobec urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wprowadzanych do obrotu] | str. 1247
Art. 154. [Urządzenia radiowe z ograniczeniami wprowadzania ich do obrotu] | str. 1255
Art. 155. [Obowiązek współpracy z Prezesem UKE przy wprowadzaniu urządzeń do obrotu] | str. 1258
Art. 156. [Eksponowanie na targach, wystawach i pokazach] | str. 1262
Art. 157. (uchylony). | str. 1264
Art. 158. [Dokumentacja związana z oceną zgodności] | str. 1265

DZIAŁ VII . Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych | str. 1269

Art. 159. [Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej] | str. 1290
Art. 160. [Obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej] | str. 1306
Art. 161. [Przetwarzanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną] | str. 1308
Art. 162. [Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej] | str. 1313
Art. 163. [Obowiązek informacyjny] | str. 1321
Art. 164. [Okres przetwarzania danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną] | str. 1322
Art. 165. [Przetwarzanie danych transmisyjnych] | str. 1324
Art. 166. [Obowiązki dotyczące wykorzystania danych o lokalizacji] | str. 1326
Art. 167. [Włączenie się do trwającego połączenia] | str. 1328
Art. 168. [Rejestracja danych o wykonanych usługach telekomunikacyjnych] | str. 1330
Art. 169. [Publicznie dostępny spis abonentów] | str. 1331
Art. 170. [Udzielanie informacji o numerach abonentów] | str. 1335
Art. 171. [Dodatkowe usługi] | str. 1337
Art. 172. [Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego] | str. 1341
Art. 173. [Przechowywanie informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych (tzw. cookies) i uzyskiwanie do nich dostępu] | str. 1349
Art. 174. [Zgoda abonenta lub użytkownika końcowego] | str. 1355
Art. 174a. [Naruszenie danych osobowych] | str. 1357
Art. 174b. [Kontrola GIODO] | str. 1363
Art. 174c. [Wystąpienie w sprawie ochrony danych osobowych] | str. 1368
Art. 174d. [Rejestr naruszeń danych osobowych] | str. 1369

DZIAŁ VIIa . Bezpieczeństwo i integralność sieci i usług telekomunikacyjnych | str. 1372

Art. 175. [Środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci, usług oraz przekazu komunikatów] | str. 1372
Art. 175a. [Notyfikowanie Prezesowi UKE naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług] | str. 1376
Art. 175b. [Notyfikowanie przez Prezesa UKE wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego] | str. 1377
Art. 175c. [Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i integralności sieci] | str. 1379
Art. 175d. [Delegacja ustawowa do określenia minimalnych szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod zapobiegania zagrożeniom] | str. 1383
Art. 175e. [Obowiązek publikacji] | str. 1384

DZIAŁ VIII . Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego | str. 1386

Art. 176. [Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem i porządkiem publicznym] | str. 1389
Art. 176a. [Szczegółowe obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń] | str. 1392
Art. 177. [Udostępnianie urządzeń radiowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń] | str. 1400
Art. 178. [Uprawnienie Prezesa UKE do wydania decyzji] | str. 1403
Art. 179. [Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego związane z utrzymaniem sieci] | str. 1407
Art. 180. [Blokowanie połączeń lub przekazów informacji] | str. 1416
Art. 180a. [Retencja danych] | str. 1421
Art. 180b. [Wspólne wykonywanie obowiązków bądź ich powierzenie] | str. 1425
Art. 180c. [Zakres danych podlegających retencji] | str. 1425
Art. 180d. [Udostępnianie danych retencyjnych] | str. 1428
Art. 180e. [Obowiązek ochrony danych retencyjnych] | str. 1429
Art. 180f. [Obowiązki informacyjne] | str. 1430
Art. 180g. [Sprawozdawczość o przekazywanych danych podmiotom uprawnionym] | str. 1431
Art. 181. (uchylony). | str. 1434
Art. 182. [Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów, umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego] | str. 1434

DZIAŁ IX. Opłaty telekomunikacyjne | str. 1436

Art. 183. [Cel i zasady pobierania opłaty telekomunikacyjnej] | str. 1436
Art. 184. [Opłaty za prawo do wykorzystywania numeracji] | str. 1446
Art. 185. [Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością] | str. 1452
Art. 186. [Pobieranie opłat i ich przeznaczenie] | str. 1464
Art. 187. [Zastosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] | str. 1464
Art. 188. [Zastosowanie przepisów ordynacji podatkowej] | str. 1465

DZIAŁ X. Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE | str. 1467

Rozdział 1. Organy administracji łączności | str. 1467
Art. 189. [Określenie organów administracji łączności i celów polityki regulacyjnej] | str. 1467
Art. 190. [Organ regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych] | str. 1506
Art. 191. [Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej] | str. 1517
Art. 192. [Zakres działania Prezesa UKE] | str. 1519
Art. 192a. [Obowiązek prowadzenia badania społecznego] | str. 1544
Art. 193. [Urząd Komunikacji Elektronicznej] | str. 1545
Art. 194. (uchylony). | str. 1547
Art. 195. (uchylony). | str. 1549
Art. 196. (uchylony). | str. 1552
Art. 197. (uchylony). | str. 1553
Art. 198. (uchylony). | str. 1554

Rozdział 2. Kontrola i postępowanie pokontrolne | str. 1556
Art. 199. [Uprawnienia Prezesa UKE] | str. 1556
Art. 200. [Zakres uprawnień kontrolnych] | str. 1563
Art. 200a. [Zastosowanie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej] | str. 1570
Art. 201. [Skutki przeprowadzenia kontroli] | str. 1573
Art. 202. [Usuwanie zagrożeń] | str. 1578
Art. 203. [Rozstrzygnięcia Prezesa UKE dotyczące urządzeń radiowych] | str. 1581
Art. 204. [Szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia] | str. 1584
Art. 204a. [Szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia] | str. 1585
Art. 205. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 200-204 pr.tel.] | str. 1587

Rozdział 3. Postępowanie przed Prezesem UKE | str. 1590
Art. 206. [Zastosowanie przepisów do postępowania przed Prezesem UKE] | str. 1590
Art. 207. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] | str. 1605
Art. 207a. [Okazjonalny przekaz informacji] | str. 1608

DZIAŁ XI. Przepisy karne i kary pieniężne | str. 1610

Art. 208. [Używanie urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia] | str. 1610
Art. 209. [Kary pieniężne] | str. 1613
Art. 210. [Wymiar kary] | str. 1651

DZIAŁ XII . Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 1655

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 1655
Art. 211. [Zmiany w ustawie z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń] | str. 1655
Art. 212. [Zmiany w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji] | str. 1656
Art. 213. [Zmiany w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej] | str. 1656
Art. 214. [Zmiany w ustawie z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej] | str. 1657
Art. 215. [Zmiany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych] | str. 1658
Art. 216. [Zmiany w ustawie z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji] | str. 1659
Art. 217. [Zmiany w ustawie z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych] | str. 1659
Art. 218. [Zmiany w ustawie z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu] | str. 1660
Art. 219. [Zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych] | str. 1661
Art. 220. [Zmiany w ustawie z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe] | str. 1661

Rozdział 2. Przepisy przejściowe | str. 1662
Art. 221. [Przedsiębiorca telekomunikacyjny, który przed dniem wejścia w życie ustawy był operatorem o znaczącej pozycji rynkowej] | str. 1662
Art. 222. [Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy] | str. 1666
Art. 223. [Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne z 2000 r.] | str. 1667
Art. 224. [Zezwolenie telekomunikacyjne lub zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej] | str. 1668
Art. 225. [Przedsiębiorcy lub inne podmioty uprawnione do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów] | str. 1677
Art. 226. [Wnioski o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego] | str. 1677
Art. 227. [Rezerwacja częstotliwości oraz przydziały numeracji] | str. 1678
Art. 228. [Prezes URTiP] | str. 1679
Art. 229. [Finansowanie URTiP] | str. 1679
Art. 230. [Operator publiczny posiadający zezwolenie telekomunikacyjne] | str. 1679
Art. 231. [Opłata, o której mowa w art. 183 pr.tel.] | str. 1680
Art. 232. [Niestosowanie wymagań, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 3 lit. a pr.tel.] | str. 1680
Art. 233. [Zastosowanie przepisów przejściowych do aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych bez oznakowania znakiem zgodności] | str. 1680

Rozdział 3. Przepisy końcowe | str. 1681
Art. 234. [Utrata mocy obowiązującej ustawy - Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 852)] | str. 1681
Art. 235. [Wejście w życie ustawy] | str. 1681

Bibliografia | str. 1683

Wykaz źródeł prawa | str. 1691

Wykaz orzecznictwa | str. 1709

Spis tabel i schematów | str. 1721

Indeks rzeczowy | str. 1723
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

-14%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 14

Czternasty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera opracowanie dotyczące konsekwencji, jakie wiążą się z brakiem jednolitości terytorialnej prawa hiszpańskiego na prawo kolizyjne. Poza tym czytelnik znajdzie artykuły omawiające zagadnienie potrącenia wierzytelności wyrażonych w różnych walutach, jak i przejścia ryzyka w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów na tle konwencji wiedeńskiej. Oprócz tego w czternastym tomie czasopisma zamieszczono opracowanie dotyczące perspektyw utworzenia fundacji europejskiej. Godne polecenia jest także, zamykające tom, omówienie prawa prywatnego międzynarodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Cena: 21.00 zł 18.00 zł
„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 7

Silesian Journal of Legal Studies (SJLS) vol. 7, wydany w 2015 r., realizuje ideę dyskursu prawniczego poprzez granice. Teksty zamieszczone w tym numerze pochodzą od autorów związanych z ośrodkami naukowymi ze Szwajcarii, Czech i Portugalii. Artykuły portugalskich profesorów José João Abrantesa i Paulo Ferreira da Cunha dotyczą kwestii z pogranicza prawa konstytucyjnego, historii, prawa pracy oraz ekonomii. José João Abrantes z Universidade Nova de Lisboa odnosi się do wprowadzania elastycznych rozwiązań w prawie pracy w dobie kryzysu ekonomicznego. Natomiast Paulo Ferreira da Cunha z Uniwersytetu w Porto analizuje portugalską drogę do demokracji. SJLS vol. 7 zawiera także artykuł Jakuba Dohnala z Uniwersytetu w Ołomuńcu, który omawia wybrane zagadnienia czeskiej reformy prawa konsumenckiego. Tekst wydaje się interesujący z perspektywy swobodnego przepływu osób, kapitału i towarów w UE. Ponadto w numerze zamieszczono obszerne studium poświęcone odpowiedzialności unijnej agencji Frontex za naruszenia praw człowieka. Jego autorką jest Izabella Majcher z Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva Global Detention Project. Opracowanie to nabiera szczególnego znaczenia w świetle kryzysu migracyjnego w basenie Morza Śródziemnego. Podobnie jak poprzednie wydania, SJLS vol. 7 zawiera sprawozdania z konferencji i seminariów, a także spis monografii, których autorami są pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Dołączono także wykaz konferencji organizowanych przez WPiA UŚ i Fundację Facultas Iuridica w 2014 r.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

-14%

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

Monografia jest skierowana zarówno do pracowników naukowych i studentów wszystkich kierunków, których programy nauczana obejmują problematykę teorii administracji, w tym prawa administracyjnego.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

-13%

Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości

Stan prawny na 20.08.2007 r.


Monografia jest poświęcona wpływowi zasady pomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowicie na jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnego prawa materialnego.
Teoretyczne konstrukcje wespół z regulacjami prawnymi, widziane z perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacji zasady pomocniczości.

Zobacz więcej

Cena: 39.00 zł 34.00 zł
Akta karne dla aplikantów

-14%

Akta karne dla aplikantów

\n\nKsiążka zawiera zbiór starannie wybranych materiałów do ćwiczeń, które pomogą aplikantom adwokackim i radcowskim przygotować się do egzaminu zawodowego.\n\nOpracowanie składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się uwagi ogólne dotyczące sposobu przygotowania projektu apelacji oraz opinii prawnej o braku podstaw do jej wniesienia wraz z praktycznymi objaśnieniami i wzorami. W drugiej części zamieszczono materiały do wybranych spraw karnych i przedstawiono je w formie kazusów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Są to materiały do pracy indywidualnej w formie zmodyfikowanych akt spraw karnych zaczerpniętych z praktyki, mające ułatwić czytelnikom przygotowanie projektu własnego skutecznego rozwiązania. Części trzecia i czwarta zawierają propozycje rozwiązań kazusów stanowiących materiał egzaminacyjny na egzaminach adwokackich oraz radcowskich, uwzględniających opis istotnych zagadnień sporządzonych przez powołany zespół do przygotowania zadań egzaminacyjnych z zakresu prawa karnego.\n\nW nowym wydaniu szczególny nacisk położono na problematykę zarzutów apelacyjnych w warunkach zmiany modelu postępowania odwoławczego związanego z reformatoryjnym orzekaniem przez sąd odwoławczy. Zawarto w nim także uzasadnienia wyroków sporządzone zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami na formularzu uzasadnień w sprawach karnych oraz krótkie omówienie najistotniejszych zagadnień i problemów ułatwiających prawidłowe sporządzenie apelacji.

Cena: 144.00 zł 124.00 zł
Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

-13%

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Pierwszy rozdział niniejszej pracy otwiera opracowanie prof. R. Mikosza, dotyczące
problematyki potrzebnych zmian w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Praca ta
przygotowana została na podstawie ustnego wystąpienia, otwierającego powyższą konferencję.
Artykuł ten jest jednocześnie pierwszym artykułem w części I dotyczącej problematyki
postępowania sądowoadministracyjnego. W części tej omówiono również europejskie
standardy w świetle kontroli sądowej w administracji publicznej.
Część drugą poświęcono problematyce postępowania administracyjnego ogólnego i
postępowań administracyjnych szczególnych. Uzasadnieniem dla umieszczenia w jednej
części problematyki postępowania ogólnego i szczególnego jest to, iż niektórzy Autorzy
przedstawili w swoich pracach problemy zarówno z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,
jak i przepisów procesowych szczególnych. Omówiono tu wybrane problemy
wnioskowego udostępniania informacji publicznej, kwestię komunikacji elektronicznej
w postępowaniu administracyjnym, domniemania formy decyzji administracyjnej, postępowania
administracyjnego w przedmiocie opłat i kar związanych z korzystaniem ze środowiska,
postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej.
Część trzecia dotyczy zaś problemów stycznych: postępowania administracyjnego
i innych gałęzi i działów prawa. Chodzi tu głównie o prawo cywilne i prawo urzędnicze.
W części tej zawarto rozważania dotyczące partycypacji społeczności lokalnej w postępowaniach
wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, postępowania w sprawie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
oraz postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej o wytyczne
konstytucyjne (stan obecny i postulaty zmian).
W części czwartej umieszczono zaś rozważania na temat proceduralnych aspektów
przeprowadzania kontroli w ramach administracji rządowej, wstrzymania wykonalności
aktu administracyjnego (prace tę umieszczono w tym rozdziale ze względu na to, iż Autor
omawia tę problematykę w świetle zarówno postępowania jurysdykcyjnego – ogólnego
i szczególnego, jak i sądowoadministracyjnego) oraz rozgraniczenia właściwości rzeczowej
wojewody i regionalnej izby obrachunkowej w zakresie nadzoru nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego.

Cena: 15.00 zł 13.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.