Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich

ebook

- 14%

Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich

Sławomir Dudzik, Nina Półtorak

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 111.00 zł 96.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 96.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-6767-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Książka stanowi zbiór artykułów naukowych dotyczących wzajemnych relacji między porządkami konstytucyjnymi państw członkowskich a prawem Unii Europejskiej. Konieczność ponownego przemyślenia tej problematyki wiąże się głownie ze zmianami ustrojowymi w Unii Europejskiej wprowadzonymi przez traktat z Lizbony, a także z ostatnimi działaniami podejmowanymi na forum unijnym i międzynarodowym w reakcji na kryzys gospodarczy i kryzys finansów publicznych w państwach członkowskich.


Czytelnik znajdzie w pracy rozważania poświęcone m.in. poszanowaniu tożsamości narodowej, orzecznictwu sądów konstytucyjnych w sprawach unijnych, prawom podstawowym obywateli Unii Europejskiej oraz instrumentom prawnym mającym zapewnić stabilność strefy euro.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla prawników konstytucjonalistów oraz prawników zajmujących się prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych.

Tytuł
Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich
Autorzy
Sławomir Dudzik, Nina Półtorak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6767-7
Rok wydania
2014
Liczba stron
580
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

CZĘŚĆ I
Ochrona tożsamości narodowej i podstawowych funkcji państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej
str. 17

Zdzisław Brodecki, Olga Hołub-Śniadach
Prawo państw członkowskich en block
str. 19

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Tożsamość narodowa - dopuszczalny wyjątek od zasady prymatu?
str. 29

Aleksandra Kustra
Sądy konstytucyjne a ochrona tożsamości narodowej i konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 51

Marzena Laskowska, Maciej Taborowski
Obowiązek wykładni przyjaznej prawu Unii Europejskiej - między otwartością na proces integracji a ochroną tożsamości konstytucyjnej
str. 79

Ziemowit Cieślik
Konstytucjonalizacja wystąpienia Polski z Unii Europejskiej - problematyka prawna
str. 109

Jacek Barcik
Tożsamość konstytucyjna państw członkowskich Unii Europejskiej a perspektywa kreacji wspólnej obrony europejskiej
str. 122

CZĘŚĆ II
Konstytucje państw członkowskich wobec współczesnych wyzwań integracji europejskiej
str. 143

Robert Grzeszczak
Federalizm wykonawczy w Unii Europejskiej - o dwóch rządach na jednym terytorium i pluralizmie konstytucyjnym
str. 145

Sylwia Majkowska-Szulc
Polskie acquis constitutionnel wobec acquis communautaire
str. 165

Ryszard Balicki
Rozdział europejski w polskiej Konstytucji - rzecz o niezrealizowanym kompromisie konstytucyjnym z 2011 r.
str. 185

Ilona Przybojewska
Konstytucyjna zasada przychylności procesowi integracji europejskiej w świetle ewolucji unijnego modelu ustrojowego
str. 197

Monika Kawczyńska
Kontrola zgodności z Konstytucją aktów unijnego prawa pochodnego w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym
str. 213

Agnieszka Kastelik-Smaza
Skutki stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją unijnego prawa pochodnego z punktu widzenia skarżącego
str. 244

Inga Kawka
Problem pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej w orzecznictwie francuskiej Rady Konstytucyjnej
str. 259

Mariusz Baran
Dopuszczalność ograniczeń kompetencji sądów krajowych niższych instancji w inicjowaniu procedury prejudycjalnej (formuła Rheinmühlen) - wnioski dla sądów polskich
str. 274

Agnieszka Grajewska, Maciej Perkowski
Konstytucyjne uwarunkowania sportu w Unii Europejskiej z perspektywy Polski
str. 302

CZĘŚĆ III
Prawa podstawowe i ich ochrona w obliczu współczesnych reform ustrojowych w Unii Europejskiej
str. 317

Marcin Górski
Skutek Karty praw podstawowych Unii Europejskiej po wejściu w życie traktatu z Lizbony w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 319

Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Wpływ traktatu lizbońskiego na rozwój zasady równości
str. 341

Anna Zawidzka-Łojek
"Czy leci z nami pilot?", czyli dopuszczalne odstępstwa od zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej
str. 359

Ireneusz C. Kamiński
Kilka uwag o treści i ewolucji prawa do zawarcia związku małżeńskiego oraz do założenia rodziny
str. 379

Marcin Sokołowski
Wybrane aspekty dobra dziecka w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej na tle polskiego prawa
str. 394

Agnieszka Grzelak
Prawo do ochrony danych osobowych a konieczność walki z przestępczością. Uwagi na tle art. 16 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
str. 407

Aleksandra Wentkowska
Ochrona dobra wspólnego w działaniach polskiego i europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 435

CZĘŚĆ IV
Przyszłość Unii Europejskiej: federalizacja czy powrót do wspólnoty gospodarczej?
str. 451

Piotr Bogdanowicz
Budując zamki na lodzie? Kilka uwag na temat walki z kryzysem finansowym w Unii Europejskiej
str. 453

Monika Adamczak-Retecka
Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy europejskiego prawa prywatnego
str. 464

Barbara Nita
Konstytucyjne gwarancje prawa karnego materialnego oraz procesowego wobec wyzwań integracji europejskiej
str. 475

Aleksandra Kluczewska-Rupka
Reforma europejskiego nakazu aresztowania a ochrona konstytucyjnych wartości państw członkowskich Unii Europejskiej
str. 503

Marek Zieliński
Dostęp do Internetu jako nowe prawo podstawowe Unii Europejskiej?
str. 524

Marcin Kiełbasa
Wpływ prawa Unii Europejskiej na systemy opieki zdrowotnej państw członkowskich
str. 539
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 1

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” stanowią kontynuację dawnych „Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego”, które w latach 1977–2000 ukazywały się nakładem Uniwersytetu Śląskiego. Zmienia się jednak zakres tematyczny nowej serii, przede wszystkim bowiem ulega znacznemu rozszerzeniu. Poza problematyką kolizyjnoprawną prawa prywatnego międzynarodowego, autorzy zajmują się międzynarodowym prawem handlowym (w tym aktami prawa jednolitego), prawem prywatnym porównawczym, międzynarodowym arbitrażem handlowym, europejskim prawem gospodarczym oraz międzynarodowym prawem postępowania cywilnego.

Cena: 19.95 zł 17.00 zł
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

-15%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 5

Piąty tom „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” poświęcony został kolizyjnej problematyce zobowiązań umownych (artykuły dotyczące rozporządzenia Rzym I, wygaśnięcia zobowiązania, umowy ubezpieczenia i faktoringu) oraz zobowiązań pozaumownych (artykuł poświęcony odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w świetle rozporządzenia Rzym II). Zbiór wzbogacony został o publikacje z zakresu prawa autorskiego i spadkowego w ujęciu kolizyjnoprawnym. Godne polecenia jest również opracowanie dotyczące węgierskiej drogi ku instytucjonalizacji związków partnerskich.

Cena: 18.90 zł 16.00 zł
Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

-14%

Administracja ochrony zdrowia w Polsce – między świadczeniem a reglamentacją

Książka prezentuje rolę i zakres administracji publicznej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. W opracowaniu omówiono tematy takie jak prywatyzacja ochrony zdrowia i odpłatność świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono również zagadnienia dotyczące najnowszych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego, sieci szpitali, czy problem utraty kontroli jednostki samorządu terytorialnego nad prowadzonym podmiotem leczniczym. Analizie poddano nierozstrzygnięte dotąd kwestie, m.in. w jaki sposób administracja publiczna ma zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych, czy ma to czynić przez tworzone przez siebie podmioty lecznicze, czy też w inny sposób.


Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się ochroną zdrowia, adwokatów, radców prawnych, sędziów. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji, zarządzania czy ochrony zdrowia.

Cena: 110.00 zł 95.00 zł
Administrator 11/2017

-29%

Administrator 11/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● O zmianie ustawy o własności lokali oraz Prawa budowlanego,
● Podatek od miejsca postojowego w garażu,
● Systemy zdalnego odczytu mediów.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 4/2015

-29%

Administrator 4/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Jesteśmy z Państwem już ćwierć wieku! - 25 lat na rynku miesięcznika ADMINISTRATOR,
● Uczymy się na błędach... własnych – rozmowa o poszanowaniu energii,
● Spółdzielnie a RPO,
● Przegląd wodomierzy.

Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Administrator 7-8/2015

-32%

Administrator 7-8/2015

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami. W numerze m.in.: ● Dziedziczenie udziałów w spółdzielni, ● Jak przygotować kosztorys hydroizolacji?, ● Przegląd ciepłomierzy.

Cena: 31.00 zł 21.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.