Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Darmowa wysyłka

Prewencja indywidualna w procesie karnym

ebook

- 14%

Prewencja indywidualna w procesie karnym

Arkadiusz Lach

Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 110.00 zł 95.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 95.00 zł

Ilość:
Wyślemy w:
3 dni
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na email (tylko dla produktów cyfrowych) 0.00 zł brutto
Kod producenta:
978-83-8223-449-7
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Jest to kompleksowa publikacja prezentująca wykorzystanie procesu karnego i instytucji karnoprocesowych do zapobiegania popełnianiu przestępstw. Głównym przedmiotem analizy jest stosowanie środków przymusu, zwłaszcza izolacyjnych (zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie), dla celów prewencji indywidualnej.


Autor omówił w szczególności:

pojęcie prewencji, kształtowania się jej koncepcji i współczesnego jej zastosowania w prawie polskim i wybranych państwach obcych;
prewencję w prawie karnym materialnym i procesowym, w tym zgodność przesłanki prewencyjnej z zasadami polskiego procesu karnego, a zwłaszcza domniemaniem niewinności;
prewencję w prawie cywilnym, administracyjnym, środkach postpenalnych i postępowaniu dyscyplinarnym;
prewencję w prowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych Policji;
rolę państwa w zapobieganiu przestępczości.W książce, oprócz szerokiego odniesienia do aktualnego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, zobrazowano prezentowane zagadnienia w świetle rozstrzygnięć Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


Adresaci:
Publikacja będzie w szczególności przydatna dla prawników praktyków (adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, sędziowie) oraz funkcjonariuszy organów ścigania i ochrony porządku publicznego przy wnoszeniu środków odwoławczych oraz przy podejmowaniu decyzji co do stosowania środków prewencyjnych czy wnioskowaniu o zastosowanie tych środków. Zainteresuje także pracowników naukowych zajmujących się prawem karnym.

Tytuł
Prewencja indywidualna w procesie karnym
Autor
Arkadiusz Lach
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-449-7
Seria
Monografie
Rok wydania
2020
Liczba stron
356
Format
pdf
Spis treści
I. Pojęcie prewencji indywidualnej, rozwój koncepcji i jej znaczenie
1. Pojęcie prewencji indywidualnej
2. Rozwój koncepcji prewencyjnego wymiaru sprawiedliwości
3. Rozwój prewencji indywidualnej w procesie karnym
4. Obszary realizacji prewencji indywidualnej

II. Prewencja indywidualna w prawie karnym materialnym
1. Prewencja a funkcje prawa karnego materialnego
2. Kryminalizacja
3. Kary
4. Środki karne
5. Środki zabezpieczające
6. Środki probacyjne
7. Inne środki
8. Kontratypy
9. Informacje o karalności
III. Prewencja indywidualna w prawie cywilnym, administracyjnym, środkach postpenalnych i postępowaniu dyscyplinarnym
1. Proces karny a inne gałęzie prawa w kontekście prewencji indywidualnej
2. Prewencja indywidualna w prawie cywilnym
3. Postpenalne pozbawienie wolności
4. Prewencja indywidualna w prawie administracyjnym
5. Prewencja indywidualna w postępowaniu dyscyplinarnym
IV. Prewencja indywidualna w prowadzeniu czynności operacyjno – rozpoznawczych i administracyjno - porządkowych Policji
1. Pojęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych
2. Czynności operacyjno – rozpoznawcze i administracyjno – rozpoznawcze a czynności procesowe
3. Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno - rozpoznawczych
4. Prewencja indywidualna jako przesłanka prowadzenia czynności administracyjno - porządkowych

V. Prewencja indywidualna a proces karny
1. Prewencja jako cel procesu karnego
2. Prewencja indywidualna a zasada prawa do obrony
3. Prewencja indywidualna a zasady prawdy materialnej
4. Prewencja indywidualna a zasada domniemania niewinności
5. Domniemanie niestwarzania zagrożenia
6. Wymóg niezbędności
7. Zasada proporcjonalności
8. Zakaz podwójnego karania

VI. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla wprowadzania regulacji karnoprocesowych
1. Uzasadnienie wprowadzania instytucji karnoprocesowych
2. Odwołanie się do prewencji indywidualnej w pracach legislacyjnych przy wprowadzaniu poszczególnych instytucji
3. Rola prewencji indywidualnej we wprowadzaniu instytucji
VII. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie dla stosowania instytucji karnoprocesowych
1. Prewencja indywidualna jako przesłanka stosowania instytucji karnoprocesowych per se
2. Prewencja indywidualna jako kryterium oceny zaistnienia innych przesłanek
3. Prewencja indywidualna a wszczęcie postępowania przygotowawczego i przedstawienie zarzutów.
4. Prewencja indywidualna przy tymczasowym aresztowaniu
5. Prewencja indywidualna przy nieizolacyjnych środkach zapobiegawczych
6. Prewencja indywidualna przy ujęciu i zatrzymaniu
7. Prewencja indywidualna przy podsłuchu
8. Prewencja indywidualna w ustawie o świadku koronnym
9. Inne instytucje karnoprocesowe mogące służyć realizacji celu prewencyjnego
10. Inne środki prewencyjne występujące w obcych systemach prawnych
11. Problem ustalenia przesłanki stosowania środków prewencyjnych
12. Negatywne aspekty stosowania środków prewencji indywidualnej
13. Gwarancje związane ze stosowaniem środków w związku z prewencją indywidualną
14. Problem odszkodowania za bezzasadne zastosowanie instytucji procesowych ze względu na prewencję indywidualną

VIII. Prewencja indywidualna w innych systemach prawnych
1. Stany Zjednoczone Ameryki
2. Anglia i Walia
3. Niemcy
4. Francja
5. Włochy
Podsumowanie i wnioski
Cechy produktu
Szczegóły
  • Format pliku
  • ebook
  •  

Produkty podobne

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

-12%

„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”. T. 7

Prace zamieszczone w kolejnym tomie tej serii poświęcono w przeważającej mierze prawu kolizyjnemu. Autorzy podejmują zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak kwestia przepisów wymuszających swoje zastosowanie, jak również szczegółowe rozwiązania z zakresu prawa własności intelektualnej czy też prawa rodzinnego. Nie zabrakło w nim również analitycznego opracowania kwestii zdatności arbitrażowej na tle prawnoporównawczym.

Cena: 14.70 zł 13.00 zł
<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

-15%

<i>Possessio ac iura in re</i> - z dziejów prawa rzeczowego

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty już tom z serii Z dziejów prawa. Jak każdy poprzedni stanowi on wynik refleksji na temat jednej z jego dziedzin. Tym razem przedmiotem zainteresowania stało się prawo prywatne, a przede wszystkim szeroko pojęte prawo rzeczowe. Kierując się myślą wyrażoną w tytule pierwszej publikacji niniejszej serii, można nazwać to prawo „prawem blisko człowieka”, ponieważ gwarantuje ono używanie, korzystanie i pobieranie pożytków z posiadanego majątku.

Od redakcji

Cena: 39.90 zł 34.00 zł
150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

-20%

150 odpowiedzi na pytania o kody w JPK_VAT

"Od 1 października 2020 r. w ewidencji VAT i JPK stosujemy specjalne kody (oznaczenia). Ustawodawca przewidział pięć rodzajów kodów, w tym kody GTU, których stosowanie przysparza podatnikom najwięcej problemów. Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania naszych Czytelników dotyczące stosowania kodów. Autorami odpowiedzi są doradcy podatkowi: Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Grzegorz Ziółkowski i Marian Szałucki.
Z publikacji dowiemy się m.in.:
• do jakich towarów i usług stosujemy kody GTU,
• w jakich przypadkach stosowanie kodów GTU nie jest konieczne,
• kiedy występują powiązania oznaczone kodem TP,
• jak ustalić, kiedy stosowanie kodu MPP jest konieczne,
• jak oznaczać kodami świadczenia kompleksowe,
• jak oznaczać sprzedaż ewidencjonowaną na kasie,
• kiedy trzeba oznaczać kodami transakcje zagraniczne.
Przystępne wyjaśnienia tych wątpliwości to niezbędna pomoc dla księgowych, biur rachunkowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie.
"

Cena: 59.00 zł 47.00 zł
57 problemów zarządzania oświatą

-14%

57 problemów zarządzania oświatą

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej procesów rozwojowych w organizacji szkolnej oraz wyjaśnia pojęcia z zakresu zarządzania organizacją szkolną. Autorzy omawiają w niej podstawowe umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które ułatwiają wstępną interpretację i zrozumienie powszechnie występujących problemów w oświacie.


Opracowanie zostało napisane w formie otwartych komentarzy do typowych, powszechnie występujących problemów, jakie należy rozwiązywać w procesie zarządzania na wszystkich szczeblach systemu oświaty i dotyczących m.in.:

prowadzenia placówki oświatowej,
jakości i efektywności pracy,
nadzoru i kontroli,
rozwoju osobistego,
nauczania oraz komunikacji z uczniami.Zwrócono także uwagę na potrzebę i zasadność stosowania prawa jako narzędzia zarządzania.


Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz ośrodków kursów i szkoleń zawodowych, jak również menedżerów we wszystkich instytucjach systemu oświaty. Powinna też zainteresować nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych.


Obejrzyj wideorecenzję:

Cena: 42.00 zł 36.00 zł
ABC operatora wózka widłowego

-20%

ABC operatora wózka widłowego

Kompleksowe ujęcie podstawowych wiadomości na temat praktycznych aspektów pracy z zastosowaniem wózków jezdniowych unoszących oraz podnośnikowych – wskazanie zachowań minimalizujących ryzyko wypadku przy pracy (zwłaszcza szkód osobowych, ale i wypadków powodujących zniszczenie towaru, wózka lub wyposażenia czy infrastruktury zakładu pracy).

Ważnym uzupełnieniem opracowania jest zestaw pytań przygotowujących do egzaminu UDT.

W poradniku zaprezentowano następujące zagadnienia:
- kwalifikacje kierowcy-operatora wózka widłowego,
- rodzaje i budowa wózków,
- ładunkoznawstwo (czyli cechy, właściwości, sposoby opakowywania, przemieszczania i przechowywania ładunków),
- zagrożenia przy pracy z wózkiem widłowym,
- od czego zależy stateczność i stabilność wózka,
- czynności operatora przed, w trakcie i po pracy z wózkami,
- bezpieczeństwo eksploatacji wózka i zbiornika z gazem,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- ochrona przeciwpożarowa.

Cena: 126.00 zł 101.00 zł
Administrator 9/2014

-26%

Administrator 9/2014

ADMINISTRATOR to miesięcznik adresowany do zarządców nieruchomości budynkowych: m.in. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz firm zarządzających nieruchomościami.

W numerze m.in.:
● Wrażliwi najemcy,
● Zasady współżycia społecznego w orzecznictwie,
● Refakturowanie we wspólnocie,
● Lampy LED a oszczędzanie.

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.