Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony

ebook

- 14%

Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony

Justyna Balcarczyk

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 85.00 zł 73.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 73.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-264-7541-2
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

W monografii przedstawiono tematykę transgranicznego naruszenia dobrego imienia osoby fizycznej, zwłaszcza w zakresie prawa właściwego dla dobrego imienia oraz kolizyjnoprawne kwestie jego ochrony. Oprócz rozważań poświęconych łącznikom istniejącym w obrębie tego zagadnienia w normach prawa kolizyjnego państw europejskich, szczególna uwaga została poświęcona nowym rozwiązaniom przyjętym przez krajowego ustawodawcę w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe.


Autorka omawia także konstrukcje dotyczące prawa właściwego dla ochrony dobrego imienia w systemach common law - w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. Odwołuje się również do aktualnych wydarzeń mających miejsce na gruncie prawa europejskiego w przedmiocie prawa właściwego dla ochrony dóbr osobistych oraz wskazuje potencjalne rozwiązania tego kontrowersyjnego tematu.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków specjalizujących się w zagadnieniach transgranicznych oraz dla przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Będzie przydatna także osobom zajmującym się problematyką prasy oraz kolizyjnoprawnymi aspektami deliktów.

Tytuł
Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony
Autor
Justyna Balcarczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7541-2
Rok wydania
2014
Liczba stron
412
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 25

Rozdział 1
Prawo właściwe dla dobrego imienia | str. 29

1.1. Uwagi ogólne | str. 29

1.2. Porządki prawne, które nie przewidują odrębnych rozwiązań kolizyjnych dla dóbr osobistych | str. 31

1.3. Porządki prawne, które przewidują odrębne rozwiązania kolizyjne dla dóbr osobistych | str. 35

1.3.1. Uwagi ogólne | str. 35

1.3.2. Doktryna włoska i portugalska | str. 37

1.3.3. Regulacja krajowa | str. 44

1.3.3.1. Sytuacja do czasu uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 44

1.3.3.2. Sytuacja w świetle ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 44

1.3.3.3. Zastosowany łącznik | str. 50

1.3.3.4. Wady łącznika obywatelstwa | str. 57

1.3.3.5. Ewolucja podejścia do łącznika obywatelstwa | str. 69

1.3.3.6. Ocena łącznika z art. 16 ust. 1 p.p.m. | str. 74

1.3.3.7. Rozgraniczenie zakresu statutów | str. 84

1.3.3.8. Zakres statutu z art. 16 ust. 1 p.p.m. | str. 91

Rozdział 2
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w systemach kontynentalnych | str. 98

2.1. Uwagi ogólne | str. 98

2.2. Porządki prawne, które nie przewidują odrębnych rozwiązań kolizyjnych dla dóbr osobistych | str. 103

2.2.1. Uwagi ogólne | str. 103

2.2.2. Porządki prawne, które opierają prawo właściwe na łączniku miejsca deliktu | str. 105

2.2.2.1. Modele reguły legis loci delicti | str. 106

2.2.2.2. Wada powiązania loci delicti - wielomiejscowość deliktu | str. 130

2.2.2.3. Modyfikacje zasady lex loci delicti | str. 138

2.2.3. Miejsce zwykłego pobytu lub zamieszkania poszkodowanego | str. 152

2.2.4. Ochrona słabszej strony | str. 155

2.2.5. Miejsce zwykłego pobytu lub zamieszkania pozwanego | str. 156

2.2.6. Zgodność z fundamentalnymi zasadami prawa miejsca wydawcy | str. 158

2.3. Porządki prawne, które przewidują odrębne rozwiązania kolizyjne dla ochrony dóbr osobistych | str. 160

2.3.1. Uwagi ogólne | str. 160

2.3.2. Doktryna polska | str. 161

2.3.2.1. Sytuacja do czasu uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 161

2.3.2.2. Sytuacja w świetle ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 164

2.3.2.3. Uwagi ogólne na tle normy art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe | str. 165

2.3.2.4. Zakres statutu | str. 176

2.3.2.5. Ocena art. 16 ust. 2 p.p.m. | str. 178

2.3.3. Bułgaria | str. 180

2.3.4. Węgry | str. 182

2.3.5. Belgia | str. 184

2.3.6. Litwa | str. 185

2.3.7. Rumunia | str. 186

2.3.8. Czechy | str. 187

2.4. Norma regulująca prawo właściwe dla odpowiedzi prasowej oraz sprostowania | str. 187

2.5. Klauzula porządku publicznego | str. 196

2.5.1. Uwagi wstępne | str. 196

2.5.2. Naruszenie klauzuli porządku publicznego przez brak ochrony dla dobrego imienia bądź jej niewystarczający zakres | str. 202

2.5.3. Naruszenie klauzuli porządku publicznego przez zakres roszczeń przyznanych poszkodowanemu przez prawo właściwe | str. 208

Rozdział 3
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w systemach common law | str. 215

3.1. Uwagi ogólne | str. 215

3.2. Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w Wielkiej Brytanii - zasada double actionability | str. 217

3.2.1. Uwagi ogólne | str. 217

3.2.2. Prawo właściwe dla czynów niedozwolonych popełnionych za granicą i dochodzonych w Wielkiej Brytanii | str. 220

3.2.3. Prawo właściwe dla czynów niedozwolonych popełnionych na terytorium Wielkiej Brytanii | str. 223

3.2.4. Reforma prawa prywatnego międzynarodowego w latach 80. | str. 224

3.2.5. Zachowanie status quo i wyłączenie deliktu zniesławienia spod zakresu nowej ustawy kolizyjnej | str. 230

3.3. Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w Stanach Zjednoczonych | str. 234

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 234

3.3.2. Prawo kolizyjne i jego rozwój za oceanem | str. 236

3.3.3. Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia. Uwagi wstępne | str. 243

3.3.3.1. Podstawowa zasada kolizyjna dla ochrony dobrego imienia w drugim restatement | str. 247

3.3.3.2. Zasada kolizyjna drugiego restatement dla ochrony dobrego imienia w przypadku zniesławienia wielomiejscowego oraz dokonanego przez środki masowego przekazu | str. 249

3.3.3.3. Praktyka sądowa w sprawach transgranicznego naruszenia dobrego imienia | str. 254

Rozdział 4
Prawo właściwe dla ochrony dobrego imienia w prawie europejskim | str. 257

4.1. Uwagi ogólne | str. 257

4.2. Kształtowanie się treści rozporządzenia Rzym II w zakresie prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z naruszenia dobrego imienia | str. 258

4.2.1. Okres do czasu przyjęcia Traktatu o Unii Europejskiej | str. 258

4.2.2. Okres po przyjęciu Traktatu o Unii Europejskiej | str. 264

4.2.3. Wstępne prace nad europejskim instrumentem dotyczącym prawa właściwego dla deliktów | str. 268

4.2.4. Projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych i jego losy ustawodawcze | str. 275

4.2.4.1. Projekt rozporządzenia o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych autorstwa Komisji | str. 275

4.2.4.2. Stanowisko Parlamentu Europejskiego co do projektu rozporządzenia Rzym II | str. 278

4.2.4.3. Stanowisko Rady co do projektu rozporządzenia Rzym II | str. 281

4.2.4.4. Dalsze prace Komisji nad projektem rozporządzenia Rzym II | str. 287

4.2.4.5. Drugie czytanie projektu rozporządzenia Rzym II | str. 288

4.2.4.6. Dalsza procedura legislacyjna. Wyłączenie omawianego zagadnienia spod zakresu rozporządzenia Rzym II | str. 291

4.2.5. Realizacja tzw. klauzuli przeglądowej | str. 292

4.3. Dalsze prace nad wspólną normą kolizyjną na poziomie europejskim dotyczącą ochrony dobrego imienia | str. 294

4.4. Konsekwencje status quo | str. 296

4.4.1. Uwagi wstępne | str. 296

4.4.2. Forum shopping | str. 298

4.4.3. Turystyka zniesławieniowa | str. 301

4.4.4. Rewizja rozporządzenia Bruksela I | str. 308

4.4.5. Prace Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego | str. 309

Rozdział 5
Proponowane przez doktrynę łączniki normy odnoszącej się do ochrony dobrego imienia na poziomie europejskim | str. 311

5.1. Uwagi ogólne | str. 311

5.2. Stanowiska opowiadające się za zachowaniem status quo | str. 312

5.3. Stanowiska opowiadające się za nowelizacją rozporządzenia Rzym II i możliwe łączniki kolizyjne | str. 315

5.3.1. Uwagi wstępne | str. 315

5.3.2. Łącznik prawa państwa zwykłego pobytu poszkodowanego w chwili wyrządzenia czynu niedozwolonego | str. 316

5.3.3. Łącznik prawa państwa, w którym powstaje szkoda | str. 317

5.3.4. Lex fori | str. 320

5.3.5. Zasada prawa państwa pochodzenia | str. 321

5.3.6. Teoria interesów państwowych | str. 327

5.3.7. Teoria rozróżnienia na zasady regulujące postępowaniem oraz zasady alokujące stratę | str. 330

5.3.8. Punkt ciężkości konfliktu | str. 334

5.3.9. Zasada najściślejszego związku | str. 336

5.4. Konkluzje | str. 339

Zakończenie | str. 343

Wykaz literatury | str. 351

Wykaz orzecznictwa | str. 395
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

-13%

„Silesian Journal of Legal Studies”. Vol. 6

“Silesian Journal of Legal Studies” vol. 6 jest kolejnym numerem wydawnictwa ciągłego powołanego do życia uchwałą Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Śląskiego. W SJLS są publikowane teksty w językach kongresowych Numer szósty SJLS zawiera artykuły dotyczące różnych dziedzin prawa – prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego i finansowego. Artykuły odnoszą się do aktualnych problemów prawnych i praktycznych pojawiających się na gruncie prawa krajowego – (głównie z zakresu prawa finansowego i administracyjnego) oraz międzynarodowego – delimitacja granic w Arktyce oraz działalności ECOWAS. SJLS no. 6 zawiera także sprawozdanie z międzynarodowej konferencji prawa własności intelektualnej, która odbyła się w Oksfordzie oraz interdyscyplinarne studium przypadków z pogranicza socjologii, kulturoznawstwa i prawa. Wzorem poprzednich wydań SJLS no. 6 zawiera także spis wybranych, ważniejszych monografii autorstwa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UŚ wydanych w 2013 r. oraz listę konferencji zorganizowanych na Wydziale. Wykazy te mają na celu promocję Wydziału i zapoznanie społeczności akademickiej z jego działalnością naukową. Publikacja jest adresowana do szerokiego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Zakłada się, że czytelnikami będą prawnicy – tak teoretycy jak i praktycy – specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Może też być cennym źródłem dla magistrantów i doktorantów. Dzięki podjętym zagadnieniom interdyscyplinarnym oraz międzynarodowym publikacja wychodzi poza dziedzinę prawa, a przede wszystkim udowadnia tezę, że współczesne zagadnienia prawne przekraczają gra nice państw i kontynentów.

Cena: 23.10 zł 20.00 zł
12 esejów. Idee i ludzie

-14%

12 esejów. Idee i ludzie

\n\nPublikacja zawiera 12 esejów, z których większość ukazała się w latach 1979–2020 w różnych czasopismach i książkach. Część z nich została ponownie zredago­wana przez autora. Zbiór uzupełniają dwa wcześniej niepublikowane teksty oraz wstęp dr hab. Iwony Barwickiej­ Tylek.
\n\n„W dedykacji, jaką napisał Profesor, ofiarowując mi swoje 13 różnych esejów, określił książkę mianem »koktajlu tematów«. Tu także mamy do czynienia z koktajlem, myślę, że smakowitym nie tylko dla historyka. Bo też Michał Jaskólski należał do tych rzadkich historyków, którzy zagłębiając się w prze­szłość nie mieli zamiaru uciekać od tego, co bliskie człowiekowi niezależnie od czasów, w jakich ma przyjemność lub nieprzyjemność się znaleźć”.
\n\ndr hab. Iwona Barwicka­ Tylek, prof. UJ (fragment Eseju numer dwanaście i pół będącego wstępem do książki)

Cena: 84.00 zł 72.00 zł
72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

-31%

72 pytania o zadania służby bhp - praktyczne rozwiązania

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. wskazano zadania służby bhp. To katalog zamknięty składający się z 22 zadań. Niestety mało precyzyjne zapisy często powodują wątpliwości, jeśli chodzi o interpretację poszczególnych zadań służby bhp. Nie do końca też jest jasne, co pracownik służby bhp powinien robić w ramach konkretnego obowiązku. Przepisy nie definiują przecież, czym jest na przykład „bieżące informowanie”. Pytanie zatem, czy chodzi o prowadzenie regularnego monitoringu bezpieczeństwa zakładu, czy jedynie o niezwłoczne informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych? Takich problemów jest więcej.
W książce „Zadania służby bhp – praktyczne problemy w pytaniach i odpowiedziach” rozwiewamy wątpliwości, jakie pojawiają się w codziennej pracy pracowników służby bhp, a dotyczą 22 zadań tej służby.

Cena: 139.90 zł 97.00 zł
ABC służby cywilnej

-14%

ABC służby cywilnej

ABC służby cywilnej to jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która przedstawia system służby cywilnej w sposób kompleksowy i przystępny. Autorzy z ogromnego obszaru tworzącego ustrój i funkcjonowanie korpusu służby cywilnej wybrali zagadnienia podstawowe, a zarazem najbardziej istotne. Część opisowa pracy została wzbogacona licznymi schematami, tabelami i wykresami. Ponadto opracowanie zawiera wzory pism urzędowych, pytania egzaminacyjne występujące w postępowaniu kwalifikacyjnym w służbie cywilnej, słownik pojęć oraz wyciągi z wyroków i analiz dotyczących służby cywilnej.


Adresaci:

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy niezbędne dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką polskiej służby cywilnej. Publikacja przeznaczona jest dla członków korpusu służby cywilnej, w szczególności pracowników kadrowych urzędów administracji rządowej. Będzie przydatna także osobom przygotowującym się do postępowania kwalifikacyjnego w administracji publicznej i naboru do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto może stanowić pomoc naukową dla pracowników uczelni wyższych oraz pomoc dydaktyczną dla studentów prawa, administracji i politologii.

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
Administrator 12/2017

-29%

Administrator 12/2017

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze między innymi:

● KZN a własność lokali,
● By nie było miejsc bez duszy,
● O wykorzystaniu termowizji.

Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Administrator 7-8/2014

-26%

Administrator 7-8/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● zarządzanie poprzez koszty,
● Systemy webowe przejmują rynek,
● Samoregulacja kontra deregulacja,
● Zarządca a opłaty za odpady.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.